Školy

Informace o škole

Střední odborné učiliště a učiliště Hustopeče

Recenze programu TurboCAD DELUXE CZ


Ing. Jaborníková


Program TurboCAD DELUXE CZ v 10 postupně zavádíme od ledna 2005 do výuky pro učební obor LAKÝRNÍK. V budoucnosti uvažujeme také o jeho zařazení do výuky pro učební obor MALÍŘ a jeho další využití i pro výuku jiných vyučovacích předmětů, například geometrie.

 • Instalace programu, technické parametry a uživatelská přívětivost
  Instalaci programu provedl náš správce IT na PC běžné konfigurace (1,8GHz, RAM 256 MB) bez nejmenších problémů. Velmi pozitivní je česká verze obou programů včetně nápovědy. Oba programy se chovají stabilně a při 3D zobrazování je pohyb ve vytvořených souborech plynulý. Program Floor Plan 3D se velmi dobře ovládá a hned v úvodních hodinách ho perfektně zvládli i slabší žáci.
 • Hodnocení didaktických aspektů
  Program TurboCAD DELUXE CZ s Floor Plan 3D je použitelný ve výuce na středních odborných školách a odborných učilištích . Obor lakýrník i malíř se zabývá ve své odborné výuce barevnými návrhy interiérů a exteriérů a produkty společnosti ŠPINAR - software s.r.o. umožňují přiblížit svou srozumitelností a názorností tuto problematiku i méně nadaným studentům.
  Produkty TurboCAD DELUXE CZ jsou využitelné při výkladu i pro samostatnou práci žáka. Při interaktivní práci s aplikacemi je žák výrazně aktivován. Produkty umožňují samostatné barevné řešení již stávajících objektů nebo tvorbu vlastních návrhů.
  Programy jsou systémem s rozsáhlou knihovnou použitelných prvků. Vyučující má k dispozici velkou škálu metod práce. Aplikace rozvíjejí tvůrčí schopnosti žáka, jeho prostorovou představivost a estetické cítění.
  Pro úvod do problematiky práce s grafickými systémy ve 2Da 3D je možno použít produkt prezentační produkt Floor Plan 3D, který je vhodný svou jednoduchou názorností i pro žáky s nižší počítačovou gramotností. Žáci tak získají znalosti, které pak mohou uplatnit přímo v praxi.
  Zpětná vazba na žáka je bezprostřední. Vše co žák vytvoří se ihned zobrazí v prostorovém náhledu. Žák získá velmi dobrou představivost o vytvářených objektech.
 • Hodnocení obsahových aspektů
  Pomocí TurboCADU DELUXE CZ můžeme vytvářet nové interiérové prvky nebo můžeme využít rozsáhlou nabídku knihoven interiérových i zahradních objektů. Společnost ŠPINAR - software s.r.o. také rozšiřuje tyto knihovny o další zajímavé prvky , které můžeme najít na webových stránkách firmy.
 • Závěr
  TurboCAD DELUXE CZ s Floor Plan 3D doporučuji pro výuku na středních odborných školách i na středních odborných učilištích.
  Produkty jsou v rukou kreativního pedagoga obohacením látky různých předmětů, pozitivem je jejich využitelnost nejen v technických , ale i výchovných předmětech.