Rodina produktů DAEX CUT

Porovnání produktů

DAEX CUT PRO
DAEX CUT PROFESSIONAL
DAEX CUT BASIC
DAEX CUT BASIC
1. Zakázky A A
2. Přehled zakázek A A
3. Vedení nabídek a objednávek A A
4. ID zakázky A A
5. ID zákazníka A A
6. Termín dodání A A
7. Cena A
8. Filtrování dle vybraných atributů A A
9. Vytváření nových zakázek, Mazání, Zálohování, Obnovování A A
10. Definování výrobních dávek A
11. Tiskové sestavy výrobních dávek A
12.     Spotřeba A
13.     Spotřeba + Operace A
14.     Mat.náklady A
15.     Mat.náklady + Operace A
16. Obchod A
17. Zpracování zakázky z obchodního hlediska A
18. Cenotvorba A
19. Otevření TCW výkresu u zakázky A
20. Vytvoření JPG u zakázky A
21. Přiložení souboru k zakázce A
22. Záložka Kontakty a termíny A
23. Informace o dodavateli A
24. Informace o odběrateli A
25. Fakturační adresa A
26. Dodací adresa A
27. Předpokládaný termín dodání A
28. Termín dodání dle smlouvy A
29. Montáž A
30. Doprava A
31. Sjednal zakázku - Jméno/tel. A
32. Expedice - Jméno/tel. A
33. Poznámka - editovatelná, přednastavená A
34. Záložka Položky - Obchod A
35. Možnost definicie manuálního zadání zakázky A A
36. Režim nabídky A
37. Režim objednávky A
38. Složení zakázky A
39. Sestavy A
40. Prvky plošné A
41. Prvky délkové A
42. Prvky ostatní A
43. Operace A
44. Parametrizace A
45. Možnost importu přednastavených dveří a zásuvek A
46. Možnost importu prvků se shodným ID A A
47. Zjednodušené nářozové plány ZNP - vylepšení A A
48. Definice nových materiálů přímo v zakázce A A
49. Info o prvku + přepínání Obchod / Výroba A A
50. Obnovit materiály ze sortimentu A A
51. Vyskladnit zakázku A A
52. Katalog A
53. Cenové provedení A
54. Skutečné materiály A
55. Cenotvorba A
56. DPH A
57. Slevy A
58. Cena za jednotku A
59. Cena po slevě A
60. Celková cena bez DPH A
61. Celková cena včetně DPH A
62. Dodavatel A
63. Definování kategorií A
64. Info o místnosti A
65. Vkládání prvků a sestav ze sortimentu A
66. Jednotlivé a hromadné změny materiálu A
67. Kopírování položek A
68. Vytváření nových položek A
69. Automatické vytváření ID nových položek A
70. Strukturované složení sestav A
71. Aktualiazace cen starších zakázek dle aktuálního sortimentu A
72. Zamknutí sloupců A
73. Změna pozice jednotlivých sloupců A
74. Duplikování hodnoty na vybraném sloupci A
75. Změna pozice jednotlivých řádků A
76. Import do zakázky: ImportCSV-J A A
77. Import do zakázky: ImportCSV-2 A
78. Import do zakázky z DAEX Vestavky - pouze kosrpus A
79. Záložky Poznámky a dohoda A
80. Shrnutí ceny zakázky za jednotlivé kategorie A
81. Dodefinování doplňkových položek A
82. Výpočet ceny za položky A
83. Definování ceny za celek A
84. Zálohy A
85. Automatický výpočet záloh A
86. Zaokrouhlování záloh A
87. Poznámky A
88. Tiskové sestavy
89.     Nabídka A
90.     Objednávka A
91.     Objednávka_2 A
92.     Objednávka bez cen A
93.     Dodací list A
94.     Cena prodejce A
95.     Faktura A
96.     Proformafaktura A
97.     Příjmový doklad A
98.     Zálohová faktura A
99.     Daňový doklad na přijatou platbu A
100. Slovenské tiskové sestavy Euro/SK A
101. Příprava výroby A A
102. Zpracování zakázky z předvýrobního hlediska A A
103. Záložka Kontakty a termíny - shodná s obchodním modulem A A
104. Záložka Poznámky a dohoda - shodná s obchodním modulem A
105. Záložka Položky - výroba A A
106. Možnost definice manuálního zadání zakázky
107. Režim nabídky A A
108. Režim objednávky A A
109. Složení zakázky A A
110.     Sestavy A A
111.     Prvky plošné A A
112.     Prvky délkové A A
113.     Prvky ostatní A A
114.     Operace A A
115.     Parametrizace A
116. Zjednodušené nářezové plány ZNP - vylepšení A A
117. Definice nových materiálů přímo v zakázce A A
118.     Info o prvku + přepínání Obchod / výroba A A
119.     Obnovit materiály ze sortimentu A
120.     Vyskladnit zalázku délkových a kusových prvků A A
121.     Katalog A
122.     Zakázkový list A A A
123.     Zakázkový list B A A
124.     Zakázkový list C A A
125. Sdružené nážezové plány A A
126. Rozměry dílů A A
127. Nadmíry A A
128. Rozměry dílů včetně hrany A A
129. Směr vláken A A
130. Hrany A A
131. Spotřeba za MJ A A
132. Spotřeba celkem A A
133. Kategorie A
134. Info o místnosti A A
135. Dodavatel A A
136. Informační okno (příprava pro štítek) A A
137. Výrobní dávka A
138. Vyskladnění délkového a ostatního materiálu A
139. Vkládání prvků sestav ze sortimentu A A
140. Jednotlivé a hromadné změny materiálu A A
141. Kopírování položek A A
142. Vytváření nových položek A A
143. Automatické vytváření ID nových položek A A
144. Strukturované složení sestav A A
145. Zamknutí sloupců A A
146. Změna pozice jednotlivých sloupců A A
147. Duplikování hodnoty na vybraném sloupci A A
148. Volba importu
149. Změna pozice jednotlivých řádků A A
150. Import do zakázky: ImportCSV-J A A
151. Import do zakázky: ImportCSV-2 A
152. Import do zakázky z DAEX Vestavky - pouze korpus A
153. Zohlednění výtěžnosti v tiskových sestavách A A
154. Tiskové sestavy A A
155.     Dodací list A A
156.     Spotřeba A A
157.     Materiálové náklady A A
158.     Materiálové náklady P A A
159.     Kusovník A1 A A
160.     Kusovník A2 A A
161.     Kusovník B A A
162.     Kusovník C1 A A
163.     Kusovník C2 A A
164.     Kusovník E A A
165.     Zakázkový list A A A
166.     Zakázkový list B A A
167.     Zakázkový list C A A
168.     Spotřeba + operace A A
169.     Materiálové náklady + operace A A
170.     Pozice A A
171. Optimalizace A A
172. Optimalizování plošných materiálů v zakázce A A
173. Optimalizování dávky A A
174. Rozpis dílů dle použitého materiálu A A
175. Nastavení hranice pro odečet hrany A A
176. Nastavení řezové spáry A A
177. Nastavení ořezu desky X1 A A
178. Nastavení ořezu desky X2 A A
179. Nastavení ořezu desky Y1 A A
180. Nastavení ořezu desky Y2 A A
181. Zobrazení popisu na desce A A
182. Zobrazení ID na desce A A
183. Volby zobrazení písmen nebo čísel na dílech A A
184. Reverzní zobrazení NP A A
185. Omezení vnoření řezů A A
186. Metody optimalizace A A
187.     maximální A A
188.     dlouhé pásy A A
189.     krátké pásy A A
190.     kombinace A A
191. Zobrazení procentuální vytíženosti A A
192. Zobrazení vytíženosti v M2 A A
193. Tiskové sestavy A A
194.     Jeden nářezový plán na stránce A A
195.     Dva nářezové plány na stránce A A
196.     Jeden nářezový plán + výpis prvků A A
197.     Kusovník s určením pozice na NP A A
198.     Přehled A A
199.     Nářezový plán + Etikety A
200.     Kusovník A2 A A
201.     Kusovník s určením pozice NP-var2 A A
202.     Nářezový plán + Etikety-B A
203.     Nářezový plán + Etikety-C A
204.     Výroba 2 A A
205.     Výroba 2a A A
206.     Výroba 2b A A
207.     Výroba 2c A A
208.     Výroba 2d A A
209.     Výroba 2e A A
210. Použití skladu při výpočtu A
211. Vrácení zbytků na sklad A
212. Nastavení kvality výtěžnosti NP A A
213. Určení prvku, který vstupuje první do optimalizace A A
214. Zobrazení hran v nářezových plánech včetně tiskových
sestav - vylepšené zobrazení
A A
215. Možnost propojení na pilu A
216. Možnost rozšíření tisku štítku A
217. Číselníky A A
218. Sortiment A A
219. Třídění dle: A A
220.     sestav A A
221.     plošných dílů A A
222.     délkových dílů A A
223.     ostatních dílů A A
224.     plošných materiálů A A
225.     délkových materiálů A A
226.     ostatních materiálů A A
227.     operací A A
228. ID A A
229. Název A A
230. Poznámka A A
231. MJ A A
232. Rozměr desek plošných dílů A A
233. Použít cenu vypočítanou A
234. Typ ceny A
235. Nákupní cena A A
236. Režie A
237. Výrobní cena A
238. Zisk A
239. Prodejní cena A
240. Upravená cena A
241. Upravená 1-5 A
242. Upravená B A
243. Sleva A
244. Dodavatel A A
245. Směry vláken A A
246. Cena zadaná u sestav A
247. Definování kategorií A
248. Drážkování A A
249. Plošné díly pro CNC A A
250. Pevné složení A A
251. Filtrace A A
252. Kopírování A A
253. Duplikování A A
254. Mazání A A
255. Vkládání do sestavy A A
256. Hromadné nastavení cen - makro A
257. Stop ceny A
258. Parametrizace A
259. Sklad A
260. Sklad plošných dílů A
261. Sklad délkových materiálů A
262. Sklad ostatních materiálů A
263. Zobrazení aktuálního stavu sortimentu A
264. Pohyb skladu A A
265. Vyskladnění délkového a ostatního materiálu A
266. Exporty a importy A A
267. Import z DG do zakázky A A
268. Import z DG do sortimentu A
269. Import z TurboFloorPlanu do zakázky A A
270. Možnost rozšíření Exportních/Importních podmínek A
271. Zákazníci A A
272. Adresář zákazníků A
273. Nastavení a zabezpečení A A
274. Standard
275.     Telefonní čísla a jména A A
276.     Primární tiskové sestavy A A
277.     Nastavení slev A A
278.     Nastavení optimalizace A A
279.         Výtěžnost plošných materiálů A A
280.         Výtěžnost délkových materiálů A A
281.         Nastavení defaultního směru vláken A A
282.         Nastavení tloušťky hrany pro odečet A A
283.         Reverzní zobrazení NP A A
284.         Omezení vnoření řezu na 3 A A
285.         Default SmVI(X,Y,0) A A
286.         Náročnost výpočtu A A
287.         Nabízet sklad A A
288.         Konverze cen A A
289.         Barevné zobrazení hran v optiomalizaci A A
290. Administrátor
291.     Prefix nabídky a objednávky A A
292.     Sekvence A A
293.     Nastavení nacionál prodejce A A
294.     Nastavení faktur A A
295.     Nastavení slev A A
296.     Nastavení zaokrouhlení DPH na fakturách A
297.     Nastavení počtu desetinných míst v Poznámky a dohoda A
298. Nápověda A A
299. Help v PDF A A
300. Výuková videa A A
301. Importy dat do zakázek - kusovníky CSV A
302. Importy dat do sortimentu CSV A
303. Exporty kusovníků z nářezových plánů CSV A
304. Exporty dat optimalizace nářezových plánů do pil za příplatek PP A