Školy

Informace o škole

Stredná odborná škola drevárska, Zvolen


Účastník soutěže : Studentské projekty 2013/2014
Projekt : Martina_Kollárová.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2012/2013
Projekt : Matúš_Stankovič.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2011/2012
Projekt : Michal_Konečný.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2010/2011
Projekt : Zvolen_Durcek.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2009/2010
Projekt : SOSD_Zvolen_Martin_Durcek.pdf
SOSD_Zvolen_Radko_Svec.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2008/2009
Projekt : SOSD_Zvolen_Jan_Kolpasky.pdf
SOSD_Zvolen_Miroslav_Darabos.pdf
SOSD_Zvolen_Radko_Svec.pdf
SOSD_Zvolen_Slavomir_Erziak.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2007/2008
Projekt : ZSSD,Zvolen_Marek_Holec.pdf
ZSSD,Zvolen_Matej_Prochazka.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2006/2007
Projekt : ZSSD Zvolen - BADONSKY Martin.pdf
ZSSD Zvolen - BENKO Martin.pdf
ZSSD Zvolen - FEKIAC Jozef.pdf
ZSSD Zvolen - GABLAS Tomas ( Dreveny panacik ).pdf
ZSSD Zvolen - GABLAS Tomas ( Kuchyne ).pdf

Zkušební projekt (teorie/praxe)TurboCAD na ZSŠ drevárskej vo Zvolene


Ing. Ondrej Vandák,

profesor výpočetní techniky


a) CAD/CAM projekt :


Na našej škole sa vyučujú CAD aplikácie už 4 roky. V súčasnosti vyučujeme pomocou software TurboCAD v9, ktorý má podporu v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby.
- V študijnom odbore drevárstvo a nábytkárstvo sa žiaci sa oboznamujú so základmi CAD vo voliteľnom predmete Cvičenia z výpočtovej (2 hod. týždenne), ktorý sa podľa učebného plánu vyučuje buď v 3. alebo 4. ročníku. Ak si žiaci zvolia tento predmet v až v 4. ročníku je nedostatok priestoru na aplikáciu získaných zručností v odborných predmetoch. Túto medzeru v súčasnosti vypĺňame čiastočne krúžkovou činnosťou - na škole pracuje krúžok "Navrhovanie a konštrukcia cez počítač"
V rámci predmetu Elektrotechnika a automatizácia 3. ročník žiaci pracujú s CNC sústruhom.


b) CAD projekt - V študijnom odbore výroba hudobných nástrojovc) Ciele projektu a plánovaný stav po ukončení projektu:


1. prvým cieľom projektu je upraviť základné pedagogické dokumenty tak, aby vznikol dostatočný a systematický priestor na vyučovanie CAD/CAM technológií v študijných odboroch

  • drevárstvo a nábytkárstvo
  • výroba hudobných nástrojov
  • drevárska a nábytkárska výroba


2. druhým cieľom projektuje je prepojenie TurboCADu so školským CNC sústruhom prostredníctvom PC.

3. tretím cieľom je zaškolenie príslušných učiteľov odborných predmetov na prácu s CAD a CAM

Plánovaný stav po ukončení projektu:

  • do základných pedagogických dokumentov študijných odborov Drevárstvo a nábytkárstvo, Výroba hudobných nástrojov, Drevárska a nábytkárska výroba budú zakomponované zmeny umožňujúce vyučovanie CAD/CAM technológii v potrebnom rozsahu


  • žiaci odborov Drevárstvo a nábytkárstvo, Výroba hudobných nástrojov, Drevárska a nábytkárska výroba - nadstavbové štúdium získajú praktické zručnosti v používaní CAD/CAM technológií od návrhu výrobku pomocou TurboCADu, až po vyrobenie výrobku na CNC stroji.


  • bude vytvorené prepojenie TurboCADu v učebniach VYT s CNC sústruhom. Vyučovanie bude zabezpečené zaškolenými pedagógmi na potrebnej odbornej úrovni.


d) Popis spolupráce s inými subjektami, organizáciami a inštitúciami, ako aj s verejnosťou, v rámci tohto projektu


Škola aktívne spolupracuje s firmou ŠPINAR - software s.r.o., ktorá sa zaoberá distribúciou, podporou a školeniami software TurboCAD. Fa ŠPINR- software s.r.o. zabezpečila kompetnú dodávku TurboCADu na našu školu. Prebehli už tri školenia pre učiteľov odborných predmetov. Bude zabezpečovať i prepojenie CNC sústruhu s PC a odborne zaškolí obsluhu CNC.
V súčasnosti prebieha súťaž žiakov školy o najlepší 3D model hračky: