TurboFLOORPLAN Dům & Interiér & Zahrada Pro CZ

Návrh a vytvoření zahrady a okolí domu - díl 9
Navigace:
přejít na předcházející díl | přejít na následující díl

Díl 9.
Návrh oplocení a zavlažování zahrady!
Návrh a úprava oplocení a zavlažování zahrady


V devátém díle seriálu Jak si navrhnout svůj vysněný Dům, interiér, byt a zahradu sám se budeme podrobněji věnovat návrhu oplocení pozemku a systému zavlažování zahrady. Výběr plotů a zavlažovačů naleznete pod příslušnými ikonami na záložce Zahrada. Plot kromě vymezení rozměru pozemku, plní i funkci v návrhu zahradní architektury.

1. Vložení plotu


Na záložce „Zahrada“ klikněte na ikonu „Ploty/Brány“ a vyberte „Ploty“. Zde naleznete výběr různých druhů dřevěných, tyčkových plotů, betonových a kamenných zídek.

V katalogu si vyberte požadovaný materiál a výšku plotu. Vyberte bod, definující počátek plotu. Výběrem dalších bodů definujte tvar oplocení. Po dokončení kreslení klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Dokončit“.


A) Zadání přesných rozměrů plotu

Již během kreslení můžete zadávat přesné délky plotu. Kliknutím vyberte počáteční bod plotu, v poli „Vzdálenost“ v příkazovém řádku napište požadovanou hodnotu a stiskněte klávesu Enter. Stejným způsobem pokračujte v kreslení zbývajících částí plotu.


Poznámka č. 1: Příkazový řádek není standardně po instalaci programu aktivní. Můžete si jej aktivovat následovně: zvolte „Nastavení / Nastavení programu / Pracovní prostor“ a zaškrtněte políčko u názvu „Příkazový řádek“.

B) Úprava rozměrů vloženého plotu

Po vložení plotu je možné jednotlivé strany plotu upravit. Délku plotu můžete upravit pomocí nástroje „Prodloužit“. Plot označte, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „Prodloužit“.

Tip č. 1: V příkazovém řádku můžete i při prodloužení plotu zadat přesné hodnoty. Po zvolení příkazu Prodloužit klikněte myší, napište požadovanou hodnotu v příkazovém řádku a stiskněte klávesu Enter.

2. Úprava vlastností plotu


Ve vlastnostech plotu (po dvojitém kliknutí na vybraný plot se zobrazí okno „Vlastnosti“), ve kterém je možné upravit širokou škálu vlastností plotu.

Úprava jednotlivých částí plotu

Části plotu:


A. Sloupky

Ve vlastnostech můžete upravit zarovnání druhého sloupku, maximální rozestup sloupků, šířku sloupku, prodloužení sloupku a natočení sloupku.


B. Příčky

V této části je možné upravit zarovnání příček, zadat šířku a hloubku příčky, a upravit výšku horní, střední a dolní příčky.


C. Plotovky

U plotovek je možné změnit styl, zadat šířku a hloubku plotovek, nebo upravit rozteč a odsazení plotovek.


D. Úprava materiálů plotu

Materiály jednotlivých částí plotu je možné upravovat na záložce „Vzhled“. V oblasti „Komponenty“ vyberte jednu nebo více částí plotu a klikněte na tlačítko „Vybrat“. V knihovně materiálů můžete vybrat požadovaný materiál.

Tip č. 1: Materiál můžete měnit u více komponentů zároveň. Označte první komponent, stiskněte klávesu „Ctrl“ a vybírejte další komponenty.

Původní plot:


Po úpravě:


Během úpravy plotu jsme změnili následující parametry:
a – Výška plotu: 1500 mm
f – Výška horní příčky: 1348 mm
g – Výška střední příčky: 550 mm
h – Výška dolní příčky: 550 mm
i – Šířka plotovky: 50 mm
k – Rozteč plotovek: 30 mm

3. Přerušení plotu


Nakreslené rozvržení plotu je možné přerušit a dodatečně tak upravit nakreslený tvar plotu. Příslušnou stranu plotu označte, klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Přerušit“. Klikněte na bod, ve kterém chcete plot přerušit.


4. Vložení plotu na terén


V případě, že ve vašem návrhu provedete úpravu terénu, například vložíte kopec, můžete nastavit, zda chcete, aby plot kopíroval vložený terén.

Zapnout nebo vypnout přiléhání plotu k terénu můžete ve vlastnostech plotu v poli „Přiléhající terén?“.


5. Změna materiálu plotu


Jak již jsme se zmínili, materiály jednotlivých částí plotu je možné přiřadit ve vlastnostech prvku na záložce „Vzhled“.

Tak jako u všech prvků v programu můžete pro změnu materiálů použít „Materiálový štětec“. Přepněte se do jakéhokoliv 3D pohledu kamery a klikněte na ikonu „Materiálový štětec“ (Úpravy / Materiálový štětec) v levé části jakékoliv horní lišty. V seznamu vyberte požadovaný materiál a klikáním ho přiřazujte.

6. Vytvoření drátěného plotu


Nyní pomocí úpravy textur vytvoříme často používaný drátěný plot. Vložíme si jakýkoliv plot ze skupiny „Kamenné zídky“. Po nakreslení požadovaného tvaru začneme s úpravou vlastností.

Tip č. 1: Úprava více částí plotu zároveň. Klikněte na první část plotu. Stiskněte klávesu Shift a klikáním označte zbývající části plotu. Klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Vlastnosti“. Veškeré provedené změny se budou týkat všech vybraných částí plotu.

Nejprve si upravíme vzdálenost sloupků, která by u drátěného plotu měla být 2,5 – 3 metry. V našem případě jsme zadali hodnotu 2500 (mm) v políčku „Rozestup sloupků“.


Nyní upravíme textury jednotlivých komponentů plotu. Ve vlastnostech plotu zvolte záložku „Vzhled“. U příslušných komponentů plotu vyberte texturu mříže. V našem příkladu jsme použili texturu „Hnědá mříž“ ze skupiny „Venkovní materiály“.


7. Vytvoření plotu z vlastní fotografie


Podobným způsobem, jako jsme vytvářeli drátěný plot, můžete vytvořit plot z vlastní fotografie plotu, kterou si do programu naimportujete jako texturu.

Chcete-li aby importovaný obrázek měl průhledné pozadí tak, aby se po vložení za plotem zobrazoval vytvořený 3D model, je potřeba v grafickém editoru upravit nastavení barev obrázku.

Vytvoření průhledného pozadí obrázku

Máte-li fotku plotu, kterou chcete použít jako texturu, můžete si v grafickém editoru upravit fotografii tak, aby byly některé části průhledné. Při vložení do modelu a přiřazení k plotu bude plot průhledný a prvky vložené za plotem budou viditelné.

Původní obrázek:


Pro vytvoření průhledných částí je potřeba přiřadit purpurovou barvu těm částem, které mají být průhledné.

Nastavení barev pro purpurovou je následující:
Červená: 255
Zelená: 0
Modrá: 255

Obrázek s upraveným pozadím:


Přiřazení textury obrázku k plotu:


Poznámka č. 1: Průhledné pozadí můžete také použít při vkládání fotopanelu. Pokud si chcete před dům například vložit fotografii vašeho psa, můžete u fotografie nastavit průhledné pozadí. Po vložení bude fotopanel viditelný i ve 3D pohledu.

8. Vložení brány


Po vložení plotu je nutné zajistit přístup na pozemek, proto vložíme do plotu bránu. Na záložce „Zahrada“ klikněte na ikonu „Ploty/Brány“ a vyberte „Brány“. Zde si můžete vybrat z nabídky bránu, která se bude nejlépe hodit k vloženému plotu.


ZAVLAŽOVÁNÍZavlažovací systémy jsou v současné době již samozřejmou součástí většiny okrasných zahrad a trávníků. Zahradu, jako místo pro zábavu a odpočinek, si bez krásně zeleného a svěžího trávníku nelze představit. Zavlažovací systémy je možné využít nejen k zavlažování travnatých ploch, ale také k zavlažování veřejných ploch, sportovních hřišť a dalších prostorů.

Před samotným vkládáním jednotlivých zavlažovačů je potřeba si promyslet jejich umístění vzhledem ke zdrojům vody a případnému umístění elektrické energie.

9. Vložení zavlažování


Nyní si do návrhu vložíme zavlažovací systém. Na záložce „Zahrada“ klikněte na ikonu „Zavlažování“. Zde si můžete vybrat a vložit zavlažovací systémy různých tvarů, poloměrů a dosahů.

10. Úprava vlastností zavlažovače


Po vložení zavlažovače buď na požadovaný zavlažovač dvakrát klikněte, nebo na vybraný zavlažovač klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Vlastnosti“. Ve vlastnostech můžete upravit například rozměry zavlažovače, nebo materiály jednotlivých částí zavlažovače.

Vložené zavlažovače je možné přesunout, otáčet a zvýšit. Zavlažovače vkládejte tak, aby se pole rozsahu jednotlivých zavlažovačů překrývala (viz. obrázek).


Za tým ŠPINAR – software s.r.o. Vám přejeme hodně úspěchů při práci s programem TurboFLOORPLAN Dům & Interiér & Zahrada.


Navigace:
přejít na předcházející díl | přejít na následující díl