TurboCAD MAC PRO v11

Nákup
krabice TurboCAD MAC PRO v11

11.990,-Kč 
cena bez DPH
na CD    stáhnout
OBJEDNAT
tel: 543 236 223
Nároky na hardware a operační systém
Minimální:
 • Intel® Mac®
 • Macintosh® OS X 10.11(El Capitan), 10.12 (Sierra), 10.13 (High Sierra) a 10.17 (Mojave)
 • 4GB RAM nebo více
 • 8GB volného místa na disku
 • Kompatibilita na starších verzích OS není zaručena.

Základní informace
TurboCAD Mac PRO je profesionální CAD aplikace, která umožňuje uživateli vytvářet nové návrhy v širokém okruhu technických oborů.
Program umožňuje práci ve 2D a 3D prostoru, má velmi silné 3D modelační nástroje a tisíce symbolů a plánů.
TurboCAD Mac Pro také nabízí bohatý fotogrealistický rendering a animace.
TurboCAD Mac Pro je vyvinutý pro potřeby návrhářů, strojních a technických inženýrů různých oborů, architektů, stavitelů.., kteří v programu najdou vynikajícího pomocníka pro kreslení a modelování.
Přednosti TurboCAD MAC PRO v11

Vytvořte profesionální 2D/3D návrhy v minutách

TurboCAD Mac Pro ® je profesionální CAD aplikace, která nabízí ten nejlepší design a snadné použití. Získejte přístup k výkonným nástrojům 2D kreslení, 3D modelování ploch a modelovacích nástrojů ACIS ® a více než 11.000 symbolů v intuitivním rozhraní. Optimalizujte návrhová management se schopností organizovat vrstvy.Rozšířený 2D/3D architektonický design

Vyberte si z 1000 předem navržených půdorysů, nebo začněte od začátku s pomocí našeho Drawing assistenta. TurboCAD Mac automaticky upravuje rozměry stěn, když jsou kresleny, automaticky ořezává vrcholy stěn a umožňuje nastavení šrafovacího vzoru a barvy. Když jsou parametrické dveře a okna přidány do zdi, vestavěné inteligentní technologie automaticky vytvoří potřebné otvory. Nová verze 6 umožňuje, aby byly inteligentní zdi, okna a dveře zadávány a zobrazovány současně ve 2D i 3D režimu s dalšími vylepšení pro dosažení výjimečných architektonických řešení.Výkonné osvětlovací a renderovací volby

Použijte výkonné renderovací a osvětlovací nástroje pro tvorbu profesionálních prezentací svého návrhu. Vytvořte fotorealistické vizualizace pro realistické prezentace, nebo využijte nových možností skicování fotografií a animací, které vypadají jako ručně kreslené, vhodné pro počáteční fázi koncepčního návrhu.Flexibilní formáty CAD a grafického designu

Importujte snadno existující návrhy z CAD a populárních grafických formátů, včetně nových DWG AutoCAD ® 2013. Stejně snadno exportujte přesné návrhy a technické výkresy z TurboCADu do jiných CAD formátů, nebo zvolte některý z populárních formátů, jako jsou EPS, TIFF, CGM a další, chcete-li vytvářet brožury a nebo reklamní materiály.

Nové a vylepšené funkce

2D Geometrické a kótovací vazby

K dispozici jsou nyní nástroje pro kótování a vazby pro správu geometrických vztahů mezi 2D tvary.
 • Třináct geometrických vazeb
 • Vazby rozměrů
 • Proměnná a rovnice
 • Vazby Animací
 • Automatické vazby
 • Animace mezi dimenzemi a vazbou

Nastavení velikosti icon a nástrojů

Nyní můžete upravit paletu nástrojů tak, aby používala větší nebo menší ikony. Klepnutím pravým tlačítkem myši na záhlaví panelu nástrojů zobrazíte rozbalovací nabídku „Změnit velikost ikon“. Tato nabídka nyní nabízí možnosti ikon 64, 32, 24 a 16 pixelů. Výchozí velikost ikony je 32x32.

Duplikování vrstvy

Nový příkaz k duplikování vrstvy a všech objektů v této vrstvě je nyní k dispozici prostřednictvím Průzkumníka konceptů. Chcete-li získat přístup k tomuto příkazu, umístěte kurzor na vrstvu, kterou chcete duplikovat, klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Duplikovat. Pokud duplikujete dílčí vrstvu, bude nová duplikovaná vrstva povýšena na vrstvu první úrovně.

SVG Import a Export

Scalable Vector Graphics (SVG) je formát vektorového obrázku založený na XML pro dvourozměrnou grafiku s podporou interaktivity a animace. V11 nyní podporuje import a export do tohoto nového formátu.
Nový import / export SVG poskytuje alternativu k použití formátu Adobe Illustrator pro sdílení vektorové (škálovatelné) grafiky.
Poznámka: Pro import souborů SVG z aplikace Adobe Illustrator použijte nastavení jednotky mm (nebo palce) a nastavení DPI 72, abyste získali správné měřítko.

Lightworks integrace textury s OBJ, 3MF, 3DS a SketchUp

Lightworks Photo Rendering nyní podporuje vykreslování textur obrazů importovaných ze souborů OBJ, 3MF, SketchUp a 3DS. Tyto typy souborů lze jednoduše otevřít v dialogu Otevřít.

Tisk s vysokým rozlišením pro Objekty s Texturami

Výtisky zahrnující objekty s texturami nyní interně používají Lightworks ke generování obrazu pro tiskárnu a poskytují výstup s vysokým rozlišením.

Tvorba obalu pomocí cesty středové čáry

Tvorba obalu je proces konstrukce povrchu NURB mezi sekcemi. Skiny v TurboCADu mohou být otevřené a výsledkem je NURB povrch nebo uzavřené vytváření tělesa. V11 představuje schopnost specifikovat cestu. Cesta definuje tok povrchu mezi sekcemi. Zadání cesty znamená, že budete moci definovat méně sekcí, které mohou vytvářet celkově hladší povrch. Omezení - Dráha musí být jedna hladká křivka G2 - Dráha musí být kolmá na průsečíku řezu.

Zjednodušování křivek

Některé konstrukční úkoly dávají přednost křivkám vyšších řádů, jako jsou oblouky, kruhy, nebo elipsy před čarami. Například sdílení dat s CNC systémem pro řezání plazmou,vodním paprskem, nebo vytlačování profilu do pevného tělesa a později přidání ošetření hran. V11 představuje nástroj "Zjednodušit křivku", který pomůže s touto úlohou. Změnit čáry nebo křivky do: • Oblouků • Kruhů • Elips


Vlastnosti hran

Prvky hran představené ve verzi V11 poskytují prostředky k rychlému definování parametrů hran používaných u vzorů dřeva, mramoru nebo žuly.
Některé předdefinované úpravy hran zahrnují:
 • Zaokrouhlení
 • Zaokrouhlení s korálkovým ofsetem
 • Vlny
 • Bullnose, Half Bullnose
 • Vlastní hrana

3MF Import & Export

3D výrobní formát (3MF) je formát, který umožňuje návrhovým aplikacím posílat plnohodnotné 3D modely do jiných aplikací, platforem, služeb a tiskáren. Hlavní rysy implementace TurboCADu jsou uvedeny níže:
 • Podporuje UNIT popis příznaků
 • barevné vlastnosti
 • Textury (PNG, JPG) a UV souřadnice
 • Podpora pro barevný 3D tisk

VRML 2.0 Podpora textur

VRML (Virtual Reality Modelling Language)je formát souborů používaných k popisu 3D interaktivní grafiky celosvětově. TurboCAD podporuje export VRML.

OBJ Podpora textur

Formát souboru OBJ byl aktualizován tak, aby podporoval čtení a zobrazování textur.

SketchUp 2018 Import/Export

SketchUp (TM) představil nový formát souborů,pro jejich produkty od roku 2018. Ve V11 byl aktualizován tak, aby podporoval nový formát i textury.

DXF/DWG 2018 Import/Export

Tento volitelný doplněk se rozšiřuje v aplikaci TurboCAD Pro. Autodesk (TM) aktualizoval formát DXF / DWG vydáním AutoCADu 2018. Ve V11 byl aktualizován, aby podporoval nový formát.
Poznámka: AutoCAD 2019 používá stejný formát jako AutoCAD 2018.

PowerPack V11

Powerpack rozšiřuje sadu funkcí TurboCADu/Sharku o 70+ dalších nástrojů pro úpravu entit, úpravy a opravy 3D tisku a pokročilé modelování. Ve V11 je přidám nástroj Mesh to Analytic pro převod dat ze sítě (STL, SketchUp) do přesných těles.


SPUR Tvorba závitů.

Tato funkce je k dispozici v doplňkovém modulu Powerpack. Zuby čelního kola v TurboCADu používají evolventní křivku. Evolventní křivka je křivka sledovaná bodem na přímce s válci bez prokluzu. Čelní ozubená kola v TurboCADu jsou definována s následujícími parametry.
 • Počet závitů
 • Modul
 • Úhel tlaku
 • Čistost
 • Zobrazení vzorků
 • Průměr vnitřního otvoru
 • Tloučťka
Závity
Závity v TurboCADu jsou definována s následujícími parametry.
 • Vnitřní závit
 • Vnější závit
 • Roztečí
 • Délkou
 • Počátečním umístění

Poznámka: K dispozici pouze v případě balíčku PowerPack v11 nebo TurboCAD Mac Pro v11 a PowePack v11.