Školy

Informace o škole

Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta


Účastník soutěže : Studentské projekty 2012/2013
Projekt : Tomáš_Vojíř.pdf
Michal_Sláma.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2011/2012
Projekt : Jiří_Horáček.pdf
Petr_Klímek.pdf
Ondřej_Šimko.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2010/2011
Projekt : Brno_MUB_Klimek.pdf
Brno_MUB_Klimek1.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2009/2010
Projekt : MENDELU_v_Brne,LDF_Michal_Papuga.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2007/2008
Projekt : Brno_MZLU,LDF_Ondrej_Karpianus.pdf
Brno_MZLU,LDF_Radim_Dobes.pdf

Účastník soutěže : Studentské projekty 2006/2007
Projekt : MZLU, LDF, Brno - FISER Pavel.pdfDoc. Ing. Josef CHLADIL, Csc. a ŠPINAR - software s.r.o.

VŠ učitel CAD/CAM aplikací na VUT FSI a na MZLU LDF Brno (spolupráce při vývoji a zavádění CAD/CAM)

Softwarový produkt TurboCADCAM dodávaný firmou ŠPINAR software, s.r.o. slučuje v jediném prostředí možnosti tvorby konstruovaného objektu s návaznou aplikací výrobní nadstavby v prostředí CAM. Vzhledem k tomu že aplikace CAM je využitelná pro 2D objekty, je tvorba a přechod značně zjednodušen pro uživatele, který potřebuje využívat tyto možnosti. Běžně zde přístupné operace ve 2D jsou operace frézování a vrtání. Tento druh operací je nejčastěji používán v podnicích, které obrábí jak jednoduché ale i složitější rovinné tvary včetně vrtacích operací. Příkladem je podnik FK dřevěné lišty, Bojanovice, který vlastní dřevo-obráběcí CNC stroj italské skupiny SMC. Pro CAD i CAM aplikace chce podnik využívat výše uvedený software TurboCADCAM s aplikační nadstavbou postprocesingu, která umožní generovat přímo program použitelný v řídící jednotce CNC stroje. Takto bude umožněna příprava programu mimo výrobní jednotku v kanceláři technické přípravy výroby a vlastní aplikace bude přenesena formou vygenerovaného programu do řídícího systému stroje, což by mělo výrazně zkrátit časy zavádění programů při přechodu na nové výrobky.
 

Výuka CAD/CAM aplikací v programech softwarových firem slouží k předávání znalostí základů konstruování a výroby v různých oborech vzdělávacích systémů. Vzhledem k tomu, že na trhu je mnoho produktů různé úrovně pro tyto činnosti, je třeba věnovat pozornost takovým produktům, které umožní snadný přechod z prostředí konstrukce v CAD systému do prostředí výroby v CAM systému. Pokud by vznikl požadavek na produkt, který spojuje obě prostředí v jediný celek, tak množství těchto softwarových produktů již bude značně omezeno. V tom případě však je rovněž samozřejmé, že nemůžeme v obou těchto oblastech očekávat špičkovou úroveň za přijatelnou cenu. Jedním ze softwarových produktů spojujících obě prostředí je program TURBOCAD/CAM distribuovaný firmou ŠPINAR - software, s.r.o. Tento produkt je používán ve výuce korespondujících předmětů na Ústavu nábytku, designu a bydlení, LDF MZLU v Brně a rovněž i na Ústavu strojírenské technologie, FSI VUT Brno. Kromě výuky jsou pomocí tohoto programu rovněž řešeny některé části diplomových projektů. Prostředí CAD je po úvodním seznámení posluchačů příznivé pro další rozšiřování znalostí v základech konstruování a současně základní znalost prostředí CAD je nezbytná pro další práci v prostředí CAM. Prohlubování znalostí práce v části systému CAD umožňují získat profesionální úroveň z oblasti konstruování díky širokým možnostem tohoto systému. Nelze pominout ani část vizualizace v prostředí 3D, která slouží k získání velmi dobré představy o vytvářených objektech. Další velkou výhodou tohoto programu je jednoduchý přechod z prostředí CAD do prostředí CAM. Zde je potom hlavním kladem CAM systému to, že umožňuje jednoduše a v logických návaznostech propojit všechny potřebné úkony vedoucí ke generování programu pro řídící systém vybraného CNC stroje. Rovněž příslušná simulace slouží k získání přehledu o pohybech nástroje před vlastním procesem obrábění.Ukázka práce diplomanta - Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Katedra lesnická a dřevařská