TurboFLOORPLAN Dům & Interiér & Zahrada Pro CZ

Návrh a vytvoření zahrady a okolí domu - díl 10
Navigace:
přejít na předcházející díl | přejít na následující díl

Díl 10.
Návrh terasy!
Návrh a úprava terasy


V desátém díle seriálu Jak si navrhnout svůj vysněným Dům, interiér, byt a zahradu sám se budeme podrobněji věnovat stavbě a návrhu terasy.

1. Definování vlastního podlaží pro terasu


Před začátkem kreslení terasy doporučujeme vytvořit si pro terasu vlastní podlaží. Terasu je možné vložit i do stávajícího podlaží (např. přízemí), ale z několika důvodů je praktičtější vytvořit si pro terasu vlastní podlaží. Později, až budete vytvářet předběžný rozpočet projektu, nebo budete chtít filtrovat zobrazení prvků na podlaží, budete moci terasu, a prvky na ní vložené, jednoduše zobrazit nebo vyloučit výběrem příslušného podlaží. V opačném případě budou prvky společné s podlažím, na které byla terasa vložena (např. přízemí).

V horní liště zvolte „Nastavení / Podlaží domu“. Jelikož chceme, aby podlaží, které nazveme „Terasa“, mělo stejné nastavení, jako přízemí, zkontrolujte, zda je Přízemí aktivní (v levé části řádku je zobrazeno červené zatržítko). Klikněte na tlačítko „Přidat část domu“. Do seznamu se přidá nové podlaží s názvem Výchozí. Klikněte na název podlaží, napište text „Terasa“ a klikněte na „OK“.


2. Vytvoření terasy pomocí Průvodce vytvořením terasy


Průvodce vytvořením terasy vám usnadní práci při vytváření a definování základního tvaru terasy. V horní liště zvolte „Nástroje / Průvodce navrhování / Vytvoření terasy“. V jednotlivých oknech průvodce si můžete vybrat z různých typů, tvarů, velikostí a natočení terasy. Po výběru jednotlivých možností se terasa vloží jednoduše kliknutím myší.

Typ terasy


Tvar a velikost terasy


Natočení terasy a směr krytiny


3. Vytvoření terasy pomocí nástroje Terasa


Chcete-li vytvořit složitější tvary terasy, doporučujeme použít nástroj Terasa, a definovat tvar výběrem bodů. Pomocí nástroje Terasa můžete vytvořit terasu jakéhokoliv tvaru a velikosti.

Na záložce „Zahrada“ klikněte na ikonu „Terasy“ a zvolte „Terasy“. V katalogu vyberte materiál terasy. Vyberte počáteční bod obrysu terasy. Vybíráním dalších bodů pokračujte v definování obrysu. Počáteční bod nemusíte znovu vybírat, poslední bod se s počátečním automaticky spojí a vytvoří tak uzavřený tvar. Pro dokončení terasy klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Dokončit“.


4. Úprava vlastností terasy


Po vložení si můžete terasu dál přizpůsobit podle vašich požadavků. Dvojitým kliknutím na vloženou terasu se zobrazí okno „Vlastnosti“.


Ve vlastnostech můžete například upravit výšku terasy zadáním požadované hodnoty do políčka „Výška nad aktuálním umístěním“.

Ve vlastnostech můžete také definovat (kliknutím na tlačítko „Vybrat“), nebo zrušit sloupy a patky terasy v polích „Zahrnout sloupy“ nebo „Zahrnout patky“.

5. Vložení schodů k terase


Abychom umožnili přístup ke zvýšené terase, vložíme k terase schody. Na záložce „Zahrada“ klikněte na „Terasy“ a zvolte „Schodiště na terasu“. V katalogu vyberte příslušné schody. Posuňte kurzor blízko k okraji terasy, jakmile se schody u kurzoru zobrazí, kliknutím je vložte.


6. Vložení zábradlí k terase a ke schodům


Chcete-li terasu ohraničit zábradlím, je potřeba zábradlí nejprve definovat ve vlastnostech terasy. Klikněte dvakrát na vloženou terasu (nebo po kliknutí pravým tlačítkem na vybranou terasu zvolte „Vlastnosti“). Ve vlastnostech zvolte záložku „Zařízení“. Na záložce Zařízení klikněte na ikonu „Vybrat“ v oblasti Zábradlí. V katalogu vyberte zábradlí a klikněte na „OK“. Zábradlí se automaticky vloží po všech stranách terasy.

Zábradlí na jednotlivých stranách terasy můžete podle potřeby jednoduše zobrazit nebo skrýt. Přepněte se do „2D“ a terasu vyberte. Po vybrání terasy se zobrazí na každé straně terasy úchopové body (červený kruh). Klikněte na červený úchopový bod na požadované straně.


V zobrazeném okně „Vlastnosti okraje terasy“ zaškrtnutím příslušného políčka zábradlí (lemování) buď zobrazíte, nebo zrušíte.


Tip č. 1: Zaškrtnete-li políčko „Vztáhnout na všechny okraje“, provedená změna se automaticky projeví u všech stran terasy.

Poznámka č. 1: Po vložení schodů k terase se otvor v zábradlí vytvoří automaticky.

Poznámka č. 2: Zobrazení zábradlí na schodech k terase. Kontrolovat zobrazení zábradlí na schodech k terase můžete ve vlastnostech schodů (klikněte dvakrát na vložené schody).

7. Úprava vlastností schodů k terase


Po vložení můžete schody dále upravovat ve vlastnostech nebo po kliknutí pravým tlačítkem na vybrané schody. Ve vlastnostech můžete například upravit šířku a výšku schodiště, rozměry jednotlivých částí schodů, definovat umístění zábradlí, zadat rozměry a materiál stupnice a podstupnice a další vlastnosti.


Prodloužit schodiště. V tomto poli můžete podle různých kritérií určit výšku schodů. Schody mohou vést k terénu, k předchozímu podlaží, k podlaží terasy, nebo můžete zadat přesnou výšku schodů.

Zahrnout zábradlí. Zde můžete v nabídce zvolit, zda chcete zobrazit zábradlí na levé, pravé nebo obou stranách schodů na terasu.

Podrobnosti. Na záložce „Podrobnosti“ je možné vybrat materiál pro podstupnici a stupnici, a definovat rozměry, zaoblení a další podrobnosti schodů.

8. Přesunutí, otočení a další úprava terasy


Nakreslenou a vloženou terasu je možné přesunovat, otáčet, duplikovat, prodloužit, zakřivit atd. Terasu vyberte, klikněte pravým tlačítkem a z nabídky zvolte požadovaný příkaz.

Tip č. 1: Nastavení směru krytiny. Klikněte pravým tlačítkem na vybranou terasu a zvolte „Nastavit směr krytiny“. Kliknutím a táhnutím definujte směr krytiny terasy. Chcete-li, aby byla krytina pod jiným úhlem než 90 stupňů (např. 45 stupňů), zmáčkněte klávesu „F8“ nebo klikněte na nápis „ORTO“.

9. Změna tvaru terasy


Tvar vložené terasy je možné upravit kliknutím a táhnutím za úchopové body. Po vybrání terasy se na každé straně zobrazí modré čtvercové úchopové body. Klikněte na požadovaný bod a táhnutím stranu terasy protáhněte.

10. Úprava tloušťky terasy


Tloušťku terasy můžete upravit ve vlastnostech terasy. Ve vlastnostech zvolte záložku „Rám“. Zde můžete vybrat odlišné rozměry prvků, nebo upravit rozměry stávajících prvků, použitých pro krytinu, trámy a nosníky. Úpravou rozměrů jednotlivých částí se upraví tloušťka celé terasy.


11. Vložení otvoru do terasy


Do vložené terasy je možné vytvořit otvor jakéhokoliv tvaru a velikosti. Kliknutím terasu vyberte. Klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Vyříznout otvor“. Výběrem bodů definujte tvar otvoru. Po vybrání posledního bodu nemusíte znovu klikat na počáteční bod, tvar se uzavře automaticky. Klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Dokončit“.

Poznámka č. 1: Odstranění otvoru z terasy. Kliknutím terasu vyberte. Klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Odebrat otvor“. Klikněte na okraj otvoru, který chcete odstranit. Otvor se odstraní a terasa se v místě otvoru automaticky obnoví.

12. Vložení nábytku a dalších prvků na terasu


Nyní si terasu zabydlíme vložením nábytku a dalších prvků. Na záložce „Zahrada“ klikněte na ikonu „Venkovní nábytek“. Vyberte buď „Venkovní nábytek na terén“ nebo „Venkovní nábytek na pozici“.

Venkovní nábytek na terén. Po vybrání této volby se nábytek automaticky vkládá na úroveň terénu (standardně je rovina terénu na úrovni 0).

Venkovní nábytek na pozici. Po vybrání této volby se nábytek vkládá na rovinu podlahy vybraného podlaží. Viz nastavení v okně „Podlaží domu“ („Nastavení / Podlaží domu“). Tuto volbu použijte, pokud jste si pro terasu vytvořili samostatné podlaží a pokud je terasa umístěná v určité výšce. Nábytek se bude vkládat přímo na požadovanou výšku a není nutné ho dodatečně zvedat.

Poznámka č. 1: Výše zmíněný princip platí pro všechny prvky, které mají při vkládání volbu „na terén“ a „na pozici“.

13. Vytvoření balkónu pomocí nástroje Terasa
Nyní si krok za krokem ukážeme, jak pomocí nástroje Terasa vytvořit u francouzských dveří ve druhém patře balkón.

 1. V nabídce podlaží domu vyberte „Druhé podlaží“.
 2. Na záložce „Zahrada“ klikněte na ikonu „Terasa“. Nakreslete obrys balkónu podél francouzských dveří.
 3. Klikněte dvakrát na vloženou terasu. Ve vlastnostech upravte následující nastavení:
  • V poli „Výška nad aktuálním umístěním“ zadejte hodnotu „0“
  • Zrušte zaškrtnutí v poli „Zahrnout patky“.
  • Na záložce „Zařízení“ klikněte na tlačítko „Vybrat“. V katalogu vyberte požadované zábradlí.
  • Klikněte na „OK“.
 4. Terasu označte a na straně u domu klikněte na červený kruhový bod. V zobrazeném okně zrušte zaškrtnutí u pole „Zábradlí“. Klikněte na „OK“.
 5. Pomocí materiálového štětce dle potřeby upravte materiály balkónu a zábradlí.14. Vytvoření zpevněného povrchu


Chcete-li vytvořit přízemní terasu, můžete alternativně místo nástroje Terasa použít nástroj Zpevněné povrchy. Na záložce „Terén“ klikněte na ikonu „Zpevněné povrchy“. Vyberte například Dlážděný povrch (materiál je možné kdykoliv změnit). V požadovaném prostoru nakreslete obvod, definující tvar zpevněné plochy.


Tip č. 1: Tloušťku zpevněného povrchu si můžete dodatečně upravit ve vlastnostech (po kliknutí pravým tlačítkem zvolte „Vlastnosti“).


Za tým ŠPINAR – software s.r.o. Vám přejeme hodně úspěchů při práci s programem TurboFLOORPLAN Dům & Interiér & Zahrada.


Navigace:
přejít na předcházející díl | přejít na následující díl