TurboCAD Platinum 26 CZ

Nákup
krabice TurboCAD Platinum 26 CZ

38.990,-Kč 
cena bez DPH
na DVD    stáhnout
OBJEDNAT
tel: 543 236 223
Hardware

TurboCAD v26 pro 32-bit systém

 • Microsoft® Windows 10, Windows 8*, Windows 7
 • CPU 1 GHz 32-bit
 • 4 GB RAM

TurboCAD v26 pro 64-bit systém

 • Microsoft® Windows 10, Windows 8* 64-bit, Windows 7 64-bit
 • CPU 1 GHz 64-bit
 • 8 GB RAM

  * Poznámka: TurboCAD je určen pro stolní počítače a notebooky, které splňují výše uvedené systémové požadavky. Windows RT pro tablety není podporován.

Doporučené

Vaše práce v TurboCAD v 64 bit bude rychlejší, pokud zvolíte výkonnější procesory a 8+GB RAM.

Doporučený seznam podporovaných grafických karet a ovladačů třetí stranou pro RedSDK (bez záruky firmy ŠPINAR - software): ZDE
Základní informace
TurboCAD PLATINUM CZ


je profesionální CAD s možností dodání 64-bitové verzi (možné dodat i v 32 bit) plně využívající schopností Vašeho hardware a jeho paměti pro načítání a zpracování Vašich CAD souborů). TurboCAD PLATINUM je nástroj pro 2D/3D přesné technické kreslení, který nabízí vysokou úroveň v navrhování konstrukčního řešení nejsložitější výkresové dokumentace, modelování, vizualizace a rozsáhlé možnosti sdílení soborů. TurboCAD Platinum také poskytuje pokročilé nástroje pro strojírenské výkresy a obsahuje řadu architektonických nástrojů, které jsou kompatibilní i s některými konkurenčními CAD systémy a mnohem více.

Pokud jste nováčci v programu TurboCAD Platinum, pomůže začít práci v plně přizpůsobitelné rozhraním, včetně volitelného 2D výkresového rozhraní podobném prostředí AutoCAD®. Ušetřete více času se základní manuální editací a GPU akcelerátorem. Pomocí systému ePack dokážete jednoduše přidružit všechny externí zdroje entit, které mají vazbu na výkres. TurboCAD je kompatibilní se 64bitovými aplikacemi, které spravují i ty největší CAD soubory.


Platinum základní vlastnosti


Správce výkresu
Správce výkresu nabízí pokročilé ovládací prvky pro práci s vrstvami, filtry vrstev, vytvářením šablon vrstev, nastavením a ukládáním pracovních plánů, ovládáním pojmenovaných pohledů a nabízí další možnosti pro zjednodušení práce a zvýšení její produktivity.

2D kreslení a editace
TurboCAD je bohatý na profesionální 2D / 3D návrhové nástroje a pomůcky pro kreslení, které urychlují tvorbu výkresové dokumentace. TurboCAD zjednodušuje vytváření pohledů, výřezů a detailů všech velikostí a tvarů a umožňuje přístup k rozsáhlému papírovému prostoru s možnostmi snadného tisku.

3D modelování povrchů
TurboCAD obsahuje kompletní sadu nástrojů 3D modelování povrchu a editační nástroje.

Modelování pevných modelů ACIS® / Pokročilé navrhování
TurboCAD Platinum poskytuje pokročilé nástroje 3D modelování povrchů a ACIS. Nástroje pro práci s vláknem pro 3D modelaci, vytažení křivky do 3D tělesa s možností přidání parametrů kroucení, vytvoření tělesa pomocí spojení dvou ploch, tvorba skořepin, nástroj pro otisk, parametrické otvory,…umožňují snadné vytváření složitějších profesionálních návrhů. TurboCAD umožňuje přístup k pokročilým modifikačním nástrojům, jako jsou posunutí, natočení plochy změnu zaoblení nebo parametrů v historii tvorby modelu, které usnadňují úpravu stávající geometrie při ladění detailů 3D modelu. Uživatel má k dispozici i nástroje na vytváření hladkých povrchu (sub-D) pomocí sítí, které umožňují se více přiblížit organickým tvarům.

TurboCAD a Architektura (GIS)
TurboCAD obsahuje integrovanou sadu architektonických nástrojů, které zvyšují produktivitu při návrhu, kreslení a editaci výkresové dokumentace a jejich existujících kompatibilních architektonických modelů. Do výčtu architektonických nástrojů TurboCADu patří: parametrické dveře, okna, desky, střechy, schody, zábradlí a definování stěn, řezů…. Architektonické objekty jsou v řadě detailů kompatibilní s architekturou AutoCAD®, Architecture (ACA). Do TurboCADu lze načíst z DWG výkresových souborů entity konkurenčních programů, které mohou být podle potřeby nadále upravovány a dokumentovány.

Modelování strojařských objektů
TurboCAD obsahuje rozšíření nástrojů pro strojařský obor (ohýbání desek, tvarování potrubí, generování ozubených kol..). TurboCAD Platinum uživateli ve strojařském oboru poskytuje ucelený silný CAD bez nutnosti zakupování dalších nadstaveb. Pokročilé parametrické navrhování s modifikační nástroje nabízejí větší kontrolu nad částmi navrhovaného objektů.

Vizualizace a fotorealistický rendering
TurboCAD Platinum obsahuje silný motor pro rendering LightWorks, který urychluje designerskou práci a vytváří úžasné prezentace. Správa materiálů, luminance, prostředí, pokročilých stylů renderování a další vizualizační nástroje pomáhají uživatelům vytvářet skutečně fotorealistické prezentace jejich návrhu. K programu lze dokoupit i Redway3d Redsdk 4.3, na který jsou uživatelé zvyklí z předchozích verzí.

Parametrický manažer symbolů (PPM)
V TurboCADu máte možnost vytvořit součásti, které zůstanou parametricky řízené i po následném vložení do výkresu. Také je možné entitám ve výkrese dodatečně přiřadit parametrické vazby. Jednotlivé parametrické symboly mohou být uloženy jednotlivě v knihovně symbolů. PPM mohou být vytvářeny, sdíleny a znovu použity v jiných projektech.

Kompatibilita/podpora souborů
TurboCAD umožňuje snadné zachování Vašich investic duševního vlastnictví a sdílení Vaší práce. TurboCAD podporuje export 3D modelů do formátu 3D .PDF, který lze prohlížet interaktivně s aplikací Acrobat Reader. Navíc uživatelé mohou v TurboCADu otevřít nebo vkládat až 35 formátů souborů a exportovat až 28, včetně .DWG, .DXF (AutoCAD® Architecture), .SKP (SketchUp™), .3DM (Rhinoceros®), .3DS (Autodesk® 3ds Max®), IGES, STEP, .OBJ, COLLADA (.DAE - export); a mnoho dalších. Soubory TurboCADu lze otevírat i v mobilních aplikacích s programem TurboApps. Vice zde.

Externí reference (Xrefs)
Všechny formáty souborů, které mohou být otevřeny a importovány, kromě bitmapových obrázků, mohou být použity jako externí reference (Xref). TurboCAD nabízí Xref pro desítky formátů s možností vazeb, které pak mohou být rozbaleny a upraveny. Vrstvy Xref jsou také snadno ovladatelné včetně filtrů.

Programovatelný (SDK a Ruby Scripting)
SDK a Ruby Scripting umožňuje rozšířit funkčnost produktu TurboCAD Platinum o nové nástroje, funkce a chování. Vlastní rutiny, které jsou často využívány, lze automatizovat. V TurboCADU lze vytvořit a do něj přidat vlastní specifické nástroje. Dokonce i komerční plug-in aplikace mohou být vyvinuty a prodávány.

Součástí dodávky přes 8.000 knihovních symbolů 2D/3D: PDF


Nové možnosti rozhraní


Přizpůsobení uživatelského rozhraní Ribbon

Nyní má uživatel možnost si přizpůsobit uživatelské rozhraní Ribbon, kde může přidávat a přejmenovávat nástroje, skupiny a záložky. Dále je možné manuálně vytvořené XML Config soubory načítat přímo do TurboCADu.


Monitor 4K

S novými vektorovými ikonami je TurboCAD plně optimalizován na 4K monitory! Pomocí dynamických posuvníků měníte velikost ikon, které se optimalizují a jsou čitelné na displejích s vyšším rozlišením.

Vylepšení pro pohledy vytvořené přes Kreslící paletu

Nová funkce umožňuje přiřadit sadu vrstev k pohledu. Podle přiřazené sady vrstev se v pohledu např. zobrazí/skryjí dané vrstvy.2D kreslení a editace


Vybrat podobné

Díky tomu nástroji můžete ve výkrese vybrat jakýkoliv typ 2D nebo 3D objektu (nebo bloku) a následně najít všechny jeho výskyty ve výkrese. Můžete provést velice detailní výběr, který zahrnuje parametry jako barvu a styl pera, barva a styl výplně, vrstvy, a dokonce souřadnicový systém objektu. Užitečný nástroj, který lze využít při dalších globálních změnách vybraného objektu.


Nástroj „Převzít formát“

Nyní je možnost využít Snap na střed mezi dvěma body.


Odstranit překrývající se entity

Odstraňuje překrývající se čáry, oblouky, texty a kóty, což Vám umožní zjednodušit výkres od duplikovaných entit ve výkrese. V paletě „Prohlížeč událostí“ je zobrazen počet objektů, který byl změněn.

Rychlé šrafování

Rychlé šrafování nyní funguje i s mezerami 2D objektů. Například je možné vyplnit oblast definovanou křivkou, která není zcela uzavřená. Rychlé šrafování také platí pro objekty jako zdi, dveře a okna, kde také podobně vyplní mezery mezi těmito objekty.3D kreslení a modelování


Zaoblit hrany

Nástroj zaoblit hrany má další tři typy zaoblení – Zaoblit s průběžným zakřivením, Zaoblení s pevnou šířkou a Zaoblení třemi plochami.

Modifikace 3D objektů

Nástroj Příruba desky má novou vlastnost – úhel zkosení. Do kontrolního řádku bylo pro tento nástroj přidáno několik dalších možností – počáteční a koncové odsazení, počáteční a koncový úhel; vylepšení přesnosti nástroje Narovnat desku a možnost sledovat průběh této operace ACIS® s možností jejího přerušení.

Vysunutí povrchu

Nyní je možné využít nástroj „Vysunutí povrchu“ nebo „Rotace“ i na 3D polyliny nebo 3D křivky.Architektonický design


Objekty architektury

Pro objekty architektury lze nyní použít nástroje kopírování a lineární kopii. Např. lineární kopie nyní zohledňuje všechny vlastnosti objektů, které jsou kopírovány, včetně pracovní roviny, vrstvy, materiálů…atd.


BIM

Zlepšení shromažďování dat souborů IFC, paleta BIM nyní zobrazuje strukturu souboru BIM. Nástroje a uživatelské rozhraní BIM jsou více integrovány, což usnadňuje využití těchto architektonických částí pro modelování v TurboCADu.Photorealistické renderování a vizualizace


Nový renderovací engine LightWorks® a shader slunce a nebe: LightWorks renderovací engine byl updatován na verzi v9.3. RedSDK vyrenderované obrázky jsou nyní automaticky, přesněji a kompletně převedeny na LightWorks vyrenderované obrázky.
Interoperabolita


AutoCAD 2019 kompatibilita

TurboCAD 2019 podporuje formáty AutoCAD DWG, DXF and DWF.

STL Filter – kontrola 3D tisku

Pro export ST souboru byla přidána možnost kontrola 3D tisku. Tento nástroj kontroluje, jestli model neobsahuje běžné topologické chyby jako: neoznačené hrany, duplikované a sbalené fasety, otevřené hrany, skořápky a další. Nástroj Kontrola tisku také zobrazuje informace o geometrii, jako jsou rozsahy, počet faset/vrcholů, plocha a objem.

SAT/SAB/IGES/STEP

Pokud má při čtení ACIS objektů (SAT/IGES/STEP/SAB import) objekt barevné plochy, je těmto plochám přiřazen vhodný materiál.


FBX Filter

Exportujte formát souboru pro 3D Animation Software jako 3DS, Maya. MotionBuilder a Mudbox. TurboCAD nyní podporuje import/export materiálů a textur pro filtr FBX.

SAT Filter – podpora křivek

Aktualizace importu/exportu stávajícího souboru ACIS SAT tak, aby podporoval křivky, jako jsou čáry, oblouky, kruhy, elipsy a spline.

SAB filtr

Standardní ACIS binární formát (SAB) používá jádro modelování ACIS ze Spatial ke sdílení CAD dat. Oba formáty SAB a SAT soubory obsahují geometrii, topologii, barvu a omezené atributy. Tyto formáty nepodporují kóty, anotace, bloky, síť, textury a vrstvy. SAB je výhodný při sdílení s jinými CAD systémy založenými na ACIS, kde jsou data sdílena a přepočítávána mezi různými modelovacími jádry. TurboCAD podporuje obojí čtení i zápis SAB souborů.

Rozhraní "Ribbon"

Součástí verze TC 25CZ je nové rozhraní "Ribbon" podobný tomu, který naleznete v Microsoft Word a nejnovější verzi některých CAD programů. Při spuštění aplikace bude uživatel vyzván, aby si vybral rozhraní Ribbon nebo výchozí uživatelské rozhraní, toto nastavení může být kdykoliv změněno.


Klávesové zkratky

Nyní má uživatel možnost nastavit klávesovou zkratku, která se skládá ze dvou nebo více kláves k rychlému vyvolání příkazu v TurboCADu.


Izolovat a skrýt objekty

Nástroj pomáhá rychleji pracovat s velkými a složitými výkresovými soubory. Tato funkce uživateli umožnuje pracovat pouze na vybraných entitách bez toho, aby byly zobrazeny a ovlivněny ostatní entity ve výkrese. Nástroj je zejména užitečný při práci ve složitých výkresech, kde vybráním částí výkresu se urychlí proces zobrazování.
Příklad práce s nástrojem:

 1. Izolovat objekty:
  „Izolovat objekt” dočasně skryje ve větším výkrese všechny objekty kromě toho vybraného.


 2. Skrýt objekty:
  „Skrýt objekt” Dočasně skryje vybraný objekt ve výkrese.


 3. Ukončit izolaci pro zobrazení všech objektu.

Možnost vyhledávání funkcí uživatelského rozhraníMazání konstrukcí a konstrukčních čar

Konstrukčním bodům umístěným ve vrstvě "$CONSTRUCTION", je možné měnit barvy a styl čáry. Také je možné vrstvu $Construction a $Constraints vymazat.
2D kreslení a editace


Vylepšení PDF podkladu

Byl implementován nový nástroj "PDF podklad pro objekty". Umožňuje přeměnit podklad na editovatelný objekt.


Snap mezi dvěma body

Nyní je možnost využít Snap na střed mezi dvěma body.


Tloušťka profilu

Možnost definovat tloušťku a typ rohu skupině entit jako jsou čáry/polyliny/kružnice/oblouky. Automaticky vypočítá tloušťku profilu podle původních entit. Výsledkem je sada spojených polyline (tyto dvě možnosti jsou ve verzích TurboCADu bez ACIS), oblast nebo sada ACIS entit (tyto jsou pro verzi Pro Platinum).


Nástroj Srovnat

Nástroj Srovnat se používá na 3D polyliny a 3D spliny, který je srovná na pracovní rovinu. Tento příkaz vynuluje Z hodnoty a potom je možné tyto entity používat ve 2D prostředí.


Oříznout podle entity

Tento nástroj umožnuje ořezávání pomocí 2D uzavřeného profilu. Všechny objekty v definovaném profilu jsou oříznuty a odstraněny.
 • Vyberete uzavřený 2D objekt k oříznutí jiného objektu/objektu umístěného uvnitř.
 • Vyberete uzavřený 2D objekt (hrana ořezu).
 • Posuňte ho dovnitř objektu, který chcete oříznout.


Oříznutí jedné entity
 • Ve stavovém řádku zvolíte možnost „Definujte entitu k oříznutí”.
 • Přesunutím vybraného objektu pro ořezání, vyříznete vybraný objekt.


Vylepšení nástroje rychlé šrafování

Rychlé šrafování nyní funguje i když křivka není 100% uzavřená.
3D modelování


Rychlé vytažení povrchů

Nástroj Rychlé vytažení umožnuje vytáhnout uzavřenou 2D oblast 3D objektu (TC povrch).


Tloušťka desky

Tento nástroj umožnuje zadávat 2D entitám tloušťku a naopak 3D entity převést do 2D. 2D entitě je možné zadávat tloušťku v obou směrech.


Nové 2D možnosti pro 3D polyliny/spliny

Při kreslení 3D polyliny, 3D spliny je nyní možnost přepnout na 2D kreslení.


Vylepšený nástroj Měření

Nyní se nástroj měření chová více jako 3D nástroj a zobrazuje 3D souřadnice nezávisle na aktivním uživatelském souřadném systému.Architektura


Pole relativního úhlu pro aktualizaci zdí a polyline

Nyní můžete zadat úhel (který je absolutní ve vztahu k světovým souřadnicím) nebo relativní úhel, který je úhlem od bezprostředně předcházejícího segmentu (oblouk nebo řádek).
 • Nakreslení polyline
 • Přepnutí v lokálním menu na „Segment oblouku”
 • Nyní existuje pole pro úpravu relativního úhlu:

 • V lokálním menu zapnout funkci „Směr”

 • Nyní je možné vidět pole pro zadání Relativního úhlu.
 • V této fázi je možné měnit relativní úhel mezi předchozím a aktuálním obloukovým úsekem přetažením směrového pruhu nebo zadáním požadované hodnoty úhlu.
 • Pro nástroj Zdi je relativní úhel vždy povolen. V první fázi se nakreslí rovnou zeď (kde je povolen relativní úhel).

 • Relativní úhel je také povolen se zakřivenými stěnami.


Vylepšení nástroje „Vytvořit střechu pomocí zdí“

Dříve byl nástroj schopen vytvořit pouze jednu střechu pro jeden objekt. Nyní je možnost vytvořit naráz více než jednu střechu.


V TurboCAD PLATINUM jsou nyní podporovány nové typy IFC object

Seznam nově podporovaných typů objektů IFC pro import a export z TurboCADu naleznete v níže uvedených odkazech.

IFC BIM Tool

Nástroj BIM umožňuje:
Upravit sady vlastností připojených k entitám importovaných z IFC; definujte jakoukoliv TC entitu jako požadovanou entitu IFC entitu a nastavte pro ni požadovanou sadu vlastností pro export do IFC.
      Práce s nástrojem IFC BIM (ve zkratce):
 1. vybrání ve výkrese jakékoliv entitu TC
 2. pokud entita nemá definovaný typ IFC:definice typu IFC vybranému subjektu
 3. nastavení a úprava sady vlastností, které jsou vhodné pro vybraný typ IFC

Poznámka:Objekty typu přes ‘40’ nejsou podporovány.


Nástroj BIM umožňuje určit prvek prostorové struktury k entitě

Vztahy mezi Importem/Exportem mezi objekty a prvky prostorové struktury (místo, budova, podlaží budovy, prostor).

Nové a vylepšené formáty, které podporuje TurboCAD 25CZ

Import/Export

Import PDF stránky jako vektorové stránky

PDF soubor importuje vektorové stránky jako objekty nebo jako skupinu grafiky. PDF soubor nelze otevřít přes dialogové okno Otevřít soubor, protože PDF soubor je „kniha”. Skládá se ze souboru stránek. Struktura TC výkresu není vhodná pro ukládání celé PDF knihy. Většinou, PDF s „výkresem” obsahuje další stránky s textem, obrázky a 2D výkresy (grafikou), takže uživatel vždy může vybrat příslušnou stránku, kterou potřebuje.

      Nový nástroj pro práci s PDF pracuje tímto způsobem:
 1. Uživatel vybere PDF soubor a vidí všechny stránky v náhledu.
 2. Uživatel vybere požadovanou stránku.
 3. Vloží ji do výkresu s požadovanou velikostí.


Vylepšení filtrů 3DS

     Bez textury


     S texturou


Vylepšení importu STEP formátu: importovat textové atributy ze souboru STEP

Uživatel si nyní může zobrazit informace o objektu, který je použit v souboru. Informace se zobrazí v poli „info” v paletě „info o výběru”

Podpora souborů Rhino 5 (3DM)

Nejnovější soubor nástrojů openNURBS je součástí programu TurboCAD Platinum 25CZ.

Vylepšení exportu PDF založené na U3D

Export pojmenovaných a standardních zobrazení.

Vylepšení tabulky databází

Tabulka generovaná ze zprávy má nyní možnost aktualizovat obsah.

Podpora exportu 3MF

Nyní TurboCAD Platinum 25CZ podporuje Export pro typ souboru 3MF.Další


Audit System

Audit system slouží k detekci „nesprávných” objektů ve výkrese. „Nesprávný” objekt spouští alespoň jednu podmínku auditu.


Vlastnosti velikosti rozsahu

Do vlastností palety Info o výběru byl přidán parametr velikosti rozsahu. Parametr velikosti rozsahu pracuje se skupinou, bloky a průsečíky. Funkce velikost rozsahu vám poskytuje flexibilitu, abyste mohli použít tento parametr pro různé potřeby a pro analýzu nesprávných entit.


Vylepšení Správce obrázku

TurboCAD 2018 (pouze pro Pro Platinum, Expert a Deluxe)
Při importování obrázků ve Správci výkresu je možné vybírat více souborů z dialogového okna Otevřít.

Nová varovná hláška při zoomování

Byl přidán nový dialog varování. Objeví se, když uživatel zoomuje mimo maximální faktor.


Zvětšování/Zmenšování náhledu obrázku před tiskem

V předešlých verzích nebylo možné obrázek v náhledu tisku zvětšovat/zmenšovat pomocí kolečka myši. Nyní může uživatel (zoomováním) před tiskem zkontrolovat výkres, jestli je vše v pořádku (například tloušťku čar atd.)


Nová tlačítka OK a Zrušit v dialogovém okně „Přidat zlomek“Vybrat dle typu entity

Nyní je možné vybrat jednotlivě oblouky nebo kružnice.Rendering a vizualizace


RedSDK 4.3 (dodáváno v angličtině)

TurboCAD 2018 (pouze ve verzích Pro Platinum, Expert a Deluxe)
Poznámka: RedSDK se nyní nabízí jako doplňkový plug-in pro TurboCAD Deluxe, Expert a Pro Platinum. Vylepšení popsané níže jsou k dispozic pouze po instalaci.

RedSDK Interaktivní nastavení barev, filtru a Sketch renderingLightWorks 9.1 SP5 (v češtině pouze základní menu - zbytek natavení v angličtině)

Pouze ve verzích Pro Platinum, Expert (Deluxe) Engine LightWorks součástí TurboCADu. TurboCAD 25CZ obsahuje LightWorks 9.1 SP5, který zahrnuje následující vylepšení:

Prostředí
- měřítko obrázku (popředí/ pozadí):


Obloha
- Uživatelské definovaní oblohy


Renderovací styly
- Post process regulátor\ Nastavení objektivu


- Další vylepšení nastavení odrazu/pohlcení/rozptyl světla/funkce „měkká tužka“

Zobrazení využité paměti ve stavovém řádku

Při renderování vybraného objektu se ve stavovém řádku zobrazí příslušné využití paměti spolu s časem zpracování.
Rozhraní


Vkládání matematických výrazů

Možnost vkládání matematických výrazů do polí rozměrů X, Y, Z nebo k přírůstku rozměrů.
Odeslání nového inteligentního souboru

E-balíček nyní obsahuje možnost odeslání zabalených dat prostřednictvím e-mailu.

Paleta Správce obrázků

Jednoduché vkládání a ovládání obrázků.Nové úpravy tabulky / Přiložitelné údaje

Vytvořte tabulky vytvářením připojení (non-OLE) k souborům .CSV a Excel.Časové razítko

Pro zabezpečení a spolupráci obsahuje nyní metadata souborů datum vytvoření, datum poslední úpravy, celkový čas úpravy a celkový čas poslední relace.Nové možnosti pro bloky

Zobrazte název bloku při každém zapnutí funkce "Zobrazit více entit".

2D kreslení a úpravy


Nová středová čára a středová značka

Vytvořte asociativní středové čáry a středové značky.


Nové pole relativního úhlu

Nakreslete po sobě jdoucí segmenty zadáním úhlem vzhledem k předcházejícímu segmentu.Vícetextový editor

Nové rozhraní pro textové editory s novými funkcemi formátování a novými možnostmi včetně číslovaných seznamů, seznamů s odrážkami a podpory více sloupců.Měřítko podle dvou bodů

Zvětšete množinu objektů na určitou velikost pomocí dvou referenčních bodů.

3D kreslení, modelace a úpravy


Ohyb podle náčrtu
Spoj (Plošný kovový klín)
Vylepšení Křivka z předpisu a Povrch s předpisem

Možnost importu a exportu předpisu z a do textových souborů.Protáhnout entitu
Kroutit entitu
Lofting s asociativními vodícími čarami
Odstranit všechny otvory
Narovnat desku
Síť 2017
Zvlnit povrch podle předpisuArchitektura


Nové kopírování architektonických objektů


Nové přizpůsobení měřítku pro bloky pro dveře a okna


Vylepšený průvodce domem

Vícepatrový průvodce domem.Schodiště dle výstupní čáry

Vytvořte komplexní schodiště pomocí sady 2D křivek.Nové otvory do střech

Rychlé umístění větracích otvorů a světlíků do střech.

Fotorealistický rendering a vizualizace


Nový Redsdk 4.2

Vylepšené fotorealistické vykreslování s novými shadery, realističtějšími materiály, novými rozšířenými parametry pro ovládání protilátek, žíhání pro sluneční osvětlení, fyzické osvětlení, geografické umístění slunce a volumetrické efekty.UV mapování objektů sítě

UV mapování nyní podporuje také objekty typu síť.

Kompatibilita


Podpora souborů AutoCAD® (DXF, DWG, a DWF)


Vylepšený formát 3D PDF (včetně .U3D a .PRC)


Vylepšená podpora souborů SKetchUp (SKP) *

Kompatibilita souborů SketchUp vytvořených ve SketchUp Pro nebo SketchUp Mark verze 3.0 až 2017. Načítání včetně materiálů v 64 bit.
* Upozorňujeme, že Trimble již nenabízí 32bitovou verzi své sady pro vývoj softwaru, proto 32bitový TurboCAD 2017 nepodporuje filtr SKP.

3DS import

Nyní načítání včetně materiálů.

Nová podpora souborů Google Earth (KML a KMZ)

Import souborů KML a KMZ do programu TurboCAD.

Podporované soubory z PC Cloud (PCD, PCG, XYZ, ASC)


Nová podpora pro mobilní aplikace

Importujte a zobrazte soubory TurboApp (TAP) v jedné z našich aplikací pro mobilní zařízení - TurboViewer, TurboReview, TurboSite nebo DroneScout.