TurboCAD Deluxe 26 CZ

Nákup
krabice TurboCAD Deluxe 26 CZ

3.990,-Kč 
cena bez DPH
na CD    stáhnout
OBJEDNAT
tel: 543 236 223
Hardware

TurboCAD v26 pro 32-bit systém

 • Microsoft® Windows 10, Windows 8*, Windows 7
 • CPU 1 GHz 32-bit
 • 4 GB RAM

TurboCAD v26 pro 64-bit systém

 • Microsoft® Windows 10, Windows 8* 64-bit, Windows 7 64-bit
 • CPU 1 GHz 64-bit
 • 8 GB RAM

  * Poznámka: TurboCAD je určen pro stolní počítače a notebooky, které splňují výše uvedené systémové požadavky. Windows RT pro tablety není podporován.

Doporučené

Vaše práce v TurboCAD v 64 bit bude rychlejší, pokud zvolíte výkonnější procesory a 8+GB RAM.

Doporučený seznam podporovaných grafických karet a ovladačů třetí stranou pro RedSDK (bez záruky firmy ŠPINAR - software): ZDE
Základní informaceSilný a kompletní 2D/3D CAD


TurboCAD Deluxe je vše co potřebujete k vytvoření prezentace půdorysu, modelu, ilustrace a dalších částí technických návrhů ve 2D i 3D prostoru včetně fotorealistických výstupů. Průvodce návrhu, uchopovací režimy, pomůcky pro zarovnání Vám pomohou rychle připravit tiskovou podobu Vašeho výkresu. Program nabízí stovky nástrojů pro kreslení, editaci, kótování s odkazovými komentáři včetně specifických nástrojů pro architektonické a strojařské konstrukce. TurboCAD Deluxe vytváří špičkové prezentace pomocí nástroje Lightworks ™ s fotorealistickým osvětlením a silným renderovacím motorem. Navíc rozsáhlá podpora formátů DWG, DXF, SKP nově STL více usnadňuje práci ve sdílení výkresů odlišných formátů.


Hlavních 5 důvodů proč je TurboCAD # 1


 1. Cenově dostupný - Všechny výkonné nástroje, které vyžaduje 2D/3D CAD aplikace za skvělou cenu.
 2. Jednoduše naučitelný - Pro rychlé naučení programu existuje v TurboCADu průvodce nastavením pro začátečníky a pro pokročilejší možnost si přenastavit prostředí dle potřeb. Obsahem dodávky je nápovědou v českém jazyce.
 3. Kompletní 2D kreslení a 3D modelování a vizualizace v jedné aplikaci - Obsahuje silné nástroje pro 2D kreslení, editaci, kótování a možnost 3D modelování včetně fotorealistických výstupů, pokročilé světelné efekty, nastavení pohledů kamery a další nástroje!
 4. CAD & Grafická kompatibilita - Podporuje nejvíce standardních formátů souborů včetně AutoCAD ® a Trimble ™ SketchUp ™.
 5. # 1 v oblasti středních CAD - TurboCAD je jedničkou na trhu v profesionalitě a svým uživatelsky přátelským prostředím.


Součástí dodávky přes 8.000 knihovních symbolů 2D/3D: PDF


Nové možnosti rozhraní


Přizpůsobení uživatelského rozhraní Ribbon:

Nyní má uživatel možnost si přizpůsobit uživatelské rozhraní Ribbon, kde může přidávat a přejmenovávat nástroje, skupiny a záložky. Dále je možné manuálně vytvořené XML Config soubory načítat přímo do TurboCADu.Monitor 4K

S novými vektorovými ikonami je TurboCAD plně optimalizován na 4K monitory! Pomocí dynamických posuvníků měníte velikost ikon, které se optimalizují a jsou čitelné na displejích s vyšším rozlišením.2D kreslení a editace


Vybrat podobné

Díky tomu nástroji můžete ve výkrese vybrat jakýkoliv typ 2D nebo 3D objektu (nebo bloku) a následně najít všechny jeho výskyty ve výkrese. Můžete provést velice detailní výběr, který zahrnuje parametry jako barvu a styl pera, barva a styl výplně, vrstvy, a dokonce souřadnicový systém objektu. Užitečný nástroj, který lze využít při dalších globálních změnách vybraného objektu.Nástroj „Převzít formát“

Tento nástroj kopíruje vlastnosti vybrané entity (jako styl čáry, kót, vlastnosti stěny…atd.) a aplikuje je na entity, které nakreslíte.Odstranit překrývající se entity

Odstraňuje překrývající se čáry, oblouky, texty a kóty, což Vám umožní zjednodušit výkres od duplikovaných entit ve výkrese. V paletě „Prohlížeč událostí“ je zobrazen počet objektů, který byl změněn.

Rychlé šrafování

Rychlé šrafování nyní funguje i s mezerami 2D objektů. Např. je možné vyplnit oblast definovanou křivkou, která není zcela uzavřená. Rychlé šrafování také platí pro objekty jako zdi, dveře a okna, kde také podobně vyplní mezery mezi těmito objekty.3D kreslení a modelování


Vysunutí povrchu

Nyní je možné využít nástroj „Vysunutí povrchu“ nebo „Rotace“ i na 3D polyliny nebo 3D křivky.Architektonický design


Objekty architektury

Pro objekty architektury lze nyní použít nástroje kopírování a lineární kopii. Např. lineární kopie nyní zohledňuje všechny vlastnosti objektů, které jsou kopírovány, včetně pracovní roviny, vrstvy, materiálů…atd.BIM

Zlepšení shromažďování dat souborů IFC, paleta BIM nyní zobrazuje strukturu souboru BIM. Nástroje a uživatelské rozhraní BIM jsou více integrovány, což usnadňuje využití těchto architektonických částí pro modelování v TurboCADu.

Oříznout podle entity

Tento nástroj umožnuje ořezávání pomocí 2D uzavřeného profilu. Všechny objekty v definovaném profilu jsou oříznuty a odstraněny.Photorealistické renderování a vizualizace


Nový renderovací engine LightWorks® a shader slunce a nebe: LightWorks renderovací engine byl updatován na verzi v9.3. RedSDK vyrenderované obrázky jsou nyní automaticky, přesněji a kompletně převedeny na LightWorks vyrenderované obrázky.

Interoperabilita


AutoCAD 2019 kompatibilita

TurboCAD 2019 podporuje formáty AutoCAD DWG, DXF and DWF.

STL Filter – kontrola 3D tisku

Pro export ST souboru byla přidána možnost kontrola 3D tisku. Tento nástroj kontroluje, jestli model neobsahuje běžné topologické chyby jako: neoznačené hrany, duplikované a sbalené fasety, otevřené hrany, skořápky a další. Nástroj Kontrola tisku také zobrazuje informace o geometrii, jako jsou rozsahy, počet faset/vrcholů, plocha a objem.

FBX Filter

Exportujte formát souboru pro 3D Animation Software jako 3DS, Maya. MotionBuilder a Mudbox. TurboCAD nyní podporuje import/export materiálů a textur pro filtr FBX.
Další informace

Rozhraní "Ribbon"

Součástí verze TC 25CZ je nové rozhraní "Ribbon" podobný tomu, který naleznete v Microsoft Word a nejnovější verzi některých CAD programů. Při spuštění aplikace bude uživatel vyzván, aby si vybral rozhraní Ribbon nebo výchozí uživatelské rozhraní, toto nastavení může být kdykoliv změněno.


Klávesové zkratky

Nyní má uživatel možnost nastavit klávesovou zkratku, která se skládá ze dvou nebo více kláves k rychlému vyvolání příkazu v TurboCADu.


Izolovat a skrýt objekty

Nástroj pomáhá rychleji pracovat s velkými a složitými výkresovými soubory. Tato funkce uživateli umožnuje pracovat pouze na vybraných entitách bez toho, aby byly zobrazeny a ovlivněny ostatní entity ve výkrese. Nástroj je zejména užitečný při práci ve složitých výkresech, kde vybráním částí výkresu se urychlí proces zobrazování.
Příklad práce s nástrojem:

 1. Izolovat objekty:
  „Izolovat objekt” dočasně skryje ve větším výkrese všechny objekty kromě toho vybraného.


 2. Skrýt objekty:
  „Skrýt objekt” Dočasně skryje vybraný objekt ve výkrese.


 3. Ukončit izolaci pro zobrazení všech objektu.

Možnost vyhledávání funkcí uživatelského rozhraní

2D kreslení a editace


Snap mezi dvěma body

Nyní je možnost využít Snap na střed mezi dvěma body.


Tlouštka profilu

Možnost definovat tloušťku a typ rohu skupině entit jako jsou čáry/polyliny/kružnice/oblouky. Automaticky vypočítá tloušťku profilu podle původních entit. Výsledkem je sada spojených polyline (tyto dvě možnosti jsou ve verzích TurboCADu bez ACIS), oblast nebo sada ACIS entit (tyto jsou pro verzi Pro Platinum).


Nástroj Srovnat

Nástroj Srovnat se používá na 3D polyliny a 3D spliny, který je srovná na pracovní rovinu. Tento příkaz vynuluje Z hodnoty a potom je možné tyto entity používat ve 2D prostředí.


Oříznout podle entity

Tento nástroj umožnuje ořezávání pomocí 2D uzavřeného profilu. Všechny objekty v definovaném profilu jsou oříznuty a odstraněny.
 • Vyberete uzavřený 2D objekt k oříznutí jiného objektu/objektu umístěného uvnitř.
 • Vyberete uzavřený 2D objekt (hrana ořezu).
 • Posuňte ho dovnitř objektu, který chcete oříznout.


Oříznutí jiné entity
 • Ve stavovém řádku zvolíte možnost „Definujte entitu k oříznutí”.
 • Přesunutím vybraného objektu pro ořezání, vyříznete vybraný objekt.


Vylepšení nástroje rychlé šrafování

Rychlé šrafování nyní funguje i když křivka není 100% uzavřená.
3D modelování


Rychlé vytažení povrchů

Nástroj Rychlé vytažení umožnuje vytáhnout uzavřenou 2D oblast 3D objektu (TC povrch).


Nové 2D možnosti pro 3D polyliny/spliny

Při kreslení 3D polyliny, 3D spliny je nyní možnost přepnout na 2D kreslení.


Vylepšený nástroj Měření

Nyní se nástroj měření chová více jako 3D nástroj a zobrazuje 3D souřadnice nezávisle na aktivním uživatelském souřadném systému.Architektura


Pole relativního úhlu pro aktualizaci zdí a polyline

Nyní můžete zadat úhel (který je absolutní ve vztahu k světovým souřadnicím) nebo relativní úhel, který je úhlem od bezprostředně předcházejícího segmentu (oblouk nebo řádek).
 • Nakreslení polyline
 • Přepnutí v lokálním menu na „Segment oblouku”
 • Nyní existuje pole pro úpravu relativního úhlu:

 • V lokálním menu zapnout funkci „Směr”

 • Nyní je možné vidět pole pro zadání Relativního úhlu.
 • V této fázi je možné měnit relativní úhel mezi předchozím a aktuálním obloukovým úsekem přetažením směrového pruhu nebo zadáním požadované hodnoty úhlu.
 • Pro nástroj Zdi je relativní úhel vždy povolen. V první fázi se nakreslí rovnou zeď (kde je povolen relativní úhel).

 • Relativní úhel je také povolen se zakřivenými stěnami.


Vylepšení nástroje „Vytvořit střechu pomocí zdí“

Dříve byl nástroj schopen vytvořit pouze jednu střechu pro jeden objekt. Nyní je možnost vytvořit naráz více než jednu střechu.


V TurboCAD Pro PLATINUM jsou nyní podporovány nové typy IFC object

Seznam nově podporovaných typů objektů IFC pro import a export z TurboCADu naleznete v níže uvedených odkazech.

Nové a vylepšené formáty, které podporuje TurboCAD 25CZ

Import/ExportDalší


Audit System

Audit system slouží k detekci „nesprávných” objektů ve výkrese. „Nesprávný” objekt spouští alespoň jednu podmínku auditu.


Vlastnosti velikosti rozsahu

Do vlastností palety Info o výběru byl přidán parametr velikosti rozsahu. Parametr velikosti rozsahu pracuje se skupinou, bloky a průsečíky. Funkce velikost rozsahu vám poskytuje flexibilitu, abyste mohli použít tento parametr pro různé potřeby a pro analýzu nesprávných entit.


Vylepšení Správce obrázku

Při importování obrázku ve Správci výkresu je možné vybírat více souborů z dialogového okna Otevřít.

Nová varovná hláška při zoomování

Byl přidán nový dialog varování. Objeví se, když uživatel zoomuje mimo maximální faktor.


Zvětšování/Zmenšování náhledu obrázku před tiskem

V předešlých verzích nebylo možné obrázek v náhledu tisku zvětšovat/zmenšovat pomocí kolečka myši. Nyní může uživatel (zoomováním) před tiskem zkontrolovat výkres, jestli je vše v pořádku (například tlouštku čar atd.)


Nová tlačítka OK a Zrušit v dialogovém okně „Přidat zlomek“Vybrat dle typu entity

Nyní je možné vybrat jednotlive oblouky nebo kružnice.Rendering a vizualizace


RedSDK 4.3 (dodáváno v angličtině)

TurboCAD 2018 (pouze ve verzích Pro Platinum, Expert a Deluxe)
Poznámka: RedSDK se nyní nabízí jako doplňkový plug-in pro TurboCAD Deluxe, Expert a Pro Platinum. Vylepšení popsané níže jsou k dispozic pouze po instalaci.

RedSDK Interaktivní nastavení barev, filtru a Sketch renderingLightWorks 9.1 SP5 (v češtině pouze základní menu - zbytek natavení v angličtině)

Pouze ve verzích Pro Platinum, Expert (Deluxe)

Rozhraní


Vkládání matematických výrazů

Možnost vkládání matematických výrazu do polí rozměru X, Y, Z nebo k přírustku rozměru.Paleta Správce obrázku

Jednoduché vkládání a ovládání obrázku.Nové úpravy tabulky / Přiložitelné údaje

Vytvořte tabulky vytvářením připojení (non-OLE) k souborům .CSV a Excel.Časové razítko

Pro zabezpečení a spolupráci obsahuje nyní metadata souborů datum vytvoření, datum poslední úpravy, celkový čas úpravy a celkový čas poslední relace.Nové možnosti pro bloky

Zobrazte název bloku při každém zapnutí funkce "Zobrazit více entit".

2D kreslení a úpravy


Nová středová čára a středová značka

Vytvořte asociativní středové čáry a středové značky.


Nové pole relativního úhlu

Nakreslete po sobě jdoucí segmenty zadáním úhlem vzhledem k předcházejícímu segmentu.Vícetextový editor

Nové rozhraní pro textové editory s novými funkcemi formátování a novými možnostmi včetně číslovaných seznamů, seznamů s odrážkami a podpory více sloupců.Měřítko podle dvou bodů

Zvětšete množinu objektů na určitou velikost pomocí dvou referenčních bodů.

Architektura


Nové kopírování architektonických objektů


Vylepšený průvodce domem

Vícepatrový průvodce domem.

Fotorealistický rendering a vizualizace


Nový Redsdk 4.2

Vylepšené fotorealistické vykreslování s novými shadery, realističtějšími materiály, novými rozšířenými parametry pro ovládání protilátek, žíhání pro sluneční osvětlení, fyzické osvětlení, geografické umístění slunce a volumetrické efekty.

Kompatibilita


Podpora souborů AutoCAD® (DXF, DWG, a DWF)


Vylepšená podpora souborů SKetchUp (SKP) *

Kompatibilita souborů SketchUp vytvořených ve SketchUp Pro nebo SketchUp Mark verze 3.0 až 2017. Načítání včetně materiálů v 64 bit.
* Upozorňujeme, že Trimble již nenabízí 32bitovou verzi své sady pro vývoj softwaru, proto 32bitový TurboCAD 2017 nepodporuje filtr SKP.

Nová podpora souborů Google Earth (KML a KMZ)

Import souborů KML a KMZ do programu TurboCAD.


Mechanické funkce


Nové Odříznout povrchem

TurboCAD umožňuje snadný řez nebo rozdělení jednoho nebo více 3D objektů na nové objekty zadáním řezové roviny. Nástroj 3D Řez, který nabízí možnost řezů podle čáry, roviny, pracovní roviny a povrchu, nyní zahrnuje řez pomocí plochy.

Nové Stopa

Tři nové nástroje pro modelaci:
 • Stopa
 • Kruhová stopa středem a poloměrem
 • Kruhová stopaArchitektura


Vylepšení Průvodce domem

Průvodce domem, používaný na rychlý návrh domu, nyní umožňuje pojmenování každé místnosti přímo v nástroji, takže již nebude třeba provádět pojmenování později.Renderování


Fotorealistické RedSDK

 • Schopnost určit objektům průsvitnost pro jas oblohy
 • Vylepšené mapování tónů s interaktivním ovládáním palet
 • Nové ovládání mapování tónů ve správci renderování

Vylepšení Správce renderování

Vylepšení uživatelského prostředí pro urychlení práce při správě renderování pomocí Správce renderů pro materiály, prostředí, luminance a renderovací styly.

Nové Aktivní výkres

K renderovacím komponentům aktivního výkresu lze nyní přistupovat mnohem rychleji, takže pokud si přejete opakovaně použít materiál, luminance, prostředí, nebo renderovací styl, jsou zde nyní záložky pro snadný přístup.

Rychlejší aktualizace některých objektů v RedSDK módu

Automatická aktualizace některých objektů jako kamery a světla v RedSDK je nyní mnohem rychlejší.

Nové RedSDK 4.x Engine

Přechod na RedSDK 4.xObecné funkce


Nové Zrcadlení pro 3D objekty

Možnosti 3D zrcadlení nyní obsahují všechny části stromové struktury pro jednoduché změny. Zrcadlení obsahuje možnost uživatele zvolit plochu objektu, na které bude zrcadlení provedeno. Nová možnost „Vytvořit jednoduché zrcadlení objektu“, pokud je tato možnost aktivována, TurboCAD se pokusí vytvořit z původního a zrcadleného objektu jeden objekt sloučením.

Nové Záloha pro otevřené dokumenty při ukončování programu

Po aktivaci této možnosti jsou automaticky všechny otevřené dokumenty zálohovány při zavírání programu. Po následném spuštění programu se automaticky otevřou stejné dokumenty a vy tak můžete pokračovat v práci.

Nové Zásobník souborů

Po uzavření výkresu nebo programu uloží tato nová funkce možnosti Zpět/Vpřed do zásobníku a při následném otevření můžete měnit poslední změny v návrhu.

Nové Nepojmenované dokumenty

Dokumenty, které vytvoříte, ale ještě nejsou uloženy, jsou nyní jako zálohy pojmenovány pomocí názvu „Untitled“ následované číslem a datem/časem. Tento název a číslo koresponduje s údaji, které se zobrazí v titulku při editaci neuložených dokumentů.

Nové ISO Rastr kružnice

Tento nový nástroj Vám umožní jednoduše konstruovat izometrické kružnice.Uživatelské prostředí


Vylepšení Konceptuální výběr

 • Přesun referenčního bodu a rotace pomocí CTRL
 • Měřítko výběru na výběrovém kvádru jako v klasickém módu

Nové Zvýraznění (Pouze v RedSDK)

Vylepšení uživatelského prostředí, které zvýrazňuje 3D objekty a části 3D objektů, při používání některých nástrojů v RedSDK módu.

Nové Prostory

Spravujte všechny prostory v modelu a na papíře pomocí nové záložky prostory ve Správci výkresu.Zdokonalená součinnost


Vylepšení Podpora souborů DWG a DXF

TurboCAD nyní využívá nejnovější jádro Teigha pro konverzi DWG a DXF souborů z různých verzí, pro lepší kompatibilitu s jinými CAD aplikacemi.Novinky ve zpracování a detailech


Nový Koncepční výběr

Určený pro manipulace a úprava 3D objektů. Flexibilní konstrukce Koncepčního výběru umožňuje uživatelům provádět veškeré úpravy parametrů – posun, otočení velikost.


Lepší Krok posunu

Posun vybraného objektu pomocí šipek numerické klávesnice.

Lepší Flexibilní velikost okna nastavení

Dialogové okna se velikostí přizpůsobují obsahu.

Nový Manažer kontaktů a Sdílení souborů

Uživatelé nyní mají možnost vytvářet a udržovat seznam kontaktů a posílat soubory na jednotlivce nebo skupiny v rámci TurboCADu.Kreslení a detaily


Vylepšení Orientace textu

Orientaci textu lze nastavit na neotáčivý. Tento text zůstane neotočený bez ohledu na orientaci výkresu.

Vylepšení Řazení vrstev

Řazení vrstev v rolovacím seznamu je shodné jako v paletě Správce výkresu.

Vylepšení nástroje Ořez

Nová možnost oříznutí otevřených nebo uzavřených objektů.

Vylepšení nástroje Spojit křivku

Nástroj Spojit křivku nyní umožňuje spojit Bézierovy křivky a spline se zachováním typu entity.Renderování a UV Mapování


Novinka Redsdk

TurboCAD nyní nabízí možnost práce v Redway3d Redsdk, který byl dříve pouze u TurboCAD Pro. Nástroj urychluje a zkvalitňuje výstupy. Uživatelům, kteří chtějí používat LightWorks je nyní k dispozici jako plug-in.Zdokonalená součinnost


Vylepšený DWG/DXF filtr

TurboCAD nyní využívá nejnovější jádro Teigha pro konverzi DWG a DXF souborů z různých verzí. Dynamické bloky jsou importovány jako jednoduché bloky.

Přehled o novinkách: 

video a PDF


Novinky ve zpracování a detailech :


Nový nástroj Šipky

Rychlé tvoření oblouku, křivky, čáry a polyline s šipkami. Zadejte počátek a konec, nebo vytvořte vlastní (platí pro TC Pro). (oblouk, křivka, čára a polyline) Nový nástroj Šipky (oblouk, křivka, čára a polyline) Vám umožní rychle nakreslit šipky. Zvolte počáteční a koncovou, nebo vytvořte vlastní.

Nový AutoTvar

Načrtněte od ruky standardní tvary (oblouk, přímku, obdélník, trojúhelník…) a TurboCAD je automaticky převede/opraví do přesného geometrického tvaru.

Zdokonalená oblast jednotek

Nastavte plošné jednotky jiné, než jednotky délkové. Například – plochy měřte v metrech a vzdálenosti v milimetrech.

Nové přizpůsobení textu kót

Nastavte vlastní formátování textu kót – tučné, nadpis, index, kurzíva, podpora vícefontových textů a multiodkazu.

Nová Delta pozice a Delta rotace

Nyní můžete zadat přesný posun objektu jednodušeji i pomocí delta vzdálenosti a úhlu.

Nově otáčení pohledu na výřez

Byla přidána nová možnost pro synchronizaci otáčení výřezů a zobrazení.

Vylepšená aktualizace kót objektů

Nový TurboCAD 21 nabízí vylepšenou asociativitu mezi objekty a kótami (spojeno s inteligentním kótováním).

Nově možnost měnit pozici textu kót

Nyní máte možnost určit pozici textu přímo při vkládání kóty do výkresu, díky tomu dosáhnete vyšší flexibility a produktivity.

Nová možnost Filtr uzlů v Editačním nástroji

U objektů s velkým počtem uzlů Vám tato možnost poskytne vybrat pouze jejich podmnožinu pro optimální výkon i snadnou práci.

Nová možnost „Pracovní rovina dle 3D objektu“ v Editačním nástroji

Nová možnost „Zapnout/vypnout pracovní rovinu dle 3D objektu“ byla přidána do možností nastavení Editačního nástroje.

Zdokonalený manažer renderování

Univerzální nástroj pro řízení a editování fotorealistických elementů pro Redsdk i Lightworks mód.


Zdokonalená součinnost


ZVylepšený DWG/DXF filtr

Filtr souborů DWG/DXF byl zdokonalen tak, aby byl kompatibilní s nejnovějšími soubory z AutoCAD® 2013/2014

Nový SKP filtr

Aktualizované oba (vstupní i výstupní) filtry, založené na novém SketchUp 2013 APIs.

TurboCAD Deluxe 21 je výkonnější a stabilnější


Podrobnější popis novinek :


Nové! 64-bitová verze


Všechny verze TurboCAD jsou nyní dostupné v 64-bitové verzi, která načítá a zpracovává mnohem větší CAD soubory.

Nové! Vytisknout okno


Jednoduchý způsob, jak rychle vytisknou přesně to, co potřebujete. Zadejte hodnoty souřadnic, nebo jednoduše táhnutím myši zvolte oblast Vašeho návrhu, kterou chcete vytisknout.

Nové! Režimy výběru
Nabízí přesnější kontrolu nad výběrem objektů pro rychlejší a snadnější modifikace návrhu.

 • Obdélníkový výběr – obdélníkový režim výběru.


 • Polygonální okno – vybíráte objekty zcela uvnitř výběrového okna.


 • Křížový polygon – vybíráte objekty zcela uvnitř i objekty, které jsou hranicí polygonu protnuty.


 • Hranice – vybíráte objekty, kterých se polygon pouze dotýká, ale nejsou v něm umístěny.


Nové! Funkce předchozího výběru


Možnost předchozího výběru - neuvěřitelně užitečná funkce přidaná do nástroje Výběr.Nové! Nástroj Úhloměr


TurboCAD nyní umožňuje snadno umístit virtuální úhloměr do výkresu a vytvořit konstrukční čáry ve 2D a 3D. 
Nové! Nástroj Hvězdný polygon


Vytvoření hvězdicových polygonů na dvě kliknutí! S možností rychlé definice těchto vlastností:
 • počet zubů
 • vnitřní a vnější poloměr
 • zaoblení polygonu
 • průměr otvoru v polygonu
 • umístěná středového bodu
 • úhel rotace
 • hvězdný polygon jako vlna

Vylepšení! Lepší AutoCAD 2013 (DWG) filtr


Nabízí rozsáhlé vylepšení pro práci s nejnovějšími AutoCAD® a AutoCAD LT® soubory.