DAEX CUT Professional 20

Nákup
krabice DAEX CUT Professional 20

29.990,-Kč 
cena bez DPH
na CD    stáhnout
OBJEDNAT
tel: 543 236 223
Hardware

Pro 32-bit systém:

 • Microsoft® Windows 10, Windows 8*, Windows 7
 • CPU 1 GHz 32-bit
 • 4 GB RAM

Pro 64-bit systém:

 • Microsoft® Windows 10, Windows 8* 64-bit, Windows 7 64-bit
 • CPU 1 GHz 64-bit
 • 8 GB RAM

  * Poznámka: DAEX je určen pro stolní počítače a notebooky, které splňují výše uvedené systémové požadavky. Windows RT pro tablety není podporován.

Doporučené

Vaše práce v 64 bit bude rychlejší, pokud zvolíte výkonnější procesory a 8+GB RAM.

Doporučený seznam podporovaných grafických karet a ovladačů třetí stranou pro RedSDK (bez záruky firmy ŠPINAR - software): ZDE
Základní informace
DAEX CUT PROFESSIONAL je profesionální a ve své řadě programů nejsilnějším nástrojem naší nabídky pro vedení zakázek slučující požadavky na obchod a výrobu. Přechod mezi daty z obchodu do výroby je zcela plynulé, založené na společné databázi. DAEX CUT PROFESIONAL lze použít jako komfortní základní informační a optimalizační systém s přehledným uživatelským prostředím, který lze doporučit pro střední a velké firmy. Program slučuje výhody všech ostatních programů této řady. Obsahuje nástroje pro obchodní a předvýrobní přípravu s řadou užitečných tiskových výstupů.
Výstupem pro obchod jsou například : nabídky, objednávky, dodací list, faktura, proformafaktura, včetně příjmových dokladů a řešení zálohových plateb, slev a smluvních ujednání.
Výstupem pro výrobu jsou například : kusovník a optimalizace nářezových plánů včetně výpisů dílů u tiskových sestav, spotřeba materiálů... Rozměry dílů se generují s ohledem na tloušťku hrany a její započitatelnosti do celkového rozměru.

DAEX CUT PROFESSIONAL funguje jako samostatný program nebo je nabízen s produktem DAEX GENERATOR nebo TurboGENERATOR, se kterým je plně propojen a může tak poskytnout okamžitou informací o složení skříňky přímo z TurboCADu. V programu DAEX CUT PROFESSIONAL může uživatel zpracovat díl až do detailů drážkování nebo definování šikmého řezu, tedy data která zpracovává pila a je možné přidat tisk štítků, na nichž jsou čárové kódy. Dále lze k dílům přiřadit i soubory programů pro vrtání a frézování pro CNC stroje. DAEX CUT PROFESSIONAL navíc dokáže slučovat více zakázek do výrobních dávek a vygenerovat tiskové výstupy, kde jsou součty materiálů a operací, materiálové náklady… Program navíc umožňuje import dat z knihoven vytvořených v DAEX GENERATOR nebo TurboGENERATOR (plug –in TurboCADu) a tím urychlit naplňování databáze již jednou vytvořené v grafickém prostředí TurboCAD.
DAEX CUT PROFESSINAL má rozšířené možnosti importu a exportu. Po úpravě je možné propojením na účetní programy a strojní zařízení podle podkladů výrobce.
Nové:
 • Časové zálohy
  S každým uložením zakázky vzniká nová záloha, označená časovým razítkem, k těmto zálohám je možné se vrátit.
 • Skladové karty v databázi
  Možnost sdílet stav skladu mezi více uživateli.
 • Jednodušší přiřazení dílčích položek materiálů nebo operací k samotnému prvku.
 • Nové tiskové sestavy a zpřehlednění kusovníků
 • Ukládání sestav do sortimentu včetně CNC dat
  Pokud dílce sestavy obsahují data o vrtání, frézování a drážkování, a taková sestava je uložena do sortimentu, uloží se s ní i tato data pro pozdější využití.
 • Definice místnosti pro umístění sestavy

Vylepšení:
 • Nový přehlednější vzhled sortimentu
 • Rozšířené možnosti nastavení odečtů hran v závislosti na požadavku vycházejícího z typu technologie olepovačky ("předfrézování")
 • Další obecné úpravy

Možné rozšíření systému DAEX o nové moduly:
 • Hmotnost dílců, sestav a celé zakázky
  Získání přehledu o hmotnosti jednotlivých položek zakázky pro plánování přepravy.
 • Výpočet objemu
  Výpočet objemu výrobků pro získání základních informací pro plánování přepravy.
 • Optimalizace délkových materiálů
  Nový modul pro nářezové plány délkových materiálů, jako jsou sokly, pracovní desky, ale například i materiál pro nosné konstrukce stolů a podobně.
 • Export nářezových plánů včetně vrtání, drážkování a frézování do DXF
  Výsledek optimalizace nářezových plánů (pracují podobně jako nástroj nesting) lze nyní exportovat rovnou do DXF pro CNC centra, je možná i definice vrstev jednotlivých objektů v DXF (samotných dílců, vrtání, frézování, drážkování) a také nájezdy a výjezdy při frézování dílců.
 • Štítky s QR kódy pro načítání programů na CNC
  Zcela nový typ štítků, který obsahuje QR kód pro snadnou komunikaci s CNC strojem.
 • Členění položek s vazbou na tiskové sestav
  Detailní definice umístění každé položky (sestavy) v zakázce - lze si definovat vlastní názvy jednotlivých skupin, u kterých lze vytvářet vazby pro zobrazení na tiskových sestavách a sčítání cen za jednotlivé sekce.
 • Rozšíření a vylepšení stávajících postprocesorů pro CNC a pil
 • Rozšířené možnosti exportu údajů pro štítky na pily
 • Vylepšený výpočet skutečné spotřeby materiálů
 • Vylepšené slučování zakázek a identifikace dílů s možností přiřazení technologií
 • Kontakty v databázi
  Možnost sdílet adresář kontaktů mezi více uživateli, možnost importu kontaktů (+ vyváření podskupin kontaktů).

Další vylepšení předchozích verzí DAEXu
 • Přijímá data z DAEX Generator 32 bit i 64 bitové verze
 • Filtr s náhledy na položky sortimentu
  Filtr zobrazuje obrázky seřazené v katalogové formě k položkám materiálů a sestav pro jejich jednodušší výběr ze sortimentu.
 • Vylepšené sdružené formáty
  Nyní DAEX CUT nabízí větší variabilitu při sestavení dílů do sdruženého formátu.
 • Import pořadí hran definovaném již v grafice z DAEX Generator/TurboCAD
 • Možnost nastavení snadnějšího výběru matriálu hran
  Nyní je možné nastavit, zda si DAEX CUT má při zadávání hran pamatovat poslední vybranou hranu na všech prvcích, poslední vybranou hranu na konkrétním prvku nebo bude výběr řízen předefinovanou hranou dle materiálu dílu.
 • Možnost zadání vzorců v polích definující rozměry prvků
 • Možnost objednat propojení zakázek pro DAEX CUT pro pilu, hranování a další zpracování přes formuláře na internetu nebo Excelu od externích zákazníků.
 • Možnost objednat export dat ze zakázky DAEX CUT o dílech pro externího dodavatele řezaní, hranování nebo CNC do předem definovaných formulářů.
 • Možnost objednat a implementovat speciální modul Studio pro obchod.
 • Nové tlačítko „Vrátit“
  Umožní vrátit naposledy uložený stav zakázky.
 • Funkce „Koš“ pro smazané zakázky
  Je možné se ke smazané zakázce dostat pomocí obnovení její zálohy v „Koši“.
 • Export MOS (materiál ostatní) z DAEXu CUT do DAEX Generator
  Export kusových materiálů do konfiguračních souborů DAEX-Generator.
 • Možnost pevného řazení položek
  Pevné držení hierarchie položek pomocí přiřazení speciálního indexování každé položky (Nový sloupec - Idx).
 • Výpis sestav, ve kterých je obsažena položka, kterou je nutné smazat ze sortimentu.
 • Množnost měnit ID existující zakázky
 • Uživatelské nastavení sloupců
  Uživatel si nyní může zvolit, které sloupce v DAEX CUT chce vidět a které mají být skryté.
 • Volba výchozího modulu (Obchod/Výroba/Studio) při spuštění programu.
 • Obnovená zakázka ze souboru se nyní označí v přehledu
 • Vylepšené scrollování v zakázce
 • Exporty a Importy v jednom menu
 • Nová tiskovka Faktura pro zahraniční zákazníky
 • Nová tisková sestavy pro optimalizaci délkových prvků
 • Vylepšení tiskových výstupů, které nyní obsahují údaj o pořadí hran.
 • Vylepšené tiskové sestavy Kusovníků, Štítků, Technického popisu a Zakázkového listu dle dodavatelů.
 • Zpřehlednění zápisu částky - oddělené tisíce.
 • Volba vlastního loga v Nastavení
 • Možnost dodání postprocesorů pro export nativních dat do pil a CNC programů pro nejpoužívanější italské, německé, rakouské a české dodavatele strojů na našem trhu.
 • CNC-Manažer
  Zobrazení pozice nástroje u frézování (využití u korekcí).

 • Balení
  Tento nový typ položky umožňuje vložit do “Balení“ různé položky ze sortimentu DAEXu a ty hromadně přenášet do jednotlivých sestav v zakázkách. Například lze vytvořit „Balení“ obsahující více položek kování nebo se bude jednat o položky operací povrchové úpravy (receptura úpravy). Pokud toto balení vložím do zakázky, nebo sestavy v zakázce, tak se v ní objeví jednotlivé položky obsahující dané „Balení“ (Balení může být i samostatnou položkou). Výhodou je, že není nutné více položek pro zakázku vyhledávat jednotlivě, ale lze více položek předem definovat do „Balení“ a ty vložit do zakázky hromadně. Tento nástroj zefektivní práci při editaci sestav v zakázkách.
 • Definice pořadí hran a jejich překrývání
  Tento nový typ zobrazení zpřehledňuje pořadí hran v tiskovkách, aby při olepování nedocházelo k záměně.
 • Barevnost hran
  Barvu hrany pro zobrazení v nářezovém plánu lze definovat dle šířky.
 • Preferované hrany u plošných materiálů
  U plošných dílů je možné přiřadit preferovanou hranu. Ta se pak automaticky nabízí jako první při definování hran.
 • Optimalizovat „Vše“
  Možnost generování a procházení všech nářezových plánů. Nyní není nutné generovat optimalizaci nářezových plánu po materiálech, ale je možné vygenerovat a procházet všechny optimalizace jednotlivých materiálů v dané zakázce.
 • Rychlejší výpočet optimalizace nářezových plánu
  Nyní lez lépe využít výkonných počítačů s větší pamětí RAM pro rychlejší výpočet optimalizace nářezových plánů.
 • Hlavové řezy v optimalizaci nářezových plánů
  Nový typ optimalizace pro zvýšení přesnosti řezu – eliminace pnutí v desce (součástí dodávek k postprocesorum vybraných pil).
 • Priorita zbytků
  Nastavení umožní hospodárnější využití plošného materiálu.
 • Možnost úpravy exportu informací pro štítky u automatizovaných pilNyní lze zasílat z DAEXu libovolné informace zápisem do štítku ve formátu JPG s případnou vazbou na mezinárodních formátů PTX/CPOUT.
 • Možnost zálohovat historii vývoje zakázky
 • Export sortimentu do CSV

 • Vyhledávání položek v sortimentu
  Nyní je možné k položkám v sortimentu přiřadit náhledy a náhledy využívat i při vyhledávání položek v sortimentu.
 • Plán prací
  Doplněna editace počtu pracovníků pro plánování prací ve výrobě.
 • Povrchové úpravy
  Nyní je možné povrchové úpravy importovat z grafiky i jako variantu „Plošný materiál“.
 • Nesting – podpora více vrstev a relativních vrstev
 • Vylepšení exportovaného kódu pro postprocesory CNC
 • Rozpad
  Nové tlačítko na rozpad sestav.
 • Archivace zakázek
  Objednávky z nabídek v archivu – pokud se z nabídky, která je ve složce v archivu (@Archiv) vytvoří objednávka, existuje možnost přepnutí nastavení, aby se tato objednávka automaticky uložila do aktuální složky.
 • Rychlejší import z DAEX-Generator do DAEX-CUT
  Úprava řeší načítání objemných databází.
 • Vylepšené zajištění přepisu zakázky
  Nyní jsou stanice v síti pracujících na jedné zakázce lépe zajištěni proti přepisu dat při ukládání.
 • Doplněny náhledy pro všechny sestavy v sortimentu
  Výběr sestav je díky náhledům přehlednější. Náhledy jsou zpracovány jako vizualizace.
 • Do sortimentu doplněny skříňky z knihovny Comfort
 • Zjednodušený filtr výběru prvků v sortimentu
  Postačí zadat část názvu nebo ID pro vyfiltrování shodných položek, které alespoň část zadaného řetězce v sobě obsahují.
 • Možnost nastavit okamžité zobrazí filtru pro vyhledávání
  Lze nastavit okno filtru před prohledáváním položek v seznamu a následným vyvoláním tohoto nástroje.
 • Zjednodušení zobrazení tiskových sestav
  Je možné nastavit zobrazení tiskových sestav bez blokací souvisejících bez nutnosti potvrzování záložek „Poznámky a dohoda“ a „Termíny“.
 • Info okno – Nová sekce „Materiál“ s náhledy + nyní i v Sortimentu.
 • Upraven přenos položek ze sortimentu
  Při přenosu položky ze sortimentu je možné nastavit, aby se do ID položky vkládal název a ID materiálu.
 • Upravena možnost správy vkládání položek ze sortimentu do zakázky
  Při vkládání položky ze Sortimentu do Zakázky do složení sestavy je možné nastavit, aby zůstala označena sestava pro vkládání dalších položek a nebylo nutné se k sestavě vracet.
 • Zajištění pevného rozměru okna pro „Editaci materiálů“ a „Export PTX“
 • Možnost nastavení vkládání dveří a čel do sestavy bez podsestav
 • Možnost nastavení relativní cesty k obrázků pro tiskové sestavy
 • Sjednocen vzhled standardních tiskových sestav
 • Nové štítky s vyznačeným pořadí hran
 • Do tiskových sestav kusovníků doplněn upřesňující index rozlišující typ materiálu pro zamezení chybného označení shodných dílů různých materiálů
 • Tiskové sestavy kusovník obr.
 • Nové tiskové sestavy obsahující informaci o materiálu použitém v zakázce obr.
 • Skupina a pozice v tiskových sestavách Optimalizace Kusovník A1_B, A1_C, A1_D obr.
 • Doplněné obrázky sestav pro tiskovou sestavu Nabídka_2/Objednávka_2 obr.
 • Rozšíření okna pro tiskové sestavy Nabídka/Objednávka obr.
  K objednávkám je možné připojit půdorys návrhu, pohledy, inženýrské sítě nebo další detaily z grafického návrhu.
 • Tisková sestava „Technický popis“ obr.
 • Zjednodušený výběr obrázků pro tiskové sestavy Nabídek/Objednávek
 • Obrázky vložené do tiskovek Nabídka nebo Objednávka se současně uloží do složky zakázky
 • Upraveno načítání příloh souborů podkladů k zakázce
  Veškeré podklady v PDF, JPG, DOC, TXT a v dalších formátech se při kopírování do přílohy k zakázce automaticky označí s indexem dané zakázky a uloží do její složky.
 • Zvýraznění řádků u položek
 • Další obecné opravy na základě připomínek našich uživatelů

 • Číslování hran: Nyní má uživatel možnost jednoduchým způsobem definovat v jakém pořadí se budou hrany olepovat pro upřesnění výrobního postupu.
 • Pozice: DAEX CUTu přebírá pozici definovanou ve výkresové dokumentaci a tím upřesňuje jedinečnost prvku nebo celé sestavy a její dohledání ve výkresové dokumentaci.
 • Skupina: DAEXu CUT přebírá označení sestav včetně skupin, které blíže určují příslušnost k určitému setu.
 • Součet na tiskovce skladových karet: Jedná se o tiskové sestavy na skladových kartách Vše a Vše+pohyby. Na konci tiskové sestavy je součet všech položek.
 • Tisk skladových karet zpětně k určitému datu.
 • Tisková sestava Kusovník: Tisková sestava s informací o dílech, materiálech včetně pořadí lepení hran. profi
 • Fiktivní materiál pro vyskladnění: Jedná se o kusové položky, které nejsou evidované na skladových kartách, ale uživatel má možnost je na tiskových sestavách uvést pro vyskladnění.
 • Automatické pojmenování vrstev: Nyní je možné uživatelem ovlivnit automatické pojmenování přednastavených vrstev exportovaného souboru DXF (pro vrtání a frézování) dle potřeb importního zápisu pro CNC.
 • Postprocesory G-Codu/DXF pro CNC stroje (pouze pro speciální dodávky).
 • Možnost nastavení přípony generovaného CNC-kódu.
 • DAEX-Nesting. (Základní instalace obsahuje trial verzi – lze získat plnou verzi za doplatek 4.990 Kč bez DPH). DAEX NESTING dokáže načíst tvary materiálů a dílců vyexportované z TurboCADu a provést optimalizaci, která zohlední tvar a otvory v dílech nebo v materiálu. DAEX NESTING je integrován v programu DAEX CUT, který je schopen pracovat s informacemi o dílech a nastavit varianty optimalizace. Výsledek optimalizace DAEX CUT umožňuje exportovat do výsledk optimalizace do formátu DXF (náhled do BMP), který může sloužit jako podklad pro import dat do CNC. Optimalizace nestingu je schopna zohledňovat směr vláken, nastavit do kterého rohu materiálu se budou optimalizované díly vkládat.
 • Nové tiskové sestavy. Technický popis výrobku, Nabídka H, Seznam materiálů, Etikety E
 • Provedení. Nyní můžete jednoduše hromadně měnit materiály, hrany a rozměry, cenu u vybraných dílců podle předem definovaných pravidel, které jsou přiděleny názvu provedení. Například pokud si nadefinujete provedení Standardní a Exklusivní, tak každé z nich může přiřadit jiný typ hran nebo kování například dle předem definovaného názvu nebo ID prvku.

 • NESTING vnitřní úpravy urychlující proces.
 • CNC Manageru: Možnost vložení pauzy nebo ovlivnění pořadí obrábění.
 • Tisková sestava Kusovník A1 a kusovníku A2(přidání nových atributů).
 • Nyní existuje obousměrná komunikace při změně materiálu mezi DAEX CUT Pro a DAEX Generatorem
 • Možnost Přidávání/Odebírání sortimentů
 • Nové příklady a animace

 • Nyní lze přirážku generovat automaticky i při změně rolovátka Atyp a navíc zůstává vazba i na import Atypu z grafiky
 • Upravený import sčítaných dílců (aby se neimportovaly sestavy jako TotalATYP)
 • Upraven sortiment (upravené Názvy/měrné jednotky/Typy prvků dvířek - plošné)
 • Upraveno duplikování hodnoty v rolovátku ATYP - nastavování přirážky
 • Upravena tisková sestava č.4/Výroba - Spotřeba (+O)
 • Upravena tisková sestava č.7/Výroba - Kusovník E
 • Import z DG: Název z DG = pouze název (např. "Levý bok")
 • Import z DG: TotalATYP číslovaný - Název = ID (např. "BOK_LEVY")
 • Přepisovatelný název ze sortimentu (při importu dle nastavení)
 • Možnost rychlejší změny DPH v sortimentu (rychlejší rekce na změny výše DPH) – nyní nastaveno 15%/21% DPH
 • Nastaven přepočet všech stran v sortimentu (při zachování nastaveno stránkování)
 • Číslování podvariant - standardně nastaveno NE

 • Rozšířené možnosti cenotvorby a editace v zakázce


 • Vylepšená parametrizace a komunikace s DAEX Generátor/TurboCAD
 • Nové nebo upravení tiskové výstupy pro obchod i výrobu
 • Filtr zobrazení pro NP

 • Před aktivací Po aktivaci
    
 • Možnost vícenásobného importu z grafiky do otevřené zakázky
 • Nové typy exportu a importu dat - jednodušší aktualizace materiálu
 • Nová možnost automatického označování prvků - Přehlednější definice typu sestavy/prvků ( TYP – ATYP – TotalATYP) s vazbou na grafiku, výpočet cen, export dat a výpočet spotřeby materiálu pro výrobu


 • Možnost vícenásobného importu z grafiky do otevřené zakázky
 • Nový modul pro zobrazení vrtání a frézování importovaného z TurboCAD/DAEX TurboGeneratoru s možností exportu dat přímo do CNC bez nutnosti použití CAM. Tento modul je plně funkční ve spojení s programem TurboCAD/DEAX TurboGenerator a CNC používající systémy Xilog®. Pro ostatní CNC je možné dodat úpravu postprocesoru nebo nabídnout export přes DXF.Další možnosti pro individuální řešení (mimo základní cenu produktu) :
 • Propojení dat s účetním programem POHODA
     a. Přijaté objednávky/Zákazníci
    

     b. Zásoby (import/export)
 •   

 • Propojení s jinými informačními systémy
 • Export dat do PIL (v současnosti máme v praxi propojení DAEXu s nejpoužívanějšími pilami na našem trhu v rovině prostého exportu dat nebo přímo nářezových plánů)
 • Export předpřipravených programů do CNC
  (v současnosti nabízíme nejpoužívanější typy řešení pro propojení TurboCAD/DAEX s CNC : CNC programy lze přiřazovat k dílům v DAEXu, konvertovat přes DXF v TurboCADu nebo přes speciální postprocesor, další možností jsou nasazení TurboCADCAM nebo VisualMill).
Novinky verze 10
 • Sdružené NP
 • Vylepšená parametrizace - možnost načítání z přednastavených dveří a zásuvek
 • Nové tlačítko "Příloha"
 • Úprava importu - _AT - možná volba přirážky za totální atyp
 • Upravené zobrazení hran v NP
 • Nová ozvučená výuková videa
 • Definice nových materiálů přímo ze zakázky
 • Nové importy dat do zakázky - CSV/TXT
 • Další drobná vylepšení :
  • Možnost importu prvků do zakázky se stejným ID (ID se nesčítají)
  • Tisk Prázdných Oddílů
  • Import tagu Element - Upravený import z DG - Tag Element = Kusový prvek
  • Možnost - manuálního zadání ID zakázky

 • Nové tiskové sestavy
  • Výroba2
  • Výroba2a - po jednotlivých materiálech
  • Výroba2b
  • Výroba2c
  • Výroba2d
  • Výroba2e
  • NP+Etikety
  • Seznam materiálů (součty)

 • Možnost zavedení DAEX CUT jako síťové verze - kontrola přepisu zakázek
 • Síťové nastavení DAEX - sdílené úložiště - spouštění ze serveru
 • Síťové nastavení DAEX - aktualizace sortimentů - Hlavní PC + PC ostatní

Sdružené NP

Nově lze definovat Sdružené nářezové plány. U definovaných prvků pro nářezový plán je nyní možné zvolit dílce, které se mají řezat společně. Při vytváření NP se tyto dílce sdruží v jeden dílec, který vstupuje do NP jako samostatný díl.


Možnost importu prvků do zakázky se stejným ID

V případě importu prvků z DAEX Generator do DAEX CUT Professional se stejným označením ID, je nyní možné nastavit tak, aby se prvky nesčítaly, ale načítaly se odděleně. U takto načtených prvků mohou být odlišně zadané operace nebo jiné atributy.


Úprava zobrazení hran v NP

Nové, přehledné zobrazení hran v Optimalizaci. Barevné odlišení tloušťky hran.
Nově vygenerované hrany se promítnou i do tiskových sestav


Vylepšená parametrizace

Možnost načítání z přednastavených dveří a zásuvek
V případě, že budete mít v sortimentu nadefinovanou skříňku s volbou dveří, při importu z DAEX Generator se automaticky přiřadí zvolená dvířka v grafice

Nové tlačítko "Příloha"

Libovolně lze k zakázce přidat jakýkoliv soubor. Soubor se k zakázce nakopíruje, lze otevírat a následně se přenáší se zakázkou.

Úprava importu – atypu _A a totálního atypu _AT - možná volba přirážky

V případě, že importujete do zakázky novou skříň, nebo totálně atypický prvek, můžete nastavit přirážku ceny k tomuto prvku.

Nová definice materiálů v zakázce

Jednodušší zadání nového plošného i délkového materiálu bez nutnosti vstupu do skladu sortimentu.
Lze zadat materiál pouze pro danou zakázku bez vazby na sortiment. Vhodné pro nové speciální materiály, které se již v dalších zakázkách neopakují. Též je možné přes novou definici materiálu v zakázce uložit nový materiál současně do zakázky a do sortimentu pro použití v dalších zakázkách.
Import tagu Element - Upravený import z DG - Tag Element = Kusový prvek

Manuální zadání ID zakázky

Nově je možné zadat vlastní ID zakázky, nebo využívat přednastavenou číselnou řadu.


Import dat do zakázky

CSV/TXT – Nový import dat do DAEXu – s možností definice hranování.

 • Příklad zápisu formátu TXT

 • Příklad zápisu formátu CSV

 • Ukázka načtených dat z DAEX-vestavky do DAEX-CUT

Úprava zobrazení směru vlákenTisk Prázdných Oddílů

Nově se netisknou v tiskových sestavách prázdné oddíly.

Nové tiskové sestavy
 1. Výroba2

 2. Výroba2a - po jednotlivých materiálech
 3. Výroba2b
 4. Výroba2c
 5. Výroba2d
 6. Výroba2e
 7. NP+Etikety
Novinky verze 9
Hlavní přednosti nové verze 9:
 1. Parametrizace
 2. Zjednodušené nářezové plány (ZNP)
 3. Obnovení materiálů ze sortimentu
 4. Vyskladnění zakázky
 5. Nové tiskové sestavy
    a. Katalog
    b. Objednávka_2
    c. Objednávka bez cen
    d. Zakázkový list A
    e. Zakázkový list B
    f. Zakázkový list C (dle dodavatelů)
    g. Nářezový plán + Etikety
    h. Pohyb skladu
 6. Nastavení zaokrouhlení DPH na fakturách
 7. Nastavení počtu desetinných míst v záložce Poznámky a dohoda
 8. Info o prvku + přepínání Obchod/Výroba
 9. Importy dat do zakázek - kusovníky CSV
 10. Exporty kusovníku z nářezových plánů CSV
 11. Importy dat do sortimentu CSV


1) Parametrizace


Parametrizace umožňuje vytvářet vazby mezi prvky a sestavami. Principem je vytvořit parametrický model výrobku (1-krát) a s pomocí tohoto modelu generovat (X-krát) rozměrové a jiné varianty tohoto výrobku a jeho jednotlivé prvky, rozměrově (i množstvím) přizpůsobené aktuálním rozměrům této varianty výrobku.
Nově se automaticky počítá spotřeba materiálu.

2) Zjednodušené nářezové plány (ZNP)


Umožňuje hromadnou změnu materiálů u plošných, nově i délkových a kusových materiálů. Nabízí přehlednější zobrazení informací o prvku.


3) Obnovení materiálů ze sortimentu


Při změně cen materiálů v sortimentu je možné jednoduše přecenit starší zakázku na aktuální ceny.

4) Vyskladnění zakázky


Funkce umožňující vyskladnit ostatní a délkové materiály, které jsou použity v dané zakázce.

5) Nové tiskové sestavy


 1. Katalog


  Katalog materiálů v sortimentu


 2. Objednávka_2


  Nová universální tisková sestava je vhodná pro nabídky/objednávky OKEN, DVEŘÍ a NÁBYTKU. Tisková sestava umožňuje atomatické vkládání informativních nebo schematických obrázků a nabízí podrobnější informace o každém modulu, rozměry s výpisem položek, ze kterých je sestava složena.  Objednávka bez cen 3. Zakázkový list A

 4. Zakázkový list B 5. Zakázkový list C (dle dodavatelů) 6. Zakázkový list + Etikety 7. Pohyb skladu


  Tisková sestava registrující pohyby materiálů ve skladu, jejich naskladnění, odebrání, návrat zbytků apod.6) Nastavení zaokrouhlení DPH na fakturách


Nastavení způsobu zaokrouhlování DPH na žádné, 0.10Kč, 0.50Kč a na celé Kč.

7) Nastavení počtu desetinných míst v záložce Poznámky a dohoda


8) Info o prvku + přepínání Obchod/Výroba


Tlačítko Obchod/Výroba v okně Info o prvku umožňuje plynulé přepínání mezi obchodními a výrobními informacemi.


9) Importy dat do zakázek - kusovníky CSV


Možnost načítat data pro zakázku z externího programu – formát CSV

10) Exporty kusovníků z nářezových plánů CSV


Možnost exportovat data do externího programu – formát CSV


Náhled do vyexportovaného souboru
VARIANTA CSV_A


VARIANTA CSV_B11) Importy dat do sortimentu CSV
Dle předem nadefinovaných pravidel lze nastavit možnost importu dat do sortimentu ve formátu CSV:

      Lze importovat následující sloupce:
 • ID
 • Název
 • Poznámka
 • Měrná jednotka
 • Nákupní cena
 • Prodejní cena
 • Výrobce
 • Poznámka
 • Typ (sestava, prvek, materiál, operace)
 • Volba: Plošný, délkový, kusový materiál
 • Rozměr v ose X
 • Rozměr v ose Y
 • Rozměr v ose Z

12) Exporty dat optimalizace nářezových plánů přímo do pil za příplatek PP


Dle pily lze vytvořit přímé načítání dat z DAEXu pro pilu.
Novinky verze 8
Hlavní přednosti nové verze 8:
 1. Kvalita výpočtu optimalizace (vyšší výtěžnost)
 2. Nové tiskové sestavy
    a.Kusovník A2 - nová tisková sestava v “Optimalizaci“
    b.Kusovník E - nová tisková sestava v modulu “Příprava výroby“
 3. Zobrazení hran v nářezových plánech
 4. Možnost vytváření více sortimentů a přepínání mezi nimi
 5. Import dat z programu TurboFLOORPLAN
 6. Konverze cen
 7. Výuková videa
 8. Sklady
 9. Vyskladnění délkového a ostatního materiálu
 10. Použití skladu při optimalizaci
 11. Parametrizace
 12. Propojení obchodu s výrobou s novým principem práce se sortimentem
 13. DAEX CUT Professional nabízí možnost přímého propojení s konkrétními pilami dodávanými na našem trhu.
 14. DAEX CUT Professional nabízí možnost identifikace dat s přiřazením programů pro CNC a další úpravy


1) Kvalita výpočtu optimalizace


Podstatnou úpravou nové verze 8 je zkvalitnění výpočtu optimalizace. Uživatel má nyní možnost ovlivnit kvalitu výpočtu nastavením vyšší stupň přepočtu vnoření desek do algoritmu výpočtu optimalizace v hodnotách od 0 do 5. Hodnota 0 je základní. Hodnota 5 je nastavení pro nejvyšší optimalizaci. Pro reálné použití je doporučeno využívat nastavení 0-2. Vyšší kvalita optimalizace je náročnější na čas výpočtu (doporučeno pro silnější PC).
Navíc je v algoritmu výpočtu optimalizace přednastavena funkce, která při výpočtu vyměňuje prvky, které vstupují do výpočtu optimalizace jako první. Tato funkce také významně ovlivňuje kvalitu výtěžnosti “Nářezových plánů“. Toto nastavení lze aktivovat i pro manuální výběr.


Ukázka NP při nastavení kvality výpočtu optimalizace na hodnotu 0, bez automatického přepočtu rotace prvků. Výsledná výtěžnost je 60,59%.


Ukázka NP při nastavení kvality výpočtu optimalizace na hodnotu 5, s automatickým přepočtem rotace prvků. Výsledná výtěžnost je 71,24%.

Z výše uvedeného příkladu je zřejmé kolik materiálu může použití této funkce ušetřit (v našem případě je to u jedné desky 11%).

Nové tiskové sestavy


 1. Kusovník A2

  je nová tisková sestava po “Optimalizaci“. Kusovník je totožný s tiskovou sestavou stejného názvu z modulu “Příprava výroby" a je navíc rozšířen o označení prvků na plotnách. Pomocí této tiskové sestavy lze velice rychle a přehledně přiřadit nařezané desky jednotlivým sestavám.


 2. Kusovník E

  je nová tisková sestava v modulu “Příprava výroby“. Vypisuje jednotlivé prvky po materiálech a obsahuje informace o spotřebě materiálu, ceně za tento materiál, počtech kusů, které se z daného materiálu budou řezat a rozměrech dílců a hranování.3) Zobrazení hran v nářezových plánech


V nářezových plánech lze nastavit barevné zobrazení tloušťky hran, přiřazených k dílci. Již v tiskové sestavě nářezového plánu je zřejmé jak je která deska hranovaná. Navíc lze i barevně odlišit typ tloušťky hrany.4) Možnost vytváření více sortimentů a přepínání mezi nimi


DAEX CUT Professional dovoluje přepínání mezi variantami sortimentu. Ve standardním nastavení lze sortiment vybrat a aktivovat.


Roleta s výběrem databází.


5) Import dat z programu TurboFLOORPLAN


V DAEXu je připravený import dat vyexportovaných z TurboFLOORPLAN. Jestliže je v DAEX CUT Professional vytvořen sortiment sestav s identifikátory shodnými s databází v TurboFLOORPLANU, tak při importu jsou tyto sestavy přenášeny do zakázky včetně cen. V případě, že sestava v sortimentu není, tak je možné aby se vytvořila jako nová. Součástí standardní instalace je možnost nastavení sortimentu, který v sobě obsahuje identifikátory shodné s názvy rozšiřujících kuchyní v TurboFLOORPLANU.

6) Konverze cen


Z důvodu přechodu Slovenska na Euro, ale nejen proto, je zavedena funkce konverze cen, která přepočítá všechny ceny dle zadaného koeficientu. Pro Slovenské uživatele jsou připraveny speciální obchodní tiskové sestavy.7) Výuková videa


Součástí podpory je kompletní “Nápověda ve formátu PDF“ a výuková videa s příklady jak používat DAEX CUT Professional.

8) Sklady


Novým modulem v DAEX CUT Professional je sklad plošných, délkových a ostatních materiálů.Ve skladu plošných materiálů jsou vedeny standardní formáty a zbytky vrácené z optimalizace. Jsou zde uvedeny kusy s rozměry formátu. Formáty lze přidávat i odebírat a nastavovat možnosti typu:
 • standardní formát
 • blokace formátu pro odebrání ze skladu pro optimalizaci
 • prioritní odebrání ze skladu pro optimalizaci
 • možnost výdeje do mínusu

Každý pohyb ve skladu je archivován s možností tisku skladových kart konkrétního materiálu nebo všech materiálů v sortimentu.


Vytvoření nového formátu materiálu - nastavení rozměrů, směrů vláken a dalších atributů.


Tisková sestava skladové karty zvoleného materiálu včetně historie pohybu na skladě

9) Vyskladnění délkového a ostatního materiálu


V modulu “Příprava výroby“ je možno vyskladnit délkový a ostatní materiál ze skladu.

10) Použití skladu při optimalizaci


Při výpočtu “Optimalizace“, je možné zvolit zda bude nebo nebude použit sklad a zda budou nebo nebudou vráceny zbytky zpět na sklad. S takto vrácenými zbytky optimalizace dále počítá při generování další optimalizace. Soupis všech formátů použitých k optimalizaci je vypsán v tiskové sestavě “Přehled“.


11) Parametrizace


Možnosti DAEX CUT Professional jsou rozšířeny o parametrizaci, která umožňuji vytvářet vazby mezi prvky a sestavami.

12) Propojení obchodu s výrobou

s novým principem práce se sortimentem
Nyní lze vytvářet speciální sortimenty pro obchod a výrobu a rozdělit je do skupinu položek. Sortimenty z obchodu nebo výroby lze využívat v obou modulech a do zakázky načíst potřebná data.

13) DAEX CUT Professional nabízí možnost přímého propojení s konkrétními pilami


dodávanými na našem trhu (řešení tisku štítků, čárových kódů, propojení s účetními programy…)

14) DAEX CUT Professional nabízí možnost identifikace dat s přiřazením programů pro CNC


Ukázky a novinky programu

Přehled zakázek

DAEX CUT PROFESSIONAL umožňuje založit přehlednou databázi Zákazníků a Zakázek. Zakázka může obsahovat informace jako jsou například:
 • údaje o zákazníkovi
 • termíny objednání/dodání
 • cena materiálu...

Zakázky lze zálohovat (vytvářet uložiště dal na serveru), obnovovat, mazat a odesílat e-mailem nebo na vybrané FTP... Třídění a vyhledánání dat podle klíčových slov v databázi Zakázek je samozřejmostí.


Informace o zakázce

Hlavička Zakázky například obsahuje fakturační a dodací adresu, termíny, požadavky na montáž a dopravu a další potřebné informace, které je možné k vedení Zakázek doplnit.

Adresář zákazníků

Součástí DAEX CUT PROFESSIONAL je vedení vlastní databáze zákazníků. Díky tomuto modulu má uživatel k dispozici nástroj pro rychlé vyhledání svých zákazníků.

Obchod (Zakázka v obchodním modulu DAEX)

Obchodní část DAEXu pracuje v režimu “NABÍDKA“ nebo “OBJEDNÁVKA“. Položky je možné zadávat ve stromové struktuře. U položky umožňují zpracování například:
 • identifikace prvku
 • cenu výrobní a nákupní
 • cenotvorbu
 • různé typy výpočtu prodejní ceny
 • cenu prodejní
 • slevy
 • cenu dle provedení
 • katagorie
 • ...

Členění je řízeno jednotlivými kategoriemi.
Hlavní důraz je kladen na cenotvorbu, která nabízá různé způsoby výpočtu cen vycházející z praxe.

Součty cen, zálohy

Sumarizace cen nebo jednotlivých skupin (včetně dodatečných slev, záloh, znění smluv a poznámek….).Obchodní výstupy v DAEX CUT PROFESSIONAL

Program obsahuje například tyto tiskové výstupy:
 • nabídka
 • objednávka
 • faktura
 • zálohová faktura
 • proformafaktura
 • příjmový doklad
 • doplňuící údaje k daňovému dokladu
 • dodací list


Příprava výroby

DAEX CUT PROFESSIONAL obsahuje přehledný modul “Příprava výroby“, který je určena pro zpracování dat výrobních výstupů. Skříňky (nebo jiné sestavy Okna, Dveře…) mohou být zadány ve stromové struktůře. Datavá struktura může být například tvořena Sestavou / Prvky / Materiálem / Operacemi ... Položky plošných dílů mohou obsahovat:
 • informace o rozměrech dílů
 • hranování, materiálu
 • nadmírách
 • nákupní ceně za materiál
 • drážkování
 • šikmé hrany
 • možné připojení programu CNC...
 • export dílů s odečty hran pro optimalizaci dílů na Pilu
 • součet spotřeby materiálu pro více zakázek současně
 • součet počtu operací pro více zakázek současně
 • náklady na materiál a operace pro více zakázek současně


V přehledné tabulce se stromovou strukturou je možné jednoduše data třídit a vyhledat.

Výrobní výstupy

K tiskovým výrobním výstupům například patří kusovníky prvků, spotřeba materiálů, cena za materiál, dodací list, zakázkový list, součet operací, přiřazení dílů k prvkům s ohledem na nářezový plán...


Optimalizace

V modulu Optimalizace nářezových plánů generuje program DAEX CUT PROFESSIONAL s možností: maximální výtěžnost, řezání na krátké nebo dlouhé pásy a jejich možná kombinace.


Před vlastní optimalizací lze nářezové plány ovlivnit z hlediska tloušťky hran, zda se mají nebo nemají odečítat od celkového rozměru řezané desky. Lze přednastavit pravidlo odečítání hran k deskám vloženým do optimalizace. Program odečítá hranu nebo ponechá celý rozměr dílce bez odečtu na základě hodnoty tlošťky hrany na dílci a zadaného pravidla.

Tiskové výstupy po optimalizaci

DAEX CUT PROFESSIONAL nabízí řadu variant tiskových sestav pro optimalizaci.


V modulu “Optimalizace nářezových plánů“ lze dále definovat :
 • procentuální výtěžnost
 • označení čísla/písmena
 • popis dílů v NP (název/ID)
 • tloušťku řezné spáry
 • ořezy řezané desky
 • minimální rozměr pro výpočet optimalizace
 • nastavení velikosti zbytků
 • nová tisková sestava přiřazující kódy k prvkům (vazba nářezový plán / výpis prvků)
 • je možné doplnit tisk štítků a propojení na piluSortiment materiálů, prvků a sestav

DAEX CUT PROFESSIONAL má vlastní databázi “Sortiment“, kam je možné vložit informace o sestavách skříní (oken, dveří..), prvcích, materiálech plošných, délkových, ostaních a operacích. Dále informace o rozměrech, nákupní ceně, dodavateli, kategorii... Pro lepší správu dat je možné v sortimentu data třídit a filtrovat dle různých kritérií.


Import/Export

Zakázku lze vytvořit manuálně (vložením příslušných dat) nebo importem z DAEX GENERATOR/TurboGENERATOR včetně programů TurboCAD nebo TurboFLOORPLAN (lez k programu dokoupit). Program navíc umožňuje import dat z knihoven vytvořených v DAEX GENERATOR nebo TurboGENERATOR (plug –in TurboCADU) a tím urychlit naplňování databáze již jednou vytvořené v grafickém postředí TurboCAD.

Nastavení + zabezpečení

DAEX CUT PROFESSIONAL nabízí řadu možností Standardního nebo Administrátorského nastavení. Administrátor programu může částečně ovlivnit přostředi programu pro jednotlivá pracoviště.

Ovládání programu

Všechny moduly mají podobný styl ovládaní, což zjednodušuje nároky na obsluhu. Položky lze kopírovat, mazat, hromadně měnit materiály a to vše pomocí voleb na pravém tlačítku myši nebo přes “rychlé klávesy“.


DAEX CUT PROFESSIONAL je součástí produktu DAEX GENERATOR a DAEX TurboGENERATOR (plug-in programu TurboCAD).