Školy

Informace o škole

Střední škola stavební a dřevozpracující, - Ostrava - Zábřeh

Ukázka prací, které byly zpracovány v rámci školení učitelů z CŘ a SR na naší škole v roce 2017. Školení vedla Ing. Miroslava Konvičková.


Účastník soutěže : Studentské projekty 2013/2014
Projekt : Vojtěch_Šotkovský.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2012/2013
Projekt : Michal_Pecha.pdf
Vojtěch_Šotkovský.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2010/2011
Projekt : Ostrava_Tesarik.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2009/2010
Projekt : SSSD_Ostrava_Bohumil_Kovalsky.pdf
SSSD_Ostrava_Vojtech_Tesarik.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2008/2009
Projekt : SSSD_Ostrava_Zabreh_Martin_Sucan.pdf
SSSD_Ostrava_Zabreh_Robert_Dihel.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2006/2007
Projekt : SSSD,Ostrava_Zabreh_Simona_Svozilova.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2006/2007
Projekt : SSSD Ostrava-Zabreh_PETRAS Jakub.pdf
SSSD Ostrava-Zabreh_STRACH Petr.pdf


Dne 23.1.2007 byla a na Střední škole stavební a dřevozpracující v Ostravě, příspěvková organizace,U studia 33, uvedena do provozu učebna grafických systémů, která bude sloužit k výuce konstrukčního kreslení (kreslení nábytku, tvorba interiéru, zpracování technické dokumentace, příprava na výstup pro CNC stroje) pomocí programu TurboCAD a DAEX (software firmy ŠPINAR - software s.r.o.)


Prezentace technologie CAD s exportem dat do CNC

Otevření učebny se zúčastnili zástupci kraje, firmy ŠPINAR - software s.r.o. a zástupci školy.

Za finanční podpory MŠMT ČR z projektu SIPVZ, ze standardu ICT, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a vlastních prostředků v celkové hodnotě cca 1 150 000 Kč, se podařilo zrekonstruovat prostory a vybavit je potřebnou moderní technikou. Díky navázané spolupráci s firmou ŠPINAR - software s.r.o., bylo zahájeno jednání o zřízení výukového centra TurboCAD a Daex pro Moravskoslezský kraj. Toto školící středisko bude sloužit k výuce studentů a pro rekvalifikace a doškolování pracovníků firem.