TurboFLOORPLAN Dům & Interiér & Zahrada Pro CZ

Návrh a obývacího pokoje MEUBLE - díl 6
Navigace:
přejít na předcházející díl | přejít na následující díl

Díl 6.
Návrh obývacího pokoje !
Návrh interiéru vybaveného nábytkem společnosti MEUBLE s.r.o.


Video 1 - TVORBA INTERIÉRU


0:00 – 0:43 sek. TVORBA SCÉNY – pomocí průvodce vytvoření scény

1.
Vyberte Soubor > Nový, otevře se průvodce vytvoření scény. Klepněte na Další.


2.
Průvodce Vás provede kroky tvorby scény. Vyberte, nebo zadejte požadované hodnoty :
  • počet podlaží
  • půdorysný tvar
  • rozměry
  • typ budovy


3.
Dokončete vytváření scény, klepněte na Dokončit.


4.
Na ploše se zobrazí vytvořený půdorys.0:43 – 1:57 sek. ÚPRAVA STAVEBNÍCH PRVKŮ DOMU – vložení příček, oken, dveří, stropu.

5.
Umístění vnitřních příček do půdorysu. Vyberte funkci ZDI. Ve skupině zvolte Vnitřní zdi a požadovanou tloušťku zdi.


6.
Kurzorem se přibližte k bodu obvodové zdi, kde má začíná vnitřní příčka, klikněte. Vyberte koncový bod příčky, klikněte. Takto vytvořte všechny potřebné vnitřní zdi budovy. (1:12)7.


8.
Do vytvořeného prostoru vložíme okna a dveře. Vyberte funkci DVEŘE, ve skupině zvolte typ a provedení dveří.
Kurzor se změní ve schéma dveří, umístěte ho do stěny na místo, kam požadujete vložit dveře. Klikněte pro umístění dveří.


9.
Stejným postupem vložíte do scény:
  • okna (1:39)
  • strop (1:48)poznámka: po umístění vybraného prvku (stěny, okna, nábytku apod.) do výkresu, se provede ukončení operace vložení kliknutím pravým tlačítkem myši a potvrzením Dokončit.


1:57 – 3:18 sek. POHLED DO MÍSTNOSTI, EDITACE STĚN, STROPU, PODLAHY

10.
Umístíme kameru pro vytvoření pohledu do místnosti. Vyberete funkci Umístit novou kameru. Kurzor se změní ve schéma kamery. Do půdorysu umístěte kameru na místo pohledu, klikněte. Tahem myši nasměrujeme kameru, klikněte. Pohled se automaticky přepne do pohledu kamery.

11.
12.
Úprava vzhledu stěn. Označte plochy, které budete editovat. Prvky se zeleně označí (výběr více prvků SHIFT + výběr). Klikněte pravým tlačítkem a vyberte Vlastnosti.

Ve vlastnostech zdi, v záložce Doplňky odstraňte soklovou lištu. V záložce Vzhled změňte materiál povrchu. (2:27)


13.
Stejný postup proveďte také při editaci vzhledu stropu, podlahy, oken apod. (2:48)


poznámka: při editaci materiálů se vzorem je možné upravit měřítko vzoru.


3:18 – 4:51 sek. VÝBĚR A VKLÁDÁNÍ NÁBYTKU, POHLED NA STĚNU

14.
Před umístěním vybraného nábytku se přepneme do pohledu 2D půdorysu. Vyberete tlačítko 2D na dolním panelu nástrojů, klikněte.


15.
Přepněte se do karty INTERIÉR. Zde zvolte funkci Interiérový nábytek. Ve skupině vyberte modelovou řadu.


16.
Vložení prvku nábytku do výkresu. Vyberte zvolený prvek, prvek se přichytí ke kurzoru, tahem myši vyberte místo umístění, klikněte. Prvek je vložen do výkresu. Pro ukončení vkládání tohoto prvku klikněte pravým tlačítkem a zvolte Dokončit.


poznámka: prvky nábytku se přichytávají zdí, neboť mají přednastavený způsob uchycení zadní stěnu. Nastavení můžete změnit ve vlastnostech prvku.

17.
Vložení závěsné skříňky umístěné na stěně. Skříňku vložte do výkresu, kliknutím ji označte (zeleně se probarví), klikněte pravým tlačítkem a zvolíme funkci Zvednout. Zadejte výšku a umístěte skříňku na stěnu.18.


19.
Do scény vložíte všechny vybrané prvky a rozmístěte.

Pohled na vytvořenou obývací stěnu. Ve scéně máme již vloženou kameru (bod. 10), přepneme se do jejího pohledu. Nejprve kamery zobrazíme. Vyberte funkci Kamera a zvolte Kamery zapnout/vypnout, zobrazí se vložená kamera. Do pohledu kamery se přepnete dvojklikem na kameru. (4:48)


4:51 – 6:03 sek. EDITACE STĚNY, VLOŽENÍ TELEVIZORU

20.


21.
Editace stěny za nábytkem. Stěnu označte, ve vlastnostech změňte vzhled.

Do scény vložíme dekorativní a zařizovací předměty – TV techniku, dekorace…


22.
Zobrazte si půdorys a vložte televizor. Vložený televizor označte, pomocí rotační šipky jej otočte a umístěte na televizní panel. Přepněte se do pohledu kamery. Ve vlastnostech televizoru změňte výšku umístění.


23.
Zobrazte vytvořenou scénu.

Video 2 - KAMERA, RENDERING

0:00 – 0:30 sek. KAMERA, UPRAVENÍ POHLEDU

1.
Pro vytvoření pohledu umístíme kameru do výkresu. Vyberte funkci Umístit novou kameru. Kurzor se změní v schéma kamery. V půdorysu umístěte kameru na místo pohledu, klikněte. Tahem myši nasměrujte kameru, klikněte. Pohled se automaticky přepne do pohledu kamery.

2.
Upravíme umístění kamery. Kolečkem na myši měníte vzdálenost kamery od objektu. Stejně tak můžete změnit umístění kamery, výšku kamery, výšku cíle a úhel pohledu v panelu Vlastnosti kamery. (0:30)


0:30 – 1:05 sek. RENDERING

3. Pro reálné zobrazení scény vytvořeného interiéru použijeme funkci RENDERING. Renderovat budeme vytvořený pohled (bod. 2). Přepněte se do požadovaného pohledu (poklikem na kameru nebo výběrem požadované kamery ze seznamu kamer).


  


4.
Zvolte Zobrazení > Renderovat 3D reálné zobrazení. Otevře se okno vlastností renderingu. Klikněte na Možnosti.


5.


6.
V okně Renderování nastavte:
  • kvalitu referování
  • denní osvětlení
  • umístění výstupu
  • rozlišení


Potvrďte Renderovat. Scéna je renderována během několika sekund. Zobrazí se náhled vyrenderované scény (1:50). Scéna je příliš tmavá, musíme vložit světlo!1:05 – 1:50 sek. SVĚTLO V INTERIÉRU

7.8.
Zobrazte půdorys. V kartě menu vyberte Interiér > Vnitřní osvětlení. Ve skupině svítidel vyberte požadovaný model světla a vložte ho do výkresu.

Upravíme vlastnosti světla. Zobrazte vlastnosti světla. V záložce Světla změňte nastavení (světlo zapínáme/vypínáme, měníme intenzitu zdroje). (1:50)


1:50 – 2:15 sek. RENDERING

9.
10.
11.
12.
Vyberte pohled kamery.
Nastavte rendering.
Spusťte rendering.
12. Výsledný obrázek je uložený na Vámi zvoleném místě.

Video 3 - MATERIÁLOVÝ ŠTETEC

0:00 – 1:10 sek. ZMĚNA TEXTUR A BEREV POMOCÍ MATEREIÁLOVÉHO ŠTĚTCE

1.
Vyberte 3D pohled na interiér.
2.

3.
Zvolte funkci Materiálový štětec.Pro identifikaci současných materiálů a textur použijte funkci Pipeta. Vyberte funkci Pipeta a klikněte na neznámý povrch. V paletě materiály se zobrazí použitý materiál.4.
5.
Zvolte funkci Materiálový štětec > vyberte materiál z palety (kurzor se změní ve štětec) > ve výkresu klikejte na místa, kam chcete materiál či texturu umístit. (0:20)

Pomocí Materiálového štětce upravíte celý interiér.


1:10 – 1:35 sek. RENDERING

6. Novou scénu vyrenderujte.Navigace:
přejít na předcházející díl | přejít na následující díl