Školy

Informace o škole

Vysoké učení technické - Fakulta strojní v Brně

Ing. Zdeněk Píša

Odborný asistent, VUT FSI v Brne, specializace - systémy CAD (závěrečné hodnocení recenze na TurboCAD)

TurboCAD Professional je nástroj, kterého lze využít při návrhu nebo zpětné dokumentaci v různých průmyslových odvětvích. Přestože je ponejvíce prezentován v oblasti architektury, je vhodný i pro oblast strojírenství. Dává uživateli dobré nástroje pro tvorbu trojrozměrných modelů i pro jejich editaci. Ostatně, pro tvorbu trojrozměrných modelů je TurboCAD Professional určen. Mimo tvorby modelů je vhodný i pro tvorbu výkresové dokumentace, která z trojrozměrného modelu přímo nevychází. Velice dobrými se pak jeví nástroje vizualizační. Pro vytvoření scény je možné využít několika různých typů světel a materiálová knihovna obsahuje velké množství materiálů. Uživatel TurboCADu Professional získá pracovní nástroj, který v dané cenové kategorii poskytuje nadprůměrné vlastnosti, přičemž práce s programem je pro začátečníka poměrně snadná, v případě uživatele, který přechází z jiného neparametrického modeláře, je přechod bezproblémový. (2003)


Doc.Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ústav strojírenské technologie FSI VUT v Brně
(základní hodnocení)

S pojmem TurboCAD jsem se poprvé setkal v roce 1997 během řešení výzkumného grantu na universitě v Sheffieldu ve Velké Británii. Přestože tato země je vlastí mnoha společností a znamenitých produktů působících na poli počítačové podpory kreslení, modelování a obrábění (Autodesk, Delcam, atd.), řada mých nových spolupracovníků s tímto produktem již dlouhodobě pracovala. Abych se mohl zapojit do výzkumného týmu, musel jsem tento produkt akceptovat, což mi však nečinilo žádné problémy. Malým povzbuzením bylo věnování 20MB RAM od správce sítě do mého notebooku (abych tam jen tak nelelkoval), poněvadž time is money, you know.

Turbocad v.3 (od americké společnosti IMSI) pracoval pod Windows 3.11 a získal si snad každého svou jednoduchostí ovládání (manuálu bylo netřeba, vše bylo možno intuitivně odhalit), přehlednými nabídkami, krásou kót, jejich editací a snadným přenosem výkresů a náčrtků ve všech programech v rámci prostředí Microsoft Office.

Uplynula řada let a produkt úspěšně expandoval v řadě zemí a odvětví. Přestože nejsem stavař, odhaduji, že četné aplikace by bylo možno naleznout právě v tomto odvětví. Několik nových verzí TurboCADu jsem pominul a dnes se nám podařilo získat již 8. verzi (od výhradního distributora pro ČR a SR firmy ŠPINAR - software s.r.o.), která je vskutku profesionální, ale cenově velmi přístupná. Velmi mne potěšilo, že autoři ponechali řadu původních ikon, takže přechod na modelování byl pro mne rychlý, pouze bylo potřeba projít bohatě rozvětvené nabídky, které příjemně potěšily. Profesionální rozbor tohoto CAD/CAMu učinil již Ing. Zdeněk Píša, doplnil pouze nadstavbovou část CAM týkající se obrábění a dovolím si vynechat detaily popisu generování geometrických tvarů, jejich další editace, renderování, atd.

Vlastní nastavení a přechod na obrábění obsahuje aktivaci CAM módu - menu CAM, lišty CAM a palety CAM. Tyto moduly obsahují prakticky veškeré údaje pro výběr CNC stroje, sestavení technologického postupu, výběru nástrojů, volby řezných podmínek a simulaci vlastního obrábění. Technologický postup má stromovou strukturu jako adresáře a dílčí úseky operace jsou při simulaci obrábění barevně zvýrazněny, takže lze bez problémů kontrolovat průběh obrábění, činit korektury a volit optimální technologii zpracování. Knihovny nástrojů, jejich rozměrů (včetně zahrnutí jejich řezných substrátů od HSS až po keramiku a PVD/CVD povlaky), jsou plně k dispozici. Databáze doporučených řezných podmínek pro všechny obvyklé technické materiály poskytuje dostatečný komfort pro zpracování postupu obrábění pro nejrůznější obrobky. Dominantními technologiemi je frézování (čelní, drážkovací, kopírovací, tvarové, frézování závitů vnějších a vnitřních), včetně různých trajektorií pro obrábění kontur; nicméně bez problémů se přechází na vrtání, vyvrtávání, zahlubování, řezání závitů závitníky a další technologie. Generování vlastních řezných nástrojů a jejich editace je samozřejmostí.
Vytváření nástrojových a seřizovacích listů je plně komfortní, takže seřízení stroje a přechod na novou práci nečiní potíže nebo časové prostoje. Program dále umožňuje generování G-kódu (přípravných a pohybových funkcí) a M-kódu (pomocných a obslužných funkcí) a jejich samostatný export/import v textovém nebo binárním tvaru, čímž nabízí velmi dobré podmínky k programování prakticky libovolných řídicích systémů pro obrábění.
Generování NC kódu je v kódu DIN 66025 a doporučeným způsobem pro přenos dat je přes rozhraní RS232. Program zahrnuje řídicí systémy Fanuc, FADAL, HAAS, ale podpora CNC systémů Sinumerik nebo Heidenhain nebude problém. Výběr CNC stroje zahrnuje mimo jiné jeho omezující podmínky v maximálních otáčkách vřetene a dosažitelných posuvových rychlostí hlavních os, což se dále promítá do řízení stroje při použití konstantní řezné rychlosti, umožňující plně využívat řezivosti nástrojů nebo vysokorychlostním obrábění.

TurboCAMCAM v. 8 je však i pro nás novým programem, a proto řadu aplikací bude nutno dále projít a ověřit na reálných strojích. Jeho zahrnutí do výuky odborných předmětů na Ústavu strojírenské technologie (Výrobní technologie II, Obrábění na CNC strojích) je kvalitativním přínosem a jeho implementaci bude věnována maximální pozornost, podpořená velmi dobrými předchozími zkušenostmi získaných u nás a v zahraničí. (2003)