TurboCAD Designer 26 CZ

Nákup
krabice TurboCAD Designer 26 CZ

1.590,-Kč 
cena bez DPH
na CD    stáhnout
OBJEDNAT
tel: 543 236 223
Hardware

TurboCAD v26 pro 32-bit systém

 • Microsoft® Windows 10, Windows 8*, Windows 7
 • CPU 1 GHz 32-bit
 • 4 GB RAM

TurboCAD v26 pro 64-bit systém

 • Microsoft® Windows 10, Windows 8* 64-bit, Windows 7 64-bit
 • CPU 1 GHz 64-bit
 • 8 GB RAM

  * Poznámka: TurboCAD je určen pro stolní počítače a notebooky, které splňují výše uvedené systémové požadavky. Windows RT pro tablety není podporován.

Doporučené

Vaše práce v TurboCAD v 64 bit bude rychlejší, pokud zvolíte výkonnější procesory a 8+GB RAM.

Doporučený seznam podporovaných grafických karet a ovladačů třetí stranou pro RedSDK (bez záruky firmy ŠPINAR - software): ZDE
Základní informaceSnadné, přesné kreslení v celé své kráse!

TurboCAD Designer je nástroj pro kompletní 2D kreslení. Nabízí kreslení jednoduchých, dvojitých i multičar, kružnic a elips včetně obecných křivek. Všechny kresby lze vyšrafovat, zakótovat a popsat. Do výkresu lze vložit tabulku i obrázek nebo jiný formát (celkem přes 20 formátů soborů včetně AutoCAD ® DWG/DXF.) Výsledek lze vytisknout nebo uložit do různých grafických formátů. TurboCAD Designer je určen pro všechny, kteří si potřebují ve své profesi nebo zálibě zakreslit výkresy, plánky a schémata a to jak v oboru stavebním, strojním, modelářství, elektro… 64 bitová verze plně využívá paměti počítače což umožňuje zpracovávat soubory téměř neomezené velikosti. Program lze dodat i v 32-bitové verzi.


Cenově dostupný CAD

TurboCAD Designer nabízí všechny nástroje, které požadují aplikace 2D CAD za skvělou cenu.


Snadné naučení a ovládáníKompletní 2D pro kreslení detailů

Rychlý přístup ke stovkám nástrojů pro kreslení, editaci, úpravy rozměrů, kótování pro urychlení kresby vašeho návrhu.


CAD & Grafická kompatibilita

TurboCAD Designer umožňuje snadno importovat různé formáty nebo svou práci sdílet s ostatními. TurboCAD umožňuje Import a Export AutoCAD ® DWG / DXF a dalších přes 20 nejrozšířenějších standardních formátů.


Osvědčené CAD řešení po více jak 20 let

TurboCAD je jméno kterému můžete věřit. TurboCAD Designer je universální uživatelský přívětivá CAD aplikace s více než 2 milióny prodaných licencí po celém světě.


Nové možnosti rozhraní


Přizpůsobení uživatelského rozhraní Ribbon

Nyní má uživatel možnost si přizpůsobit uživatelské rozhraní Ribbon, kde může přidávat a přejmenovávat nástroje, skupiny a záložky. Dále je možné manuálně vytvořené XML Config soubory načítat přímo do TurboCADu.


Monitor 4K

S novými vektorovými ikonami je TurboCAD plně optimalizován na 4K monitory! Pomocí dynamických posuvníků měníte velikost ikon, které se optimalizují a jsou čitelné na displejích s vyšším rozlišením.2D kreslení a editace


Nástroj „Převzít formát“

Tento nástroj kopíruje vlastnosti vybrané entity (jako styl čáry, kót, vlastnosti stěny…atd.) a aplikuje je na entity, které nakreslíte.


Odstranit překrývající se entity

Odstraňuje překrývající se čáry, oblouky, texty a kóty, což Vám umožní zjednodušit výkres od duplikovaných entit ve výkrese. V paletě „Prohlížeč událostí“ je zobrazen počet objektů, který byl změněn.

Rychlé šrafování Rychlé šrafování nyní funguje i s mezerami 2D objektů. Např. je možné vyplnit oblast definovanou křivkou, která není zcela uzavřená. Rychlé šrafování také platí pro objekty jako zdi, dveře a okna, kde také podobně vyplní mezery mezi těmito objekty.2D kreslení a editace


AutoCAD 2019 kompatibilita

TurboCAD 2019 podporuje formáty AutoCAD DWG, DXF and DWF.
Další informace

Rozhraní "Ribbon"

Součástí verze TC 25CZ je nové rozhraní "Ribbon" podobný tomu, který naleznete v Microsoft Word a nejnovější verzi některých CAD programů. Při spuštění aplikace bude uživatel vyzván, aby si vybral rozhraní Ribbon nebo výchozí uživatelské rozhraní, toto nastavení může být kdykoliv změněno.


Klávesové zkratky

Nyní má uživatel možnost nastavit klávesovou zkratku, která se skládá ze dvou nebo více kláves k rychlému vyvolání příkazu v TurboCADu.


Izolovat a skrýt objekty

Nástroj pomáhá rychleji pracovat s velkými a složitými výkresovými soubory. Tato funkce uživateli umožnuje pracovat pouze na vybraných entitách bez toho, aby byly zobrazeny a ovlivněny ostatní entity ve výkrese. Nástroj je zejména užitečný při práci ve složitých výkresech, kde vybráním částí výkresu se urychlí proces zobrazování.
Příklad práce s nástrojem:

 1. Izolovat objekty:
  „Izolovat objekt” dočasně skryje ve větším výkrese všechny objekty kromě toho vybraného.


 2. Skrýt objekty:
  „Skrýt objekt” Dočasně skryje vybraný objekt ve výkrese.


 3. Ukončit izolaci pro zobrazení všech objektu.2D kreslení a editace


Snap mezi dvěma body

Nyní je možnost využít Snap na střed mezi dvěma body.


Oříznout podle entity

Tento nástroj umožnuje ořezávání pomocí 2D uzavřeného profilu. Všechny objekty v definovaném profilu jsou oříznuty a odstraněny.
 • Vyberete uzavřený 2D objekt k oříznutí jiného objektu/objektu umístěného uvnitř.
 • Vyberete uzavřený 2D objekt (hrana ořezu).
 • Posuňte ho dovnitř objektu, který chcete oříznout.


Oříznutí jiné entity
 • Ve stavovém řádku zvolíte možnost „Definujte entitu k oříznutí”.
 • Přesunutím vybraného objektu pro ořezání, vyříznete vybraný objekt.


Vylepšení nástroje rychlé šrafování

Rychlé šrafování nyní funguje i když křivka není 100% uzavřená.


Zvětšování/Zmenšování náhledu obrázku před tiskem

V předešlých verzích nebylo možné obrázek v náhledu tisku zvětšovat/zmenšovat pomocí kolečka myši. Nyní může uživatel (zoomováním) před tiskem zkontrolovat výkres, jestli je vše v pořádku (například tloušťku čar atd.)


Nová tlačítka OK a Zrušit v dialogovém okně „Přidat zlomek“Vybrat dle typu entity

Nyní je možné vybrat jednotlivě oblouky nebo kružnice.

Nové a vylepšené formáty, které podporuje TurboCAD 25CZ

Import/Export


Rozhraní


Vkládání matematických výrazů

Možnost vkládání matematických výrazů do polí rozměrů X, Y, Z nebo k přírůstku rozměrů.Paleta Správce obrázků

Jednoduché vkládání a ovládání obrázků.Nové úpravy tabulky / Přiložitelné údaje

Vytvořte tabulky vytvářením připojení (non-OLE) k souborům .CSV a Excel.Časové razítko

Pro zabezpečení a spolupráci obsahuje nyní metadata souborů datum vytvoření, datum poslední úpravy, celkový čas úpravy a celkový čas poslední relace.Nové možnosti pro bloky

Zobrazte název bloku při každém zapnutí funkce "Zobrazit více entit".

2D kreslení a úpravy


Nová středová čára a středová značka

Vytvořte asociativní středové čáry a středové značky.


Nové pole relativního úhlu

Nakreslete po sobě jdoucí segmenty zadáním úhlem vzhledem k předcházejícímu segmentu.Vícetextový editor

Nové rozhraní pro textové editory s novými funkcemi formátování a novými možnostmi včetně číslovaných seznamů, seznamů s odrážkami a podpory více sloupců.Měřítko podle dvou bodů

Zvětšete množinu objektů na určitou velikost pomocí dvou referenčních bodů.

Kompatibilita


Podpora souborů AutoCAD® (DXF, DWG, a DWF)
Nové Záloha pro otevřené dokumenty při ukončování programu

Po aktivaci této možnosti jsou automaticky všechny otevřené dokumenty zálohovány při zavírání programu. Po následném spuštění programu se automaticky otevřou stejné dokumenty a vy tak můžete pokračovat v práci.

Nové Zásobník souborů

Po uzavření výkresu nebo programu uloží tato nová funkce možnosti Zpět/Vpřed do zásobníku a při následném otevření můžete měnit poslední změny v návrhu.

Nové Nepojmenované dokumenty

Dokumenty, které vytvoříte, ale ještě nejsou uloženy, jsou nyní jako zálohy pojmenovány pomocí názvu „Untitled“ následované číslem a datem/časem. Tento název a číslo koresponduje s údaji, které se zobrazí v titulku při editaci neuložených dokumentů.

Nové Prostory

Spravujte všechny prostory v modelu a na papíře pomocí nové záložky prostory ve Správci výkresu.

Vylepšení Podpora souborů DWG a DXF

TurboCAD nyní využívá nejnovější jádro Teigha pro konverzi DWG a DXF souborů z různých verzí, pro lepší kompatibilitu s jinými CAD aplikacemi.

Lepší Krok posunu

Posun vybraného objektu pomocí šipek numerické klávesnice.

Lepší Bloky, Skupiny - možnost editace

Během úpravy Bloku a Skupiny mohou nyní uživatelé uchopit objekty vně těchto objektů.

Lepší Flexibilní velikost okna nastavení

Dialogové okna se velikostí přizpůsobují obsahu.

Nový Manažer kontaktů a Sdílení souborů

Uživatelé nyní mají možnost vytvářet a udržovat seznam kontaktů a posílat soubory na jednotlivce nebo skupiny v rámci TurboCADu.

Vylepšení Orientace textu

Orientaci textu lze nastavit na neotáčivý. Tento text zůstane neotočený bez ohledu na orientaci výkresu.

Vylepšení Řazení vrstev

Řazení vrstev v rolovacím seznamu je shodné jako v paletě Správce výkresu.

Vylepšení nástroje Ořez

Nová možnost oříznutí otevřených nebo uzavřených objektů.

Vylepšený DWG/DXF filtr

TurboCAD nyní využívá nejnovější jádro Teigha pro konverzi DWG a DXF souborů z různých verzí. Dynamické bloky jsou importovány jako jednoduché bloky.

Nový AutoTvar

Načrtněte od ruky standardní tvary (oblouk, přímku, obdélník, trojúhelník…) a TurboCAD je automaticky převede/opraví do přesného geometrického tvaru.

Zdokonalená oblast jednotek

Nastavte plošné jednotky jiné, než jednotky délkové. Například – plochy měřte v metrech a vzdálenosti v milimetrech.

Nové přizpůsobení textu kót

Nastavte vlastní formátování textu kót – tučné, nadpis, index, kurzíva, podpora vícefontových textů a multiodkazu.

Nová Delta pozice a Delta rotace

Nyní můžete zadat přesný posun objektu jednodušeji i pomocí delta vzdálenosti a úhlu.

Nově otáčení pohledu na výřez

Byla přidána nová možnost pro synchronizaci otáčení výřezů a zobrazení.

Vylepšená aktualizace kót objektů

Nový TurboCAD 21 nabízí vylepšenou asociativitu mezi objekty a kótami (spojeno s inteligentním kótováním).

Nově možnost měnit pozici textu kót

Nyní máte možnost určit pozici textu přímo při vkládání kóty do výkresu, díky tomu dosáhnete vyšší flexibility a produktivity.

Zdokonalený manažer renderování

Univerzální nástroj pro řízení a editování fotorealistických elementů pro Redsdk i Lightworks mód.


Zdokonalená součinnost


ZVylepšený DWG/DXF filtr

Filtr souborů DWG/DXF byl zdokonalen tak, aby byl kompatibilní s nejnovějšími soubory z AutoCAD® 2013/2014

Nový SKP filtr

Aktualizované oba (vstupní i výstupní) filtry, založené na novém SketchUp 2013 APIs.

TurboCAD Designer 21 je výkonnější a stabilnější

Nové! 64-bitová verze

Všechny verze TurboCAD jsou nyní dostupné v 64-bitové verzi, která načítá a zpracovává mnohem větší CAD soubory.

Nové! Režimy výběru

Nabízí přesnější kontrolu nad výběrem objektů pro rychlejší a snadnější modifikace návrhu. • Obdélníkový výběr – obdélníkový režim výběru.


 • Polygonální okno – vybíráte objekty zcela uvnitř výběrového okna.


 • Křížový polygon – vybíráte objekty zcela uvnitř i objekty, které jsou hranicí polygonu protnuty.


 • Hranice – vybíráte objekty, kterých se polygon pouze dotýká, ale nejsou v něm umístěny.


Nové! Funkce předchozího výběru

Možnost předchozího výběru - neuvěřitelně užitečná funkce přidaná do nástroje Výběr.Vylepšení! Funkce kót

Vylepšené funkce lineárních a úhlových kót pro uživatele.

Nové! Kompatibilita AutoCAD 2013

Vylepšený filtr nabízí lepší sdílení souborů programu AutoCAD 2013.
Další vylepšení a funkce

Zlepšené bloky a skupiny

Rychlá editace skupin a bloků.

Nová podpora barev

Rozšířené možnosti barev.

Vylepšení Bezierových křivek a Spline.


Zlepšená editace Odstavcového textu a Textu

Snadná editace vytvořeného odstavcového textu.

Vylepšené Šablony

Vylepšené architektonické a metrické šablony.

Zlepšená komunikace se soubory DWG a DXF.


Vylepšení - Editace Bezierových křivek

Možnosti editace uzlů Bezierových křivek třemi způsoby: úměrné zakřivení v bodě, neúměrné zakřivení v bodě a nehladké v bodě.

Vylepšení – Editace uzlu

Funkce editace uzlu je dostupná v kontrolním řádku.

Vylepšení – Polygon

Možnost definovat velikost polygonu koncovým bodem jedné strany.

Vylepšení – Kótování

Možnost definice vlastního tvaru kótovací šipky.

Vylepšení – Formát zobrazení

Možnost uložení vlastností a formátů importovaných souborů pro opakované použití v jiných výkresech. Formát zobrazení umožňuje uložit vybrané formáty jako přednastavené hodnoty daného objektu.

Polygon se zaoblenými vrcholy

Nástroj umožňuje kreslit polygony s definovaným zaoblením vrcholů.

Font hebrejština

Podpora fontu hebrejština.

Vylepšení – DWG / DXF, Import / Export

Vynikající kompatibilita TurboCADu se soubory AutoCAD je nyní ještě podpořena schopností exportovat výkresy do těchto formátů s externími referencemi.

Kreslení čar jednoduchých, dvojitých, multičar
Kreslení kružnic a elips
Kreslení segmentů kružnic a elips
Kreslení obecných křivek – Splina, Bezie...
Kreslení zdi
Kótování – ortogonální, paralelní, šikmá, průměr, poloměr, úhel, rychlá, inteligentní...
Práce se symboly, bloky, vrstvami
Odstavcový a řetězový text, vkládání tabulek
Editace 2D entit – protažení, zaoblení, zkosení, T napojení, X napojení, offset, spojit křivku...
Nastavení vlastního uživatelského prostředí, definování rychlých kláves
Uchopovací režimy
Vkládání obrázků a OLE objektů
Import: TCW, TCT, 3DV, CGM, DWF, DWG, DXF, FCD, FCW, FP3, GEO, PLT, WMF, WRL, WRZ, TCX, DC, DCD, BMF
Export:TCW, TCT, BMP, CGM, DWF, DWG, DXF, GIF, JPG, PDF, PLT, PNG, WMF, WRL, WRZ