Školy

Informace o škole

SOŠ Povážská Bystrica

Mgr. Tibor Macháč

riaditeľ školy

Stredná odborná škola v Považskej Bystrici mimo iných odborov vyučuje i odbor drevárstvo a nábytkárstvo. Po zaradení do siete a začiatku výuky v roku 2002 sme si stanovili ako jednu z hlavných úloh vytvoriť moderný CAD systém na výuku technických predmetov.

Po zosnímaní existujúcich možností na slovenskom a českom trhu sme sa rozhodli pre spoluprácu s brnenskou firmou Špinar – software s.r.o. Dnes po dvojročných skúsenostiach môžeme povedať, že sme sa vo výbere nemýlili. Využívaný produkt sa ukázal v dobrom pomere výkon – cena a pre naše pomery je zodpovedajúci.

Po dvoch rokoch práce s programom TurboCAD Standard V 8 sme sa rozhodli pre vyššiu radu programu a to TC Profesional V 10. Je to program využitelnejší, vytvára kvalitnú vizualizáciu a je mimoriadne vhodný pre drevárov a nábytkárov.


Ing. Jozef Behuliak

vyučujúci

S výukou programu TurboCAD v študijnom odbore Drevárstvo a nábytkárstvo sme začali v druhom ročníku naučením základov kreslenia. Najvhodnejšou formou sa javilo zaradenie do technického kreslenia, kde po pomerne rýchlom zvládnutí kreslenia v 2D sme pristúpili k priestorovému zobrazovaniu. Žiaci veľmi rýchlo pochopili rôzne druhy premietania a u niektorích to bol doslova zlom v priestorovom videní. Po zvládnutí základov sme v treťom ročníku pristúpili k plnému využitiu na predmete Konštrukčné cvičenia. Aj keď naša škola má zatiaľ drevárstvo a nábytkárstvo len od roku 2002 a kresliaci program využívame dva roky, výsledky sa už dostavujú. Študenti už na kreslenie využívajú zásadne TurboCAD a to nielen v konštrukciách nábytku a drevárskych výrobkov, ale aj pri zhotovovaní rôznych technických zadaní zo Strojníctva, Technických cvičení alebo Základov elektrotechniky. Ako vyučujúci technických predmetov hodnotím tento kresliaci program ako veľký prínos pre výuku, názornosť a samostatné logické myslenie študentov.


Práce studentů:3D model pily a hoblovačky z TurboCADu - sloužící k rekonstrukci stoje pro starý mlýn: