TurboCAD Professional v15 CZ

Nákup
krabice TurboCAD Professional v15 CZ

25.990,-Kč 
cena bez DPH
na CD    stáhnout
OBJEDNAT
tel: 543 236 223
Hardware

Minimální

 • Pentium IV Processor
 • Microsoft ® Windows XP 512 MB RAM, Microsoft ® Vista 1 GB RAM
 • 300 MB volného místa na disku záleží na počtu instalovaných aplikací, 64 MB odkládacího místa
 • Super VGA (1024 x768) monitor
 • High Color (16 bit) grafická karta
 • 4X CD-ROM mechanika s 32 bit ovladači

Doporučené

 • 2 GHz Processor, 2 GB RAM
 • Grafická karta s 3D grafickým akcelerátorem
 • Myš s kolečkem
 • Připojení k internetu
 • Microsoft ® Internet Explorer™ pro registraci na internetu
 • Macromedia ® Flash™ plug-in nutný pro on-line tutoriály
Základní informace
TurboCAD Professional v15 CZ je nástrojem pro přesné technické kreslení, který nabízí vysokou úroveň v navrhování konstrukčního řešení nejsložitější výkresové dokumentace s návazností na špičkové vizualizační výstupy, při využítí integrovaných nástrojů pro 2D a 3D (povrch/pevné těleso) modelování s 3D fotorealistickými výstupy. Geometricky a rozměrově svázaná správa nástrojů, jednodušší úprava textů a vysoká kompatibilita zvyšuje sílu nástroje a přesnost kresby. Nastavitelná paleta nástrojů, citlivé rozvržení nástrojů a jejich intuitivní návaznosti významně ovlivňují úsporu času. LightWorks® 7.5 a LightWorks Archives materiálů a efektů dosahuje ohromujících prezentací pro architektonický a strojařský design. Vhodné osvětlení ve spojení se skutečným pozadím vytváří návrhy s fotorealistickou precizností. TurboCAD Pro v15 patří mezi nejpokročilejší CAD software ve své cenové relaci.

Novinky v 15

Nové! 300 Nových materiálů

V paletě materiálu jsou nové textury se zaměřením na přírodní materiály.


Nové! Vylepšení nástroje Lofting

Možnost definování deformací výsledného tělesa pomocí řídících křivek.

Nové! Natočený kvádr

Vytvoření kvádru, kde zadávání podstavy nemusí být rovnoběžné se souřadnými osami.


Nové! Vložení tabulky

Nově lze vložit do výkresu tabulku, kterou je možné modifikovat (přepisovat texty v tabulce). Styl tabulky lze přenastavit.


Nové! Auto pracovní rovina dle plochy

Funkce automatického detekování pracovní roviny. Není nutno měnit pracovní rovinu pomocí nastavení pracovní roviny dle plochy, ale plocha je automaticky detekována. Tuto funci lze mít aktivovanou nebo vypnutou.


Nové! Paleta Symbolů – adresářová struktura

V Paleta Symbolů je umožné vytvářet strukturované adresáře.


Nové! Paleta Symbolů - Velikost zobrazení

V paletě Symbolů je možno nastavit různé velikosti zobrazení.


Nové! Paleta Symbolů - Náhled

Jednotlivé náhledy na Symboly lze graficky přednastavit (například : půdorys, čelní a boční pohledy, izometrie) a varianty zobrazení.


Nové! Paleta Symbolů – Oblíbené

Paleta Symbolů umožňuje zobrazení Oblíbených symbolů.


Nové! Parametrické symboly

V TurboCADu jsou nově vytvořené parametrické symboly-PPM. Tyto lze upravovat z předdefinovaných hodnot. Lze měnit rozměry i počet polic, zásuvek…


Nové! Terén z vybraných bodů

Nová funkce, která z bodů v prostoru (nakreslených nástrojem Tečka) automaticky (interpoluje) vytvoří terén.


Nové! Tabulka výpisu oken a dveří

Nově jsou v tabulce vypsány i zdi a parametrické desky.

Nové! Manažer stylů pro architektonické prvky

Nastavení vlastností oken, dveří, desek, schodišť a dalších architektonických prvků je nově umístěno přímo do palety Manažera stylů


Nové! Srovnání těles pomocí osy

Srovnání prostorových těles pomocí jejich os. Tělesům se určí jejich osa pomocí nástroje “Nastavit srovnání osy“. Po zadání “Srovnat pomocí osy“ lze zadat i vzdáleností od počátků viz obrázek. Lze použít i na jiná než rotační tělesa.


Nové! Podpora Tabulek

Vytvořené tabulky z databázového výpisu, vložené tabulky, tabulky importované z DXF/DWG jsou kompatibilní z AutoCADem

Nové! Databáze

Nově lze vytvořit tabulkový výpis nadefinovaných parametrů a informací (název, cena, dodavatel…) včetně přiřazeného materiálu. Ve výpisu jsou stejné prvky se stejným materiálem sumarizovány.

Nové! ASAT IMPORT/EXPORT

Import a export formátu ASAT. Formát pro 3D tuhá tělesa (solidy)

Nové! Collada (DAE) Export

Exportní formát pro Google™ Earth

Nové! OBJ IMPORT/EXPORT

Import a export formátu OBJ.

Nové! Vylepšení IMPORT/EXPORT formátu 3DS

Upraven formát 3DS
Zjednodušení práce

Nové! Inteligentní kótování

Rychlejší, efektivnější popis vaší kresby (automatické rozpoznávání a vytváření správného typu kótování) Funkce Inteligentního kótování umožňuje:
 • Lineární kótování ortogonálních a paralelních čar
 • Kótování pod libovolným úhlem
 • Kótování poloměrů a průměrů kružnic a křivek
 • Dále je možné kótovat 3D tělesa v izometrickém a perspektivním zobrazení
  (v režimu renderingu i skrytých čar) aniž by se musely předefinovat pracovní roviny


Nové! Sdružené profily v Blocích

Významné zvýšení možné manipulace složených profilů vycházejí z vygenerovaných 3D modelů, které mohou být ukládány a následně editovány. Změna 3D modelu vyvolává změnu ve výkresové části, což značně šetří čas.

Nové! Pomocné entity umožňující geometrická zarovnávání

Jsou zde vylepšeny úchopové ukazatele a prezentace pomocné přímky:
 • Vylepšení Uchopení Tečny
 • Vylepšeno Zobrazení uchopení
 • Vylepšeno Uchopení Paralelní čáry
 • Vylepšeno Uchopení Kolmice čáry
 • Vylepšena Tangenta s Uchopením čáry

Nové! Rozšířená editace uzlů u koule, kužele, válce, kvádru, polygonální prismy, schodišť...

Pomocí nové editace uzlů lze protahovat koule, kužel, válce, kvádr, polygonální prismy, schodiště… Stačí uchopit za značku šipky a zadat potřebnou hodnotu zvětšení/zmenšení.
Rychlejší návrh

Nové! Zafixování renderingu v prostoru papíru.

Nyní není nutné čekat na rendering v okně výřezu zobrazovaného vyrendrovaného pohledu v papírové části určené pro tisk. Nyní lze tento vyrenderovaný pohled "zmrazit". Tento náhled se chová jako obrázek, nezatěžuje výkon PC a šetří významný čas při práci.

Nové! Odstavcový text

Ve funkci odstavcového textu lze nyní definovat odstavce, odrážky a tabelátory.

Nové! Zkosení hran přes nastavení úhlu

V nastavení "Zkosení hrany" je rozšířeno o nastavení pomocí úhlu.

Nové! Výběr oblastí

Zjednodušen výběr objektů pro 2D Booleanovské operace. Několikanásobně zrychluje práci. Vizualizace a prezentace

Nové! Zobrazení skrytých hran ve vyrenderovaném objektu.

U vyrenderovaného objektu lze nastavit zobrazení skrytých hran a tím zvýšit úroveň technického obrázku a přehlednost detailů 3D modelu ve vizualizaci.

Nové! Modelace Terénu

Chcete umístit váš dům nebo stavbu na svahu kopce nebo nerovnoměrném terénu? Použijte nový nástroj pro tvorbu terénu. Vytvořte terén krok za krokem nebo importem externích dat Triangulační sítě ze standardních formátových soborů (TXT, XYZ).

Nové! Pro modelování 3D těles je používána technologie ACIS v 16

Nové Architektonické nástroje

Nové! Parametrická deska

Nástroj, kterým velice rychle vytvoříte do místnosti podlahu. Klikněte do prostoru mezi uzavřenými zdmi a automaticky je vytvořena deska dle nastavení.


Nové! Parametrické Schodiště

Dveře, okna a schodiště jsou nově plně parametrické objekty, u kterých nyní můžete jednoduše zadávat:
 • Materiál
 • Rozměry - šířka ramene, šířka a výška schodišťového stupně,
 • Počet stupňů, Ukončení schodnice
 • Výstupnice přímá nebo viz níže platí pouze pro TurboCAD Pro 15. Architectural Edition nebo Platinum :
 • Schodiště s podestou
 • Schodiště ve tvaru "U"
 • Točité schodiště

Nové! Výpis vybraných oken a dveří do tabulky

Pokud vložíte okna a dveře do výkresu, dynamicky se aktualizuje výpis v přehledné tabulce a vy máte kompletní kontrolu vypsané textové informace. Zobrazení potřebné textové informace lze nastavit.Nové! Vylepšení kótování zdí

Při zakótování zdí se nově zakótují i tloušťky zdí.


Nové! Oblouková zeď

V nastavení kreslení zdí lze zvolit funkci kreslení obloukové zdi. Do této obloukové zdi lze vkládat okna a dveře.

Nové Strojařské nástroje

Nové! Rozvinutí ploch

U válcových, kulových, rovinných těles a Nurbs ploch lze jedním kliknutím vytvořit rozvinutou plochu pláště tělesa.


Nové! Rozvinutí ohýbaných desek

Nový nástroj rozvinutí ohnutých desek do původního stavu


Nové! Vylepšení – Funkce IMPRINT

Při vytažení lze nastavit, zda bude vrchol zaoblen.


Nové! Vylepšení stromové struktury

Zlepšení zahrnují:
 • Ve Stromové struktuře lze potlačit vybrané operace
 • Následně pracovat pouze s částí objektů a následně operace zobrazit
 • Lze odkládat aktualizace operací
 • Informace o objektu jsou uvedeny na jednom místě pomocí integrovaných palet

Nové! Větvený lofting

Nový nástroj Větveného loftingu umožňuje z jednoho "kmene" vytvořit jednu nebo více větví, což by běžně bylo nutné vytvářet pomocí několika operací.

Nové! Plocha k ploše - lofting

Pomocí funkcí pro tvorbu 3D objektů, příkaz nástroje Lofting "Plocha k Ploše", lze mezi dvěma 3D tělesy vytvořit prostorové propojení označením jejich ploch.
Nové Platinum

Nové! Parametrická deska

Nástroj, kterým velice rychle vytvoříte do místnosti podlahu. Klikněte do prostoru mezi uzavřenými zdmi a automaticky je vytvořena deska dle nastavení.


Nové! Rozvinutí ploch

U válcových, kulových, rovinných těles a Nurbs ploch lze jedním kliknutím vytvořit rozvinutou plochu pláště tělesa.


Nové! Rozvinutí ohýbaných desek

Nový nástroj rozvinutí ohnutých desek do původního stavu


Nové! Vylepšení – Funkce IMPRINT

Při vytažení lze nastavit, zda bude vrchol zaoblen.


Další vylepšení

Nové! Kontextový help

Stávající nápověda umožňuje vyhledávání dle klíčových slov a témat

Nové! Import formátu GoogleTM SketchUp

Import designového návrhu ve SketchUp do TurboCADu pro vytvoření precizního návrhu.

Nové! TurboCAD podporuje Importy/exporty DWG verze 2007


Nové! Vylepšení přenosu lineárního kótování

Lépe a více přesněji je přenášeno kótování z výkresů ve formátu DWG do TurboCADu.