Rodina produktů TurboCAD 2016

Porovnání produktů
v23 v22 v23 v23
Kreslící nástroje
1 Nové - Pokročilejší funkce nastavení přechodů A
2 Nové - Ohnout na cestu A
3 Nové - 3D Předpisy A
4 Nové - Křivka z předpisu A
5 Nové - Povrch z předpisu A
6 Nové - Offset dle vzorce A
7 Nové - Rextrahovat entity A
8 Nové - Imprint hrany A A
9 Nové - Vytáhnout plochu A
10 Nové - Rotace plochy A A
11 Nové - Odříznout povrchem A A A
12 Nové - Stopa A A A
13 Vylepšení - nástroje Vzory A
14 Nové - Lofting do bodu A A
15 Nové - Zrcadlení pro 3D objekty A A
16 Vylepšení - Konceptuální výběr A A A
17 Nové - Zobrazit normály A A
18 Vylepšení - Uživatelské prostředí Sprváce renderu A A
19 Konceptuální výběr A A A A
20 Krok posunu A A A A
21 Flexibilní velikost okna nastavení A A A A
22 Manažer kontaktů a Sdílení souborů A A A A
23 Vylepšení kopírování 3D vlastností A
24 Vylepšení orientace textu A A A A
25 Vylepšení řazení vrstev A A A A
26 Vylepšení nástroje Ořez A A A A
27 Vylepšení nástroje Spojit křivku A A A A
28 Vylepšení nástroje Rychlé vytažení A A A
29 Drátové balení A A A
30 Vylepšení Povrch z Pevného tělesa A A A
31 Vylepšení Povrch z Plochy A A A
32 Vylepšení Hladký povrch Sítě A
33 Vylepšení Přerušní modelu A
34 Vylepšení nástroje Narovnat desku A
35 Řezy tělesem pomocí povrchů A A A
36 Zdokonalené Rychlé vysunutí A A A
37 Rychlejší zobrazení návrhu A
38 Zdokonalené ACIS 3D modelování A A A
39 ACIS® Algoritmus zobrazení A A A
40 Vlastnosti zobrazení A A A
41 Filtr uzlů v Editačním nástroji A A A A
42 Pracovní rovina dle 3D objektu A A A A
43 Šipky A A A A
44 AutoTvar A A A A
45 Zdokonalené Jednotky A A A A
46 Přizpůsobení textu kót A A A A
47 Delta pozice a Delta rotace A A A A
48 Otáčení pohledu na výřez A A A A
49 Zdokonalená Aktualizace kót A A A
50 Posouvání textu kót A A A A
51 64-bitová verze programu A A A A
52 TC Deluxe 64 bit A
53 Předchozí výběr A A A A
54 Výběrové režimy (obdélník, polygon, kříž, hranice) A A A A
55 Tiskové okno A A A A
56 AutoCAD LTE mód A A A
57 Export souřadnic dat A
58 Rozměrové funkce A A A A
59 Definovaný referenční bod A A A
60 Asociativní výřez A A A A
61 Hvězdný polygon A A A A
62 Úhloměr A A A A
63 Více-pohledové bloky A
64 Definice sad vlastností A
65 Značky entit A
66 Operace s otvory A
67 Vzory A
68 Asociativní pole (povrchy, 2D objekty, 3D objekty, bloky) A
69 Povrchová síť Psíť A A A
70 Geo lokace A A A
71 Zobrazení geo růžice kompasu A A A A
72 Moderní vzhled programu A A A A
73 eBalíček A A A
74 Průvodce rozvržení stránky A A A
75 Kreslení do vrstvy PLUS A A A A
76 Porovnání výkresů A A A
77 Šířka křivky A A A A
78 Editace spline a Bezierových křivek A A A A
79 Seznam materiálů A A A A
80 Bloky A A A A
81 Složení profilů v bloky A A A
82 Kontextové nástroje A A A
83 Inteligentní kótování A A A
84 Paleta kreslení A A A
85 Polygon se zaoblenými vrcholy A A A A
86 Kopírování vlastností A A A
87 Podpora hebrejského písma A A A A
88 Editace uzlů A A A A
89 Vylepšeny polygony A A A A
90 Podpora tabulek A A A A
91 Xref manažer A A A
92 Paleta připojení databáze A A A
93 NOVĚ - 3D vzory A
94 X ořez A A A
95 Synchronizace atributů - bloky a externí reference A A A
96 Extrahování atributů bloku A A A
97 Okno a křížový výběr A A A A
98 Vzor na křivce A
99 MultiAdd_VB6 – Boolovské sjednocení všech vybraných těles A
100 Nástroj Vymazat A A A
101 Vylepšení – Vrstvy A A A A
102 Zachovaná orientace textu při funkci zrcadlení A A A A
103 Historie měření A A A A
104 Vylepšený – Text A A A A
105 Vylepšený – Nástroje 2D ořez A A A A
Speciální architektonické nástroje
106 Nové - Převést na střešní desku A
107 Nové - Ořezat desku střechy rovinou A
108 Nové - Víceúrovňové schodiště pomocí křivky A A
109 Vylepšené - Editace skolu střechy A A
110 Vylepšení - Průvodce domem A A A
111 IFC import A
112 Sklon střechy A
113 Spojení střešních desek A
114 Editace hrany sražení střechy A
115 Vylepšení modifikace střechy A
116 BIM s IFC Exportem A
117 PPM Objekty jako okna a dveře A A A
118 Editační nástroje Upravit lze užít pro Zdi A A A A
119 Zelené symboly a materiály efektivního designu A A A A
120 Parametrické zdi, okna a dveře A A A
121 Tabulka výpisu oken, dveří zdí a desek A A A A
122 Návrh zdí A A A A
123 Parametrické schody A A A
124 Okna, dveře a schody A A A A
125 Nástroj terén A A A
126 Desky a zábradlí A
127 Multi-komponentní stěny A
128 Nástroje řezů A
129 Manažer stylu pro arch. objekty A
130 Spodní a horní modifikátor zdi A A A
131 Snadné vytváření stylu dveří a oken - výplně A
132 Modifikátor stěny střechy A A A
133 Uživatelské bloky pro okna a dveře A A A
134 Průvodce domem A A A A
Speciální strojní nástroje
135 Ozubené kolo A A A
136 Editace plochy Psítě A
137 Vysunutí plochy Psítě A
138 Výběr pro Booleovské operace A A A
139 3D nástroje A A A A
140 3D Booleovské operace A A A A
141 3D myš Sandio A A A A
142 ACIS® 18 A A A
143 Různý materiál na plochách jednoho tělesa A A A A
144 Editace křivek A A A A
145 Lofting a Větvený lofting A A A
146 Šroubovice A A A A
147 Nástroje měření - délka, objem, plocha A A A A
148 Zjednodušení TC povrchu A A A A
149 Rychlé vysunutí A A A
150 Vazba pevných těles A A A
151 Offset 3D křivek A A A
152 Vytažení do plochy A
153 Imprint s důlkem v plochém materiálu A
154 Geometrie přizpůsobování střed A
155 Symetrické zarovnání A
156 Závit A
157 Točivé vysunutí A
158 Geometrická tolerance A
159 Multiodkaz A A A
160 Srovnat – Vzdálenost dle ploch, Úhel dle ploch a Úhel dle os A A A
Vizualizace a renderování
161 Vylepšení - Správce renderování A A A
162 Nové - Aktivní výkres A A A
163 Nové - RedSDK aktualizováno na verzi 4.x A A A A
164 Nové - Funkce Oblak bodů A
165 Vylepšení Redsdk A A A A
166 Plug-in Lightworks A A A A
167 Dynamická rovina řezu A
168 Zdokonalené Manažer renderování A A A A
169 Zdokonalené RedSDK mód A A A
170 Průvodce materiály A
171 Editace mřížky A
172 Sluneční lokace A A A
173 Rozbalení A
174 Segmenty pomocí hran A
175 Zdokonalené RedSDK Fotorenderování A A A
176 Zdokonalený RedSDK nástroj Výběr A A A
177 UV Mapování A A A
178 Redsdk v3 A A A
179 Vytvoření šrafovacího vzoru A A A
180 GPU zrychlení výkonu A A A
181 Editor materiálu A A A A
182 LightWorks 8.3 A A A A
183 Měřítko materiálů A A A A
184 Podpora LightWorks® Archives A A A
185 Přiřazení materiálu ploše A A A A
186 Renderovací styly a editor renderovacích stylů A A A
187 Podpora Multi-threading A A A
188 PDF podložení A A A
Kompatibilita a součinnost
189 Nový PRC 3D PDF A
190 Nové - Záloha pro otevřené dokumenty při ukončování programu A A A
191 Nové - zásobník souborů A A A
192 Nové - Nepojmenované dokmenty A A A
193 SketchUp® SKP 2015 A A A A
194 Kompatibilita AutoCAD A A A A
195 3D PDF Filtr A A A
196 Collada (DAE) filtr A A A
197 3D tisk A A A
198 Vylepšený DGN filtr A A A
199 Přirozená kresba - GDI a Redsdk A A A
200 ASAT & OBJ import/export A A A
201 Export Colllada (DAE) souborů A A A A
202 Nastavení PDFexportu A A A A
203 PNG a GIF formáty s podporou alfa kanálů A A A A
204 Podpora AutoCAD® DXF/DWG/DWF A A A A
205 Import/export DXF/DWG A A A A
206 SketchUp import A A A A
207 Rhino (3DM) import/export souborů A A A
208 Export SketchUp souborů A A A A
209 Paleta připojení databáze A A A
210 Používání Ruby konzole A A A A
211 Rozšíření software Development Kit A A A