SectionCalc v4

Nákup
krabice SectionCalc v4

1.990,-Kč 
cena bez DPH
na CD    stáhnout
OBJEDNAT
tel: 543 236 223
Další informace
Základní informace
Program SectionCalc 4 je užitečná pomůcka umožňující bleskové výpočty všech základních průřezových charakteristik. Celý výpočet je velmi snadný, pomocí několika kliknutí myší lze získat parametry průřezů těles vytvořených ve všech běžných CAD aplikacích.

Výzva:

Uživatelé populárních aplikací CADu musejí často podstupovat časově náročné úkony - jako je znovuzarovnání souřadnic, psaní maker, nebo konsolidace okrajů - při výpočtu často potřebují sekci Vlastnosti.

Řešení:

IDX SectionCalc 4.0 je průlomový "training free" průvodce, který umožňuje uživatelům získat čtrnáct životně důležitých vlastností všech představitelných částí vytvořených v jakékoliv populární CAD aplikaci pomocí několika kliknutí myší.
Vlastnosti 14 oddílů současně vypočítává IDX SectionCalc 4.0 v jednom kroku. Jsou to:
 • plocha
 • místo těžiště
 • obvod
 • Momenty setrvačnosti (Ixx a Iyy)
 • Násobek setrvačnosti (IXY)
 • Polární moment setrvačnosti (JZ)
 • Vzdálenost neutrální osy od extrémů (Cx a Cy)
 • Poloměr otáčení (Kx a Ky)
 • Sekce Modulii (Sx a Sy)
Popis programu
Klíčové výhody programu SectionCalc:
 • program pracuje s dokumenty ve formátu DXF (R 14), který je kompatibilní se všemi běžnými CAD aplikacemi
 • hodnoty se automaticky vztaženy k těžišti
 • výpočet proběhne za dobu menší než 1 vteřina, tedy prakticky okamžitě
 • program pracuje s jakoukoliv grafikou definovanou pomocí přímek, kružnic a oblouků
 • grafické označení polohy těžiště
 • možnost volby jednotek (milimetry, centimetry, metry, palce a stopy)
 • možnost nastavení přesnosti (až do 10 desetinných míst)
 • možnost exportu výsledků ve formátu CSV


Postup při výpočtu ve třech krocích:
1. uložte výkres průřezu ve Vašem CAD softwaru ve formátu DXF
   -  ukládejte pouze geometrie reprezentující daný příčný profil
   -  tuto geometrii je vhodné umístit do počátku souřadnicového systému
   -  uložený soubor nesmí obsahovat text, kóty, šrafy ani jiné podobné objekty
   -  geometrie typu křivka, obdélník, skupina, atd. musí být rozloženy na základní části
   -  díry musí být celé zahrnuty uvnitř daného průřezu
2. otevřete výkres v programu SectionCalc
3. zobrazte výsledky
Zobrazí se následujících 14 parametrů daného průřezu:
 • plocha
 • obvod
 • poloha těžiště (x,y)
 • momenty setrvačnosti (Ixx, Iyy)
 • deviační moment
 • polární moment setrvačnosti
 • vzdálenost neutrálních os od okrajů (Cx, Cy)
 • gyrační poloměr (poloměr setrvačnosti) (kx, ky)
 • průřezový modul (Sx, Sy)

Výsledky lze uložit jako soubor v CSV formátu (Comma-separated values, hodnoty oddělené čárkami), který lze otevřít v běžných textových a tabulkových procesorech.