TurboCAD MAC PRO v12 CZ

Nákup
krabice TurboCAD MAC PRO v12 CZ

15.490,-Kč 
cena bez DPH
na CD    stáhnout
OBJEDNAT
tel: 543 236 223
Nároky na hardware a operační systém
Minimální:
 • Intel® Mac®
 • Macintosh® OS X 10.11(El Capitan), 10.12 (Sierra), 10.13 (High Sierra) a 10.17 (Mojave)
 • 4GB RAM nebo více
 • 8GB volného místa na disku
 • Kompatibilita na starších verzích OS není zaručena.

Doporučené:
 • Macintosh® OS 10.11 až 10.15 nebo vyšší1, x64 Intel® Mac®
 • 3 GB místa na pevném disku
 • 8 GB RAM nebo více
 • Myš, polohovací zařízení (doporučeno tlačítko kolečka)
 • Grafická karta kompatibilní s OpenGL s 256 MB VRAM
 • Kompatibilita programu není zaručena pro dřívější operační systémy, vyžadují počítač s operačním systémem používající architekturu x64 (64-bit)
Základní informace
TurboCAD Mac PRO je profesionální CAD aplikace, která umožňuje uživateli vytvářet nové návrhy v širokém okruhu technických oborů.
Program umožňuje práci ve 2D a 3D prostoru, má velmi silné 3D modelační nástroje a tisíce symbolů a plánů.
TurboCAD Mac Pro také nabízí bohatý fotogrealistický rendering a animace.
TurboCAD Mac Pro je vyvinutý pro potřeby návrhářů, strojních a technických inženýrů různých oborů, architektů, stavitelů.., kteří v programu najdou vynikajícího pomocníka pro kreslení a modelování.
Přednosti TurboCAD MAC PRO v12 CZ

Vytvořte profesionální 2D/3D návrhy v minutách

TurboCAD Mac Pro ® je profesionální CAD aplikace, která nabízí ten nejlepší design a snadné použití. Získejte přístup k výkonným nástrojům 2D kreslení, 3D modelování ploch a modelovacích nástrojů ACIS ® a více než 11.000 symbolů v intuitivním rozhraní. Optimalizujte návrhová management se schopností organizovat vrstvy.Rozšířený 2D/3D architektonický design

Vyberte si z 1000 předem navržených půdorysů, nebo začněte od začátku s pomocí našeho Drawing assistenta. TurboCAD Mac automaticky upravuje rozměry stěn, když jsou kresleny, automaticky ořezává vrcholy stěn a umožňuje nastavení šrafovacího vzoru a barvy. Když jsou parametrické dveře a okna přidány do zdi, vestavěné inteligentní technologie automaticky vytvoří potřebné otvory. Nová verze 6 umožňuje, aby byly inteligentní zdi, okna a dveře zadávány a zobrazovány současně ve 2D i 3D režimu s dalšími vylepšení pro dosažení výjimečných architektonických řešení.Výkonné osvětlovací a renderovací volby

Použijte výkonné renderovací a osvětlovací nástroje pro tvorbu profesionálních prezentací svého návrhu. Vytvořte fotorealistické vizualizace pro realistické prezentace, nebo využijte nových možností skicování fotografií a animací, které vypadají jako ručně kreslené, vhodné pro počáteční fázi koncepčního návrhu.Snadné sdílení souborů

Importujte snadno existující návrhy z CAD a populárních grafických formátů, včetně nových DWG / DXF Stejně snadno exportujte přesné návrhy a technické výkresy z TurboCADu do jiných CAD formátů, nebo zvolte některý z populárních formátů viz zde

Novinky a vylepšené funkce

České prostředí programu TurboCAD MAC

(manuál v PDF a výuková videa v angličtině)

Obalit (Vtisknout, Vrýt, Embosovat)

Umístit text, logo nebo vzor na 3D povrchy může být nelehký úkol. Zejména pokud potřebujete zachovat velikost a měřítko detailů z 2D tvaru na 3D povrch. Nový nástroj Obalit verze 12 namapuje textové nebo rovinné povrchy na 3D pevné modely. Výsledky jsou ideální pro vtisknutí, vryti nebo embosování 2D tvarů na 3D povrchy.
Vtisknout:
Nástroj „Vtisknout“ vezme 2D povrch obalení a vytvoří novou oblast na výsledném 3D povrchu. Tyto nové oblasti se používají k aplikaci barev nebo textur, obvykle pro účely vizualizace. Pokud například navrhujete auto a potřebujete umístit logo sponzora, může být „Vtisknout“ právě nástrojem, který hledáte.
Vrýt:
Nástroj „Vrýt“ vezme 2D plochu obalení, obtiskne oblasti na 3D plochu a poté přidá součásti k offsetovým plochám.
Embosovat:
Možnost „Embosovat“ vezme 2D povrchy obalení, obtiskne oblasti na 3D plochu a poté přidá součásti k offsetovým plochám. Například, pokud navrhujete prsten a chcete vyrýt nápis na vnitřní stranu prstenu, použijete možnost embosovat spolu s textem.

Nástroj Obalit: Vryje text na složitý povrchFotoRender bodové světlo

Výchozí metoda FotoRendering používá vzdálený světelný offset od směru pohledu, který vytváří obrázek vhodný pro většinu podmínek.
Nová možnost „Použít bodové světlo jako výchozí“ počítá bodové světlo s úhlem kužele přímo nad vykreslenými objekty. V kombinaci s podlahou jsou pod objekty vytvářeny měkké stíny, které poskytují alternativu k tomu výchozímu.
Nová možnost je přístupná z palety Nastavení nástrojů FotoRender. mbinaci s podlahou jsou pod objekty vytvářeny měkké stíny, které poskytují alternativu k tomu výchozímu. Nová možnost je přístupná z pale
LightWorks® PhotoRender – podpora importu Textur:
Texturované materiály importované pomocí datových překladačů OBJ, 3MF, 3DS a SketchUp jsou rozpoznávány pomocí funkcí photo-rendering, včetně kvalitního zobrazení na monitoru a výstupních souborů s vysokým rozlišením.

Rozdělit povrch

Nástroj Rozdělit povrch rozdělí síť na dvě části na základě roviny řezu. Rozdělit povrch je ideálním nástrojem pro ty, kteří pracují s facetted daty společně s výrobními procesy 3D tisku.
Rozdělení uzavřené sítě:
Rozdělení uzavřené sítě vytvoří dvě uzavřené sítě. To je ideální pro fotografování velkého modelu a rozdělení na menší modely, které se vejdou na menší tiskové podložka. Jednotlivé rozdělení lze později znovu sestavit do velkého modelu, který se původně na tiskovou podložku nevejde.
Rozdělení otevřené sítě:
Rozdělení otevřené sítě automaticky uzavře síť podél dělicí roviny. Tento nástroj, který se používá libovolně, vám umožní rychle uzavřít velké otevřené otvory ve vašem modelu.
Booleovské operace sítě:
Po použití nástroje Rozdělit použijte nové booleovské nástroje pro sjednocení, odečtení nebo průnik k vytvoření zarovnaných děr k opětovnému sestavení rozděleného modelu.


Tabulka hmotnosti a objemu

Ať už navrhujete letadlo, automobil nebo piknikový stůl, hmotnost je klíčovým parametrem. Verze 12 zavádí nový atribut Spotřeba materiálu (BOM) specifický pro vytvoření tabulky sčítané hmotnosti.
Vytvoření tabulky hmotnosti je založeno na uživateli, který přiřadí materiál pomocí dialogového okna Ověřit: Vlastnosti, po kterém následuje použití atributu váhy. Pouze s těmito dvěma kroky mohou návrháři vytvořit přesnou tabulku hmotnosti, která se používá k prozkoumání dopadů typů materiálů na hmotnosti návrhů.

Přehled tabulky hmotnosti a objemu:

Objem:
Přesně vypočítá objem libovolného NURB nebo analytické části.

Hmotnost:
Použije materiál z velkého výběru předdefinovaných materiálů dřeva, plastu a kovu. Nebo můžete přidat svůj nový materiál do seznamu. Poskytuje celkovou hodnotu hmotnosti pro objekty v tabulce.

Asociativní díly a tabulky:
Změnou velikosti dílu (objemu) nebo použitím jiného materiálu se automaticky aktualizuje tabulka pro rychlý průzkum designu, který ovlivní výpočty hmotnosti.

Zobrazit/Skrýt plochu

Zobrazit/skrýt plochu skryje plochy uvnitř části umožňující přístup a viditelnost do interních reprezentací složitých modelů.

Přehled funkce Zobrazit/Skrýt plochu:

Skrýt plochu:
Kliknutím pravého tlačítka myši na plochu se zobrazí nabídka možností včetně možnosti Skrýt plochu. Výběrem Skrýt plochu vypnete danou plochu.

Zobrazit plochu:
Kliknutím pravým tlačítkem myši na plochu se zobrazí nabídka včetně Zobrazit plochu. Výběrem Zobrazit plochu vypnete zobrazený seznam dané plochy. Regenerace části zobrazit/skrýt plochu. Rovněž stav zobrazit/skrýt plochu není zachován při uložení souboru. Toto je dočasný stav.

Vložit vrstvy s pohledy

Nástroj pro uložení vrstev s pohledem nyní obsahuje možnost uložit vrstvy spojené s orientacemi pohledu.

Přehled Uložit vrstvy s pohledy:

Uložit pohled:
Chcete-li obnovit zobrazení, vyberte Zobrazení: Uživatelské zobrazení.

Obnovit zobrazení:
Chcete-li obnovit zobrazení, vyberte Zobrazení: Uživatelské zobrazení.

Kružnice a čára více body

Nástroje Kružnice a Čára více body je vhodná pro trasování křivek na obrázku. Oba nástroje umožňují nakreslit body na neostrém obrázku.

Přehled nástrojů:

Čára pomocí více bodů:
Zadejte libovolný počet bodů a vytvořte nejvhodnější čáru, pravým kliknutím myši čáru dokončíte.

Kružnice pomocí více bodů:
Zadejte libovolný počet bodů a vytvořte nejvhodnější kružnici, pravým kliknutím myši dokončíte kružnici.
Můžete také vybrat polylinu nebo křivku.


Import PDF a Adobe Illustrator

Import souborů PDF a Adobe Illustrator je nyní možný pomocí nástrojů Soubor:
Import. Přehled importu PDF a Adobe Illustrator:
 • Podpora čar, oblouků, kruhů, splin a polygonů
 • Podpora textu
 • Kóty jsou explodovaný jako text, polygony a čáry

PDF:
Podpora pro čtení jakéhokoliv nativního PDF souboru.

Adobe Illustrator:
Podpora pro čtení nativních .AI souborů, které jsou založeny na PDF. To jsou AI verze 9 a vyšší.

Aktualizace úhlové tolerance

Uživatelské rozhraní Úhlové tolerance poskytuje dynamický vstup z Inspektor dialogového okna.
Přehled nástroje Aktualizace úhlové tolerance:
 • Zvolit úhlovou kótu
 • Změnit tolerance
 • Entita se aktualizuje v reálném čase o vybranou toleranci

Příklad úhlové tolerance


Opakovat předchozí příkaz

Opakovat předchozí příkaz zůstává na seznamu posledně použitých příkazů, do kterého se dostanete přes pravé kliknutí myši v kreslícím prostoru. Vyberte položku ze seznamu a změňte aktuální nástroj.

Booleovské operace pro povrchy

Booleovské operace umožňují přidat nebo odebrat materiál z těla sítě. Předchozí verze umožnovali provádět booleovské operace pouze s ACIS pevnými tělesy. Nyní se zavedením booleovských operací pro povrchy můžete přidat/odebrat materiál importovaný z STL, OBJ, 3DS a SketchUp.

Přehled Booleovské operace:
 • Sečíst
 • Odečíst
 • Průnik

Collada podpora

Byl přidán formát souboru Collada.

Aktualizace importu/exportu SketchUp

SketchUp (TM) zavedl nový formát souborů počínaje jejich produkty 2019. V12 byla aktualizován tak, aby podporovala nový formát i podpůrné textury.

Flexibilní formáty CAD a grafického designu

Importujte snadno existující návrhy z CAD a populárních grafických formátů, včetně nových DWG AutoCAD ® (více porovnání formátů TurboCAD MAC).
Stejně snadno exportujte přesné návrhy a technické výkresy z TurboCADu do jiných CAD formátů, nebo zvolte některý z populárních formátů, jako jsou
EPS, TIFF, CGM a další, chcete-li vytvářet brožury a nebo reklamní materiály. Porovnání produktů TurboCAD MAC.


Základní funkce

2D Geometrické a kótovací vazby

K dispozici jsou nyní nástroje pro kótování a vazby pro správu geometrických vztahů mezi 2D tvary.
 • Třináct geometrických vazeb
 • Vazby rozměrů
 • Proměnná a rovnice
 • Vazby Animací
 • Automatické vazby
 • Animace mezi dimenzemi a vazbou

Nastavení velikosti icon a nástrojů

Nyní můžete upravit paletu nástrojů tak, aby používala větší nebo menší ikony. Klepnutím pravým tlačítkem myši na záhlaví panelu nástrojů zobrazíte rozbalovací nabídku „Změnit velikost ikon“. Tato nabídka nyní nabízí možnosti ikon 64, 32, 24 a 16 pixelů. Výchozí velikost ikony je 32x32.

Duplikování vrstvy

Nový příkaz k duplikování vrstvy a všech objektů v této vrstvě je nyní k dispozici prostřednictvím Průzkumníka konceptů. Chcete-li získat přístup k tomuto příkazu, umístěte kurzor na vrstvu, kterou chcete duplikovat, klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Duplikovat. Pokud duplikujete dílčí vrstvu, bude nová duplikovaná vrstva povýšena na vrstvu první úrovně.

SVG Import a Export

Scalable Vector Graphics (SVG) je formát vektorového obrázku založený na XML pro dvourozměrnou grafiku s podporou interaktivity a animace. V11 nyní podporuje import a export do tohoto nového formátu.
Nový import / export SVG poskytuje alternativu k použití formátu Adobe Illustrator pro sdílení vektorové (škálovatelné) grafiky.
Poznámka: Pro import souborů SVG z aplikace Adobe Illustrator použijte nastavení jednotky mm (nebo palce) a nastavení DPI 72, abyste získali správné měřítko.

Lightworks integrace textury s OBJ, 3MF, 3DS a SketchUp

Lightworks Photo Rendering nyní podporuje vykreslování textur obrazů importovaných ze souborů OBJ, 3MF, SketchUp a 3DS. Tyto typy souborů lze jednoduše otevřít v dialogu Otevřít.

Tisk s vysokým rozlišením pro Objekty s Texturami

Výtisky zahrnující objekty s texturami nyní interně používají Lightworks ke generování obrazu pro tiskárnu a poskytují výstup s vysokým rozlišením.

Tvorba obalu pomocí cesty středové čáry

Tvorba obalu je proces konstrukce povrchu NURB mezi sekcemi. Skiny v TurboCADu mohou být otevřené a výsledkem je NURB povrch nebo uzavřené vytváření tělesa. V11 představuje schopnost specifikovat cestu. Cesta definuje tok povrchu mezi sekcemi. Zadání cesty znamená, že budete moci definovat méně sekcí, které mohou vytvářet celkově hladší povrch. Omezení - Dráha musí být jedna hladká křivka G2 - Dráha musí být kolmá na průsečíku řezu.

Zjednodušování křivek

Některé konstrukční úkoly dávají přednost křivkám vyšších řádů, jako jsou oblouky, kruhy, nebo elipsy před čarami. Například sdílení dat s CNC systémem pro řezání plazmou,vodním paprskem, nebo vytlačování profilu do pevného tělesa a později přidání ošetření hran. V11 představuje nástroj "Zjednodušit křivku", který pomůže s touto úlohou. Změnit čáry nebo křivky do: • Oblouků • Kruhů • Elips


Vlastnosti hran

Prvky hran představené ve verzi V11 poskytují prostředky k rychlému definování parametrů hran používaných u vzorů dřeva, mramoru nebo žuly.
Některé předdefinované úpravy hran zahrnují:
 • Zaokrouhlení
 • Zaokrouhlení s korálkovým ofsetem
 • Vlny
 • Bullnose, Half Bullnose
 • Vlastní hrana

3MF Import & Export

3D výrobní formát (3MF) je formát, který umožňuje návrhovým aplikacím posílat plnohodnotné 3D modely do jiných aplikací, platforem, služeb a tiskáren. Hlavní rysy implementace TurboCADu jsou uvedeny níže:
 • Podporuje UNIT popis příznaků
 • barevné vlastnosti
 • Textury (PNG, JPG) a UV souřadnice
 • Podpora pro barevný 3D tisk

VRML 2.0 Podpora textur

VRML (Virtual Reality Modelling Language)je formát souborů používaných k popisu 3D interaktivní grafiky celosvětově. TurboCAD podporuje export VRML.

OBJ Podpora textur

Formát souboru OBJ byl aktualizován tak, aby podporoval čtení a zobrazování textur.

SketchUp 2018 Import/Export

SketchUp (TM) představil nový formát souborů,pro jejich produkty od roku 2018. Ve V11 byl aktualizován tak, aby podporoval nový formát i textury.

DXF/DWG 2018 Import/Export

Tento volitelný doplněk se rozšiřuje v aplikaci TurboCAD Pro. Autodesk (TM) aktualizoval formát DXF / DWG vydáním AutoCADu 2018. Ve V11 byl aktualizován, aby podporoval nový formát.
Poznámka: AutoCAD 2019 používá stejný formát jako AutoCAD 2018.

PowerPack V11

Powerpack rozšiřuje sadu funkcí TurboCADu/Sharku o 70+ dalších nástrojů pro úpravu entit, úpravy a opravy 3D tisku a pokročilé modelování. Ve V11 je přidám nástroj Mesh to Analytic pro převod dat ze sítě (STL, SketchUp) do přesných těles.


SPUR Tvorba závitů.

Tato funkce je k dispozici v doplňkovém modulu Powerpack. Zuby čelního kola v TurboCADu používají evolventní křivku. Evolventní křivka je křivka sledovaná bodem na přímce s válci bez prokluzu. Čelní ozubená kola v TurboCADu jsou definována s následujícími parametry.
 • Počet závitů
 • Modul
 • Úhel tlaku
 • Čistost
 • Zobrazení vzorků
 • Průměr vnitřního otvoru
 • Tloučťka
Závity
Závity v TurboCADu jsou definována s následujícími parametry.
 • Vnitřní závit
 • Vnější závit
 • Roztečí
 • Délkou
 • Počátečním umístění

Poznámka: K dispozici pouze v případě balíčku PowerPack v11 nebo TurboCAD Mac Pro v11 a PowePack v11.