Školy

Informace o škole

Soukromá střední průmyslová škola nábytkářská v Liberci

Recenze programů TurboCAD DELUXE CZ a Professional CZ


Mgr. Václav Tichý,

ředitel školy


Program TurboCAD DELUXE CZ a TurboCad Profesional CZ považuji za jediný grafický program komplexně pokrývající specifické požadavky nábytkářské výroby. Tuto skutečnost ocenili i výrobci, kteří již ve značné míře využívají tento program v přípravě výroby. Pro vzdělávací instituce, které připravují žáky na budoucí povolání, je nesmírně důležité naučit žáky pracovat s programy, které jsou používány běžně v praxi. Z tohoto důvodu jsme v našem učebním plánu zavedli od příštího školního roku ve 3. ročníku nový předmět Počítačová grafika, kde vyučujeme práci ve zmíněných programech a jeho nadstavbách.
Oceňuji i možnost nadstavby TurboCAD CAM, která umožňuje výuku a programování CNC obráběcích strojů. Výuka obsluhy a programování CNC strojů začíná být i v nábytkářské výrobě velice aktuální.

Z výše uvedených důvodů doporučuji program a jeho nadstavby schválit pro výukové účely.Ing. Hoidekr Pavel,

učitel odborných předmětů


Program TurboCAD DELUXE CZ TurboCad Profesional CZ v.9cz jsme zavedli do výuky v září 2004. V současné době ho používají především žáci 4. ročníku SPŠ, kteří po úvodním seznámení jsou schopni na konci roku tvořit výkresovou dokumentaci, včetně detailů, vytvářet pohledy a řezy, provádět vizualizaci. Program TC má jednoduché a přehlední ovládání, jak ve 2D, tak ve 3D. Snadný je přechod z modelu 3D na výkres, řešení změn rozměrů, možnost vytvářet a používat knihovny. TC má řadu nadstaveb, z nichž některé chceme aplikovat při výuce. Jde o TurboCad CAM, pro využití na NC strojích a DAEX, pro tvorbu nářezových plánů, stanovení spotřeby materiálů a ceny výrobku.