Školy

Informace o škole

SOŠ a SOU hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové


Účastník soutěže : Studentské projekty 2013/2014
Projekt : Leona_Kodešová.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2012/2013
Projekt : Martin_Štosek.pdf
Jiří_Vacek.pdf
Vít Chladil_Martin Tušla.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2011/2012
Projekt : Jakub_Klouzek.pdf
Michal_Sojka.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2010/2011
Projekt : Hradec_Kralove_Blahova.pdf
Hradec_Kralove_Blahova1.pdf
Hradec_Kralove_Sadek.pdf
Hradec_Kralove_Sadek1.pdf
Hradec_Kralove_Smid.pdf
Hradec_Kralove_Smid1.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2009/2010
Projekt : SUPSHNN_Hradec_Kralove_Jana_Bubakova.pdf
SUPSHNN_Hradec_Kralove_Pavel_Pisa.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2008/2009
Projekt : SUPSHNN_Hradec_Kralove_Milos_Pic.pdf
SUPSHNN_Hradec_Kralove_Michal_Papuga.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2007/2008
Projekt : SUPSHNN,Hradec_Kralove_Dana_Skorepova.pdf
SUPSHNN,Hradec_Kralove_Michal_Cablk.pdf
SUPSHNN,Hradec_Kralove_Vaclav_Ovecka.pdf
SUPSHNN,Hradec_Kralove_Vilem_Novotny.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2006/2007
Projekt : SUPSHN Hradec Kralove - FRIC Jiri.pdf
SUPSHN Hradec Kralove - KAFUNEK Mikolas.pdf


Maturitní práce 2012:


Hladikova_poster.pdf

program TurboCAD a DAEX ve výuce


Ing. Luděk Jekl,

učitel výpočetní techniky


Výuka na škole probíhá od září 2004 a žáky nové technologie to baví. Když se o něco zajímají, může se postupovat rychleji dopředu a lépe se s nimi spolupracuje. Mám tyto hodiny rád, protože můžu předat své zkušenosti někomu dalšímu. Nemalou zásluhu na tom má také škola, která vytvořila mně i studentům výborné podmínky. Počítačová učebna je přístupná celý den až do pozdních večerních hodin, čehož studenti ve velké míře využívají.
Během roku se studenti naučí zpracovat grafický návrh výrobku ve 2D a 3D, včetně jeho následné vizualizace. S tím souvisí celkový návrh a vizualizace interiérů. Dále by měli zvládnout rozpracovat tento návrh do výkresové dokumentace tak, aby byl připraven pro výrobu. Čtyřleté obory se dále učí používat program DAEX Professional, což je databázový a optimalizační program, s nímž mohou vytvářet nářezové plány, kusovníky, třídit data vyráběného nebo nakupovaného materiálu, měnit rozměry výrobku nebo materiálu v návaznosti na přepočet ceny a spotřeby materiálu, vytisknout tiskové sestavy nábytku, či pracovat s databází zákazníků a zakázek.
Největším přínosem pro studenty je získání dovednosti ve vytváření 2D a 3D grafiky, jež budou s největší pravděpodobností využívat později v zaměstnání. Dále mají v těchto programech možnost vypracovat svou závěrečnou práci, která díky těmto produktům může být na špičkové úrovni. Snažím se, aby hodiny nebyly odtržené od reality a aby si žáci mohli udělat celkový přehled o grafické práci v programu. K tomu mi pomáhá skutečnost, že zde vyučuji pouze jako externista. Mám tedy možnost stálé konfrontace s praxí. Myslím, že celková úroveň je velice dobrá. Jiným školám mohu tento projekt jedině doporučit.