DAEX Control - Pinya Guard

Technická podpora

FAQ - obecná část


Co firmě monitorování zaměstnanců přinese?

 • Prostřednictvím monitoringu máte jedinečnou možnost zjistit, zda Vaši zaměstnanci skutečně využívají efektivně pracovní dobu, resp. zda plní své pracovní povinnosti. Jste také schopni předejít bezpečnostním rizikům typu únik citlivých dat či zavirování počítače, případně celé sítě prostřednictvím surfování po internetu. Ochrana před instalací nelegálního softwaru.
 • Dokážete zefektivnit nákup a využívání softwarů a licencí pro Vaši společnost.
 • V neposlední řadě získáte finanční úsporu. Nejen optimalizací nákupů licencí a programů pro Vaši společnost, ale budete platit zaměstnancům pouze za skutečně odvedenou práci. Nebudete hradit přesčasy, které vzniknou tím, že zaměstnanec místo své práce hraje hry nebo chatuje na Facebooku.
 • Dokážete odhalit pracovníka, který využívá Vaši společnost pro vedení svého vlastního – vámi s pravděpodobně neodsouhlaseného – podnikání.

Je legální monitorovat počítače zaměstnanců?

 • Ano, záleží však na míře a způsobu monitorování a na zajištění ochrany osobních údajů zaměstnanců. Zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnance využívat pracovní dobu k vykonávání svěřených prací. Také stanovuje povinnost a možnost zaměstnavatele, resp. vedoucích pracovníků práci řídit a kontrolovat.
 • Dle právních předpisů je třeba zaměstnance s monitorováním obeznámit před jeho započetím. Toto lze ošetřit například formou firemního softwarového řádu, který stanoví jasná pravidla používání počítačů a současně upozorní na možnost monitoringu. S případným softwarovým řádem je nutno zaměstnance prokazatelně seznámit.

Lze vysvětlit zaměstnancům monitoring pozitivním způsobem?

 • Pomocí systému jsou sbírána objektivní data. Zaměstnanec, který pracuje poctivě, si tedy může být jist, že se o jeho práci skutečně ví. Jde o nástroj, s jehož pomocí mohou být zcela průkazně odhaleni největší firemní „flákači“, tedy lidé, za něž musí jejich práci v současné době vykonávat někdo jiný.

Co když se zaměstnanci pokusí program ve svém počítači najít a vymazat?

 • Program je v počítači uschován tak, že jej běžnými více či méně sofistikovanými nástroji téměř nelze najít.

Co když se zaměstnanec „odpojí“, aby monitoring nemohl probíhat?

 • V tomto případě se informace o činnosti automaticky zaznamenávají do speciálního souboru. V okamžiku připojení k síti dojde k přenosu uložených dat na server.


FAQ - technická část


Je potřeba mít vlastní server?

 • Vlastní server mít nemusíte, vše za Vás vyřeší naše cloudové centrum, které nabízíme již v ceně produktu.

Co je cloudové centrum?

 • Cloudové centrum si lze představit jako dynamicky se navyšující výkon několika serverů, podle požadavků našich zákazníků. Toto centrum je neustále pod odborným dohledem našich techniků 24 h/7 d. Zároveň veškerá vzniklá data na tomto cloudovém centru jsou zálohována a neustále šifrována. Zákazník se tak vyhne vysokým vstupním nákladům za vlastní server, a zároveň nemusí řešit obsluhu a další technické problémy.

Je možné monitorovat zaměstnance na systému LINUX či Apple?

 • Aktuálně to možné není, ale v dalším vývoji se chceme věnovat i těmto platformám. Nyní systém funguje pod systémy Windows od společnosti Microsoft.

Vznikají nějaké aktualizace, a jak je mám stáhnout?

 • Samozřejmě. Jelikož se snažíme neustále reagovat na podněty od našich zákazníků, vzniká hned několik aktualizací do roka. Pro tento účel jsme vyvinuli speciální program, který vše sám aktualizuje, takže vy se jen dozvíte, co je nového, ale žádnou další práci s tím mít nebudete.

Je nějak šifrována komunikace mezi cloudem a naší firmou?

 • Naše firma využívá nejkvalitnější šifrovací nástroje ve světě. Šifrování komunikace mezi firmou a našimi servery zajišťuje firma Symantec se svými SSL certifikáty. Šifrování probíhá pomocí 256bitového klíče.

Máte přístup k našim firemním datům?

 • Ne, naše firma splňuje veškeré právní povinnosti, takže nemůžeme a ani nemáme přístup k datům, která patří firmě, jež využívá našich služeb.

Jsou monitorovaná data nějak zálohována?

 • Ano, veškerá data jsou zálohována denně v reálném čase na další servery, které slouží jen pro tyto účely.