TurboCAD LTE PRO 9 CZ

Nákup
krabice TurboCAD LTE PRO 9 CZ

12.490,-Kč 
cena bez DPH
na CD    stáhnout
OBJEDNAT
tel: 543 236 223
Hardware

TurboCAD LTE Pro 9 64-bit systém

 • Microsoft® Windows 10* 64-bit, Windows 8* 64-bit, Windows 7 64-bit, Vista 64-bit
 • 2 GB RAM

* Poznámka: TurboCAD je určen pro stolní počítače a notebooky, které splňují výše uvedené systémové požadavky. Windows RT pro tablety není podporován.
** Poznámka: 32-bitová verze TurboCAD LTE a TurboCAD LTE PRO může být funkční na platformách XP a Vista, ale tyto platformy již nejsou oficiálně podporovány.

Doporučujeme:
Vaše práce s oběma 32 i 64 bit verzemi TurboCADu může být výrazně zrychlena použitím nové generace vysokorychlostních CPU, 4 GB RAM a grafických karet s vysokým rozlišením.
Volitelný GPU v módu Redsdk vyžadují podporovanou grafickou jednotku (čip na desce, nebo na grafické kartě). Nejnovější ovladače grafické karty jsou obvykle nutné. Novější desky s vyšším výkonem a pamětí RAM obecně poskytují vyšší výkon.
Základní informace


TurboCAD LTE PRO poskytuje kompletní nástroje pro pokročilé 2D kreslení a pro vytváření konstrukčních podrobností. TurboCAD LTE PRO má snadné používání a je vhodný pro uživatele, kteří znají prostředí AutoCADu a AutoCADu LT. TurboCAD LTE PRO zahrnuje silné nástroje, které konkurují nejdražším CAD aplikacím. Dodatečné nástroje TurboCADu LTE PRO jsou speciálně navržené pro uživatele, kteří chtějí uživatelsky jednoduchou, ale zároveň profesionální 2D CAD aplikaci za výhodnou cenu.
Další obecné informace

Pracuje nejen jako AutoCAD LT®

Rychlé seznámení se známým prostředím AutoCADu LT. Příkazový řádek, dynamický kurzor, menu, panely nástrojů a palety byly navrženy tak, abyste mohli pracovat ihned po instalaci TurboCADu LTE PRO.

Názor uživatele - Ing. Martin Táborský (stavební projektant Pardubice) :
"V naší projekci jsme delší dobu používali dražší CAD systém. V momentě, kdy jsme měli tento sytém opětovně upgradovat, našli jsem alternativu v programu TurboCAD LTE a postupně jsme vybavili několik pracovišť. Program nadchnul naše projektanty a zcela nahradil původní drahý CAD. Bylo to dobré rozhodnutí.

TurboCAD LTE PRO CZ je schopen načítat nebo vyměňovat různé typy čar, šraf, fontů na základě předem definovaný šablon.

      

TurboCAD LTE PRO CZ umí pracovat s bloky, které usnadňují práci s razítky výkresů, výškovými kótami….

      

TurboCAD LTE PRO CZ je schopen zobrazit 3D model a připravit výkresovou dokumentaci k tisku.

      

TurboCAD LTE PRO CZ je určen pro všechny technické obory.

      

TurboCAD LTE PRO CZ nalezne své uplatnění i pro obory elektro, stavební, strojní, modeláře…

      

Díky hardwarové akceleraci, která umožňuje zacházet s rozsáhlejšími výkresy, si budete moci užívat rychlou navigaci pomocí zoomování a posunování.

Kompatibilita formátů

Potřebujete sdílet CAD soubory s ostatními? Kompatibilita TurboCADu LTE PRO podporuje nejnovější formáty souboru, včetně AutoCAD®.DWG, SketchUp™.SKP, HP®.PLT, DoubleCAD™.2CD, a další.

Pokročilé kreslení a vytváření konstrukčních podrobností

TurboCAD LTE PRO je kompletní CAD aplikace, kterou je možné používat samostatně, jako náhradu, nebo doplněk dalších CADovských aplikací. Díky hardwarové akceleraci, která umožňuje zacházet s rozsáhlejšími výkresy, si budete moci užívat rychlou navigaci pomocí zoomování a posunování.

TurboCAD LTE PRO pracuje podobně, jako AutoCAD LT. Dodatečné nástroje jsou speciálně navržené pro uživatele, kteří chtějí používat profesionální CAD aplikaci za velmi výhodnou cenu.

TC_LTE_PRO_7_LOGO

Architektura


Nové Převést na střešní desku

Nyní můžete vzít klasickou střechu TurboCADu a konvertovat ji na střešní desky. To umožňuje vytvářet a upravovat konkrétní střechy (výřez sedlové střechy, vikýře, atd.).

Nové Ořezat desku střechy rovinou

Tento nástroj Vám umožní řezat střešní desky pomocí roviny dalšího objektu. Těmito objekty mohou být jiné střešní desky, standardní střechy nebo zdi.

Nové Víceúrovňové schodiště pomocí křivky

Nyní můžete vytvářet víceúrovňové schodiště pomocí 2D křivky.

Vylepšení Editace sklonu střechy

Editace střešní desky nyní obsahuje vstupní pole.

Vylepšení Podpora IFC objektů

IFC filtr, často používaný pro BIM operace, nyní podporuje Import/Export nových objektů.

Vylepšení Průvodce domem

Průvodce domem, používaný na rychlý návrh domu, nyní umožňuje pojmenování každé místnosti přímo v nástroji, takže již nebude třeba provádět pojmenování později.

Mechanické funkce


Nové Stopa

Tři nové nástroje pro modelaci:

 • Stopa
 • Kruhová stopa středem a poloměrem
 • Kruhová stopa


Oblak bodů


Nové funkce Oblaku bodů

TurboCAD Pro Platinum nyní nabízí nástroj na interpretaci oblaku bodů, pomocí nastavených dat bodů v určitém souřadnicovém systému. V trojrozměrném souřadnicovém systému jsou tyto body obvykle definovány pomocí X,Y a Z souřadnic, často zamýšleno pro reprezentaci vnějšího povrchu objektu.

Nové Import/Export oblaku bodů

Import nebo export oblaku bodů pomocí .PCD a .XYZ formátů.

Nové Triangulace oblaku bodů

Schopnost získat povrch z dat oblaku bodů.

Nové Podmnožina oblaku bodů

Schopnost výběru podmnožiny z existujícího oblaku bodů a vytvoření separátní entity.

Obecné funkce


Nové ISO Rastr kružnice

Tento nový nástroj Vám umožní jednoduše konstruovat izometrické kružnice.

Uživatelské prostředí


Vylepšení Konceptuální výběr


 • Přesun referenčního bodu a rotace pomocí CTRL
 • Měřítko výběru na výběrovém kvádru jako v klasickém módu


Nové Zvýraznění (Pouze v RedSDK)

Vylepšení uživatelského prostředí, které zvýrazňuje 3D objekty a části 3D objektů, při používání některých nástrojů v RedSDK módu.

Nové Prostory

Spravujte všechny prostory v modelu a na papíře pomocí nové záložky prostory ve Správci výkresu.

Zdokonalená součinnost


Nový PRC 3D PDF Support

TurboCAD nyní podporuje .U3D a .PRC exporty souboru.

Další informace

Produktivita a využití


Nový Koncepční výběr

Určený pro manipulace a úprava 3D objektů. Flexibilní konstrukce Koncepčního výběru umožňuje uživatelům provádět veškeré úpravy parametrů – posun, otočení velikost.

Lepší Krok posunu

Posun vybraného objektu pomocí šipek numerické klávesnice.

Lepší Bloky, Skupiny – možnost editace

Během úpravy Bloku a Skupiny mohou nyní uživatelé uchopit objekty vně těchto objektů.

Lepší Flexibilní velikost okna nastavení

Dialogová okna se velikostí přizpůsobují obsahu.

Nový Manažer kontaktů a Sdílení souborů

Uživatelé nyní mají možnost vytvářet a udržovat seznam kontaktů a posílat soubory na jednotlivce nebo skupiny v rámci TurboCADu.

Nové Zálohování otevřených dokumentů při zavírání programu

Nové výchozí nastavení zvané Automatická záloha a obnova automaticky ukládá modifikované dokumenty, které jste otevřeli. Pokud je toto nastavení zapnuté, všechny dokumenty jsou zálohovány do složky se zálohami bez dotazu při zavírání programu. Při následujícím spuštění programu bude tento dokument automaticky načten v bodě, ve kterém jste ukončili práci.

Nově Nepojmenované dokumenty

Vytvořené dokumenty, které nebyly uloženy, budou uloženy pod názvem "Untitled" následovaným pořadím a hodnotou datum/čas. Tento název a pořadí koresponduje s tím, co je zobrazeno v kontrolním řádku při editaci neuloženého dokumentu.

Nový Zásobník výkresů

Nové nastavení pro uložení "Zpět/Vpřed zásobníku" výkresu při zavření výkresu nebo programu. Zásobník je načten spolu s výkresem a může být používán od posledního bodu.

Nová Architektura / Jednoduché BIM nástroje


Nový IFC import

Jednoduchý BIM nástroj je nyní vyspělejší s možností importu inteligentních zdí, dveří, oken, desek a střech uložených v IFC formátu, který je standardem pro BIM.

Vylepšení Sklon střechy

Snazší editace spádu a sklonu střechy.

Nové Převést na střešní desku

TurboCAD nyní umožňuje uživatelům vytvářet objekty střechy z desek. Z jedné desky můžete rychle vytvořit rovnou střechu nebo použít jejich spojení pod úhlem, zkosením, prodloužením. Takto můžete vytvářet jakýkoliv styl střechy.

Nové Spojení střešních desek

Automatické spojení dvou nebo více střešních desek.

Nové Editace hrany sražení střechy

Tato vlastnost umožňuje uživatelům upravit okraj střechy.

Lepší modifikace střechy

Tato vlastnost umožňuje rychlé vytváření otvorů ve střechách pro komíny, světlíky atd.

Vylepšení Redsdk

TurboCAD 2015 nyní nabízí aktualizovanou verzi Redsdk 3.5.0.2 Engine.

Kreslení a detaily


Vylepšení Kopírování 3D vlastností

Kopírování vlastností z jednoho objektu na jiný. Tato funkce také podporuje rozšíření pro BIM/IFC modely.

Vylepšení Orientace textu

Orientaci textu lze nastavit na neotáčivý. Tento text zůstane neotočený bez ohledu na orientaci výkresu.

Vylepšení Řazení vrstev

Řazení vrstev v rolovacím seznamu je shodné jako v paletě Správce výkresu.

Vylepšení nástroje Ořez

Nová možnost oříznutí otevřených nebo uzavřených objektů.

Vylepšení nástroje Spojit křivku

Nástroj Spojit křivku nyní umožňuje.

Nová Dynamická rovina řezu

Odříznutí roviny pro pohled dovnitř 3D modelu, které pracuje v režimu rychlého renderu, ve smíšeném návrhu rychlého renderu a drátu, nebo ve smíšeném režimu drátu a skrytých hran.

Zdokonalená součinnost


Vylepšený DWG/DXF filtr

TurboCAD nyní využívá nejnovější jádro Teigha pro konverzi DWG a DXF souborů z různých verzí. Dynamické bloky jsou importovány jako jednoduché bloky. Open & save .DWG, .DXF, and .DWF formáty z AutoCAD R14 to 2014.

Nový SketchUp (SKP) filtr

Nově podporován import a export SKP pro SketchUp 2015.

Novinky ve verzi 7 a nižší


Nově IFC Export

 • TurboCAD LTE Pro 7 umožňuje export vlastních dat ze sady vlastností, nebo uživatelské vlastnosti a exportovat tato data do formátu IFC, typického pro BIM zaměření. Kromě vlastních dat exportuje geometrii stěn, dveří, oken, desky a střechy.

Nově PPM Objekty k použití jako dveře a okna

 • Rozšířili jsme skriptování parametrických objektů tak, aby výsledné objekty mohly být použity jako dveře a okna.

Nové přizpůsobení textu kót

 • Nastavte vlastní formátování textu kót – tučné, nadpis, index, kurzíva, podpora vícefontových textů a multiodkazu.

Nově možnost měnit pozici textu kót

 • Nyní máte možnost určit pozici textu přímo při vkládání kóty do výkresu, díky tomu dosáhnete vyšší flexibility a produktivity.

Zdokonalená oblast jednotek

 • Nastavte plošné jednotky jiné, než jednotky délkové. Například – plochy měřte v metrech a vzdálenosti v milimetrech.

Nově otáčení pohledu na výřez

 • Byla přidána nová možnost pro synchronizaci otáčení výřezů a zobrazení.

Nová Delta pozice a Delta rotace

 • Nyní můžete zadat přesný posun objektu jednodušeji i pomocí delta vzdálenosti a úhlu.

Nový AutoTvar

 • Načrtněte od ruky standardní tvary (oblouk, přímku, obdélník, trojúhelník…) a TurboCAD je automaticky převede/opraví do přesného geometrického tvaru.

Nový nástroj Šipky

 • Rychlé tvoření oblouku, křivky, čáry a polyline s šipkami. Zadejte počátek a konec, nebo vytvořte vlastní (oblouk, křivka, čára a polyline). Nový nástroj Šipky (oblouk, křivka, čára a polyline) Vám umožní rychle nakreslit šipky. Zvolte počáteční a koncovou, nebo vytvořte vlastní.

Vylepšená aktualizace kót objektů

 • Nový TurboCAD LTE nabízí vylepšenou asociativitu mezi objekty a kótami (spojeno s inteligentním kótováním).

Zdokonalený ACIS

 • ACIS a součinné filtry byly aktualizovány na verzi R24, která posiluje několik základních funkcí založených na této bázi.

Nově dělící čáry

 • Pokud je objekt příliš rozměrný, je použita dělící čára v zobrazovaném objektu. Dělícím čárám je možno přednastavit vlastnosti včetně typu (rovné, cik-cak, vlna, nebo chvění), hodnoty mezery, barvy a přesahu.

Nová možnost Filtr uzlů v Editačním nástroji

 • U objektů s velkým počtem uzlů Vám tato možnost poskytne vybrat pouze jejich podmnožinu pro optimální výkon i snadnou práci.

Nová možnost „Pracovní rovina dle 3D objektu“ v Editačním nástroji

 • Nová možnost „Zapnout/vypnout pracovní rovinu dle 3D objektu“ byla přidána do možností nastavení Editačního nástroje.

Nová Sluneční lokace

 • Univerzální kalkulace slunečního světla a renderování v TurboCADu LTE je založena na třech módech:
  1) Lokalita, datum a čas uživatele
  2) Vlastní souřadnice a čas
  3) Úhel a azimut

Vylepšený DWG/DXF filtr

 • Filtr souborů DWG/DXF byl zdokonalen tak, aby byl kompatibilní s nejnovějšími soubory z AutoCAD® 2013/2014

Nový SKP filtr

 • Aktualizované oba (vstupní i výstupní) filtry, založené na novém SketchUp 2013 APIs.

Nové! Redsdk

Rychlejší designový návrh díky Redsdk módu (využívající GPU grafické karty) aktualizovaný na novou verzi 3!
 • 10x rychlejší renderování při posunu objektů
 • Nově „zobrazené objekty při tažení“ v Redsdk režimu drátového modelu a skryté hrany
 • Rychleji pracující nástroj zpět / vpřed např. při rotaci objektů…
 • Hladší zobrazení objektu při tažení v Redsdk módu drátového modelu
 • Manipulujte se složitými objekty v reálném čase ve všech Redsdk módech

Nové! Značky entit

Vytvořte si vlastní značky trasování, počítání nebo označení objektů. Přidávejte data pomocí sady vlastností a vizuální informace pomocí mutli-pohledových bloků.

Nové! Hvězdný polygon

Vytvořte polygon ve tvaru hvězdy na dvě kliknutí! Stejně tak rychle nastavíte vlastnosti:
 • Počet zubů
 • Zaoblení paprsků
 • Vnější poloměr
 • Vnitřní poloměr
 • Poloměr vnějšího zaoblení
 • Poloměr zaoblení vnitřní
 • Úhel natočení
 • Průměr otvoru


Nové! Ozubené kolo

TurboCAD LTE Pro posouvá nástroj Hvězdný polygon ještě výše pomocí nástroje Ozubené kolo. Nástroj rychle vytvoří objekty s převodovými tvary a seřídí převody. Vlastnosti seřízení zahrnují:
 • Počet zubů
 • Průměr rozteče
 • Úhel záběru
 • Úhel otáčení
 • Průměr otvoru


Nové! Asociativní pole a vylepšené nástroje Vzory

Nyní mohou uživatelé rychle vytvářet parametrické modely z 2D objektů a 2D bloků.

Vylepšená asociativita výřezu s rozměry

Rozměry na výřezu v prostoru papíru se budou aktualizovat, pokud se v prostoru modelu změní objekt.


Nové! Export souřadnic

Tento nástroj dokáže odvodit bodová data z geometrie modelů a výkresů a následně je exportovat ve standardním formátu CSV.

Nové! Tisk okna

Jednoduchý způsob, jak rychle vytisknou přesně to, co potřebujete. Zadejte hodnoty souřadnic, nebo jednoduše tažením myši zvolte oblast Vašeho návrhu, kterou chcete vytisknout.

Nové! Režimy výběru

Nabízí přesnější kontrolu nad výběrem objektů pro rychlejší a snadnější modifikace návrhu.
 • Obdélníkový výběr – obdélníkový režim výběru.
 • Polygonální okno – vybíráte objekty zcela uvnitř výběrového okna.
 • Křížový polygon – vybíráte objekty zcela uvnitř, i objekty, které jsou hranicí polygonu protnuty.
 • Hranice – vybíráte objekty, kterých se polygon pouze dotýká, ale nejsou v něm umístěny.

Nové! Funkce předchozího výběru

Neuvěřitelně užitečná funkce přidána do nástroje Výběr.

Nové! Funkce kót

Lineární a úhlové kóty nyní umožňují uživatelům zadat pevnou hodnotu tloušťky a délky objektů.

Nové! Program zpětné vazby uživatelů

Připojte se k programu zpětné uživatelské vazby a získejte výhody. Sdílením Vašich poznatků pomáháte IMSI zvyšovat úroveň produktů a program tak může být uživatelsky přívětivější.

Vylepšený AutoCAD 2013 (DWG) filtr

Nabízí rozsáhlé vylepšení pro práci s nejnovějšími AutoCAD® a AutoCAD LT® 2010/2011/2012/2013 soubory.

Nové! 3D PDF a 3D Universal (U3D) filtry

Jako pilíř přesného rýsování ve 2D TurboCAD LTE Pro umožňuje importovat 3D prvky přesných rozměrů i s vrstvami. Nyní mohou uživatelé exportovat zmíněné symboly do standardního PDF, U3D a 3D PDF, které bude interaktivně vizualizovat Acrobat Reader (od verze 7). Můžete také použít TurboCAD LTE Pro jako nástroj pro převod 3D modelů přímo do 3D PDF nebo U3D.

Lepší Collada (DAE) filtr

Zcela přetvořen Collada filtr se skvělým exportem, importem, přesností a výkonem. Tento výměnný formát souborů nabízí mnohé využití, včetně schopnosti přenést soubor COLLADA na virtuální Zemi Google ® Earth.

Inteligentní kreslení zdi

Ušetřete čas při kreslení zdí, které se sami zarovnávají a jsou kompatibilní s architekturou AutoCADu.

Inteligentní (parametrické) architektonické objekty

TurboCAD LTE PRO nabízí architektonické objekty, které jsou plně parametrické – veškeré parametry mohou být jednoduše upravovány. Každý objekt je možné uživatelsky nastavit.
 • Zdi
 • Dveře
 • Okna
 • Střechy
 • Desky
 • Schody
 • Zábradlí

Kóty

Dynamické kóty slouží k jednoduššímu umístění oken a dveří. Po jejich vložení se zobrazuje vzdálenost dveře/okno - konec zdi.

Bloky

Vytvořte libovolný blok a přidejte jemu příslušné atributy. Výhodou je i možnost propojení bloku s konkrétním stylem oken či dveří dle manažera stylů.

Průvodce domem

Automaticky předvytvoří půdorys domu seřazením pokojů za sebe, včetně toalety, vstupu a garáže.

Manažer stylů

Použijte manažer stylů pro kompletní kontrolu stylů všech komponentů nástroje architektura. Manažer stylů zahrnuje kótování, text a všechny typy objektů architektury, dále předdefinované parametrické styly dveří, oken, zdí, kót, tabulek a tabulkových textů. Přednastavené styly je možné uživatelsky nastavit a nový styl jednoduše přidat.

Architektonické značky

Značky slouží k číselnému označení objektů jako jsou pokoje, dveře nebo okna. Je to vynikající nástroj pro vytváření legend, dokumentace nebo poznámek na výkrese. Na výběr je ze 4 různých stylů značek.

Tabulka

Průvodce domu umožňuje vytvoření tabulky zobrazující počet dveří a oken na výkrese. Tabulka obsahuje informace z výkresu a přidáváním jednotlivých objektů se tabulka dynamicky aktualizuje.

PDF

Funkce import formátu PDF zvyšuje produtivitu a kompatibilitu programu.

Hyper-Accelerated Graphic Performance

Redway Redsdk zvyšuje grafické možnosti. Zlepšuje vzhled oblouků, šrafování, konstrukčních křivek, styl čar a dalších, podporuje vykreslení drátového modelu, skrytých čar a rychlého renderu. Velké soubory se budou posunovat a rolovat plynuleji.
 • možnost ihned začít pracovat s kvalitním CAD programem bez nutného zaškolení pro uživatele AutoCADu®
 • otevírat soubory AutoCADu 2011 DWG a starší verze od R14
 • možnost pracovat s formáty DWG, DXF, SKP, CGN, TCW, PLT, WMF, fonty pro texty
 • TurboCAD LTE umožňuje načítat rastrové obrázky - vizualizace BMP, JPG, PCX, PG, GIF, TGA, ICO, WMF..)
 • TurboCAD LTE obsahuje standardní nástroje AutoCADu LT a klávesové zkratky s možností vlastní definice
 • Prezentace 3D modelů ve výkresovém prostoru, výřezy.
 • program TurboCAD LTE nabízí nástroje pro zefektivnění vaší práce
 • tisíce symbolů součástí dodávky programu + možnost importu symbolů z internetu
 • velká úspora finančních prostředků i pokud se týká upgrade programu
 • využívání legálního software zaručuje klid pro práci a možnost se obrátit na dodavatele software
 • možnost přejít na vyšší verze TurboCADu Professional nebo DoubleCADu pouze doplatkem ceny

Klíčové funkce

Pokročilé kreslení a vytváření konstrukčních podrobností

TurboCAD LTE je profesionální CAD aplikace za velmi výhodnou cenu. Obsahuje všechny nástroje, potřebné pro vytvoření požadovaných projektů, za zlomek nákladů na AutoCAD® LT, s plnou kompatibilitou formátu .DWG. TurboCAD je obchodní značkou IMSI DESIGN. AutoCAD je produktem a obchodní značkou firmy Autodesk.

Známé uživatelské prostředí

Nemusíte se znovu učit něco, co už umíte. Program nainstalujte, spusťte a začněte pracovat okamžitě, bez nutnosti učení. Známé prostředí TurboCADu LTE vám umožňuje soustředit se plně na vytváření návrhů, bez nutnosti učení programu.
 • Panely nástrojů – Standardní funkce v panelech nástrojů a v ikonách. Stačí kliknout a začít kreslit.
 • Dynamický vstup – Známé zobrazení s dynamickým vstupem kurzoru.
 • Příkazový řádek – Potřebujete Příkazový řádek? Máte ho mít. Běžné klávesové zkratky příkazů a rychlé klávesy jsou již zahrnuty, a je možné je plně přizpůsobit. I klávesa ESC funguje podle očekávání.
 • Palety - Palety poskytují rychlý přístup k běžným a přizpůsobitelným nástrojům.
 • Menu - Klikněte na roletové menu a najděte vámi požadovaný příkaz snadno a rychle.

Kompatibilita souborů

TurboCAD LTE je skvělým doplňkem pro práci s AutoCADem®. Sdílením souborů .DWG zvýšíte podporu s dalšími formáty, jako SketchUp™.SKP, HP®.PLT, a dalšími.

Podpora externích referencí

Spolupracujte s dalšími uživateli pomocí externích referencí (xrefs). TurboCAD LTE podporuje připojení externích referencí, ve více jak 10 formátech, včetně .DWG, .SKP a obrazovými soubory.

Větší výkon

Nespokojte se, se současnými znalostmi CADu. S novinkami a vylepšeními nového TurboCADu LTE dosáhnete ještě většího výkonu.

Hyper-Accelerated Graphic Performance

Zvyšte výkon zoomování a posunování, tak abyste během tvoření nemuseli čekat. Výkonné jádro výkresu získává výhodu z grafické akcelerace, založené na GPU, pro rychlejší zobrazení drátového modelu. Více informací viz systémové požadavky.

Nejžádanější nástroje

TurboCAD LTE nabízí mnoho uživatelsky nejžádanějších nástrojů, jako je nastavení pořadí kreslení podle vrstev, zadání priority uchopení, průhledné výplně a další.

Rozšířené možnosti

Rozšířené možnosti TurboCADu LTE, se silnými nadstavbami, jako porovnání výkresu a programu na vzor šrafování, umožňují realizovat téměř neomezené možnosti.

Inteligentní architektonické zdi

Ušetřete čas s architektonickými zdmi, které se sami zarovnávají a jsou kompatibilní s architekturou AutoCADu.