TurboFLOORPLAN Dům & Interiér & Zahrada Pro CZ

Návrh domu, Interieru, Bytu a Zahrady - díl 2
Navigace:
přejít zpět na úvodní díl | přejít na následující díl

Díl 2.
Návrh kuchyně!
Návrh a zařízení kuchyně


Kuchyni můžeme vytvořit buď v kompletně zařízeném domě, nebo si vytvořit pouze jednu místnost. My si vytvoříme přímo místnost, ve které budeme kuchyni zařizovat.

1. Vytvoření místnosti (půdorysu) kuchyně

V panelu katalogu si vyberte skupinu „Vnitřní zdi“ a klikněte levým tlačítkem na příslušnou zeď.

Princip kreslení zdí místnosti je stejný, jako kreslení venkovních zdí domu. Naše kuchyně bude mít půdorys ve tvaru obdélníku. Zdi můžete kreslit přibližně a poté si upravit kóty. Nebo můžete zadávat přesnou délku zdí přímo při kreslení.

A) Úprava rozměrů
Dodatečnou úpravu rozměrů (přesné zadání rozměrů) můžete provést následovně: Klikněte na zeď, na které se následně objeví kóty. Pokud kliknete na hodnotu na kótě (levým tlačítkem myši), je možné ji přepsat na rozměr, který potřebujete. Rozměry kresby zdí se upraví dle vámi zadané hodnoty.


B) Zadání přesných rozměrů
Přesné délky zdí můžete zadávat už během kreslení. Kliknutím vyberte počáteční bod zdi, v poli „Vzdálenost“ v příkazovém řádku napište požadovanou hodnotu a stiskněte Enter. Stejným způsobem nakreslete zbývající zdi.


Poznámka č.1: Příkazový řádek není standardně po instalaci programu aktivní. Můžete si jej aktivovat následovně: zvolte „Nastavení / Nastavení programu / Pracovní prostor“ a zaškrtněte políčku u názvu „Příkazový řádek“.

Vložení stropu
Strop vložíte jednoduše jedním kliknutím myší. V horní liště klikněte na ikonu „Stropy“ a vyberte „Strop určený místností“. Klikněte kamkoliv do prostoru místnosti. Strop se vytvoří automaticky.

Vložení oken a dveří
Ve chvíli, kdy máme hotový půdorys místnosti, umístíme okno a dveře. Na horní liště klikněte na ikonu “Dveře“ a opět vpravo vidíte nabídku dveří, které můžete použít nebo upravit dle vašich potřeb. Klikněte na vybrané dveře a přejeďte myší na pracovní plochu na zeď, do které budete dveře vkládat. Při vkládání se zobrazí kóty, takže dveře můžete umístit přesně tam, kam je potřeba. Okno umístíte stejným způsobem.

Poznámka č.2: Překlopení otvoru a křídla dveří. Otvor nebo křídlo dveří můžete překlopit jednoduše i po vložení dveří. Dveře označte, klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Překlopit otvor“ nebo „Překlopit křídlo“.

Poznámka č.3: Okna, dveře a otvory můžete umístit na střed zdi nebo zadat přesnou vzdálenost od kraje zdi. V katalogu vyberte příslušné okno nebo dveře, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte buď „Střed na zdi“ nebo „Zadat odchylku vložení“. V případě, že zvolíte možnost Zadat odchylku vložení, napište příslušnou vzdálenost a klikněte na OK. Dveře nebo okna se budou automaticky přichytávat buď na střed zdi, nebo podle zadané vzdálenosti. Kliknutím dveře nebo okno vložte.2. Vkládání skříněk


Jakmile máme hotovou místnost, můžeme začít se zařizováním interiéru, v našem případě kuchyně.

Kuchyni můžete také zařídit pomocí praktického průvodce „Zařízení kuchyně“, ve kterém si zvolíte tvar, dispozici, natočení a obecný motiv kuchyně. Po vložení kuchyně můžete jednotlivé skříňky libovolně upravovat nebo odstranit.

My budeme tvořit kuchyni bez pomocí průvodce, skládáním jednotlivých skříněk.

Na horní liště zvolte záložku „Interiér“ a klikněte na ikonu „Skříňky“. V panelu katalogu si zvolte skupinu spodních skříněk a postupně vybírejte jednotlivé skříňky, které chcete vkládat do výkresu. Skříňky se automaticky přichytávají ke zdi.

Poznámka č. 1: V případě, že se vám nedaří umístit skříňku na požadovanou pozici (skříňka se nepřichytí), klávesou „F9“ si vypněte funkci „KOLIZE“.

Horní skříňky vkládejte stejným způsobem, jako spodní. Horní skříňky mají ve vlastnostech přednastavenou výšku vložení. Výšku skříněk si můžete kdykoliv upravit.Úprava rozměrů, dvířek, úchytek a dalších vlastností skříněk. Odstranění skříněk.
Po vložení skříněk můžete upravovat širokou škálu vlastností skříňky. Skříňku si označte, klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Vlastnosti“. Upravit můžete například celkové rozměry, typ skříňky, typ dvířek, úchytky, tloušťku desky atd.

Poznámka č.2: Vlastnosti můžete upravovat u více skříněk zároveň. Označte si první skříňku, stiskněte klávesu Shift a klikáním myší označte zbývající skříňky. Klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Vlastnosti“. Provedené změny se zobrazí u všech vybraných skříněk.

3. Vložení spotřebičů


Nyní vložíme do kuchyně spotřebiče. V horní liště klikněte na ikonu „Spotřebiče“. Spotřebiče vložíte stejným způsobem jako skříňky. Výšku spotřebiče upravíte opět ve vlastnostech příslušného prvku.

Tip č. 1: Nemusíte vkládat celý sporák, můžete pouze změnit texturu dvířek skříňky, kterou chcete za sporák zaměnit. Ve vlastnostech skříňky zvolte záložku „Vzhled“. V seznamu komponentů vyberte „Dveře“ a klikněte na náhled textury. Texturu trouby naleznete ve skupině „02 - Spotřebiče“.4. Vložení dřezu a baterie


V horní liště klikněte na ikonu „Zařizovací předměty“ a vyberte skupinu „Umyvadla“. Dřez vložíte kliknutím stejným způsobem, jako jakýkoliv jiný prvek. Otvor v pracovní desce se vytvoří automaticky.

V případě, že jste vložili dřez bez baterie, vyberte skupinu „Baterie / Příslušenství“ a vložte k dřezu baterii.

5. Vytvoření barové desky


Barovou desku vytvoříte jednoduše úpravou vlastností skříňky. Skříňku vložte do výkresu, označte ji, klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Vlastnosti“. Na záložce „Obecné“ zvolte typ „Vrchní část desky“. Ve vlastnostech si dále můžete nastavit rozměry, tloušťku, zakončení hran, zobrazení krycí lišty atd.Tip č. 1: Barovou desku můžete použít jako prodloužené zakončení pracovní desky, nebo ji použít samostatně.

6. Vložení osvětlení


Aby výsledný návrh vypadal realisticky, vložíme do návrhu osvětlení a další doplňky. V horní liště klikněte na ikonu „Vnitřní osvětlení“ a vyberte skupinu „Stropní světla“. Světlo se automaticky přichytí ke stropu.

Poznámka č. 1: V případě, že je interiér po vložení světel příliš nasvícený, doporučujeme snížit nebo vypnout zdroj světla. Ve vlastnostech světla zvolte záložku „Světla“ a světlo buď upravte nebo kliknutím na ikonu oka vypněte.7. Vložení kuchyňského nábytku a doplňků


V horní liště klikněte na ikonu „Interiérový nábytek“ a zvolte skupinu „Jídelní / Kuchyňský nábytek“. Do kuchyně můžete vložit celou jídelní sestavu nebo stůl a židle samostatně.

Doplňky naleznete pod ikonou „Vnitřní zařízení“. Kuchyni můžeme oživit například prostíráním, sadou nožů, nádobím, konvicí atd.

Poznámka č.1: Pokud nelze umístit doplněk na požadovaný prvek, změňte, stejně jako u horních skříněk, výšku ve vlastnostech prvku.

8. Rozdělení a obložení zdí


V případě, že chcete mít například na části zdi dlaždičky a na zbytku malbu, postupujte následujícím způsobem: Vyberte zeď, kterou chcete upravit, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti. Ve vlastnostech zdi vyberte záložku „Doplňky“. V seznamu doplňků zvolte například volbu „Uživatelský“. Klikněte na tlačítko „Vybrat“. V katalogu vyberte doplněk podle potřeby. V našem případě zvolíme jakýkoliv doplněk ze skupiny „Panely dřevěný obklad“. Po potvrzení výběru zadejte výšku do pole „a. Odsazení“. Jakmile máte obklad ve správné výšce (v našem případě je výška 1420 mm), můžete pomocí Materiálového štětce přiřadit obkladu jakýkoliv materiál (např. dlaždice).9. Úprava materiálů a barev pomocí Materiálového štětce.


Změnu barvy nebo textury všech prvků (podlahy, stěn, stropu, skříněk atd.) provedeme ve 3D. V jakémkoliv 3D pohledu kamery klikněte na ikonu „Materiálový štětec“ (Úpravy / Materiálový štětec) v levé části jakékoliv horní lišty. V seznamu můžete vybírat z široké nabídky materiálů.Tip č.1: Klikněte na ikonu „Kapátko“ a klikněte na jakýkoliv povrch. V seznamu se daný materiál sám vyhledá a nabídnou se další možnosti pro změnu materiálu.

Tip č.2: Natočení dlaždic na podlaze. Ve vlastnostech podlahy zvolte záložku „Vzhled“. Příslušný úhel nastavíte v poli „Otočení“.

Tip č.3: Změna velikosti dlaždic na podlaze. Ve vlastnostech podlahy zvolte záložku „Vzhled“. Zaškrtněte políčko „Přepsat velikost dlaždice“ a zadejte potřebnou velikost dlaždic v milimetrech.10. Prezentace výsledného návrhu


A) Renderování 3D reálného zobrazení
Výsledný návrh interiéru můžete renderovat a uložit jako obrázek ve formátu JPG nebo BMP, které lze otevřít ve většině aplikací pro úpravu grafiky. Renderování zahrnuje vytváření fotorealistických 3D zobrazení včetně textur, osvětlení, odrazů a stínů. Kliknutím tlačítkem myši můžete renderovat jakýkoliv interiérový 3D pohled kamery.

Chcete-li vytvořit nový 3D pohled kamery, zvolte „Zobrazit / 3D pohledy kamery / Umístit novou kameru“. Kameru vložte do výkresu a vyberte cíl.

Jakmile máte zobrazený požadovaný pohled na model, můžete začít s renderováním: zvolte „Zobrazit / Renderovat 3D reálné zobrazení“. V okně 3D reálné zobrazení klikněte na tlačítko „Renderovat“.Poznámka č. 1: Renderované obrázky se standardně ukládají do složky „Projekty“ v dokumentech uživatele. Obrázek se uloží pod stejným názvem jako projekt. V případě, že chcete v jednom projektu uložit více renderovaných obrázků, je potřeba předchozí renderované obrázky přejmenovat.

B) Vytvoření animace

Pokud chcete provést procházku místností, je možné využít nástrojových ikon spodní lišty vpravo nebo zadat cestu animace a vygenerovat ji. Vlastní postup zadání animace rychlým způsobem je následující:

Přepněte se do půdorysu pomocí ikony “2D“, zvolte „Nástroje / Animace / Vložit cestu“ a zadejte v půdorysu cestu kamery. Následně zadejte nástroj pro vytvoření animace “Nástroje / Animace / Vytvořit animaci“. Nyní kliknutím na tlačítko „Přehrát/Pauza“ animaci přehrajte. Animaci můžete uložit do “avi“ souboru.Za tým ŠPINAR – software s.r.o. Vám přejeme hodně úspěchů při práci s programem TurboFLOORPLAN Dům & Interier & Zahrada.


Navigace:
přejít zpět na úvodní díl | přejít na následující díl