TurboCAD LTE PRO 9 CZ

Zkušenosti

Poznámka:  Dostali jste se na stránky všech nabízených programů v praxi. Uživatelé, kteří přispěli do této sekce, ve svém textu upřesňují, ve kterých programech z naší nabídky jednotlivé projekty zpracovávali.Marián Jurčák - Rozhovor z časopisu Dřevařský magazín Invent Interier

Praktické zkušenosti s programy od ŠPINAR – software
Kvalitní prezentace návrhů nábytku a interiéru je cestou k obchodnímu úspěchu. Kvalita grafického zpracování nabídky patří k důležitým atributům úspěchu při prezentaci návrhu interiéru nebo nábytku. Každý nabízený nábytkářský produkt ozdobí a podpoří v prodeji kvalitní vizualizace, přehledně a kultivovaně zpracovaná cenová nabídka. Zajištění přesnosti a dostupnosti informací mezi výrobou a obchodem je jedním z důležitých předpokladů profesionálního řízení nábytkářské firmy. Uvedená témata jsou obecně známá a pro vývojáře programů jsou ohromnou výzvou.

Redakce (dále RE): Můžete nám přiblížit, na co se zaměřuje Vaše společnost?:
Marián Jurčák (dále MJ):
Společnost INVENT dizajn se zaměřuje na kompletní dodávky kancelářských interiérů, jednacích místností, vstupních hal a recepcí. Hlavním zaměřením je dodávka kancelářského nábytku a kancelářského sezení. Na trhu působíme od roku 2003. Už od počátku jsme při naší práci, kde klientovi nabízíme komplexní služby od zaměření, návrhu a rozmístění nábytku v interiéru, přes vizualizaci a montáž byli nuceni přemýšlet nad vhodným programem pro zpracování našich návrhů. Naše požadavky byly velmi náročné, protože jsme v té době tvořili množství řešení na míru pro naše klienty, takže naše potřeba byla ne pouze něco navrhnout, ale také prezentovat a následně zpracovat technickou dokumentaci pro výrobu převážně atypického nábytku.

RE: Co vás vedlo k výběru programu od společnosti ŠPINAR – software?
MJ: Při výběru vhodného programu jsme požadovali spolehlivý CAD program s kvalitní vizualizací a hlavně to, abychom v něm mohli pracovat od návrhu přes vizualizaci až po následné zpracování výrobní dokumentace. Vyzkoušeli jsme několik řešení, ale ani jeden program nám v té době nenabízel "ALL-IN-ONE". TurboCAD v sobě spojoval CAD i kvalitní vizualizaci, což bylo pro nás velké plus a nadstavba DAEX nabízela některé nástroje zaměřené pro jednodušší tvorbu nábytku a interiérů. Po otestování byla naše volba jasná, jelikož nám odpadla nutnost používat více programů pro naše návrhy a vše jsme byli schopni řešit v jednom programu.

RE: Můžete zhodnotit návratnost investice do programového vybavení a potřebné energie programové technologie?
MJ: Počáteční investice do programového vybavení je velmi rychle návratná, protože šetří čas. Ve srovnání s řešením, kdy jsme byli nuceni používat dva nebo více programů, poskytuje použití programu TurboCAD s příslušnými nadstavbami a knihovnami nejen vysoký komfort, ale hlavně zvyšuje produktivitu, což se nám časem potvrdilo, že výběr programů od firmy ŠPINAR - software byla správná volba. Hlavně, když uvážíme, že momentálně v převážné míře používáme při navrhování i hodně typových prvků nábytku a pomocí správně zvolených postupů, šablon a symbolů je produktivita vysoká. Návratnost investice je proto opravdu rychlá.

RE: Kde vidíte největší předosti programů TurboCAD/DAEX?
MJ: Možnost úpravy a přizpůsobení si programu dle vlastní potřeby pomocí různých šablon, symbolů, funkcí a nastavení. Tím se práce v programu stává rychlá a pohodlná a to nám dává prostor mít nad projekty lepší kontrolu. Rovněž následná úprava nebo změna v projektu je snadná a nenáročná.

RE: Musel jste řešit nějaké složitější problémy, při zavádění programu?
MJ:
Samozřejmě každý program má svoje uživatelské prostředí a určité postupy, které je potřebné zpočátku překonat a zorientovat se v nich. Následně je práce každým dnem jednodušší. Obávali jsme se také nekompatibility dat starších projektů, nicméně TurboCAD zvládá otevřít množství rozličných formátů i z jiných CAD programů. To je rovněž jedna z jeho velkých výhod, protože je možné spolupracovat i s firmami, které využívají jiné CAD systémy.

RE: Jaké projety v programu nejčastěji zpracováváte?
MJ: To závisí na konkrétní zakázce nebo požadavku klienta. Nejčastěji se jedná o 2D půdorysné zpracování interiérů s následným generováním perspektivních 3D čárových pohledů, u náročnějších projektů také vizualizace. Po odsouhlasení klienta je to i výrobní dokumentace, takže detailní rozkreslení produktů v pohledech a řezech, kde program nabízí i generování těchto funkcí, což zkracuje čas potřebný k přípravě této dokumentace.

RE: Jaké by bylo Vaše doporučení při hledání vhodné cesty při zavádění softwarové technologie pro nábytkářský obor?
MJ:
Každé řešení nebo program na trhu nabízí určité možnosti, funkce, výhody a nevýhody. Většinou je to otázka poměru mezi nimi a cenou celého řešení. Je určitě nutné stanovit si hlavní požadavky, které musí program splňovat. TurboCAD je skvělé CAD řešení, navíc s možností vytváření kvalitních vizualizací. Společně s programem DAEX nabízí produktivní a jednoduchou práci pro vytváření rychlých návrhů, cenových rozpočtů až po výrobní dokumentaci, případně podklady pro CNC obrábění pily a stoje. To vše za přijatelnou cenu. Navíc prostředí programu lze uživatelem měnit a přizpůsobit si jej dle jeho vlastním požadavkům včetně rychlých klávesovsých zkratek. /Marian Jurčák/

Jan Šťastný - Rozhovor z časopisu Dřevařský magazín
Truhlářství Truspol

DM: Můžete představit vaší společnost? Zmínit její začátky, velikost a co v současné době nabízí?
J.Š.: Naše společnost Truspol vznikla v roce 1994. V současné době můžeme říct, že je klasickou středně velkou firmou nabízející atypický nábytek v regionu středních Čech. Naši zákazníci si u nás mohou zadat výrobu libovolného typu nábytku, s jehož návrhem k nám přijdou od architekta nebo jsme jim schopni zpracovat vlastní grafický návrh.

DM: Jak se díváte na nutnost držet krok s novými technologiemi a na investice do jejich rozvoje?
J.Š.: Moje motivace byla taková, že jsem potřeboval detaily výrobků prezentovat zákazníkům natolik věrně, abychom následně nemuseli řešit případná nedorozumění. K tomu mně dobře posloužil program TurboCAD s nadstavbou DAEX pro zpracování výrobních podkladů. Následně vznikla potřeba zjednodušit proces předávání informací. Zjednodušit tok informací (dat) mezi tím, kdo zpracovává návrh a kdo ve skutečnosti výrobu realizuje. Najít cestu jak urychlit a minimalizovat možnost vzniku chyb. To mě vedlo k myšlence zautomatizovat tento proces tak, že nakreslený návrh přímo v PC doplním kováním resp. o data k jeho vrtání a následně přenesu všechna data z grafiky do programu DAEX, kde automaticky vygeneruji CNC kódy a nemusím se zabývat tvorbou výkresů a zakótováním potřebných otvorů. To se podařilo realizovat nákupem CNC a doladěním propojení s programem DAEX. Tímto propojením jsme dosáhli požadované zvýšení produktivity. Navíc jsem si v programu DAEX připravil řadu vlastních prvků (polotovarů = díly s kováním) nebo i kompletních sestav nábytku s možností změny rozměrů, elementů nebo materiálu. Po jejich uložení do souboru jsem byl schopen je jednoduše (přetažením) uložit do knihovny. V dalších zakázkách mi postačovalo prvky vyjmout z knihovny, změnit jim některé detaily a použít je v jiných sestavách nábytku. Tento postup mně osobně nejvíce vyhovuje, i když někdy využívám i nástrojů pro vrtání spojů přímo v sestavě nově vytvořeného 3D modelu nábytku.
Po zavedení nového software však nastala potřeba přesunout lidské kapacity z výroby do přípravy výroby v kanceláři. Zvýšením produktivity ve výrobě se zvládlo vyrobit více a tím se muselo i více připravit. To neslo i potřebu poněkud reorganizovat výrobní procesy. Původně každý vyráběl svoji zakázku, případně na větší spolupracovalo více pracovníků, ale vždy byla určena jedna zodpovědná osoba za vedení celé zakázky. Pokud při složitějších akcích klíčový pracovník například onemocněl, byl problém na světě. Při vedení zakázek v DAEXu a propojení modulu zakázek mezi pracovišti, se nám podařilo tento problém eliminovat. Nyní jsme schopni se jednodušším způsobem zorientovat v zakázkách v jakékoli jejich fázi. Pracovnici jsou nyní schopni si lépe předávat informace o datech a nedochází ke zbytečným prodlevám typu kde co kam kdo uložil. Informace jsou okamžitě k dispozici.

DM: Co je a bylo pro vás rozhodující při výběru technologií?
J.Š.: Všestrannost použití v atypické výrobě. Možnost přizpůsobit software našim podmínkám a samozřejmě cena. Jsem typ zákazníka, který zvažuje delší čas každou investici. Při výběru nového programu a vhodného CNC mně bylo jasné, že potřebuji mít návaznosti toků dat. Hledal jsem řešení propojení grafiky s cenovými nabídkami a novým strojním zařízení. Měl jsem již zkušenosti s prací s grafickým programem TurboCAD a tak jsem hledal možnosti, jak grafická data využít bez přepisování v dalších návaznostech na obchod a výrobu za co nejnižší pořizovací náklady. Měl jsem informace od dodavatelů CNC (SCM) a programů (ŠPINAR – software), že jsou schopni bez větších problémů spolu komunikovat a realizovat můj záměr. S výsledkem jsem spokojen. Nyní data z DAEXu převádím přímo do formátu pro software Xilog v CNC bez nutnosti zakupování další CAM programů.Ing. Jan Štursa - Rozhovor z časopisu Dřevařský magazín
Ředitel Střední odborné školy stavební a dřevozpracující v Ostravě

DM: Jaké máte zkušenosti s využíváním programů firmy ŠPINAR – software na Vaší škole?
J.Š.: V počátcích spolupráce jsme začali ve výuce využívat programy TurboCAD. Naše škola připravuje studenty do praxe se zaměřením na dřevozpracující a stavební obory. Ke znalostem oboru dnes patří i využívání grafických programů a nových strojních technologií. Universálnost programu TurboCAD nám umožnila pokrýt potřeby v oblasti CAD pro oba obory. V naší spolupráci bych vyzvedl podporu studentů při zpracování projektů, kde firma ŠPINAR – software pořádá každý rok pro studenty soutěž a tím nám pomáhá k větší motivaci vytvářet kvalitní studentské práce. Mladá generace si s počítači ráda hraje, ale my potřebujeme, aby byla schopna v nich vytvořit i hodnotné projekty.

DM: Využíváte při výuce i programování pro CNC?
J.Š.: Ano. Bez těchto technologií se již řada truhlářů neobejde. Naše škola se navíc stala předváděcím centrem těchto technologií. Naši odborní učitelé zvládají výuku programování pro CNC na profesionální úrovni a mají co předávat studentů, ale jsou schopni být i nositeli novinek pro praxi. Například nyní ve spolupráci s firmou ŠPINAR – software budeme pořádat prezentační den nové technologie, kdy přímo z CAD automaticky přenášíme data do CNC pro 2,5 D obrábění bez nutnosti dalších CAM programů nebo přepisování dat.

Petr Svoboda - TurboCAD v praxi
Dřevotvar Znojmo v.d. (zkušenosti uživatele)

Naše firma se zabývá výrobou sériového nábytku, především kancelářského a bytového, více než 50 let. Pro naše zákazníky vyrábíme libovolný atyp ze sériové produkce, avšak stále více vyrábíme i interiéry přímo na míru. Naše vybavení a nábytek naleznete v hotelích, restauracích, bankách, ale i na velvyslanectvích po celém světě.
Vzhledem k tomu, že stále více našich zákazníků požaduje interiér přizpůsobit svým požadavkům, přistupujeme k jednotlivým zakázkám, vzhledem k technické přípravě výroby, individuálně. Dnes, v době obchodních řetězců a levného nábytku z různých koutů světa, jsme připraveni nabídnout to, na co velkovýrobci nejsou schopni zareagovat - jakýkoliv atyp dle specifikace zákazníka i při jednom kusu výrobku.
Pro naši přípravu výroby jsme používali softwarové vybavení, které nám neumožňovalo zpracovat všechny informace o zakázce rychle a na profesionální úrovni. Po důkladném průzkumu trhu, při kterém jsme hledali systém, který by pro nás byl cenově dostupný, rychle naučitelný a schopný zpracovat jakýkoliv detail pro výrobu, jsme se rozhodli pro software TurboCAD firmy ŠPINAR - software s.r.o.
V současné době vlastníme několik licencí produktů TurboCAD. Pracujeme i v systému DAEX, pomocí kterého lze generovat veškeré materiálové změny a změny rozměrů, a který je schopen do výrobního procesu poskytnout veškeré nutné podklady jako jsou: kusovníky, optimalizace nářezových plánů, informace o výrobních postupech s možností propojení na strojní zařízení např. pilu. Při zpracování předvýrobní dokumentace u sériově vyráběného nábytku se pro nás nové technologie staly rutinním nástrojem. Nejvíce si produktů TurbCAD ceníme pro jejich schopnosti zpracovat sebemenší detail projektu při zakázkové výrobě. Umožňuje nám kvalifikovaně komunikovat jak s investorem, tak i s projektanty, a to především svojí kompatibilitou k ostatním systémům. Díky novým verzím TurboCADu jsme schopni aktivně reagovat na vývoj ostatních výrobců CAD programů a zpracovávat data od našich partnerů, architektů, návrhářů atd.

V tomto konkrétním případě jsme dostali podklady od architektonické kanceláře. V zadání bylo zhotovení recepce. Recepční pult, v půdorysu elipsy, je dřevěný s prvky plexiskla, které jsou prosvícené LED diodovými pásky. Dle podkladů zadavatele jsme zvolili "suchou" žebrovou konstrukci tak, aby se jednotlivá žebra střídala s výsečí elipsy. Konstrukce musí být rozebíratelná (aby byl přístup k LED diodám, popř. pro výměnu žeber z plexiskla) a přitom pevná. Proto jsme zvolili variantu spojení jednotlivých bloků ocelovými táhly.

Návrh
Realizace
Díky nástrojům TurboCADu bylo vytvoření 3D modelu recepce "hračkou". Základem bylo vytvoření řezu pultu a centrální elipsy, po které řez obíhá. Tato technologie se nazývá "Profil podél cesty". Vytvoření výkresu a podkladů pro výrobu už byly pouze otázkou vykótování jednotlivých dílců pro výrobu a NC zařízení.

Návrh a podklady pro výrobu
Realizace
Po vzájemných konzultacích, při kterých jsme si datově vyměňovali informace o projektu, jsme velice snadno připravili podklady pro NC vrtací a frézovací centrum. Přestože jsme si některá opracování nechali zpracovat subdodavatelsky, neměli jsme díky TurboCADu žádný problém. Připravili jsme data jak ve formátech DWG, ale i SAT-obsahoval 3D těleso včetně vrtání a frézování.
Výsledkem bylo bezchybné opracování polotovarů a konečná montáž spočívala v sestavení "stavebnice". A to i přesto, že všechny části pultu byly vyrobeny několika dodavateli, a měli jsme je pohromadě až v den montáže. Všechny tvary, geometricky vycházejí z elipsy nebo její části, byly vyrobeny dle zadání a precizně, všechna spojení a návaznosti pasovaly perfektně. Dílce jsou na sebe vrstvené a jednotlivé bloky jsou spojeny v jeden celek, a opět vše navazuje bez závad.
Díky tomu, že máme TurboCAD a umíme využít jeho předností, se nám tento, na první pohled složitý návrh architektů, podařilo zvládnout k naprosté spokojenosti objednavatele.

Tomáš Vítek - Virtuální maketa korejské rybářské lodi
(zkušenosti uživatele)

V letech 1989-90 stavěla loděnice Daewoo tři nákladní lodě (Tatry, Šumava, Beskydy) pro Československou námořní plavbu a tehdy jsem tam byl vyslán jako člen stavebního dozoru se zaměřením na stroje a jejich systémy. Kolegové měli na starosti stavbu trupu, elektrické vybavení a nátěry.
Bydleli jsme v městečku Okpo nedaleko loděnice Daewoo, mimochodem asi 15 km od další loděnice, patřící koncernu Samsung. Toto vše se nachází na ostrůvku Koje jihozápadně od Pusanu. V té době ještě nebyla hotova dálnice na ostrov, a také některé silnice byly ve výstavbě nebo prostě ještě nebyly. A to bylo dobře, protože ostrov ještě nebyl tak válcován nájezdy ,,lufťáků", jako se stalo později. Na ostrově bylo několik míst, kde se stavěly dřevěné rybářské lodě, a jedna taková ,,loděnice" byla přímo v Okpo. Nedalo mi to, a začal jsem tam chodit očumovat, protože to se tak hned nevidí a dřevo je dřevo, co si budem povídat. Nakonec jsem tam chodil skoro každý večer, vybaven fotoaparátem, metrem a notýskem. Stal se ze mě špion a zloděj know-how. Loď o délce až 11 m postavil jediný člověk za měsíc, což svědčí jednak o fortelu stavitele, ale také o jednoduchosti konstrukce. Jednoduchosti osvědčené, protože rybářské kutry byly všude, a už tehdy jich asi bylo více než ryb. Jelikož jsem své slídění chtěl nějak legalizovat, požádal jsem přátele z loděnice, aby šli se mnou na "inspekci" a zeptali se pana mistra, jestli mu nejdu na nervy. Vzal to s humorem a jednou jsem měl dokonce možnost jet na zkušební jízdu nového ,,brusu'', či kontrolovat pasti na nějakou havěť v moři. Protože jsem o víkendech jezdíval po ostrově na kole, dostal jsem se všude, mj. i tam, kde stavěla konkurence či hnily staré vraky. Velikost dřevěných lodí končila na asi 30 m délky, a to již byly pěkné koráby. Měnila se velikost, ale tvary a princip stavby byly stejné. Jediné lodě, které se tvarem lišily od zdejšího standardu, byly ty, které používali potápěči na farmách ústřic.
Snaha o jakési zdokumentování postupu stavby byla komplikována tím, že pan mistr nečekal až přijdu z práce, a také, co jsem si jeden den změřil, on druhý den upravil. Nakonec jsem poskládal jednotlivé fáze stavby různých lodí do jedné, do té, od které jsem měl nejvíce podkladů včetně fotografií. Když už se moje sbírka fotek přehoupla přes tisícovku, nechal jsem toho. Náš pan mistr měl dřevěné prkénko, na kterém měl tři křivky a z těch vycházel při stanovení tvaru trupu. Měl by to být bort, outor a kýl. Výkresy pochopitelně žádné. Používal elektrickou ruční okružní pilu, hoblík, vrtačku a základní ruční tesařské nářadí. Občas mu někdo pomohl s nějakým těžším kusem, někdy to byl i budoucí majitel. Dřevo použité na kýlovou desku o síle okolo 120 mm a přepážky byly (domnívám se) z padouku, vzhledem připomínající mahagon. Obšívka a paluba byly z cedru.
Spojovací materiál tvoří vratové šrouby, které spojují kýlovou desku s přepážkami a obšívku s žebry. V případě desky přepážky je na straně matice vydlabána kapsa a z ní je šikmo vyvrtána díra pro šroub. Hlava šroubu je zvenčí obšívky v zahloubení, které je potom zatmeleno (zacementováno). Desky obšívky jsou spojeny tak, že v jedné desce je sukovníkem vyvrtáno zahloubení a do něj je šikmo zatlučena plochá skoba tak, aby pronikla do druhé desky. Do zahloubení se potom zatluče kulatina a ta se potom seřízne zároveň s povrchem obšívky. Takto je ,,přišita" i deska obšívky ke kýlové desce popř. spojeny desky vík nákladových prostorů. Desky obšívky jsou k sobě slícovány tak, že se pomocí svěrek přitlačí k sobě a potom se mezi nimi ,,protáhne" pilka ocaska. Utěsnění spár mezi deskami tzv. caulking je klasické, plochou špachtlí se mezi desky natluče koudel. Všechny desky a lišty se ohýbají za studena, pouze desky dnové obšívky se ohýbají pomocí ohně a vody v oblasti přídě, tam kde přecházejí do příďového vazu. Veškerá žebra tvaru L jsou tzv. samorosty, jsou vyříznuta z místa, kde větev vyrůstá z kmene.
Čtyři nákladové prostory ve střední části trupu mohou být zaplaveny díky otvorům v obšívce, které jsou normálně zatlučeny dřevěnými zátkami. V těchto prostorech jsou ulovené živé ryby dopravovány na trh, čerstvá syrová ryba je totiž důležitá složka místní stravy.
Loď pohání diesel, od malého jednoválce až po šestiválec, dle velikosti lodi a solventnosti majitele. Motor je chlazen mořskou vodou buď přímo, nebo přes výměník vodou sladkou. Vstup vody je ve dnové obšívce a výstup většinou z nástavby hadicí za bort nebo hadice vystupuje na zádi skrz zrcadlo trupu. Motor se také pohání pomocí klínového řemene bubny navijáku po obou stranách nástavby, které navíjí lano přes rolny na přídi. Do provozu se uvedou napnutím řemene pomocí páky na přední stěně nástavby. Může také pohánět čerpadlo pro čerpání vody z nákladových prostor. Deska na zádi nad kormidlem má zřejmě vliv na vlnový odpor, a tím na účinnost vrtule. Trup je natřen nejprve základní barvou, a potom dle přání majitele. Ozdoba na přídi v podobě velkých očí, které vyhledávají kořist, je snad na všech lodích kromě těch nejmenších. Každá loď musí mít na nástavbě licenční tabulku, která udává jaký druh lovu je loď oprávněna provádět, počet sítí, počet pastí atd.
Když jsem se za dva roky opět vrátil na ostrov, nenašel jsem ani stopy po tehdejších loděnicích. Pan mistr jezdil s autem a rozvážel ryby. Jediné co člověka napadne je, že populace ryb v pobřežních vodách je zdecimována, lesy jsou vyrubané a tudíž dřevo je příliš drahé, no a kdo chce novou loď, může ji mít z laminátu nebo oceli.Nákresy a fotky jsem měl pár roků v šuplíku, až jednou o dovolené jsem si k tomu sedl a dal se do kreslení. Většinou 3D nákresy, a výkresy toho, co jsem jakž takž změřil. Pak zase dlouho nic, až jsem ,,objevil" dostupný CAD, a tak nezbývalo, než se k tomu vrátit. Vyučil jsem se na modelu lodi M/S Košice, na které jsem kdysi jezdil. Byla to moje první loď a tehdy jsem si nějaké podklady půjčoval z lodního archívu a obkresloval na okně kajuty. Postavit model v TurboCADu znamenalo neustálé návraty do výchozího bodu, protože to prostě nehrálo, hádalo se to s obrysy naskenovaných fotografií, které jsem dělal dlouhým ohniskem z dálky, aby zkreslení křivek bylo minimální atd. Model musí z každého směru pohledu dělat dojem dobře postavené lodi. Pan mistr opracovával přepážky v místě styku s obšívkou tak, že svěrkou uchytil lištu někde ve středu délky lodi, ohnul ji směrem k přednímu vazu a hned věděl, pod jakým úhlem má srazit hranu. Jenže na počítači tu křivku určím já, nikoliv tuhost dřeva. Model se dá udělat tak trochu jako kulisa a potom šikovně nasvítit, jenže já jsem to chtěl jako dokumentační model, kde každé dřívko a šroub pasují. Výsledkem je virtuální model, který lze použít buď pro tisk, nebo se ,,rozebere" na součástky, ty se okótují a začne se shánět dřevo.

P.S.
Pro toho, kdo se chce podívat na hlavní korejské loděnice na webu pomocí Google Earth, uvádím hrubé souřadnice, které jsem odečetl tamtéž. V každém případě začínejte na jihu korejského poloostrova.
Daewoo - 34o 52' N 128o 42' E
Samsung - 34o 54' N 128o 35' E
Hyundai - 35o 31' N 129o 26' E
Je nutno si uvědomit, že Korea nikdy neměla takovou strojírenskou tradici jako bývalé Československo a po skončení války v r. 1953 tam nezbyl kámen na kameni. Nyní je Korea světová velmoc ve stavbě lodí, včetně tzv. VLCC (Very Large Crude Carrier), čili super tankerů. Veškeré suroviny se musí dovážet.

Přiložené fotografie zahrnují i snímky větších dřevěných lodí o délce okolo 30 m, které jsou na přídi zdobeny a tudíž jsou i ,,fotogeničtější".
Kopie jednoho výkresu ukazuje část kreseb, které předcházely TurboCAD.
ZVONICE VE SKALIČCE
Znalosti TurboCADu se mně hodily i po návratu do České republiky, kde jsem tento produkt využil při rekonstrukci zvonice ve Skaličce. Zvonice byla postavena v r. 1790. Půdorys je nepravidelný osmihran protažený severním směrem, kde je vsazena kaplička. Síla zdiva je odstupňována následovně: 1050 mm spodní část, 750 mm střed a 550 mm horní část. Celková výška zvonice měřená od podlahy kapličky po nejvyšší bod střechy je 11500 mm. Původní zvon z r. 1904 byl za 2. světové války odvezen do šrotu. Ocelová náhrada slouží dodnes jako tzv. umíráček. Současný zvon byl odlit v r. 1888. Původně břidlicová střecha byla v šedesátých letech nahrazena střechou z dřevěných šindelů a fasáda byla během opravy podstatně zjednodušena.


Richard Fux
firma Koželuha-Český Truhlář s.r.o. (zkušenosti uživatele)

Naše firma Koželuha-Český Truhlář s.r.o. si v červnu roku 2004 nezvolila opravdu snadný cíl. Dodat náročnou stavbu do Paláce Karlín v Praze a vyhovět náročným estetickým požadavkům architekta. V zářijových dnech roku 2004 jsme si konečně mohli gratulovat, že se dílo povedlo a mohlo být předáno. Co tomu předcházelo?
Na začátku se zeptal šéf svého jediného projektanta ve firmě, zda li dokáže zkonstruovat vlnu tvořenou obecnými zakřivenými plochami. Tento souhlasil a tak dostal na své záda velké břímě. Naštěstí byl projektant vyzbrojen programem TurboCad Profesional 9, který se výborně pro konstrukci prostorových objektů osvědčil. Že se tělesa, z kterých se vlna skládá opravdu jen vzdáleně podobají základním geometrickým primitivům, pochopili postupně všichni. Ale jak rozkreslit tuto stavbu detailně do výrobních výkresů? Na dumání nebyl čas. Vzorek vlny byl již schválen objednavatelem stavby a tak nyní bylo třeba do 14 dní vypracovat projektovou dokumentaci vlny 19 m dlouhé, 6m široké a 3m vysoké tvaru připomínající mořskou vlnu. Bylo jasné, že je jediná cesta jak splnit termín předání projektu- spolupracovat s dalšími konstruktéry. Naštěstí TurboCAD Profesional je schopen snadno předávat data i sjinými CADy. A tak odevzdával den před lhůtou projektant požadovaných 30 výkresů objednavateli stavby.
Vše však nyní mělo teprve začít. Celá vlna je vyrobena z 200 kusů překližkových zahnutých žeber a 900 kusů rovných žeber. Pro takové množství a pro potřebnou přesnost opracování žeber, bylo zvoleno řezání vodním paprskem. Naštěstí TurboCad Prof. všech 200 křivek pomohl dodat pro řezací stroj správně. No dobře. Jedno žebro bylo chybné.. Největší napětí zavládlo při potahování vlny překližkou v místě všemi přezdívané jako vrtule. Když se nám podaří dostat se přes vrtuli, mělo by se vše již povést, řekl tehdy projektant. A stalo se.
Co říct závěrem? S TurboCADem Profesional jde vemi dobře vytvářet v 3D prostoru obecné tvary ploch. Tělesa lze s výhodou vytvářet pomocí funkce lofting. V praxi vznikla v truhlářské i stavební oblasti jedinečná stavba.
Ing. František Moška
předseda představenstva Domint, a.s. (zkušenosti uživatele)

Společnost Domint se zabývá zejména projektovou činností a dodávkou interiérů. Software TurboCAD je výborným pomocníkem a prostředkem pro realizaci představ našich klientů.
Oceňujeme schopnost TurboCADu práce ve více formátech, což nám umožňuje při vypracování studií využít veškeré podklady, grafické návrhy a takto zpracovat velmi kvalitní grafický výstup presentující záměr architekta. Při práci na projektové dokumentaci je to snadné ovládaní CAD programu a možnost práce s knihovnami. 3D a vizualizace umožňuje realizovat jakoukoli představu architekta a tým předvést klientovi co nejpresvědčivější návrh.
Naše společnost vyvinula vlastní řadu nábytku. Pro návrh, design nábytku a obchodní podklady využíváme schopnosti SW TurboCAD v kombinaci s programem FloorPlan. Klienti od nás odcházejí s kvalitní vizualizaci návrhů interiérů.
Schopnosti TurboCADu nám také pomohli při presentaci architektonických návrhů polyfunkčních objektů a při vývoji typových rodinných domů.
V současné době naše společnost plně přechází k práci v SW TurboCAD a věřím, že tento krok značně posune kvalitu našich grafických a technických výstupů.

Jiří Fuksa, Hospital Service
(zkušenosti uživatele)

Jsme firma zabývající se výrobou a servisem zdravotnické techniky, především sterilizačních přístrojů. Vodokružní vývěva je komponenta důležitá pro zajištění sterilizačního cyklu parních autoklávů (odvzdušnění tlakové komory před sterilizací).
Protože na trhu není v současné době (nebo jsme ho neobjevili) výrobce VV, které by splňovala naše požadavky, byli jsme donuceni si toto zařízení navrhnout a vyrobit sami. Při navrhování byl našim výborným pomocníkem program TurboCAD Professional, který se svými profesionálními 2D a 3D nástroji a jednoduchostí ovládání osvědčil.
Doc. Ing. Josef CHLADIL, Csc. a ŠPINAR - software s.r.o.
VŠ učitel CAD/CAM aplikací na VUT FSI a na MZLU LDF Brno (spolupráce při vývoji a zavádění CAD/CAM)

Softwarový produkt TurboCADCAM dodávaný firmou ŠPINAR software, s.r.o. slučuje v jediném prostředí možnosti tvorby konstruovaného objektu s návaznou aplikací výrobní nadstavby v prostředí CAM. Vzhledem k tomu že aplikace CAM je využitelná pro 2D objekty, je tvorba a přechod značně zjednodušen pro uživatele, který potřebuje využívat tyto možnosti. Běžně zde přístupné operace ve 2D jsou operace frézování a vrtání. Tento druh operací je nejčastěji používán v podnicích, které obrábí jak jednoduché ale i složitější rovinné tvary včetně vrtacích operací. Příkladem je podnik FK dřevěné lišty, Bojanovice, který vlastní dřevo-obráběcí CNC stroj italské skupiny SMC. Pro CAD i CAM aplikace chce podnik využívat výše uvedený software TurboCADCAM s aplikační nadstavbou postprocesingu, která umožní generovat přímo program použitelný v řídící jednotce CNC stroje. Takto bude umožněna příprava programu mimo výrobní jednotku v kanceláři technické přípravy výroby a vlastní aplikace bude přenesena formou vygenerovaného programu do řídícího systému stroje, což by mělo výrazně zkrátit časy zavádění programů při přechodu na nové výrobky.
Vojta Váň
TurboCADCAM a digitální modely forem s výstupem na CNC (praktické zkušenosti)

Naše firma Vojta Vaň (3D modelování a CNC frézování) se zabývá výrobou forem pro vypěňování EPP, EPS, EPE s možností frézování do rozměrů 1300x800x500.
Pro navrhování forem jsme si vybrali nástroj TurboCADCAM, který nám umožňuje získat výstupy konstrukčních výkresů a 3D digitálních modelů navrhovaných forem s následným výstupem do kódů pro NC stroje . Zejména oceňujeme vhodné spojení CAD a CAM. Mezi naše konkrétní zakázky vytvářené pomocí TurboCADu patří tvárníky formy na přepravku dílců a klíčů autozámku pro německého výrobce osobních automobilů.

Ing. Zdeněk Lán, MY DVA holding a.s.
(praktické zkušenosti se zaváděním CAD)

Akciová společnost MY DVA holding a.s. je ryze česká obchodní a výrobní společnost, která se zabývá vybavováním investičních a administrativních celků. Pro kompletní vybavení na klíč zabezpečujeme vybavení kanceláří, jednacích a školících místností, kuchyní a jídelen, dílen a skladovacích prostorů. Začátkem roku 2002 proběhlo výběrové řízení na software pro zpracování projektů, jehož cílem bylo zvýšení kvality, rychlosti a přesnosti nabídek pro naše zákazníky. V tomto výběrovém řízení byl vybrán program TurboCAD 8 / FloorPlan 7, který byl vyhodnocen jako nejvýhodnější na základě kritéria "cena/výkon". TurboCAD je vhodnou alternativou pro zpracování kompletních dispozic malých, středních i velkých projektů. FloorPlan je jednoduchým vizualizačním nástrojem pro zpracování malých a středních projektů, vhodný především pro zpracování dispozic a vizualizací menších a středních projektů, zejména potom kanceláří a jednacích místností, jídelen a šaten, je využíván převážně obchodními zástupci. Výstupy jsou kvalitní pro dobrou prezentaci nabídek u zákazníků. V počátcích jsme pro tento program nechali zpracovat základní knihovnu prvků, v současné době je tato knihovna udržována a dále rozšiřována. Funkce výpis použitých komponentů v zakázce s případnou základní cenou kalkulací umožnila z programu FloorPlan přenos dat i do našeho informačního systému, čímž se urychlila tvorba cenových nabídek a snížila chybovost pracovníků.

Ing. Jiří Cihlář
TurboCAD a TurboCADCAM (propojení obchodu a výroby)

Naše firma CAT, s.r.o. se zabývá prodejem kuchyňského, kancelářského a dalšího typu nábytku a již dva roky používáme pro prezentaci zákazníkům program TurboCAD. V současné době jsme řešili, ve spojitosti s výrobou, problém předávání zakázek získaných z prezentací TurboCADu. Zejména nám šlo o přesné předání podkladů atypických skříněk a dílů přímo z programu TurboCAD do NC stroje. V naší výrobě, která disponuje vlastním výkonným NC strojem na frézování, jsme úspěšně odzkoušeli pro přenos digitálních dat TurboCADCAM. Po zaslání informace atypického digitálního návrhu z TurboCADu navrženého prodejcem dle přání zákazníka, systém TurboCADCAM návrh načte a potřebná data vyexportuje přímo do řídícího programu NC, kde obsluha pouze informaci načte a po standardních nastaveních nechá vyfrézovat zadaný návrh na NC. Tato komunikace se nám jeví velmi praktická neboť nedochází k přepisování a detailní předávání informací o zakázce do výroby, ale pouze se zašle digitální návrh se základní informaci o zakázce a materiálu.
Zdeněk Píša
Odborný asistent, VUT FSI v Brne, specializace - systémy CAD (závěrečné hodnocení recenze na TurboCAD)

TurboCAD Professional je nástroj, kterého lze využít při návrhu nebo zpětné dokumentaci v různých průmyslových odvětvích. Přestože je ponejvíce prezentován v oblasti architektury, je vhodný i pro oblast strojírenství. Dává uživateli dobré nástroje pro tvorbu trojrozměrných modelů i pro jejich editaci. Ostatně, pro tvorbu trojrozměrných modelů je TurboCAD Professional určen. Mimo tvorby modelů je vhodný i pro tvorbu výkresové dokumentace, která z trojrozměrného modelu přímo nevychází. Velice dobrými se pak jeví nástroje vizualizační. Pro vytvoření scény je možné využít několika různých typů světel a materiálová knihovna obsahuje velké množství materiálů. Uživatel TurboCADu Professional získá pracovní nástroj, který v dané cenové kategorii poskytuje nadprůměrné vlastnosti, přičemž práce s programem je pro začátečníka poměrně snadná, v případě uživatele, který přechází z jiného neparametrického modeláře, je přechod bezproblémový.
Dipl. Ing. Michal Pavelek - stavař
(test renderingu)

Při tvorbě rendrovaných obrázků bylo použito produktu TurboCAD Professional v. 8. Rendrovací procedura LightWorks – metoda Radiosity s vykreslováním Raytrace Full, počet interací 20-32, kvalita 3 (z 0-9 možných). Intenzita osvětlení : cca 2 polovina května, resp. srpna v cca 11- 12 hodin. U obrázku exteriéru byly použity symboly dřevin z programu Zahrada a exterier.
Doc. Ing. Josef CHLADIL, Csc.
VŠ učitel CAD/CAM aplikací na VUT FSI a na MZLU LDF Brno (základní hodnocení)

TurboCADCAM distribuovaným firmou ŠPINAR SOFTWARE, s.r.o. je program slučující konstrukci objektů v systému CAD s jednoduchým přechodem do prostředí CAM. Jedná se o funkčně vhodně propojený systém umožňující zpracovat výkresovou dokumentaci a prostorové 3D modely. Část systému CAD je vhodná především pro architekty, projektanty a nábytkáře, ale je to systém použitelný i pro oblast strojírenství. Vizualizace s možnostmi výběru barev, rastrů a osvětlení je na velice dobré úrovni. Obsluha celého systému je poměrně jednoduchá pomocí ikonových nabídek.
Vlastní část systému CAM vychází z 2D zobrazení objektů v CAD. Vlastní přístup spočívá v základním nastavení Start CAM Job - základní konfigurace procesu CAM která sestává z následujících činností:
 • General - základní nastavení systému včetně volby jednotek
 • Machine - popis stroje s řídícím systémem, v základní nabídce jsou uvedeny řídící systémy FADAL, FANUC, HAAS
 • Part - popis materiálu včetně mechanických vlastností (knihovna), rozměry součásti ve směrech X,Y, Z slouží k definování 3D hranolu, nastavení referenčního bodu
 • Tool setup - volba nástroje včetně čísla, materiálu a rozměrů z knihovny, aktualizované podle podmínek provozu, možná volba nástrojů pro frézování, výrobu děr a řezání závitů
 • G-Code - nastavení souřadnicového systému, číslování bloků programu
 • 3D Modeling - provádí nastavení systému zobrazování při simulaci
 • CNC Setup - slouží k definování parametrů CNC stroje
Po nastavení dat potřebných pro zpracování zvolených operací je generován tzv. G-code, což je program, odpovídající zvolenému řídícímu systému stroje. Tento lze poslat buď přímo ke stroji nebo uložit do souboru. Simulace procesu CAM odpovídá zvolené úrovni zobrazení. Výhoda systému CAM je v jeho jednoduchosti a logické návaznosti dílčích činností.

Doc.Ing. Miroslav Píška, CSc.
Ústav strojírenské technologie FSI VUT v Brně (základní hodnocení)

S pojmem TurboCAD jsem se poprvé setkal v roce 1997 během řešení výzkumného grantu na universitě v Sheffieldu ve Velké Británii. Přestože tato země je vlastí mnoha společností a znamenitých produktů působících na poli počítačové podpory kreslení, modelování a obrábění (Autodesk, Delcam, atd.), řada mých nových spolupracovníků s tímto produktem již dlouhodobě pracovala. Abych se mohl zapojit do výzkumného týmu, musel jsem tento produkt akceptovat, což mi však nečinilo žádné problémy. Malým povzbuzením bylo věnování 20MB RAM od správce sítě do mého notebooku (abych tam jen tak nelelkoval), poněvadž time is money, you know.

Turbocad v.3 (od americké společnosti IMSI) pracoval pod Windows 3.11 a získal si snad každého svou jednoduchostí ovládání (manuálu bylo netřeba, vše bylo možno intuitivně odhalit), přehlednými nabídkami, krásou kót, jejich editací a snadným přenosem výkresů a náčrtků ve všech programech v rámci prostředí Microsoft Office.

Uplynula řada let a produkt úspěšně expandoval v řadě zemí a odvětví. Přestože nejsem stavař, odhaduji, že četné aplikace by bylo možno naleznout právě v tomto odvětví. Několik nových verzí TurboCADu jsem pominul a dnes se nám podařilo získat již 8. verzi (od výhradního distributora pro ČR a SR firmy ŠPINAR - software s.r.o.), která je vskutku profesionální, ale cenově velmi přístupná. Velmi mne potěšilo, že autoři ponechali řadu původních ikon, takže přechod na modelování byl pro mne rychlý, pouze bylo potřeba projít bohatě rozvětvené nabídky, které příjemně potěšily. Profesionální rozbor tohoto CAD/CAMu učinil již Ing. Zdeněk Píša doplnil pouze nadstavbovou část CAM, týkající se obrábění a dovolím si vynechat detaily popisu generování geometrických tvarů, jejich další editace, renderování, atd.

Vlastní nastavení a přechod na obrábění obsahuje aktivaci CAM módu - menu CAM, lišty CAM a palety CAM. Tyto moduly obsahují prakticky veškeré údaje pro výběr CNC stroje, sestavení technologického postupu, výběru nástrojů, volby řezných podmínek a simulaci vlastního obrábění. Technologický postup má stromovou strukturu jako adresáře a dílčí úseky operace jsou při simulaci obrábění barevně zvýrazněny, takže lze bez problémů kontrolovat průběh obrábění, činit korektury a volit optimální technologii zpracování. Knihovny nástrojů, jejich rozměrů (včetně zahrnutí jejich řezných substrátů od HSS až po keramiku a PVD/CVD povlaky), jsou plně k dispozici. Databáze doporučených řezných podmínek pro všechny obvyklé technické materiály poskytuje dostatečný komfort pro zpracování postupu obrábění pro nejrůznější obrobky. Dominantními technologiemi je frézování (čelní, drážkovací, kopírovací, tvarové, frézování závitů vnějších a vnitřních), včetně různých trajektorií pro obrábění kontur; nicméně bez problémů se přechází na vrtání, vyvrtávání, zahlubování, řezání závitů závitníky a další technologie. Generování vlastních řezných nástrojů a jejich editace je samozřejmostí.
Vytváření nástrojových a seřizovacích listů je plně komfortní, takže seřízení stroje a přechod na novou práci nečiní potíže nebo časové prostoje. Program dále umožňuje generování G-kódu (přípravných a pohybových funkcí) a M-kódu (pomocných a obslužných funkcí) a jejich samostatný export/import v textovém nebo binárním tvaru, čímž nabízí velmi dobré podmínky k programování prakticky libovolných řídicích systémů pro obrábění.
Generování NC kódu je v kódu DIN 66025 a doporučeným způsobem pro přenos dat je přes rozhraní RS232. Program zahrnuje řídicí systémy Fanuc, FADAL, HAAS, ale podpora CNC systémů Sinumerik nebo Heidenhain nebude problém. Výběr CNC stroje zahrnuje mimo jiné jeho omezující podmínky v maximálních otáčkách vřetene a dosažitelných posuvových rychlostí hlavních os, což se dále promítá do řízení stroje při použití konstantní řezné rychlosti, umožňující plně využívat řezivosti nástrojů nebo vysokorychlostním obrábění.

TurboCAMCAM v. 8 je však i pro nás novým programem, a proto řadu aplikací bude nutno dále projít a ověřit na reálných strojích. Jeho zahrnutí do výuky odborných předmětů na Ústavu strojírenské technologie (Výrobní technologie II, Obrábění na CNC strojích) je kvalitativním přínosem a jeho implementaci bude věnována maximální pozornost, podpořená velmi dobrými předchozími zkušenostmi získaných u nás a v zahraničí.

Vasa s.r.o. a Špinar-software
(zkušenosti)

Firma Vasa s.r.o. (výrobce a prodejce kancelářského nábytku) s firmou Špinar-software úspěšně otestovala kompatibilitu produktu TurboCAD Professional s formáty exportovanými z produktů CAD/CAM používaných pro podporu CNC. Převody 3D modelů dopadly bez problému. V TurboCADu Professional byly soubory načteny přímo do formátu ACIS, který je TurboCADem plně podporován.

Petr Svoboda
Dřevotvar Znojmo výrobní družstvo (názor uživatele)

Naše firma je tradičním výrobcem kancelářského a bytového nábytku s více než 50-ti letou tradicí.V poslední době se zaměřujeme na výrobu obývacích stěn a ložnic z masívního i dýhovaného materiálu. Veškera výkresová dokumentace, včetně montážních návodů a grafických návrhů je tvořena v programu DataCAD, respektive FloorPlan3D. Pro zjednodušení a zrychlení práce jsme začali používat CAD systém TurboCAD.Tento program nám umožňuje vytvářet si vlastní knihovny 3D nábytkových prvků a doplňků pro grafické návrhy. Další přednosti, které nejvíce oceňuji, jsou kreslení výrobních výkresů i grafických návrhů, snadné tvarování dílců ve 3D prostoru (zkosení, zaoblení hran), práce s "plnými" 3D tělesy a jejich sčítání a odečítání, rychlé stínování a skrývání hran a ukládání souborů do formátů DVG, DXF, BMP, 3DS…
Program TurboCAD se především pro svou dostupnost, nenáročnost a jednoduchost, stává neocenitelným CAD systémem vhodným nejen pro výrobce a prodejce nábytku, ale i pro interiérová studia a architekty.Je vhodný i pro menší firmy a soukromníky, kteří mají obavy z drahých a náročných CAD systémů.

Ing. Jan Kučera z firmy GTM
(zkušenost a názor uživatele)

(Soukromá laboratoř fyzikálního modelování procesů - Vývoj nových technologií a expertní činnost pro sklářský průmysl).
Hlavní činnost laboratoře GTM je zaměřena na vývoj nových technologií a procesů pro sklářský průmysl od aplikovaného výzkumu po realizaci. Základní metodou vývoje je fyzikální modelování spočívající v simulaci procesů v laboratorních podmínkách. Při návrzích modelů a konečného řešení pro zákazníka je nutné řešit nejen proces ale i prostorové uspořádání výrobních zařízení. Proto jsem byl postaven před problém zakoupení 3D kreslicího programu. Pro výběr programu jsem si stanovil kriteria:
 • nástrojové možnosti programu
 • jednoduchost ovládání programu
 • předpoklad kontinuity vývoje programu
 • technická podpora
 • příznivý poměr ceny a výkonu programu
Odzkoušel jsem řadu demoverzí 3D a jednoznačně jsem se rozhodl pro TurboCAD Profesional. S tímto programem pracuji cca jeden rok a plně splňuje požadavky, které potřebuji pro svoji činnost. Program používám nejen pro návrh modelů a zařízení, ale i pro přípravu prezentací a přednášek pro zákazníky. Program se snadno a intuitivně ovládá a lze s ním začít pracovat velmi rychle. Přestože konstrukční práce není mojí hlavní činností, TurboCAD Profesional výrazně urychlil a zkvalitnil přípravu dokumentace a prezentací. Nezanedbatelnou výhodou programu je široký výběr formátů pro ukládání souborů a tím možnost sdílení souborů s jinými programy a zejména možnost použít soubory přímo pro výrobu na NC strojích, což je výhodné např. při mém vývoji nových lopatek pro míchání skloviny.
Následující obrázky jsou ukázkou použití programu pro návrh modelu a detailem míchadla a fotografie konečného řešení modelu.
TurboCAD Profesional mohu doporučit jak profesionálním konstruktérům pro konstrukční práce, tak i příležitostným uživatelům pro zpracování ideových návrhů, protože poměr ceny a výkonu je velmi příznivý. Pokud by byl program doplněn o knihovnu ČSN součástí a obsažnějším návodem v češtině, tak by mu nebylo možné nic vytknout.

Firma LUKR Ingeneering, s. r. o.
(prezentace)

působí na českém trhu již 11 let. Své vůdčí postavení si získala nejen díky dodávkám celé škály výčepního zařízení, ale také díky kompletnímu vybavování restaurací, hospod a podniků společenského stravování kuchyňským vybavením. Dodávka kuchyně pro nás znamená být se zákazníkem od počátku jeho rozhodnutí, až do doby montáže a uvedení do provozu. Co naši zákazníci skutečně ocení, je zpracování velice přehledného projektového návrhu, včetně počítačové animace v 3D rozměru, kde zákazník vidí svoji budoucí kuchyň prostorově ještě před instalací. Smyslem a cílem naší práce je mít, co nejvíce spokojených zákazníků, kteří se k nám rádi vracejí.

Zdeněk Voráč
(prezentace)

Soukromé truhlářství - ukázka návrhu interiéru kuchyně
Šilar Roman, firma ČNES a.s. Kladno
(ukázka výkresové dokumentace projektů sítí)

Výkres - kompletní projekt sítí (voda, kanalizace, elektro, veřejné osvětlení, plyn a komunikace). Veškerá dokumentace je pro stavební povolení.
Lokalita na výkresu - Velké Přítočno u Kladna.
Výkresy zhotoveny v programu TurboCAD Standard