TurboFLOORPLAN Dům & Interiér & Zahrada Pro CZ

Návrh a vytvoření zahrady a okolí domu - díl 8
Navigace:
přejít na předcházející díl | přejít na následující díl

Díl 8.
Návrh zahrady a okolí domu !
Návrh a vytvoření zahrady a okolí domu


V osmém díle seriálu Jak si navrhnout svůj vysněný Dům, interiér, byt a zahradu sám se budeme věnovat návrhu pozemku, zahrady a okolí domu.

Nástroje pro vytváření návrhu zahrady a modelaci terénu naleznete pod záložkami „Zahrada“ a „Terén“.

1. Vytvoření a přizpůsobení velikosti pozemku


Než začneme se samotným návrhem zahrady a okolí, ohraničením si určíme rozměry pozemku. Pozemek si můžeme ohraničit dvěma způsoby:

A) Vytvoření ohraničení pomocí nástroje Hranice pozemku

Hranice pozemku je uzavřená čára, která zobrazuje hranice příslušného pozemku. Hranice pozemku je imaginární čára viditelná pouze ve 2D zobrazení. Po přepnutí se do 3D pohledu kamery se hranice pozemku nezobrazuje.

Na záložce „Terén“ klikněte na ikonu „Hranice pozemku“. Nakreslete obrys, definující ohraničení pozemku.

B) Vytvoření ohraničení pozemku vložením plotu

Druhý způsob, jak ohraničit pozemek, je nakreslit plot, který, kromě funkce vymezení rozměru pozemku, plní i funkci v návrhu zahradní architektury.

Na záložce „Zahrada“ klikněte na ikonu „Ploty/Brány“ a vyberte „Ploty“. V našem případě si vložíme plot ze skupiny „Tyčkové ploty“.

Poznámka č. 1: Po vložení plotu můžete dvojitým kliknutím zobrazit vlastnosti, ve kterých můžete upravit další nastavení, jako je například rozteč sloupků, příček apod.Po vložení plotu je nutné zajistit přístup na pozemek, proto vložíme do plotu bránu. Na záložce „Zahrada“ klikněte na ikonu „Ploty/Brány“ a vyberte „Brány“. V našem případě si vložíme bránu ze skupiny „Tyčkové brány“.

Poznámka č. 2: V případě, že chcete vytvořit pozemek, který je větší než výchozí zelená plocha, můžete si velikost této plochy upravit v nastavení programu. Zvolte „Nastavení / Nastavení programu / Terén“ a upravte délku a šířku v oblasti „Terénní síť“.2. Vytvoření jednoduchého půdorysu domu


Abychom zahradu nenavrhovali na prázdném pozemku, vytvoříme si jednoduchý dům. V tomto díle nám bude stačit, když si nakreslíme pouze venkovní zdi a vložíme okna a dveře.

Poznámka č. 1: Více informací o kreslení půdorysu, vkládání oken a dveří naleznete v prvním díle seriálu „Zjednodušený návrh interiéru jednopodlažního domu“.

Než začneme se samotným návrhem zahradní architektury, označíme si pozemek a dům kótami. V horní nástrojové liště zvolte „Nástroje / Kóty / Použít automatické kótování exteriéru“. Plot můžete kótovat pomocí nástrojů „Ortogonální“ nebo „Paralelní“ kóty.3. Návrh zahrady


Jakmile máme hotový pozemek a postavený dům, můžeme začít se zařizováním zahrady. Do zahrady si můžeme vložit záhony, rostliny, stromy, květiny. Zahradu také doplníme bazénem, zahradním nábytkem a dalšími doplňky.

4. Vložení příjezdových cest, chodníčků a pěšinek


Nyní si do návrhu vložíme příjezdovou cestu a chodníčky, kterými vymezíme jednotlivé zóny zahrady a okolí. Na záložce „Terén“ klikněte na ikonu „Cesty“. Zde si můžete vybrat z různých druhů a šířek cest.5. Vložení stromů a dalších dřevin


Do zadní části zahrady si vložíme několik stromů. Na záložce „Zahrada“ klikněte na ikonu „Rostliny“. V katalogu zvolte skupinu „Listnaté stromy“, vyberte strom, který se vám hodí, a kliknutím ho vložte. Pro pozdější názorné zobrazení dalších funkcí doporučujeme vložit si „Jabloň“.6. Vytvoření záhonů


Nyní si v prostoru před domem vytvoříme dva záhony.

Na záložce „Zahrada“ klikněte na ikonu „Výplně“. V katalogu vyberte výplň „Půda“. Výběrem bodů nakreslete požadovaný tvar záhonu.

Tip č. 1: Velikost a tvar záhonu můžete změnit tak, že na záhon kliknete myší a přemístíte jeho úchopové body.

Tip č. 2: K vytvoření vodní plochy můžete také použít nástroj Výplně. V katalogu vyberte výplň Voda.

7. Zakřivení okraje záhonu


Kliknutím myší záhon vyberte. Klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Křivka“. Kliknutím a táhnutím zakřivte okraj na požadovanou úroveň.8. Vytvoření ohraničení záhonů


Vložením ohraničení záhonu zamezíme prorůstání trávy a také zlepšíme vzhled záhonu.

Na záložce „Zahrada“ klikněte na ikonu „Okraje záhonů“. Vyberte dřevěné sloupky ze skupiny „Sloupkové ohraničení“.

Výběrem bodů kopírujte obvod záhonu. Sloupky budou přesně vymezovat hranice záhonu.

9. Vložení rostlin


Nyní záhon zaplníme rostlinami. Na záložce „Zahrada“ klikněte na ikonu „Rostliny“. V katalogu zvolte skupinu „Květiny“, vyberte květinu, která se vám hodí, a kliknutím ji vložte.

10. Vložení rostlin z Encyklopedie


Možná se Vám zdá, že v katalogu není příliš velký výběr rostlin? Program zahrnuje dalších 7 500 rostlin, které naleznete v Encyklopedii rostlin.

Encyklopedii zobrazíte zvolením „Nástroje / Zahradnictví / Encyklopedie rostlin“. Než si nějakou rostlinu vybereme a vložíme ji do našeho návrhu, encyklopedii si nejprve popíšeme.

Tip č. 1: Encyklopedii rostlin můžete také zobrazit z okna „Vlastnosti“ jakékoliv rostliny kliknutím na tlačítko „Encyklopedie“.

Hlavní strana encyklopedie zahrnuje obsažný seznam rostlin, který si můžete prohlížet, nebo ze kterého můžete rostliny vybírat. V seznamu můžete rostliny vyhledávat, nebo se můžete přepínat mezi anglickými a latinskými názvy. Kromě seznamu rostlin na hlavní straně naleznete i fotografie, celkový náhled, barevný diagram ročních období, rozměry rostliny, použití rostliny a další informace.Na další stránce je zobrazena požadovaná péče vybrané rostliny. Po kliknutí na určitou ikonu se zobrazí podrobnější popis požadované péče.Záložka Mapa světa v encyklopedii rostlin zobrazuje oblasti světa, ze kterých vybrané rostliny pochází. Kliknutím pravým tlačítkem na určitou oblast se zobrazí podrobnosti o podnebí a vegetaci rostoucí v dané oblasti.Stránka encyklopedie s obrázky rostlin obsahuje koláž miniaturních obrázků všech dostupných rostlin v seznamu rostlin. Procházet obrázky můžete ručně nebo pomocí rolovátka.Stránka encyklopedie nemoci obsahuje seznam možných onemocnění rostliny. Standardně se zobrazuje seznam nemocí, které mohou postihnout vybranou rostlinu. Kliknutím na tlačítko „All“ ve spodním pravém rohu stránku je možné zobrazit celkový seznam nemocí.Nyní si vybranou rostlinu vložíme z encyklopedie přímo do návrhu. Vybereme si například gladiolu s názvem Gladiolus 'Atom' a klikneme na tlačítko „Select“. Rostlinu, která se připojí ke kurzoru, vložíme jednoduše kliknutím.

Tip č. 2: Přidání rostliny z encyklopedie do katalogu. V katalogu v oblasti „Skupiny“ klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Přidat skupinu“. V oblasti „Rostliny“ opět klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Přidat prvek“. V zobrazeném okně klikněte na tlačítko „Encyklopedie“. V encyklopedii vyberte požadovanou rostlinu a klikněte na tlačítko „Select“. Ve vlastnostech vybrané rostliny můžete zadat název a další vlastnosti.

11. Vytvoření zpevněné plochy a terasy


V prostoru, těsně za domem, si vytvoříme odpočinkový koutek, na který následně vložíme zahradní nábytek. Povrch tohoto prostoru můžeme vytvořit dvěma způsoby:

A) Pomocí nástroje Zpevněné povrchy

Na záložce „Terén“ klikněte na ikonu „Zpevněné povrchy“. Vyberte například Dlážděný povrch (materiál je možné kdykoliv změnit). V požadovaném prostoru nakreslete obvod, definující tvar zpevněné plochy.

Tip č. 1: Tloušťku zpevněného povrchu si můžete dodatečně upravit ve vlastnostech (po kliknutí pravým tlačítkem zvolte „Vlastnosti“).Tip č. 2: Zakřivení okraje povrchu. Okraj zpevněného povrchu je možné zakřivit. Zpevněný povrch označte, klikněte pravým tlačítkem myši na okraj, který chcete zakřivit, a zvolte „Křivka“. Kliknutím a táhnutím zakřivte okraj na požadovanou velikost.

B) Pomocí nástroje Terasy

Na záložce „Zahrada“ klikněte na ikonu „Terasy“.

Poznámka č. 1: K vytvoření terasy můžete použít průvodce, který vás krok za krokem provede procesem vytvoření terasy. V horní liště zvolte „Nástroje / Průvodce navrhováním / Vytvoření terasy“. V průvodci můžete následně definovat rozměry, tvar, natočení krytiny a další vlastnosti. Po dokončení průvodce se terasa vloží jednoduše kliknutím myší.

Nechcete-li použít průvodce, na záložce „Zahrada“ klikněte na ikonu „Terasy“. V panelu katalogu vyberte libovolnou terasu ze skupiny „Přízemní terasy“. Stejně jako u zpevněného povrchu nakreslete obvod, definující tvar terasy.

Tip č. 1: Ve vlastnostech terasy (dvojitým kliknutím na vloženou terasu) můžete například odstranit patky terasy nebo upravit aktuální výšku terasy.12. Vložení zahradního nábytku


Na vytvořenou terasu si nyní vložíme zahradní nábytek. Na záložce „Zahrada“ klikněte na ikonu „Venkovní nábytek“. Zde si můžete vybrat stoly, židle, lavice, houpací sítě a další prvky, které jednoduše kliknutím vložíte na požadované místo.

Tip č. 1: Na terasu si můžeme vložit i zahradní gril. Nabídku různých grilů naleznete po kliknutí na ikonu „Exteriérové doplňky“.

13. Vložení bazénu


Okolí našeho domu si nyní můžeme zpestřit vložením bazénu a dalšího zařízení. Na záložce „Zahrada“ klikněte na ikonu „Venkovní zařízení“. Zde si můžete vybrat různé tvary a velikosti bazénů a další doplňky.

Poznámka č. 1: Úprava dlažby v okolí bazénu. Dvojitým kliknutím na vložený bazén zobrazte vlastnosti bazénu. Klikněte na záložku „Vzhled“. Zde můžete upravovat materiály jednotlivých částí bazénu.

14. Vložení zavlažování


Nyní si do návrhu vložíme zavlažovací systém. Na záložce „Zahrada“ klikněte na ikonu „Zavlažování“. Zde si můžete vybrat a vložit zavlažovací systémy různých tvarů, poloměrů a dosahů. My si nyní vložíme zavlažovače s půlkruhovým a kruhovým rozsahem.15. Změna vzhledu zahrady podle ročních období a podle let


Návrh zahrady a okolí máme téměř hotový. Nyní si názorně ukážeme, jak se bude naše zahrada lišit v jiném ročním období a jak bude zahrada vypadat za 20 let.

A) Změna vzhledu zahrady podle ročních období

V horní liště zvolte „Nástroje / Zahradnictví / Sezónní změna vzhledu rostlin“. V zobrazeném okně zadejte datum, ve kterém chcete zahradu zobrazit. Pokud si nastavíme datum na srpen, budou nám na jabloni růst jablka.Tip č. 1: Aby náš návrh zahrady vypadal realisticky i v zimním období, změníme si povrch zelené trávy. V horní liště zvolte „Nastavení / Nastavení programu / Terén“. V oblasti „Materiál“ klikněte na tlačítko „Vybrat“. V katalogu materiálů vyberte skupinu „Venkovní materiály“. V našem případě si vybereme materiál „Trávník pokrytý sněhem“.

B) Změna vzhledu zahrady podle let

Nyní se podíváme, jak bude naše zahrada vypadat za 20 let. V horní liště zvolte „Nástroje / Zahradnictví / Změna vzhledu rostlin podle let“. V zobrazeném okně zadejte příslušný počet let, v našem případě jsme zadali 20 let. Všimněte si, že stromy jsou nyní větší.

Poznámka č. 1: Chcete-li změnit věk pouze u jednotlivých rostlin, zobrazte vlastnosti příslušné rostliny (dvojitým kliknutím myší na vybraný prvek). V okně „Vlastnosti“ zadejte stáří rostliny pomocí posuvníku.16. Prezentace finálního návrhu zahrady


A) Renderování 3D reálného zobrazení

Renderováním výsledného návrhu získáme obrázky ve formátech JPG nebo BMP, které lze otevřít ve většině aplikací pro úpravu grafiky. Renderování zahrnuje vytváření fotorealistických 3D zobrazení včetně textur, osvětlení, odrazů a stínů. Kliknutím tlačítkem myši můžete renderovat jakýkoliv 3D pohled kamery.

Chcete-li vytvořit nový 3D pohled kamery, zvolte „Zobrazit / 3D pohledy kamery / Umístit novou kameru“. Kameru vložte do výkresu a vyberte cíl.

Jakmile máte zobrazený požadovaný pohled na model, můžete začít s renderováním: zvolte „Zobrazit / Renderovat 3D reálné zobrazení“. V okně 3D reálné zobrazení klikněte na tlačítko „Renderovat“.

Poznámka č. 1: Renderované obrázky se standardně ukládají do složky „Projekty“ v dokumentech uživatele. Obrázek se uloží pod stejným názvem jako projekt. V případě, že chcete v jednom projektu uložit více renderovaných obrázků, je potřeba předchozí renderované obrázky přejmenovat.B) Vytvoření animace

Animace umožňuje vytvořit video prohlídku našeho návrhu. Vlastní postup zadání animace rychlým způsobem je následující:

Přepněte se do půdorysu pomocí ikony “2D“, zvolte „Nástroje / Animace / Vložit cestu“ a zadejte v půdorysu cestu kamery. Následně zadejte nástroj pro vytvoření animace “Nástroje / Animace / Vytvořit animaci“. Nyní kliknutím na tlačítko „Přehrát/Pauza“ animaci přehrajte. Animaci můžete uložit do “avi“ souboru.17. Změna obrázku pozadí


Při renderování je v programu standardně nastaveno pozadí s denní scénou (modrá obloha). U 3D pohledů však můžeme zvolit různá pozadí. Postup změny pozadí je následující: zvolte „Nastavení / Nastavení programu / Pozadí“. Pod obrázkem denní scény klikněte na tlačítko „Vybrat“. V katalogu materiálů vyberte pozadí ze skupiny „Pozadí krajiny“.

18. Vytvoření nočních pohledů zahrady


V programu TurboFLOORPLAN Dům & Interiér & Zahrada Pro je možné vytvořit noční pohledy s nočním pozadím a osvětlením.

A) Změna pozadí na noční scénu

Dle výše uvedeného postupu (viz. část „Změna obrázku pozadí“) zaškrtněte v okně „Nastavení programu“ volbu „Noční scéna“ a klikněte na tlačítko „Vybrat“. Tentokrát v nabídce „Pozadí krajiny“ vyberte například scénu „Noční obloha 1“.

B) Vložení osvětlení

Jelikož budeme renderovat noční scénu, je nutné vložit do návrhu několik světel. Na záložce „Zahrada“ klikněte na ikonu „Exteriérové osvětlení“. Ze skupiny „Přízemní osvětlení“ vybereme „Světlo 1“, které vložíme podél vstupního chodníčku. Další světla můžeme například vložit na zeď (ze skupiny „Nástěnné osvětlení“), vedle vchodových dveří.

C) Renderování noční scény

Poznámka č. 1: Jelikož renderujeme noční scénu, nesmíme zapomenout vypnout si před renderováním denní osvětlení. Vypnutí denního osvětlení: v okně „3D reálné zobrazení“ (před kliknutím na tlačítko Renderovat) klikněte na tlačítko „Možnosti“. V zobrazeném okně (Nastavení programu) klikněte na řádek „Renderování“. Zrušte zaškrtnutí políčka „Povolit denní osvětlení“.

Nyní, po dokončení renderování, bude scéna osvícená pouze z vloženého osvětlení.Za tým ŠPINAR – software s.r.o. Vám přejeme hodně úspěchů při práci s programem TurboFLOORPLAN Dům & Interiér & Zahrada.


Navigace:
přejít na předcházející díl | přejít na následující díl