Plug-in

RedSDK Plug-in pro TurboCAD Platinum, Expert a Deluxe

Plug-in RedSDK pro TurboCAD 2018 zvy?uje mo?nosti osv?tlení, jasu a fotorealismu programu pro robustn?j?í rendering s vysokou kvalitou. Tento plug-in ... více ->

2.490,-Kč
bez DPH

Civil Design Suite pro TurboCAD (v anglické verzi)

Civil Design Suite pro TurboCAD je plugin pro TurboCAD Deluxe 2016, TurboCAD Pro 2016, nebo TurboCAD Pro Platinum 2016. P?idává nástroje pro povrch si... více ->

9.990,-Kč
bez DPH

Tabulky 4 pro TurboCAD od ŠPINAR - software

Tento plug-in pro TurboCAD pat?í k praktickým nástroj?m, které umo??ují se?íst ozna?ené prvky na výkrese a zobrazit je v p?ehledných editovatelných ta... více ->

2.990,-Kč
bez DPH

DAEX TurboGENERATOR Pro 19

DAEX TurboGENERATOR PRO je speciální nadstavba programu TurboCAD Professional nebo DELUXE umo??ující práci s knihovními symboly n... více ->

49.990,-Kč
bez DPH

DAEX GENERATOR Pro 19

DAEX GENERATOR je speciální nadstavba programu TurboCAD Professional nebo TurboCAD DELUXE umo??ující práci s knihovními symboly n... více ->

10.990,-Kč
bez DPH

DAEX MATERIALS v5

DAEX MATERIALS obsahuje textury a nastavení materiál? pro vytvá?ení kvalitních vizualizací v programu TurboCAD Pro Platinum. více ->

1.990,-Kč
bez DPH

Drawing Compare (Porovnání Výkres?)

Program Drawing Compare (Porovnání Výkres?) doká?e porovnat obsah výkresu nebo obrázku a ukázat na jejich rozdílné ?asti nebo na n? upozornit b... více ->

1.490,-Kč
bez DPH

Animation Lab

AnimationLab je plug-in pro TurboCAD Professional, je skv?lý dopln?k pomocí kterého jste schopni zm?nit vá? TurboCAD do vlastního anima?ního studia. více ->

3.590,-Kč
bez DPH

IDX Beam Analysis Tool

IDX Beam Analysis Tool poskytuje kompletní analýzu deformace nosníku a tlaku zp?sobenou p?ímým zatí?ením silami a zp?sobu prost? podep?eného nosníku. ... více ->

2.990,-Kč
bez DPH
Aktuality
DAEX pro nábytekKompletní ?e?ení pro nábytká?e, interiérová studia a výrobní centra.
   ... více ->
PDF2CAD v11P?evodník z PDF (AI, EPS) do DWG a DXF