TurboFLOORPLAN Dům & Interiér & Zahrada Pro CZ

Návrh a vytvoření zahrady a okolí domu - díl 12
Navigace:
přejít na předcházející díl

Díl 12.
Návrh dvoupodlažního domu!
Návrh a stavba dvoupodlažního domu


V prvním díle našeho seriálu „Jak si navrhnout svůj vysněný dům, interiér, byt a zahradu sám“ jsme vytvářeli jednoduchý jednopodlažní dům. Nyní si společně navrhneme dvoupodlažní dům. Krok za krokem si také popíšeme, jak vytvořit dům s podkrovím.


1. Rychlý návrh dvoupodlažního domu pomocí průvodce Stavitel domu


Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak vytvořit vícepodlažní dům, je použít průvodce „Stavitel domu“. V horní liště zvolte „Nástroje / Průvodce navrhováním / Stavitel domu“. Počet podlaží můžete nastavit v poli „Počet podlaží“ ve druhém zobrazeném okně.


V dalších krocích průvodce si stejně, jako u jednopodlažního domu, můžete vybrat tvar domu, styl domu a zadat požadované rozměry. Pomocí průvodce postavíte dům doslova za pár vteřin.

Nyní si navrhneme a nakreslíme dvoupodlažní dům sami, bez pomocí průvodce.


2. Nastavení konstrukčních hodnot před začátkem stavby domu


Při stavbě dvou a více podlažního domu doporučujeme nejdříve si nastavit konstrukční hodnoty, a až poté začít kreslit zdi a další stavební prvky.

V horní liště zvolte „Nastavení / Podlaží domu“, nebo klikněte na ikonu v levé spodní části obrazovky.

Doporučené hodnoty pro nastavení podlaží domu:

 • Rovina podlahy: Rovinu podlahy ve druhém podlaží nastavíme podle výšky stropu přízemí na hodnotu „2700 mm“.
 • Výška nadpraží: Výšku nadpraží necháme u všech podlaží na hodnotě „2100 mm“.
 • Výška stropu: Výšku stropu nastavíme u všech podlaží na „2700 mm“.
 • Výška zdi: Výšku zdí necháme rovněž „2700 mm“.


Poznámka č. 1: Přidání podlaží. Počet podlaží není omezený. Chcete-li vytvořit více pater, klikněte jednou nebo vícekrát na tlačítko „Přidat část domu“. Nově vytvořená podlaží můžete přejmenovat a nastavit požadované hodnoty.


3. Vytvoření dvoupodlažního domu


Jakmile máme definované požadované hodnoty, můžeme začít kreslit. Nejprve si nakreslete obvodové zdi v prvním patře. Do půdorysu si také můžete vložit okna a dveře.

Pomocí výběrového okna vyberte celý půdorys (včetně oken a dveří), klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „Duplikovat na pozici“. V zobrazeném okně vyberte „Druhé podlaží“ a klikněte na „OK“.


Zdi a další prvky (pokud byly vybrány) se zkopírovaly do druhého podlaží. Nyní můžete prvky, které do druhého podlaží nepatří, odstranit.


4. Vložení střechy


Před vložením střechy si zkontrolujte, zda máte aktivní podlaží „Druhé podlaží“. Na záložce „Dům“ klikněte na ikonu „Střechy“. Vyberte nástroj „Střecha určená obvodem“, v katalogu vyberte sklon a kliknutím uvnitř obvodu zdí střechu vložte.5. Vytvoření střechy nad vchodovými dveřmi


Nad vchodovými dveřmi si můžeme vytvořit malou střechu. Na záložce „Dům“ klikněte na ikonu „Střechy“. Tentokrát vyberte nástroj „Střecha určená výběrem bodů“. V katalogu vyberte sklon a výběrem bodů nakreslete obrys (čtverec), definující tvar střechy.


6. Vytvoření garáže se šikmou zdí a střechou


Nyní si vedle domu postavíme garáž se šikmou střechou. Zkontrolujte si, zda máte aktivní podlaží „Přízemí“. Nakreslete si obdélníkový půdorys. Vložte si střechu výběrem bodů (na záložce „Dům“ klikněte na ikonu „Střechy“ a zvolte „Střecha určená výběrem bodů“).

Po vložení střechu označte. Vyberte střechu tak, aby na přední, zadní a pravé straně (viz. obrázek - strana směrem k domu) byly zelené šipky. Na levé straně střechy zůstane červená šipka. Klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Vlastnosti“. Klikněte na grafický náhled střechy a vyberte volbu „Štít“. Na levé straně (tam, kde zůstala valba) upravte hodnotu sklonu střechy, např. na 17°. Podle potřeby upravte výšku pravé strany střechy (ve vlastnostech střechy klikněte na záložku „Konstrukce a podrobnosti“ a upravte výšku v poli „a. Výška konstrukce“).

Poznámka č. 1: Vyberete-li všechny strany střechy, můžete upravit výšku celé střechy zároveň.7. Dodatečná úprava výšky zdí a snížení střechy


Výšku zdí, střechy a dalších prvků můžete upravit i dodatečně, po vložení prvků.

A. Úprava výšky zdi

Vyberte zeď, kterou chcete upravit. Klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Vlastnosti“. Ve vlastnostech klikněte na záložku „Vršek a spodek“. V oblasti „Horní část zdi“ zatrhněte volbu „Rovina“. Nyní můžete upravit výšku zdi v poli „a. Výška zdi“.

Tip č. 1: Výšku můžete upravit zároveň u více zdí. Klikněte na první zeď, zmáčkněte klávesu Shift a klikáním vyberte zbývající zdi, které chcete upravit.B. Úprava výšky střechy
Po úpravě výšky zdí střecha zůstala v původní výšce. Konstrukci střechy je také možné dodatečně snížit. Kliknutím střechu vyberte. Vyberte všechny strany střechy tak, aby byly šipky na všech stranách zelené (zelená šipka označuje vybranou stranu, červená šipka označuje, že strana není zelená. Barvy šipek upravujete klikáním na šipky. Klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Vlastnosti“. Ve vlastnostech střechy vyberte záložku „Konstrukce a podrobnosti“. Upravte hodnotu v poli „a. Výška konstrukce“.8. Vytvoření podkrovního domku


Nyní si krok za krokem popíšeme postup, jak vytvořit dům s podkrovím. 1. V přízemí si nakreslete jednoduchý obdélníkový půdorys.

 2. Všechny zdi si označte, klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Duplikovat na pozici“. V zobrazeném okně vyberte „Druhé podlaží“.

 3. Přepněte se do druhého podlaží. V levém spodním rohu obrazovky vyberte z nabídky „Druhé podlaží“.

 4. Vložte střechu. Na záložce „Dům“ klikněte na ikonu „Střechy“ a zvolte „Střecha určená obvodem“. V katalogu vyberte sklon střechy a kliknutím ji vložte.

 5. Výšku přední a zadní zdi upravte na 1500 mm. Zeď vyberte, klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Vlastnosti“. Ve vlastnostech vyberte záložku „Vršek a spodek“, zatrhněte volbu „Rovina“ a do pole „a. Výška zdi“ napište hodnotu „1500“.

 6. Upravte vlastnosti střechy. Střechu označte, vyberte boční strany střechy (zelené šipky), klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Vlastnosti“. Ve vlastnostech střechy klikněte na náhled střechy a vyberte „Štít“.

 7. Nyní můžete upravit sklon střechy. Hodnotu sklonu můžete upravit na stranách střechy, u kterých zůstala Valba. Ve vlastnostech valbové střechy upravte sklon v poli „a – Hodnota sklonu“.

Poznámka č. 1: Vytváříte-li místnosti, ve které já část s rovným stropem a část se šikminou, vložte do rovné části místnosti strop, pomocí nástroje „Strop určený výběrem bodů“.


9. Stavba domu v terénu


V TurboFLOORPLANu Dům & Interiér & Zahrada není nutné stavět dům pouze na rovný pozemek. Je-li Váš pozemek, na kterém chcete stavět, v terénu, můžete si v TurboFLOORPLANu vymodelovat požadovaný terén. Terén můžete modelovat pomocí nástrojů Kopce, Svahy, Plošiny, Svahové stupně atd.

Nyní si opět krok za krokem popíšeme postup vytvoření domu na terénu.

1. Než začnete kreslit zdi, vždy si nejprve vymodelujte terén. My si vložíme kopec o výšce 2000 mm a délce 10 metrů. Na záložce „Terén“ klikněte na ikonu „Svahy“. V zobrazeném okně zkontrolujte zaškrtnutí volby „Výška“ a zadejte hodnotu „2000“.Kliknutím vyberte první bod svahu. Při pohybu myší se zobrazí šipka, představující směr a délku svahu. Jakmile má svah požadovanou délku, klikněte myší. V příkazovém řádku můžete zadat přesnou délku svahu, v našem případě jsme zadali hodnotu „10000“.

Poznámka č. 1: Pokud byste si nejprve vytvořili dům a poté modelovali terén, dům by částečně, nebo celý zůstal „utopený“ v zelené ploše, představující terén.

2. V okně „Podlaží domu“ si musíme vytvořit podlaží na vršku svahu, na kterém začneme stavět dům. V horní liště zvolte „Nastavení / Podlaží domu“, nebo klikněte na ikonu v levé spodní části obrazovky. Pomocí tlačítka „Přidat část domu“ si vytvořte nové podlaží. U nově vytvořeného podlaží nastavte hodnotu „a – Rovina podlahy“ na „2000“.

3. Přepněte se do nové vytvořeného podlaží – nazvané „Nad terénem“. V levém spodním rohu obrazovky vyberte z nabídky „Nad terénem“.

4. Nakreslete zdi domu a vložte střechu.5. Po přepnutí do 3D uvidíte, že část domu se vznáší nad terénem. K této části domu musíme dokreslit základové zdi. V okně „Podlaží domu“ upravte hodnoty na řádku „Základy“.6. Pod část domu, která leží nad terénem, dokreslete základové zdi. Po kliknutí na ikonu „Zdi“ vyberte v katalogu skupinu „Základové zdi“ a například betonový základ. (Materiál můžete kdykoliv změnit pomocí materiálového štětce.)

7. Nyní můžete pokračovat vkládáním dveří, oken a dalších prvků tak, jak jste zvyklí.
Za tým ŠPINAR – software s.r.o. Vám přejeme hodně úspěchů při práci s programem TurboFLOORPLAN Dům & Interiér & Zahrada.


Navigace:
přejít na předcházející díl