Školy

Informace o škole

Středná škola a odborné učiliště - Luhačovice

Recenze programu Turbo CAD Professional CZ


Ing. Kacálek Lubomír,

učitel odborných předmětů


Na našem SOŠ a SOU v Luhačovicích jsme začali vyučovat grafické systémy TurboCAD s využitím pro technické předměty a výuku digitální fotografie. Výhodou tohoto programu vidím v jeho optimálním využití pro naše umělecké obory a to zvláště pro truhláře a kováře. Program jsme získali prostřednictvím podaného pilotního projektu, zrealizovaného v roce 2004. Co se týká technických parametrů, oceňujeme u programu TurboCAD možnost práce s vektorovou i rastrovou grafikou. Můžeme tak vytvářet složité výkresy ve 2D i 3D prostoru, ale též pracovat s fotografií a kresbou do ní. Tato schopnost dává široké využití programu ve všech technických předmětech ( konstrukce nábytku, částečně technologie, technické kreslení, technická dokumentace a jim předměty včetně počítačové grafiky…). Velký smysl vidím i ve zjednodušení tvorby výkresů, detailů na výkresech, řezů a jejich následné vytisknutí na PC. Tyto podklady se tak stávají nedílnou součástí přípravy žáků v teorii a následně na odborném praktickém výcviku. Spojení a užití tohoto programu právě pro výše zmíněné úkoly jsou pro umělecká řemesla v dnešní době již nutností.
Nákresy a skicy od ruky není možné zrušit nebo nahradit, ale zastaralou přípravnou fázi výrobku ztvárněnou do výkresu určitě. Navíc je možné program použít v matematice nebo fyzice jako učební pomůcku zobrazující různé prostorové, fyzikální a matematické jevy. Vlastní instalace programu je jednoduchá a navíc je možné se obrátit na technickou podporu společnosti ŠPINAR - software s.r.o.

TurboCAD Professional CZ můžeme hodnotit jako vhodný program pro střední školy technického zaměření. Dále si své místo najde i ve výuce počítačové gramotnosti se zaměřením na grafiku.