Školy

Informace o škole

SOŠ a SOU Kynšperk nad Ohří

Recenze programů TurboCAD DELUXE CZ a Professional CZ


R. Braha

učitel odborných předmětů

Na naší škole jsme začali vyučovat grafické systémy TurboCAD s využitím pro technické předměty a výuku digitální kresby. Výhodu tohoto programu vidíme v poměru výkonu ceny a v dostupnosti nejen pro školu, ale i pro naše studenty nebo absolventy. Pokud se týče technických parametrů, oceňujeme u programu TurboCAD možnost práce s vektorovou i rastrovou grafikou. Jsme tak schopni vytvářet složité výkresy ve 2D i 3D prostoru, ale též pracovat s fotografií a zákresem do ní. Tato schopnost dává široké využití programu ve všech technických předmětech. Navíc je možné program použít ve výuce deskriptivní geometrie, matematiky nebo fyziky jako učební pomůcka zobrazující různé prostorové, fyzikální nebo matematické jevy. Vlastní instalace programu je jednoduchá a navíc je možné se obrátit na technickou podporu společnosti ŠPINAR - software s.r.o. Program nevyžaduje nadstandardní hardwarové vybavení.
TurboCAD DELUXE CZ a Professional CZ můžeme hodnotit jako vhodný program pro střední školy a učiliště s technickým zaměření. Dále si své místo najde i ve výuce deskriptivní geometrie a počítačové gramotnosti se zaměřením na grafiku na všech stupních škol včetně základních.

Využívání programu TurboCAD a DAEX - ukázka prací: