IDX Beam Analysis Tool

Nákup
krabice IDX Beam Analysis Tool

5.290,-Kč 
cena bez DPH
na CD    stáhnout
OBJEDNAT
tel: 543 236 223
Hardware

Minimální konfigurace

  • TurboCAD v22 (2015) pro 32-bit systém
  • Microsoft® Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Základní informace
IDX Beam Analysis Tool poskytuje kompletní analýzu deformace nosníku a tlaku způsobenou přímým zatížením silami a způsobu prostě podepřeného nosníku. Jeho intuitivní rozhraní umožní rychlé zvládnutí programu uživatelem a ohromnou flexibilitu v popisovaném problému.
IDX Beam Analysis Tool poskytuje kompletní analýzu deformace a napětí způsobené přímými sílami působících na nosníky. Intuitivní rozhraní umožňuje okamžitou produktivitu a pokročilé funkce umožňují velkou flexibilitu při definici problému.

Jako plug-in pro TurboCAD Pro umožňuje Beam Analysis Tool přenášet informace o zatížení a všech grafických znázornění (momentů, deformací, posouvajících sil,...) společně s nosníky do výkresového prostoru TurboCADu. Další spolupráce je podpořena možností uložení analýzy nosníku jako XML souboru. Je možné publikovat podrobné nastavení a všechny diagramy jako HTML soubory.

IDX Beam Analysis Tool je speciálně navržen pro konstrukční, mechanické a stavební inženýry, stavební projektanty, designery / stavitele, generální dodavatele, oddělení městských plánování a studenty.Poskytuje rychlé, přesné výpočty - trámy, podpěry a zatížení je snadné definovat a revidovat, což umožňuje rychlé co-když analýze najít tu správnou kombinaci nosníku a podpěry.

Doporučuje osvědčené postupy - informace o nosníkové analýze je uložena s výkresovými plány, takže kritické zatížení, podpěru a informace o nosníku jsou k dispozici všem, kteří tyto údaje potřebují. Informace mohou být také sdíleny bez zaslání kompletního souboru výkresu pomocí HTML nebo XML formátu.

Usnadňuje analýzu konfigurace - karty umožňují rychlé aktualizace jednotek, zatížení, profilů, podpěr nebo typů diagramů.

Urychluje proces učení - rozhraní ve stylu Windows s panely, tlačítky výběru, rolovacími nabídkami a snadno měnitelnými parametry jsou dobře organizované, s uživatelsky přívětivou grafickou zpětnou vazbou.

Usnadňuje řízení změn - ke konfiguraci nosníku je možné se navrátit, kdykoliv je potřeba provést revizi, takže hledání v předchozích datech není nutné a tak ani začínat znovu od nuly.

Urychluje ROI - čas nutný k dosažení produktivity je minimální, takže návratnost investice je velmi rychlá.
Informace o programu
IDX Beam Analysis Tool je plug-in pro program TurboCAD a usnadňuje analýzu informací o průběhu momentových a posovajících sil, průběh deformací... v závislosti na zatížení, podpoře a průřezu nosníku.
Tento nástroj zpřehledňuje Vaši práci a šetří Váš čas i v případě změny Vašich plánů opětovnou okamžitou analýzou. Produkt podporuje export analýz schémat do XML a HTML formátů.


IDX Beam Analysis Tool je určený konstruktéry a statiky v oblasti strojního a stavebního inženýrství, pro stavitele, generální dodavatele, stavební úřady a studenty.

Proč si vybrat pro Vaši práci IDX Beam Analysis Tool ?

Rychlé a přesné výpočty : návrhu nosníku, základní atributy se dají jednoduše zadefinovatDodá potřebnou a rychlou informaci pro praxi - ve kterých místech vznikají největší namáhání na tlak a tah, kde je nutné ověřit správnost zvoleného materiálu... Okamžitý export informací do XML a HTML.Jednoduché zadání nastavení : je možné aktualizovat výpočet dle nového nastavení zatížení, profilu nebo typem výstupního schemaRychlé naučení se ovládat program : Snadno nastavitelné parametry s uživatelsky přívětivou odezvou.Snadná změna správy : Kdykoliv lze provést opětovnou editaci zadání již vygenerovaných schemat a provést návrh od začátkuVysoká produktivita používání programu a jeho nízké pořizovací náklady = Rychlý návrat vložených prostředků