TurboFLOORPLAN Dům & Interiér & Zahrada Pro CZ

Návrh domu, Interieru, Bytu a Zahrady

Seriál jak si navrhnout svůj vysněný Dům, Interier, Byt a Zahradu sám


Rádi bychom Vás v následujícím seriálu seznámili s programem TurboFLOORPLAN Dům & Interier & Zahrada, který je skvělým nástrojem pro návrh vašeho bydlení a zahrady. Program je uživatelsky velmi jednoduchý, proto není nutné mít jakékoliv předchozí zkušenosti s programem v této oblasti. Aby jste tomuto tvrzení opravdu mohli věřit, ukážeme Vám v tomto dílu našeho seriálu jak jednoduše v programu vytvoříte půdorys včetně oken, dveří, podlah, stropů a střechy. V následujících dílech budeme postupně vytvářet jednotlivé místnosti v bytě či domě až bude kompletně hotový.

Video #0 : Prezentační video k programu TurboFLOORPLAN


Seriál je rozdělen do těchto dílů:
 1. Začínáme - zjenodušený návrh interiéru jednopodlažního domu (Video #1: Návrh dispozice rodinného domu)
 2. Návrh kuchyně (Video #2: Návrh interiéru kuchyně)
 3. Návrh kuchně ORESI
 4. Návrh koupelny
 5. Návrh obývacího pokoje
 6. Návrh obývacího pokoje MEUBLE
 7. Návrh střechy a podkroví (Video #3: Ukázka vytvoření sedlové střechy)
 8. Návrh zahrady a okolí domu
 9. Návrh oplocení a zavlažování zahrady
 10. Návrh terasy
 11. Práce se schodištěm
 12. Návrh dispozice dvoupodlažního domu a práce s terénem

Navigace:
přejít na úvodní díl | přejít na následující díl


Ukázky výstupu z programu TurboFLOORPLAN Dům, Interier & Zahrada


Díl 1.
Začínáme!
Zjednodušený návrh interiéru jednopodlažního domuPo spuštění programu Vám TurboFLOORPLAN Dům & Interier & Zahrada nabídne průvodce, který Vás provede několika přednastavenými variantami, které můžete upravit podle vlastních potřeb a velmi rychle budete mít navrženou základní konstrukci domu.


My ale dnes budeme tvořit půdorys bez jeho pomoci. Pokud jste po spuštění programu v dialogovém okně “Průvodce aplikací Stavitel domu“ vyberte “Storno“ pro jeho zrušení. Objeví se Vám okno, které nejdříve popíšeme : Základní pracovní prostředí programu je velká pracovní plocha, ve které můžete kreslit. Na horní liště naleznete paletu nástrojů, vpravo výběrové okno a detailní náhled pro právě vybrané prvky.


Na spodní liště jsou umístěny nástroje pro přepínání mezi 2D a 3D pohledem, nastavení kamer pro náhledy, tvorbu řezů, čelních pohledů, přibližování, oddalování, vytváření detailních náhledů apod.

V horní liště jsou barevné záložky rozdělené na Dům, Interiér, Zahrada, Terén. Jelikož se chystáme v tomdo “Dílu 1“ nakreslit půdorys, klikneme na záložku “Dům“ a nyní můžeme vybírat z lišty jednotlivé prvky pro tvorbu půdorysu jako jsou zdi, okna, dveře apod. Nejprve začneme kresbou zdi. Klikneme na ikonu “Zdi“ a v pravém výběrovém okně se objeví nabídka zdí, ze které je možné zeď vybrat a také zde vidíme její 3D náhled. Začneme obvodovou zdí. Například vybereme tl. Zdi 400 mm.
Krok za krokem :

 1. Výběr zdi
  Klikneme na vybranou zeď levým tlačítkem myši.


 2. Vynesení zdi
  Přesuneme kurzor na kreslící plochu a levým tlačítkem myši potvrdíme výběr jednotlivých rohů místnosti. Jakmile chcete ukončit kreslení zdi, klikněte pravým tlačítkem a potvrďte „Dokončit“.
  Poznámka č.1: Není třeba vynášet zdi v přesných rozměrech hned na začátku. Je rychlejší si načrtnout základní tvar a rozměry upravit následně.
  Poznámka č.2 : Zkuste jak vám funguje rolovátko myši. Pomocí rolovátka myši jste schopni zmenšit nebo zvětšit náhled detailu kresby.
  Poznámka č.3 : V případě, že budete potřebovat dotáhnout poslední část stěny, postačí najet myší na konec zdi (označenou červeným čtverečkem “obr :A“) a přidržet levé tlačítko myši a stěnu prodloužit “obr : B“ .

  Obr: A) Obr: B)


 3. Zadání příčky
  Dále vyberte z pravé části nabídky “Zdí“ příčku (viz nabídka vnitřní stěny). Například tl. 100 mm (cihlová) a podobným způsobem vložte do kreslícího prostoru. Pokud při vkládání příčky najedete na již zakreslenou zeď, objeví se kóty pro orientaci přibližného umístění příčky, kliknutím na levé tlačítko myši začnete kreslit příčku “obr C“. Pokud příčku ukončujete v protilehlé stěně objeví se Vám u kurzoru myši terčík označující, že jste nyní správně v protilehlé stěně “obr D“.

  Obr: C) Obr: D) Obr: E)


  Poznámka č.4 : V případě, že příčku budete potřebovat kreslit pod úhlem postačí při kresbě stisknout klávesu “F8“, která uvolní pravoúhlé zadávání zdí a umožní kresbu zdí pod libovolným úhlem. Pokud klávesu “F8“ opět stisknete budete se moci k pravoúhlému zadávání opět vrátit (viz “obr. E“).
  Poznámka č.5 : Také Vás může zajímat způsob kreslení obloukové stěny. Postačí vám kliknout na stěnu, kterou chcete změnit v obloukovou a následně kliknout na pravé tlačítko myši a vybrat nástroj “Křivka“ “obr : F a G“. Pomocí něj je moné změnit rovnou stěnu na obloukovou.

  obr : F)
  obr : F) 4. Úprava rozměrů
  Dodatečnou úpravu rozměrů (přesné zadání rozměrů) můžete provést následovně : Klikněte na zeď, kde se následně objeví kóty. Pokud kliknete na hodnotu na kótě (levým tlačítkem myši) je možné ji přepsat na rozměr, který potřebujete. Rozměry kresby zdí se upraví dle Vámi zadané hodnoty “obr : H“.  Poznámka č.5 : Výběr typu zdi nebo dodatečná změna. Typ zdi lze vybrat přes její dialogové okno do kterého lze vejít dvojím způsobem, a to přes dvouklik levého tlačítka myši při výběru typu zdi a nebo dvojklikem levého tlačítka myši přímo na zeď na pracovní ploše. V dialogovém okně zdí lze změnit typ zdi, výšku, tloušťku, povrchovou úpravu, ale i zadat její cenu...

  • Typ zdi

  • Dokonce lze v programu TurboFLOORPLAN Dům & Interier & Zahrada jít do takových detailů, jako je definování rozteče sloupků u rámových konstrukcí stěn dřevěných domků. 5. Případná úprava výšky zdi
  Výšku zdi (před vlastní kresbou nebo dodatečně pro všechny vybrané). 6. Možnost přednastavení konstrukčních zásad výšky parapetu, světlá výška a konstrukční výška místnosti...
  Výšku zdi (před vlastní kresbou nebo dodatečně pro všechny
  výšky zdi doporučujeme zadat 2700 mm, ale záleží na Vaší volbě nebo doporučení z katalogového projektu.
  V programu TurboFLOORPLAN Dům & Interier & Zahrada je možné přednastavit základní hodnoty výšky zdí a místnosti. Hodnoty se dají přednastavit přes horní lištu “Nastavení/Podlaží domu“. Po vyvolání se objeví dialogové okno  Doporučené hodnoty pro doplnění do tabulky :
  • Základy : - 1200 mm (hloubka založení : doporučujeme 1200 mm, pokud dům není podsklepen. V podstatě by základy měli být navrhovány do nezámrzné hloubky, což je hloubka ve které nezamrzá pod zeminou voda)
  • Přízemí : 300 mm (jedná se o distanci podlahy od rostlého terénu. Doporučujeme 300 mm)
  • Výška nadpraží : - 2100 mm (výška nadpraží vrat a venkovních dveří bývá kolem 2100 mm, u vnitřních dveří se pohybuje kolem 1970 až 2000 mm, u oken bývá výška spodní části parapetu od podlahy cca 2100 mm a parapet cca 800 mm)
  • Výška zdi : 2700 mm (jedná se o světlou výšku místnosti, tato výška se pohybuje kolem 2500 – 3300 mm dle typu stavby)


 7. Doplnění dveří a oken
  Ve chvíli kdy máme hotový půdorys potřebujeme umístit okna a dveře. Na horní liště klikneme na ikonu “Dveře“ a opět vpravo vidíme nabídku dveří, které můžeme použít nebo upravit dle našich potřeb. Klikneme na vybrané dveře a přejedeme myší na pracovní plochu na zeď do které budeme dveře vkládat. Při vkládání se zobrazí kóty, takže dveře můžeme umístit přesně tam, kam je potřeba.  Stejný princip je pro vkládání a úpravu oken. Okna můžete vložit s přednastavenou výškou od podlahy 2100 mm a dveře 2000 mm nebo 1970 mm. Pokud tuto přednastavenou výšku vložení chcete změnit, vyberete okno nebo dveře a kliknutím na pravé tlačítko se zobrazí nabídka pro “Zvednutí“ a další možnosti (“Překlopení otvoru nebo způsobu otevírání s typem výplně“).  Před vložením dveří nebo okna do pracovní plochy lze symboly upravovat (rozměry, povrch, typy, prosklení, ...) 8. Zadání stropu
  Nyní po několika tazích myši máme hotový půdorys, včetně oken a dveří. Podlaha byla vložena automaticky a chybí nám už jen strop a střecha. Pro vložení stropu vybereme ikonu “Stropy“. Rozbalí se nabídka vložení stropu určeného buď místností, obvodem nebo určením bodů a vpravo opět nabídka typů stropu pro náš výběr či úpravu. Po výběru způsobu vložíme strop jedním kliknutím.  Podobný princip je pro vkládání a výběr typu střechy. Střechu vybereme a necháme vykreslit automaticky jedním klikem myši do připraveného půdorysu “Střecha určena obvodem“. 9. Automatické kótování
  V případě, že budete chtít navržený půdorys rychle okótovat, doporučujeme si nejdříve nastavit styl kót tak, aby Vám vyhovoval a byl text hodnot na kótách dobře čitelný. Před automatickým kótováním si nastavte tento styl pro všechny ostatní výkresy přes příkaz “Nastavení/Nastavení kót“. Dále běžte přes “Aktuální styl“ kót na “Styl kót“ a dvojklikem levým tlačítkem myši na “Standardní“ nastavení a dostanete se do možné editace kót.

  Příklad nastavení viz níže :  Následně lze automaticky okótovat celý výkres pomocí příkazů z horní lišty “Nástroje/Kóty/Použít automatické kótování exteriér“ (dojde k automatickému okótování výkresu vnějšími kótami). Vnitřní kóty se zadávají přes nástroje z horní lišty “Nástroje/Kóty/Automatické vnitřní kóty“ a následně kliknutím levého tlačítka myši a tažením myši ve výkresu do míst kudy chcete vést kótu v interiéru.


 10. Prezentace projektu (perspektiva)
  Kdykoli se můžete podívat na své dílo ve 3D a to jednoduše přepnutím na dolní liště (vlevo), kde najdete ikony “2D“ a “3D“. V dolní liště vpravo též najdete nabídku pro ovládání kamery (podrobněji v dalších dílech). Perspektivní pohled nastavíme tak, že kliknete na ikonu “3D“ ve spodní nástrojové liště “Umístit novou kameru“. Kurzorem myši vjedeme do místa, kam chceme kameru postavit a potvrdíme levým tlačítkem. Následně táhneme myší směrem, kterým se kamerou chceme dívat a levým tlačítkem myši jej potvrdíme. Tím nastavíte svůj první perspektivní pohled. Tento postup můžete několikrát opakovat a nastavit tolik perspektivních pohledů kolik budete potřebovat.  Poznámka č.6 : Postup zařízení interiéru probereme v dalších dílech. Nicméně přes záložku “Interiér/Světla“ doporučujeme vložit nějaký zdroj světla na strop.


 11. Změna materiálu
  Pokud jste v perspektivním pohledu a budete chtít změnit barevnosti stěn, podlahy, stropu… Můžete pokračovat tímto postupem. V horní ikonové liště klikněte na ikonu “Materiálový štětec“ a následně na “Kapátko“ (v pravé části u záložky “Materiál“). Kapátkem najeďte do výkresu a


  ve výkrese vyberte například stěnu. V pravé části se “Materiály“ ke stěnám automaticky vyhledají a nabídnou další možnosti pro výběr materiálů pro povrchovou úpravu. V materiálech například vyberte v nabídce “Skupiny“/ “Tapety - Warner“ a ty pomocí kurzoru se symbolem „Materiálový štětec“ přeneste na stěny, které chcete tapetou opatřit. Stejným způsobem můžete změnit i typ podlahy...
  Podrobněji o změnách textur materiálu a jejich možné doplňování vám popíšeme v dalších dílech.
  Ukázka změny povrchu stěn :


  Ukázka změny povrchu podlahy 12. Prezentace pomocí rychlého zadání animace
  Pokud chcete provést procházku místnostmi navrženého interiéru je možné využít nástrojových ikon spodní lišty vpravo nebo zadat cestu animace a vygenerovat ji. Vlastní postup zadání animace rychlým způsobem je následující:
  Přepněte svůj projekt do půdorysu pomocí ikony “2D“ a zadejte cestu pomocí nástroje z horní lišty “Nástroje/Animace/Vložit cestu“ a levým tlačítkem myši zadejte v půdorysu cestu kamery. Následně zadejte nástroj pro vytvoření animace “Nástroje/Animace/Vytvořit animaci cestu“
  Nyní klikněte na přehrání animace. Animaci můžete uložit do “avi“ souboru. Po ukončení celého návrhu základní dispozice domu ve 2D a 3D prostoru vám nyní zbývá zařídit interiér. Podrobnosti o návrhu interiérů, například KUCHYNĚ nebo KOUPELNY popíšeme v dalším díle tohoto seriálu.

  Za tým ŠPINAR – software s.r.o. Vám přejeme hodně úspěchů při práci s programem TurboFLOORPLAN Dům & Interier & Zahrada.


Výběr otázek a odpovědí z našeho fóra k tématu seriálu :


 • Dotaz č.1
  Lze měnit umístění oken ve vertikálním směru? (potřebuji některé okno usadit ve stěně výš a některé níž)

 • Odpověď č.1
  A) Nejjednodušší je dodatečná úprava výšky. Klikněte na okno pravým tlačítkem myši. Zobrazí se dialogové okno.


  Následně lze změnit výšku nadpraží okna a tím i jeho celkového výškového umístění ve stěně.


  B) - další varianta :
  V případě, že budete chtít mít standardně výšku okna ve stěně v určité výšce již před vložením, můžete si přednastavit tuto výšku přes horní menu “Nastavení/Podlaží domu..” Zde se objeví dialogový panel, kde budete moci přednastavit vše pro jednotlivá podlaží včetně výšky nadpraží okna


  C) Další varianta jak umístit okno do správné výšky :
  Pokud potřebujete změnt výšku umístění okna před jeho vložením do zdi. Je možné si vyvolat přes horní menu “Nastavení/Panel nástrojů/Pracovní prostor” a zatrhnout “Příkazový řádek”.


  Pokud následně vyberete okno, které budete chtít vložit do zdi a v dolní liště v příkazovém řádku změníte hodnotu výšky, okno se vám vloží do zdi podle tohoto nastavení.


 • Dotaz č.2
  Nevím, jak vložit do střešního vikýře okno, vždy je ve špatné výšce.

 • Odpověď č.2
  Vložit okno do střešního vikýře je podobné jako vložit okno do zdi. Je možné například uvést jednu z variant, kdy po vložení okna do stěny tvořící vikýř dodateřně upravíte výšku okna.
  A)  vytvořte vikýř
  B)  do stěny tvořící vikýř vložte v půdorysu okno


 • C)  klikněte na okno ve zdi a pravým tlačítkem vyvolejte dialogové okno, kde potvrťte příkaz “Zvednout”. Následně zadejte výšku překladu okna, ve které chcete aby okno bylo ve vikýři umístěno.Navigace:
přejít na úvodní díl | přejít na následující díl