DAEX TurboGENERATOR Pro 20

Nákup
krabice DAEX TurboGENERATOR Pro 20

49.990,-Kč 
cena bez DPH
na CD    stáhnout
OBJEDNAT
tel: 543 236 223
Hardware

Pro 32-bit systém:

 • Microsoft® Windows 10, Windows 8*, Windows 7
 • CPU 1 GHz 32-bit
 • 4 GB RAM

Pro 64-bit systém:

 • Microsoft® Windows 10, Windows 8* 64-bit, Windows 7 64-bit
 • CPU 1 GHz 64-bit
 • 8 GB RAM

  * Poznámka: DAEX je určen pro stolní počítače a notebooky, které splňují výše uvedené systémové požadavky. Windows RT pro tablety není podporován.

Doporučené

Vaše práce v 64 bit bude rychlejší, pokud zvolíte výkonnější procesory a 8+GB RAM.

Doporučený seznam podporovaných grafických karet a ovladačů třetí stranou pro RedSDK (bez záruky firmy ŠPINAR - software): ZDE
Základní informace
DAEX TurboGENERATOR PRO je speciální nadstavba programu TurboCAD Professional nebo DELUXE umožňující práci s knihovními symboly nábytku (ale i oken a dveří) s jednoduchou výměnu elementů (dvířek, úchytek, podnoží kancelářských stolů, podnoží skříněk, výplní oken a dveří....), materiálů a změnu rozměrů s následným exportem dat do DAEX CUT BASICu, který je součástí dodávky. K programu lze dokoupit i silnější nadstavby jako je DAEX CUT PROFESSIONAL, který spojuje informační tok dat mezi obchodem a výrobou.

Ukázka změny materiálu a rozměrů u skříňky a šikminy(spolupráce programů DAEX GENERATOR a TurboCAD)
Nové:
 • Nový vzhled ikon.
 • Otvory pro dřez do pracovní desky na jedeno kliknutí.
 • Export JPG v aktuálním zobrazení - s možností si zvolit přímo tiskovku (rozlišení, název, ...).
 • Zjednodušení práce s nástrojem Podlaha/Strop - automatické vytvoření.
 • Vylepšení možností nástroje skládání podle vektoru:
  • Možnost volit, jestli chci vkládat k vektoru levým zadním spodním rohem, přední hranou, nebo referenčním bodem.
  • Možnost ignorovat přesahující texty v podkresu při vkládání symbolů.
  • Možnost vkládání symbolů od pozice vektoru.
  • Ukládají se poslední volby ve Skládání podle vektoru.
  • Jednodušší definice uživatelská definice knihovny pro Skládání podle vektoru.
  • Zjednodušené přidělování náhledů pro knihovní symboly.
  • Vylepšena práce s mezerami.
 • Zjednodušení funkce Inženýrské sítě.
 • Možnost vypnout dotazy na označení atypu.
 • DTG plně 64 bit.
 • Možnost zrcadlení vrtání individuálně pro každý spoj při vrtání…
 • Obecné opravy.

Další vylepšení předchozích verzí DAEXu
 • Možnost mazat vrtání spojů z kombinace dvou dílců
  Nyní lze mazat vrtání jednotlivých dvou dílců, bez nutnosti smazat vrtání celé sestavy.
 • Vrtání má nově možnost mít podobu 3D válečků
  Tato funkce posouvá možnosti výkresové dokumentace.
 • Přes 10ks nových parametrických spojů pro automatické vrtání
 • Definice místnosti pro umístění sestavy
  Tato definice má návaznost na DAEX-CUT (a tam dále na různé výstupy).
 • Definice skupiny i pro jednu sestavu
 • Editovatelná cesta k databázi DAEX-CUT využívaná v grafické části programu
  To zajišťuje možnost připojit se ke vzdálené databázi, při sdílení mezi více uživateli.
 • Aktualizované materiály firem Kronospan a Egger
 • + další novinky, které se dodávají pouze ve verzi 64 bit, která je součástí dodávky detailněji viz níže:
  • Možnost vkládat sestavy se zarovnáním podle přední hrany
   Výhodné při skládání spodních skříněk s různou hloubkou.
  • Možnost měnit odstupy Y a Z během vkládání sestav
   Výhodné například při vkládání volně stojícího spotřebiče.
  • Možnost rovnou označit sestavu jako ATYP při modifikaci rozměrů
  • Viditelný obsah všech vložených řad sestav s možnou editací vložených sestav
  • Dynamická kóta délky vektoru
   Nyní má uživatel přehled, jaký přesný prostor ještě zbývá pro doplnění dalšího nábytku.
  • Nové možnosti generování pracovní desky
   Již není nutné definovat pracovní rovinu, automaticky se přebere z vybraného prvku.
  • Definice místnosti pro umístění sestavy
   Tato definice má návaznost na DAEX-CUT (a tam dále na různé výstupy).
  • Definice skupiny i pro jednu sestavu
  • Možnost měnit velikosti oken Skládání dle vektoru a Prvky
  • Nastavení nových možností
   Například přednastavení hodnot pro odstupy vkládaných symbolů je nyní možné přímo v dialogu.
  • Vylepšená funkčnost tlačítka Export pro generování dat o sestavě
   Data o sestavě se nyní automaticky vygenerují do složky, ve které je uložený symbol.
  • Editovatelná cesta k databázi DAEX-CUT využívaná v grafické části programu
   To zajišťuje možnost připojit se ke vzdálené databázi, při sdílení mezi více uživateli.
  • Aktualizované materiály firem Kronospan a Egger

 • Základní nástroje DAEX Generator upraveny pro 64 bitovou verzi a prostředí RedSDK více zde
 • Vyšší parametrizace detailů nábytkových a konstrukčních sestav
  Vyšší parametrizace je schopna detailněji zajistit vazby prvků v již vytvořené parametrické sestavě nábytku nebo jiné konstrukce. Například pomocí toho nástroje lze jednodušeji řešit nastavení výměny tloušťky materiálu a konstrukčního uspořádání prvků s vazbou na ostatní prvky dané sestavy.
 • Pořadí olepení hran
  Definování pořadí hran již v grafice s přenosem informací do výrobního modulu DAEX CUT.
 • Skládání dle vektoru: Funkce „Nová řada“
  Nyní není nutná nová definice vektoru pro skládání skříněk.
 • Skládání dle vektoru: Funkce „Mezera“
 • Nové spoje
  Kolík s roztečí od středu, Kolík se třemi roztečemi, Podpěrky průběžné 2, Lamely, Drážka frézou...
 • Nové materiály pro LightWorks a RedSDK od výrobců Kronospan a Egger
 • Upravená část knihoven nábytku s materiály LightWorks i RedSDK
 • Nové doplňky a polotovary v knihovnách nábytku

 • Přiřazení frézování modelům kování
 • Položky v okně „Možné spoje“ se řadí A-Z
 • Nesting - Zohlednění směru vláken
 • Nesting - Označení uvnitř dílců
 • Varovné hlášky
  Při použití nepovoleného spoje pro vrtání je v hlášce jasně definováno, který spoj není povolen.
 • Nastavení cesty k symbolům
  Možnost definovat cestu k symbolům pro Skládání dle vektoru.

 • Změna rozměru při „Skládání dle vektoru“
  Již před vložením sestavy do výkresu je možné editovat její rozměr.
 • Automatické ukládání dílců z 3D modelu sestav do formátu DXF pro CNC a Nesting
 • Možnosti tvorby vlastních spojů pro atypický nábytek
  Program umožnuje připravit v grafice vlastní spoj, který lze uložit do knihovny a následně s ním pracovat a vkládat jej k jednotlivým dílům atypické sestavy. Spoje umožní převod dat přes postprocesor do konkrétního programu CNC stroje. Touto možností se eliminuje případ, kdy by v databázi automatické tvorby spojů nebyl některý speciální spoj k dispozici. Uživatel pak nemusí čekat na jeho zařazení do databáze, ale vytvoří si jej jednoduchým způsobem sám.
 • Možnost úpravy využívající předefinované CNC programy
  Nyní je možné tvořit vazby na předpřipravené CNC programy a provádět jejich změnu podle předem zvolených atributů. Například, pokud jsou díly ve skříňce v CNC programu vázány na rozměr celé skříňky, lez pro řadu otevřených CNC programů zajistit jejich automatickou změnu.
 • Délkové materiály obsahují fulltextový filtr vyhledávání materiálů
 • Rozšířena knihovna doplňků a židlí PDF
 • Rozšířena knihovna symbolů o parametrické díly
  Knihovna symbolů nábytku je nyní rozšířena o polotovary dílů, pomocí kterých lze nyní vytvářet jednodušším způsobem atypické sestavy nábytků.
 • DAEX-Materials: Rozšířena databáze Materiálů RedSDK

 • Podlaha/Strop
  přidání náhledů na vybraný materiál pro podlahu a strop.
 • Knihovna STANDARD a COMFORT
  Došlo k úpravě standardních knihoven (odstraněny hrany ze zad, výchozí hladké dveře + definovány jako vyráběné namísto nakupovaných, neutrální materiál korpusu (slonová kost) a doplněno 5ks nových úchytek. Obr.
 • Úprava manuálního protažení skříňky
 • Možnost zvolit výchozí cestu pro ukládání výkresů
  Nyní lze měnit standardní cestu „Dokumenty\DAEX\Návrhy”.
 • Skupina, Pozice a Popis rozděleny na samostatné komponenty
  Každý text se v symbolu může posouvat dle jiných pravidel.
 • Preferované hrany u plošných materiálů
 • Oprava
  • nadmíry v DG
  • projektová dokumentace - opraveno překrývání dílů

 • Každému prvku ve výkrese je možné přidělit pozici (manuálně nebo automaticky). Toto označení se automaticky exportuje do DAEX CUTu k jednotlivým položkám. Tímto vznikne jedinečné označení prvku a přesná vazba mezi výkresem a označeným prvkem v položkách DAEX CUT. I když se na výkrese objeví více symbolů se stejným ID.
 • Vybraným symbolům lze přidat atribut Skupina, který se přenáší do DAEXu CUTu. Toto označení pomáhá na výkrese vyznačit symboly, které patří do jednoho setu.
 • Pro daný prvek můžeme definovat minimální a maximální rozměr v daném směru (X, Y, Z). Pokud při změně rozměru přesáhneme tyto hranice. Program upozorní na překročen rozměru a k protažení nedojde.
 • Ukládání JPG obrázků Generatorem do složky uživatele v Dokumentech. (Vylepšení zejména pro OS W8)
 • Blum: Vzorky 3D symbolů kování.
 • Korekce pravá, levá: Odsazení nástroje od středu definované křivky pro frézování.
 • Parametr hloubka max: Tato hodnota udává maximální možnou hloubku obrábění podle parametru použitého nástroje. Tento parametr hlídá také překročení hodnoty individuálně zadávané hloubky nástroje.
 • Podlaha/Strop: přidání náhledů na vybraný materiál pro podlahu a strop.
 • Nastavení podlaha/strop v Setup.xml namísto v registrech. (Vylepšení zejména pro OS W8).
 • Nastavení funkce Perspektiva, kótování, podlaha strop přesunuto do složky Data\Configs namísto složky Draggers. (Vylepšení zejména pro OS W8.)
 • Vylepšení mezinárodního formátu CPOUT nebo PTX importních dat do pil (platí pouze pro speciální dodávky).
 • Vylepšení exportních formátů do informačního a účetního systému Pohoda (platí pouze pro speciální dodávky).
 • Manuální frézování: Možnost přiřazení operací přímo křivkám (+ automatické seskupení).
 • Zobrazení hloubky dráhy obrábění šedou křivkou.
 • Výběr počátku frézování
 • Větší okno pro zobrazení nástrojů
 • Vrtání do šikmé hrany pro Xilog

 • Automatické kótování místností - Pouze jeden klik stačí k základnímu okótování místnosti, včetně dveří a oken s jednoduchou možností změny rozměrů místnosti.
 • Instalační symboly a automatické kótování inženýrských sítí - Nyní je možné vložit symboly inženýrských sítí z knihovny na vybranou zeď. Program následně provede jejich automatické zakótování, které lze dodatečně editovat.
 • DAEX-Nesting (Základní instalace obsahuje trial verzi – lze získat plnou verzi za doplatek 4.990 Kč bez DPH). DAEX NESTING dokáže načíst tvary materiálů a dílců vyexportované z TurboCADu a provést optimalizaci, která zohlední tvar a otvory v dílech nebo v materiálu. DAEX NESTING je integrován v programu DAEX CUT, který je schopen pracovat s informacemi o dílech a nastavit varianty optimalizace. Výsledek optimalizace DAEX CUT umožňuje exportovat do výsledk optimalizace do formátu DXF (náhled do BMP), který může sloužit jako podklad pro import dat do CNC. Optimalizace nestingu je schopna zohledňovat směr vláken, nastavit do kterého rohu materiálu se budou optimalizované díly vkládat.
 • Nové tiskové sestavy - Technický popis výrobku, Nabídka H, Seznam materiálů, Etikety E
 • Provedení - Nyní můžete jednoduše hromadně měnit materiály, hrany a rozměry, cenu u vybraných dílců podle předem definovaných pravidel, které jsou přiděleny názvu provedení. Například pokud si nadefinujete provedení Standardní a Exklusivní, tak každé z nich může přiřadit jiný typ hran nebo kování například dle předem definovaného názvu nebo ID prvku.
 • Tvorba projektové dokumentace - Přidané nastavení projektové dokumentace Vám pomůže vytvářet dokonalejší montážní plány.
 • Skládání podle vektoru - Orientace v seznamu skříněk v okně “Skládání podle vektoru” je nyní mnohem snazší. Do vyhledávacího políčka vepište část ID požadované skříňky a v seznamu se označí první v sérii skříněk, které tuto část názvu obsahují.
 • Fulltextový filtr ve vyhledávání materiálů - Seznam materiálů v DG nyní obsahuje fulltextový filtr. Pokud potřebujete vyhledat materiál “borovice”, tak nyní stačí do vyhledávacího pole jednoduše vepsat “borovice” a v seznamu zůstanou pouze ty materiály, které v názvu slovo “borovice” obsahují. Stejný fulltextový filtr nyní obsahuje i seznam hran, dýh a povrchových úprav.
 • Možnost až 18-ti slotů

 • ID materiálu přepisovat přímo v dialogu DG
 • ID materiálu (Plošný/Hran/Dýhy/Povrchové úpravy) pro grafiku vybrat přímo z databáze DAEX CUT
 • ID Doplňků editovat v DG nebo vybrat z databáze DAEX CUT
 • V DG u prvků lze nastavené atributy jejich vlastností kopírovat do vybraných prvků
 • V DTG lze nyní ke spoji pro generování vrtání připojit Doplněk ke spoji ("export spojů")
 • V DTG je nyní možné kombinovat grafiku pro definici vrtání s 3D modely spojů pro tvorbu montážní výkresové dokumentace

 • Upraveny grafické knihovny a výkresové šablony pro novější verze TurboCADu
 • Upraveny příklady pro nové verze TurboCADu
 • Materiály v okně Prvků mají tooltipy (při najetí myší se objeví kompletní text popisující prvek)
 • Možnost ukládat exportovaný obrázek do %AppData% pro import do DAEX CUT
 • Položka Video Online u DG/DTG - odkazuje na novou videogalierii na stránkách ŠPINAR - software
 • Vylepšeno zadávání hran
 • Vylepšeny tooltipů (Skládání podle vektoru, Prvky, Doplňků)

 • Jednodušší konfigurace variant protažení sestav a vytvoření parametrické sestavy
 • Nová řada knihovních symbolů a vylepšení původní knihovny kuchyní o nové materiály a konstrukční úpravy


 • Z jednoho typu skříňky DAEX Generátor vytváří tisícovky nových materiálových variant (možná výměna elementů a změna rozměrů)

 •  
   
   

 • Uživatel si sám přidává, edituje a maže možnosti varianty protažení pro symboly DAEX
  +       přidání nové varianty protažení
  -        odebrání aktuální varianty protažení
  e       editace aktuální varianty protažení
 • Možnost blokace protažení nebo posunu prvků v sestavě


 • Přidání informace k dílu o typu materiálu Dýhy a Povrchové úpravy
 • Vylepšen nástroj manuálního protažení částí sestav
 •   

 • Nové materiály v kategorii Kronospan® - Nová kategorie Pracovní deska - Přes 80 nových materiálů
 • Automatické přiřazení ID a Typu k Prvkům
 • Abecední řazení materiálů DAEX v TurboCADu
 • Rozložení dialogu Délkových prvků je praktičtější, materiály se vybírají pohodlněji
 • Nová výuková videa
 • Filtrování nástrojů v dialogu Manuálního vrtání/frézování dle rovin obrábění
 • Zadávání manuálního vrtání/frézování pomocí zvoleného referenčního bodu a definování hromadného vrtání

 •   

    

 • K Nástrojům manuálního vrtání/frézování lze definovat parametry Rychlost posuvu, Rychlost rotace, číslo nástroje
 • Možné propojení s DAEX Professionál a exportem dat do CNC

Novinky verze 10
 1. Export do DXF
 2. Definice manuálního vrtání, drážkování, frézování, frézování kapsování
 3. Definice Skupin spojů
 4. Možné spoje
 5. Varianty spoje
 6. Nová ozvučená výuková videa
 7. Nové symboly – volně stojící spotřebiče
 8. Součástí instalace je nová verze DAEX CUT Basic v10

 • Sdružené NP
 • Upravené zobrazení hran v NP
 • Nová ozvučená výuková videa
 • Definice nových materiálů přímo ze zakázky
 • Nové importy dat do zakázky - CSV/TXT
 • Další drobná vylepšení :
  • Možnost importu prvků do zakázky se stejným ID (ID se nesčítají)
  • Tisk Prázdných Oddílů
  • Import tagu Element - Upravený import z DG - Tag Element = Kusový prvek
  • Možnost - manuálního zadání ID zakázky
 • Nové tiskové sestavy :
  • Výroba2
  • Výroba2a - po jednotlivých materiálech
  • Výroba2b
  • Výroba2c
  • Výroba2d
  • Výroba2e
  • NP+Etikety
  • Seznam materiálů (součty)

Export do DXF – nově lze exportovat jednotlivé díly z 3D modelu do DXF


Skříň generovaná DAEXem Vyexportovaná DXF pro jednotlivé dílce
Definice manuálního vrtání, drážkování, frézování, frézování kapsování Zadáním předdefinovaných znaků k dílci se vygeneruje DXF


Zdroj TCW Vygenerované DXF

Definice Skupin spojů

Skupiny spojů slouží k hromadnému generování vrtání na celou skříň. Uživatelsky lze nastavit, které dílce se budou jakým spojem spojovat. Skupinu spojů lze nastavit pro jednotlivé typy skříní (horní, horní rohové, spodní, spodní rohové, spodní rohové průběžné, vysoké, …)


Možné spoje

Uživatelsky definované varianty spojů pro určité části skříně


Varianty spoje

Jednotlivé spoje lze rozdělit na podskupiny nastavení spojů.
Např.: Kolík  d = 8 mm
d = 10 mm
d = 12 mmSdružené NP

Nově lze definovat Sdružené nářezové plány. U definovaných prvků pro nářezový plán je nyní možné zvolit dílce, které se mají řezat společně. Při vytváření NP se tyto dílce sdruží v jeden dílec, který vstupuje do NP jako samostatný díl.


Možnost importu prvků do zakázky se stejným ID

V případě importu prvků z DAEX Generator do DAEX CUT Professional se stejným označením ID, je nyní možné nastavit tak, aby se prvky nesčítaly, ale načítaly se odděleně. U takto načtených prvků mohou být odlišně zadané operace nebo jiné atributy.


Úprava zobrazení hran v NP

Nové, přehledné zobrazení hran v Optimalizaci. Barevné odlišení tloušťky hran.
Nově vygenerované hrany se promítnou i do tiskových sestav


Nová definice materiálů v zakázce

Jednodušší zadání nového plošného i délkového materiálu bez nutnosti vstupu do skladu sortimentu.
Lze zadat materiál pouze pro danou zakázku bez vazby na sortiment. Vhodné pro nové speciální materiály, které se již v dalších zakázkách neopakují. Též je možné přes novou definici materiálu v zakázce uložit nový materiál současně do zakázky a do sortimentu pro použití v dalších zakázkách.
Import tagu Element - Upravený import z DG - Tag Element = Kusový prvek

Manuální zadání ID zakázky

Nově je možné zadat vlastní ID zakázky, nebo využívat přednastavenou číselnou řadu.


Import dat do zakázky

CSV/TXT – Nový import dat do DAEXu – s možností definice hranování.

 • Příklad zápisu formátu TXT

 • Příklad zápisu formátu CSV

 • Ukázka načtených dat z DAEX-vestavky do DAEX-CUT

Úprava zobrazení směru vlákenTisk Prázdných Oddílů

Nově se netisknou v tiskových sestavách prázdné oddíly.

Nové tiskové sestavy
 1. Výroba2

 2. Výroba2a - po jednotlivých materiálech
 3. Výroba2b
 4. Výroba2c
 5. Výroba2d
 6. Výroba2e
 7. NP+Etikety
Hlavní přednosti nové verze 9:
 1. Součástí dodávky je nová verze DAEX CUT Basic
 2. Kompatibilita s TurboCAD v16


Ukázka změny materiálu a rozměrů u skříňky a šikminy1) Nový DAEX CUT


Zahrnuje veškeré novinky DAEX CUT Basic v9. Je zajištěno automatické načítání dat symbolů pro DAEX GENERATOR z TurboCADu do DAEXu CUT. Podrobnější informace :

 1. Zjednodušené nářezové plány (ZNP)
 2. Vyskladnění zakázky
 3. Nové tiskové sestavy
  • Zakázkový list A
  • Zakázkový list B
  • Zakázkový list C (dle dodavatelů)
  • Nářezový plán + Etikety
  • Pohyb skladu
 4. Nastavení počtu desetinných míst v záložce Poznámky a dohoda
 5. Info o prvku + přepínání Obchod/Výroba


a) Zjednodušené nářezové plány (ZNP)


Umožňuje hromadnou změnu materiálů u plošných, nově i délkových a kusových materiálů. Nabízí přehlednější zobrazení informací o prvku.


b) Vyskladnění zakázky


Funkce umožňující vyskladnit ostatní a délkové materiály, které jsou použity v dané zakázce.

c) Nové tiskové sestavy


 • Zakázkový list A

 • Zakázkový list B • Zakázkový list C (dle dodavatelů) • Zakázkový list + Etikety • Pohyb skladu


  Tisková sestava registrující pohyby materiálů ve skladu, jejich naskladnění, odebrání, návrat zbytků apod.d) Nastavení počtu desetinných míst v záložce Poznámky a dohoda


e) Info o prvku + přepínání Obchod/Výroba


Tlačítko Obchod/Výroba v okně Info o prvku umožňuje plynulé přepínání mezi obchodními a výrobními informacemi.2) Verze je určena pro TurboCAD v16


Verze DAEX Generátor zajišťuje plnou kompatibilitu s TurboCAD Professional i Deluxe v.16. Jsou nastaveny nové definice materiálů, prostředí a luminancí.
 1. Automatické generování nového barevného řešení prostředí interiéru na základě výměny předdefinovaných skupin materiálu – inteligentní šablony
 2. Generování pozic pro jednotlivé skříně
 3. Generování základní projektové dokumentace
 4. Nová verze kalkulačního výrobního a optimalizačního programu DAEX CUT BASIC
 5. Nové spoje pracovních desek
 6. Nová videa v instalaci
 7. Možnosti rozšíření :
  • DAEX MATERIALS možná součást instalace DAEX TurboGENERATOR PRO více
  • Rozšíření knihovních prvků v databázi Comfort III. více


1) Automatické generování nového barevného řešení prostředí interiéru na základě výměny předdefinovaných skupin materiálu – inteligentní šablony
Nové šablony obsahují nastavené prostředí a luminence pro daný prostor. V případě použití šablon dosáhnete kvalitnější vizualizace Vašich návrhů.

Příklad použití inteligentní šablony:Příklad použití původní šablony:2) Generování pozic pro jednotlivé skříně
Jedním kliknutím se automaticky vygenerují čísla pozic pro jednotlivé objekty.3) Generování základní projektové dokumentace
Po kliknutí na ikonu “Generování projektové dokumentace“ se automaticky vygenerují základní pohledy (půdorys, nárys, bokorys), izomerie a rozpad dílů včetně okótování základních rozměrů. Součástí nové verze je vzorový výkres i šablona na vytváření projektové dokumentace.4) Nová verze kalkulačního výrobního a optimalizačního programu DAEX CUT BASIC
Hlavní přednosti nové verze:
 • Vylepšený výpočet Nářezových plánů (vyšší výtěžnost)
 • Možnost barevného zobrazení tloušťky hran u dílců v nářezových plánech
 • Nové tiskové sestavy (Kusovník E…)
 • více


5) Nové spoje pracovních desek
Do instalace byly zavedeny nové rohové spojení pracovních desek (stupínky).
Jednotlivé varianty se od sebe liší v možnosti výběru materiálu pro spojovací desku mezi pracovními deskami.

 • Stupínek – var A – materiál pro spojovací desku je vytvořen z pracovní desky – stejná tloušťka materiálu jako u pracovních desek • Stupínek – var B – materiál pro spojovací desku je vytvořen z předem definovaných materiálů (lamin) – tloušťka materiálu se generuje z přednastavené tloušťky pro spojovací desku

6) Nová videa v instalaci
Pomocí videoprezentací se velice rychle seznámíte s novinkami nové verze

Nová videa:
 • Generování projektové dokumentace
 • Vytvoření pozic v oblasti
 • Export pohledu v aktuálním zobrazení7) Možnosti rozšíření :
 • DAEX MATERIALS jako součást instalace DAEX TurboGENERATOR PRO V případě zájmu lze k DAEX GENERATOR v8 objednat i s instalací DAEX MATERIALS. Do instalace jsou zavedeny materiály z produktu DAEX MATERIALS. Platí pro instalaci s programem TurboCAD Professional v12-15 CZ. více

 • Možné rozšíření knihovních prvků v databázi Comfort III.
  Nové skříně :


Novinky verze 7
Hlavní přednosti nové verze 7:
 1. Nová verze kalkulačního výrobního a optimalizačního programu DAEX CUT BASIC
 2. Editace parametrických symbolů v TurboCAD v15 Professional (nové tiskové sestavy, úprava importu, strukturovaná databáze, databáze zákazníku a zakázek, ...)
 3. Definice prostředí interiéru a jeho možná rychlá výměna dle přednastavených variant
 4. Jednodušší výtváření pohledů
 5. Obklady stěn, dlažby podlah a podhledy stropů
 6. Nové videoprezentace
 7. Nové délkové prvky (obklady, zádové panely, obkladové boky)
 8. Nové šablony pro jednodušší definování vlastních knihovních prvků
 9. Generování vrtání a drah pro frézování


1) Nová verze kalkulačního výrobního a optimalizačního programu DAEX CUT BASIC
DAEX CUT BASIC je skvělým a silným nástrojem pro vedení zakázkek ve výrobě v menších truhlářských a nábytkářských firmách. Program obsahuje nástroje pro předvýrobní přípravu a řadu užitečných tiskových výstupů pro výrobu včetně optimalizace nářezových plánů. K jeho přednostem patří i strukturovaná databáze.
Další podrobnější informace můžete získat zde.2) Editace parametrických symbolů v TurboCAD Professional v15
DAEX TurboGENERATOR PRO umožňuje načítání nových parametrických knihovních prvků v TurboCAD Professional v15 a jejich naslednou editaci s přidanou hodnotou vyšího komfortu, který nabízí DAEX TurboGENERATOR PRO.
DAEX TurboGENERATOR PRO umožňuje editovat proměnné rozměrů, otevření dvířek, počet polic, rozklad skříňky... přiřazovat textury jednotlivým prvkům a ukládat Parametrický symbol do knihovny. Se symbolem lze dále pracovat jako by byl vytvořená přes DAEX GENERATOR PRO.3) Definice prostředí interiéru a jeho možná rychlá výměna dle přednastavených variant
DAEX TurboGENERATOR PRO umožňuje předdefinovat vhodnou kombinaci materiálů stěn, podlah, stropů a některých symbolů v prostředí programu TurboCAD a pouhým vybráním typu materiálové kombinace lze změnit všechny materiály v daném interiéru současně.

Předdefinovat lze materiál pro:
 • Pracovní desku
 • Rampu
 • Těsnící lištu
 • Sokl
 • Korunku
 • Zádový panel
 • Obkladový bok
 • Obklad zdí
 • Podlahy
 • Stropu


Příklad materiálového provedení:


4) Jednodušší výtváření pohledů
DAEX TurboGENERATOR PRO umí nastavit pouhým zadáním stanoviště a směru pohledu kolmý náhled například na kuchyňskou sestavu. Pohled lze zobrazit například ve skrytých hranách a následně okótovat.

Zadání kolmého pohledu Výsledný kolmý pohled


5) Obklady stěn, dlažby podlah a podhledy stropů
Po zadefinování oblasti a výběru vhodného materilu z databáze DAEX GENERATOR umí okamžitě vygenerovat obklad, dlažbu nebo podhled daného povrchu interiéru.6) Nové videoprezentace
Rozšířená paleta videoprezentací pro rychlejší naučení ovládání funkcí programu.7) Nové délkové prvky (obklady, zádové panely, obkladové boky)
Obklad:Obkladový bok:Zádový panel:8) Nové šablony pro jednodušší definování vlastních knihovních typů
Přednastavené šablony pro definici vlastních knihovních symbolů pro jednotlivé typy nábytku

9) Generování spojů s vrtáním, zad s frézováním
DAEX TurboGENERATOR nabízí možnost generování přednastavených skříní přímo do výkresu, generovat vrtání (s možností definování frézování).


V databázi je přednastaveno 53 parametrických typů skříní. Ve skříních lze měnit počet polic, typ spojení zad s jednotlivými díly korpusu, typy zásuvek (3), vybírat přednastavené dveře (4) a úchytky (19) Skříně lze rozměrově upravovat.Vrtat lze i manuálně individuálně namodelované skříně s následnou možností uložení do databáze DAEX TurboGENERATORu.
DAEX TurboGENERATOR PRO dále nabízí generování své základní řady nejpoužívanějších typů skříní, u kterých lze měnit:
 • rozměry korpusu
 • typ hrany
 • skupinu vrtání (kombinace spoje dle svrtávaného materiálu)
 • výběr a předefinování detailů spojů s ohledem na vrtání do jednotlivých desek skříní
 • nastavení soklu
 • naložení zad (včetně možnosti nastavení typu napojení)
 • nastavení polic
 • typ dvířek včetně nastavení úchytky
 • možnost protažení nebo přegenerování rozměrů skříně bez deformace prvků desek, které skříň tvoří
 • export XML s kompletními údaji
 • možnost propojení s DAEX CUT PROFESSIONAL včetně možného kompilátoru dat pro CNC (propojení a úpravy software jsou možné za příplatek)


DAEX TurboGenerator PRO je plug-in pro TurboCAD Professional, který připravujeme na míru pro konkrétního zákazníka.
DAEX GENERATOR v 6.0+ pro Nábytkáře
Hlavní přednosti nové verze:
1) Vylepšená verze DAEXu CUTu (vylepšen export dat)
2) Možné propojení s DAEX CUT Professional
3) Přiřazení označení místností k sestavám nábytku
4) Vytváření otvorů do pracovní desky a skříňky
5) Definice 2D pohledu
6) Definice 3D pohledu
7) Rozšířená paleta textur pro pracovní desky a těsnící lišty
8) Nový vzorový výkres - příklad použití nasvětlení prostoru pomocí luminence a nastavení textur


1) Vylepšená verze DAEXu CUTu
Upraven výpočet v tiskové sestavě NP+prvky

2) Možné propojení s DAEX CUT Professional
Nová verze DAEX Generator v. 6.0 nabízí propojení s novou verzí DAEX CUT Professional.

3) Definice místností
Nově lze definovat oblast vymezující místnost s možným přiřazením jejího názvu, kde se police místností přiřadí k jednotlivým sestavám nábytku, který se následně exportuje do DAEX CUT Professional.4) Vytváření otvorů do pracovní desky a skříňky
Pouhým označením dřezu + pracovní desky + skříňky a kliknutím na ikonu Vytvoření otvorů do pracovní desky se vytvoří otvor do pracovní desky a skříňky.

Před odečtemPo odečtu


5) Definice 2D pohledu
Pouhým kliknutím na ikonu 2D se pohled přepne do půdorysného zobrazení a zapnou hladiny určené pro práci ve 2D. Ostatní hladiny ve výkresu se vypnou.

příklad zobrazení výkresu po kliknutí na ikonu 2D:


6) Definice 3D pohledu
Pouhým kliknutím na ikonu 3D se vypnou hladiny pro 2D zobrazení a zapnou se hladiny pro 3D zobrazení.

Příklad zobrazení výkresu po kliknutí na ikonu 3D - zapnutí perspektivy a Kvalitního renderingu:7) Rozšířená paleta textur pro pracovní desky
a těsnící lišty. Do instalace DAEX Generator přibyly nové textury pro pracovní desky a těsnící lišty:

Příklad nových textur použitých v DAEX Generator:8) Nový vzorový výkres s příkladem použití nasvětlení prostoru pomocí luminence
Do instalace DAEX Generator přibyl nový vzorový výkres špičkové vizualizace, aby si náš uživatel mohl na tomto příkladu ověřit nastavení textur nábytku, stěn, podlahy a stropu. Dále průchod venkovního světla přes sklo a další příklady nastavení.

Ukázka vizualizace nového vzorového souboru:


DAEX Generator v5.0 / DAEX Generator v5.0+
DAEX Generator je speciální nadstavba programu TurboCAD umožňující jednoduchou výměnou elementů (dvířek, úchytek, podnoží kancelářských stolů, podnoží skříněk, výplní oken a dveří...) materiálů a změnu rozměrů s následným exportem dat do DAEXu Professional, který spojuje informační tok dat mezi obchodem a výrobou. Součástí DAEX Generator v5.0+ je DAEX CUT.

Hlavní přednosti nové verze:
1) nová verze DAEX CUT ve verzi DAEX Generator+
2)možnost zadat materiálovou skupinu pro jednotlivé skupiny i podskupiny dílců, např. rám dveří a výplň dveří
3) kótování zdí a otvorů
4) podlaha a strop
5) jednoduchá definice perspektivy
6) nový princip protahování
7) možnost zadat rozměr dílu u pracovní desky ve spoji 450
8) možnost u soklu zadat pohledovost soklu
9) nové varianty korunek

1. Nová verze DAEX CUT ve verzi DG+
Novinky v nové verzi DAEX CUT jsou popsány zde.

2. Možnost zadat materiálovou skupinu pro jednotlivé skupiny i podskupiny dílců např. rám dveří a výplň.3. Kótování zdí a otvorů
Novou funkcí v DAEXu Generatoru je možnost jednoduše okótovat zdi a otvory v nich. Stačí pouze kliknout na jedno nové tlačítko a zdi i otvory se okótují.

4. Podlaha a strop
Velice jednoduše vytvoříte u uzavřených zdí podlahu a strop. Zadáváte pouze tloušťku podlahy či stropu a kliknete na dané tlačítko. Podlaha i strop se vytvoří.

5. Jednoduchá definice perspektivy
Jednoduché zadání perspektivy. Stačí pouze určit odkud a kam se budu dívat. Pak už se vytvoří perspektivní pohled.
1) určete první bod - odkud se budete dívat
2) určete druhý bod - kam se budete dívat
3) zobrazí se nastavení - určíte z jaké výšky se budete dívat
4) určíte do jaké výšky se budete dívat
5) zobrazí se zvolená perspektiva


6. Protahování
V případě, že budete chtít protáhnout skříň o určitou vzdálenost, stačí pouze označit část skříně a zadat hodnotu, o kterou se má skříň protáhnout. Zadáváte buď přesnou hodnotu, nebo určíte body odkud a kam se má skříň protáhnout.


7. Jednoduché skládání skříní
V nové verzi DAEXu Generator máte možnost velice jednoduchého skládání skříní.

Postup zadávání skříní:
1) Stačí zadat vektor pro skládání skříní
2) Vybrat skříně pro vložení na zadaný vektor
Příklad: HD40L, HD60P,Ho60
3) Zadat výšku umístění skříní - 150
4) Zvolit OK - skříně se vloží na zadaný vektor
DAEX GENERATOR v2.8
DAEX Generator je speciální softwarová nadstavba (plug-in) TurboCADu vytvořená pro zpracovatele dřeva a návrháře, kteří se zabývají výrobou nábytku a návrhy interiérů. Součástí programu DAEX Generator (dále též DG) jsou knihovny symbolů pro kuchyňský, bytový a kancelářský nábytek, včetně židlí, stolů a skříní. Prostřednictvím tohoto programu je velmi snadné provádět změny materiálů a rozměrů na modelech nábytku, se kterými právě pracujete. Použitím knihovny nábytku může uživatel velmi jednoduše generovat novou velikost nebo řadu nábytku odvozenou od jednoho z existujících typů.

Jakmile je nábytek jednou vytvořen, může být vkládán do výkresu programu TurboCAD nebo uložen jako symbol do knihovny. Další úpravy v TurboCADu jsou velmi snadné a symboly nábytku mohou být dále prezentovány v návrzích interiérů. Například, jestliže vytvoříte návrh 3D kuchyně a Váš zákazník si přeje provést změny dvířek skříně, úchytek, hran nebo barvy, je možné tuto změnu realizovat téměř okamžitě a to vzhledem k parametrické povaze nábytku vytvořeného pomocí programu DAEX Generator. Program umožňuje rovněž export informací týkajících se nábytku. Tyto informace mohou být exportovány buď ve formátu CSV nebo XML a tato data mohou být dále používána jako Výpis materiálu nebo pro jiné obchodní účely.

DAEX Generator je kompatibilní s programem TurboCAD Professional verze 10/11/12, s omezením (bez možnosti využití zobrazení materiálových textur) jej můžete využít v programu TurboCAD DELUXE v10/11/12.DAEX Generator2.8 je možné dále propojit s programem DAEX Standard a DAEX Professional, které umožňují vyexportovaná data dále zpracovat pro obchodní a výrobní výstupy včetně optimalizace nářezových plánů.

DAEX GENERATOR v2.8+
DAEX Generátor v2.8+ je silným nástrojem pro prezentaci interiérů nábytkových sestav s možností vytvoření vlastních knihovních symbolů nábytku (oken, dveří) poskytující výstup pro obchod a výrobu (vychází z DAEXu Generatoru 2.8). Nová verze DAEX Generator v2.8+ nabízí silnější nástroje pro vytváření grafických symbolů včetně následného získání informací o kusovníku, spotřebě materiálu, ceně a optimalizaci nářezových plánů.


Uživatel (obchodník, návrhář nebo výrobce) hledající na trhu:

- možnost rychlého vytvoření nábytkových sestav s
  generováním vlastních knihovních symbolů (pro prezentaci
  interiéru nebo různých nábytkových variant)
- širokou knihovnu 3D symbolů nábytku
- možnost jak snadným způsobem získat data o rozměrech
  plošných dílů tvořící navržený 3D symbol nábytku přímo
  z CAD s ohledem na praktické detaily ohledně odečítání
  hran
- rychlý výstup o ceně materiálu navrženého interiéru nebo jednotlivého kusu nábytku
- snadnou optimalizaci nářezových plánů v různých
  optimalizačních variantách s ohledem na výtěž/rychlost
  řezu

(Optimalizace programu DAEX-CUT byla úspěšně nasazena v přímém propojení s automaticky řízenými pilami od různých výrobců. Propojení je možné nabídnout za příplatek v případě, že pila umožňuje přijímat standardní externí data)

pro něj je DAEX Generator v2.8+ profesionálním řešením s příznivým poměrem výkon/cena.

Některá vylepšení DAEX Professional v2.8+:

a) okamžitý výstup informací o používaném knihovním symbolu, symbolech nebo doplňcích přímo z TurboCADu v přehledných tiskových sestavách:
- kusovníky
- spotřeba materiálu
- cena použitého materiálu
- optimalizace nářezových
  plánů

b) snadno definovatelné:
- pracovní desky
- rampy
- římsy (korunky)
- těsnící lišty

c) nově zpracované knihovní symboly
- rohové skříňky
- spotřebiče

d) šablona pro definování kuchyňské linky
e) vzorový výkres kuchyňské linky zahrnut do instalace

DAEX Generator v2.8+ je možné dále propojit s programem DAEX Standard a DAEX Professional, které umožňují vyexportovaná data dále zpracovat pro obchodní a výrobní výstupy včetně optimalizace nářezových plánů.
Ukázka práce v programech DAEX Generator a DAEX TurboGenerator