DAEX CUT BASIC 20 CZ

Nákup
krabice DAEX CUT BASIC 20 CZ

2.990,-Kč 
cena bez DPH
na CD    stáhnout
OBJEDNAT
tel: 543 236 223
Hardware

Pro 32-bit systém:

 • Microsoft® Windows 10, Windows 8*, Windows 7
 • CPU 1 GHz 32-bit
 • 4 GB RAM

Pro 64-bit systém:

 • Microsoft® Windows 10, Windows 8* 64-bit, Windows 7 64-bit
 • CPU 1 GHz 64-bit
 • 8 GB RAM

  * Poznámka: DAEX je určen pro stolní počítače a notebooky, které splňují výše uvedené systémové požadavky. Windows RT pro tablety není podporován.

Doporučené

Vaše práce v 64 bit bude rychlejší, pokud zvolíte výkonnější procesory a 8+GB RAM.

Doporučený seznam podporovaných grafických karet a ovladačů třetí stranou pro RedSDK (bez záruky firmy ŠPINAR - software): ZDE
Základní informace
DAEX CUT BASIC je skvělým a silným nástrojem pro vedení zakázek ve výrobě v menších truhlářských a nábytkářských firmách. Program obsahuje nástroje pro předvýrobní přípravu a řadu užitečných tiskových výstupů pro výrobu včetně optimalizace nářezových plánů.

DAEX CUT BASIC plně nahrazuje náš nejprodávanější optimalizační produkt DAEX CUT s řadou nových nástrojů a výstupů.

DAEX CUT BASIC nabízí komfortní a přehledné uživatelské prostředí a rychlý přístup k základním informacím pro výrobu jako jsou: kusovník a optimalizace nářezových plánů včetně výpisů dílů u tiskových sestav, spotřeba materiálů... Rozměry dílů se generují s ohledem na tloušťku hrany a její započitatelnosti do celkového rozměru. DAEX CUT BASIC funguje jako samostatný program nebo je nabízen s produktem DAEX GENERATOR nebo TurboGENERATOR, se kterým je plně propojen a může tak poskytnout okamžitou informaci o složení skříňky přímo z TurboCADu. Již v základním programu DAEX CUT BASIC může uživatel zpracovat díl až do detailů drážkování nebo definování šikmého řezu, tedy data která zpracovává pila. Dále lze k dílům přiřadit i soubory programů pro vrtání a frézování pro CNC stroje.
Nové:
 • Časové zálohy
  S každým uložením zakázky vzniká nová záloha, označená časovým razítkem, k těmto zálohám je možné se vrátit.
 • Skladové karty v databázi
  Možnost sdílet stav skladu mezi více uživateli.
 • Jednodušší přiřazení dílčích položek materiálů nebo operací k samotnému prvku
 • Nové tiskové sestavy a zpřehlednění kusovníků
 • Definice místnosti pro umístění sestavy

Vylepšení:
 • Nový přehlednější vzhled sortimentu
 • Rozšířené možnosti nastavení odečtů hran v závislosti na požadavku vycházejícího z typu technologie olepovačky ("předfrézování")
 • Další obecné úpravy

Další vylepšení předchozích verzí DAEXu
 • Časové zálohy
  S každým uložením zakázky vzniká nová záloha, označená časovým razítkem, k těmto zálohám je možné se vrátit.
 • Skladové karty v databázi
  Možnost sdílet stav skladu mezi více uživateli.
 • Jednodušší přiřazení dílčích položek materiálů nebo operací k samotnému prvku
 • Nové tiskové sestavy a zpřehlednění kusovníků
 • Definice místnosti pro umístění sestavy
 • Nový přehlednější vzhled sortimentu
 • Rozšířené možnosti nastavení odečtů hran v závislosti na požadavku vycházejícího z typu technologie olepovačky ("předfrézování")
 • Další obecné úpravy

 • Přijímá data z DAEX Generator 32 bit i 64 bitové verze
 • Filtr s náhledy na položky sortimentu
  Filtr zobrazuje obrázky seřazené v katalogové formě k položkám materiálů a sestav pro jejich jednodušší výběr ze sortimentu.
 • Vylepšené sdružené formáty
  Nyní DAEX CUT nabízí větší variabilitu při sestavení dílů do sdruženého formátu.
 • Import pořadí hran definovaném již v grafice z DAEX Generator/TurboCAD
 • Možnost nastavení snadnějšího výběru matriálu hran
  Nyní je možné nastavit, zda si DAEX CUT má při zadávání hran pamatovat poslední vybranou hranu na všech prvcích, poslední vybranou hranu na konkrétním prvku nebo bude výběr řízen předefinovanou hranou dle materiálu dílu.
 • Možnost zadání vzorců v polích definující rozměry prvků
 • Možnost objednat propojení zakázek pro DAEX CUT pro pilu, hranování a další zpracování přes formuláře na internetu nebo Excelu od externích zákazníků.
 • Nové tlačítko „Vrátit“
  Umožní vrátit naposledy uložený stav zakázky.
 • Výpis sestav, ve kterých je obsažena položka, kterou je nutné smazat ze sortimentu.
 • Množnost měnit ID existující zakázky
 • Uživatelské nastavení sloupců
  Uživatel si nyní může zvolit, které sloupce v DAEX CUT chce vidět a které mají být skryté.
 • Obnovená zakázka ze souboru se nyní označí v přehledu
 • Vylepšené scrollování v zakázce
 • Vylepšení tiskových výstupů, které nyní obsahují údaj o pořadí hran.
 • Vylepšené tiskové sestavy Kusovníků, Štítků, Technického popisu a Zakázkového listu dle dodavatelů.
 • Zpřehlednění zápisu částky - oddělené tisíce.
 • Volba vlastního loga v Nastavení
 • Importy a Exporty dat do zakázky jsou možné až od verze DAEX CUT Pro

 • Balení
  Tento nový typ položky umožňuje vložit do “Balení“ různé položky ze sortimentu DAEXu a ty hromadně přenášet do jednotlivých sestav v zakázkách. Například lze vytvořit „Balení“ obsahující více položek kování nebo se bude jednat o položky operací povrchové úpravy (receptura úpravy). Pokud toto balení vložím do zakázky, nebo sestavy v zakázce, tak se v ní objeví jednotlivé položky obsahující dané „Balení“ (Balení může být i samostatnou položkou). Výhodou je, že není nutné více položek pro zakázku vyhledávat jednotlivě, ale lze více položek předem definovat do „Balení“ a ty vložit do zakázky hromadně. Tento nástroj zefektivní práci při editaci sestav v zakázkách.
 • Definice pořadí hran a jejich překrývání
  Tento nový typ zobrazení zpřehledňuje pořadí hran v tiskovkách, aby při olepování nedocházelo k záměně.
 • Preferované hrany u plošných materiálů
  U plošných dílů je možné přiřadit preferovanou hranu. Ta se pak automaticky nabízí jako první při definování hran.
 • Rychlejší výpočet optimalizace nářezových plánu
  Nyní lez lépe využít výkonných počítačů s větší pamětí RAM pro rychlejší výpočet optimalizace nářezových plánů.
 • Priorita zbytků
  Nastavení umožní hospodárnější využití plošného materiálu.

 • Vyhledávání položek v sortimentu
  Nyní je možné k položkám v sortimentu přiřadit náhledy a náhledy využívat i při vyhledávání položek v sortimentu.
 • Rozpad
  Nové tlačítko na rozpad sestav.
 • Archivace zakázek
  Objednávky z nabídek v archivu – pokud se z nabídky, která je ve složce v archivu (@Archiv) vytvoří objednávka, existuje možnost přepnutí nastavení, aby se tato objednávka automaticky uložila do aktuální složky.
 • Doplněny náhledy pro všechny sestavy v sortimentu
  Výběr sestav je díky náhledům přehlednější. Náhledy jsou zpracovány jako vizualizace.
 • Zjednodušený filtr výběru prvků v sortimentu
  Postačí zadat část názvu nebo ID pro vyfiltrování shodných položek, které alespoň část zadaného řetězce v sobě obsahují.
 • Možnost nastavit okamžité zobrazí filtru pro vyhledávání
  Lze nastavit okno filtru před prohledáváním položek v seznamu a následným vyvoláním tohoto nástroje.
 • Zjednodušení zobrazení tiskových sestav
  Je možné nastavit zobrazení tiskových sestav bez blokací souvisejících bez nutnosti potvrzování záložek „Poznámky a dohoda“ a „Termíny“.
 • Info okno – Nová sekce „Materiál“ s náhledy + nyní i v Sortimentu.
 • Upraven přenos položek ze sortimentu
  Při přenosu položky ze sortimentu je možné nastavit, aby se do ID položky vkládal název a ID materiálu.
 • Upravena možnost správy vkládání položek ze sortimentu do zakázky
  Při vkládání položky ze Sortimentu do Zakázky do složení sestavy je možné nastavit, aby zůstala označena sestava pro vkládání dalších položek a nebylo nutné se k sestavě vracet.
 • Sjednocen vzhled standardních tiskových sestav
 • Do tiskových sestav kusovníků doplněn upřesňující index rozlišující typ materiálu pro zamezení chybného označení shodných dílů různých materiálů
 • Zjednodušený výběr obrázků pro tiskové sestavy Nabídek/Objednávek
 • Obrázky vložené do tiskovek Nabídka nebo Objednávka se současně uloží do složky zakázky
 • Upraveno načítání příloh souborů podkladů k zakázce
  Veškeré podklady v PDF, JPG, DOC, TXT a v dalších formátech se při kopírování do přílohy k zakázce automaticky označí s indexem dané zakázky a uloží do její složky.
 • Zvýraznění řádků u položek
 • Další obecné opravy na základě připomínek našich uživatelů

 • DAEX CUT přebírá pozici definovanou ve výkresové dokumentaci a tím upřesňuje jedinečnost prvku nebo celé sestavy a její dohledání ve výkresové dokumentaci.
 • DAEXu CUT přebírá označení sestav včetně skupin, které blíže určují příslušnost k určitému setu.
 • Tisková sestava Kusovník A1 a kusovníku A2(přidání nových atributů).

 • Nové tiskové sestavy. Technický popis výrobku, Seznam materiálů, Etikety E
 • Nyní existuje obousměrná komunikace při změně materiálu mezi DAEX CUT Pro a DAEX Generatorem
 • Možnost Přidávání/Odebírání sortimentů
 • Nové příklady a animace

 • Nyní lze přirážku generovat automaticky i při změně rolovátka Atyp a navíc zůstává vazba i na import Atypu z grafiky
 • Upravený import sčítaných dílců (aby se neimportovaly sestavy jako TotalATYP)
 • Upraven sortiment (upravené Názvy/měrné jednotky/Typy prvků dvířek - plošné)
 • Upraveno duplikování hodnoty v rolovátku ATYP - nastavování přirážky
 • Upravena tisková sestava č.4/Výroba - Spotřeba (+O)
 • Upravena tisková sestava č.7/Výroba - Kusovník E
 • Import z DG: Název z DG = pouze název (např. "Levý bok")
 • Import z DG: TotalATYP číslovaný - Název = ID (např. "BOK_LEVY")
 • Přepisovatelný název ze sortimentu (při importu dle nastavení)
 • Možnost rychlejší změny DPH v sortimentu (rychlejší rekce na změny výše DPH) – nyní nastaveno 15%/21% DPH
 • Nastaven přepočet všech stran v sortimentu (při zachování nastaveno stránkování)
 • Číslování podvariant - standardně nastaveno NE

 • Filtr zobrazení pro NP
 • Nová možnost automatického označování prvků
 • Možnost importu do otevřené zakázky
 • Nové typy exportu a importu dat
 • Jednodušší aktualizace materiálu
 • Změna typu prvku

Filtr zobrazení pro nářezové plány. Po aktivaci filtru se zobrazí pouze prvky, které přecházejí do NP. Prvky nákupu nejsou zobrazeny.


Po aktivaci filtru:
Novinky verze 10
 • Sdružené NP
 • Upravené zobrazení hran v NP
 • Nová ozvučená výuková videa
 • Definice nových materiálů přímo ze zakázky
 • Nové importy dat do zakázky - CSV/TXT
 • Další drobná vylepšení :
  • Možnost importu prvků do zakázky se stejným ID (ID se nesčítají)
  • Tisk Prázdných Oddílů
  • Import tagu Element - Upravený import z DG - Tag Element = Kusový prvek
  • Možnost - manuálního zadání ID zakázky
 • Nové tiskové sestavy :
  • Výroba2
  • Výroba2a - po jednotlivých materiálech
  • Výroba2b
  • Výroba2c
  • Výroba2d
  • Výroba2e
  • NP+Etikety
  • Seznam materiálů (součty)

Sdružené NP

Nově lze definovat Sdružené nářezové plány. U definovaných prvků pro nářezový plán je nyní možné zvolit dílce, které se mají řezat společně. Při vytváření NP se tyto dílce sdruží v jeden dílec, který vstupuje do NP jako samostatný díl.


Možnost importu prvků do zakázky se stejným ID

V případě importu prvků z DAEX Generator do DAEX CUT Professional se stejným označením ID, je nyní možné nastavit tak, aby se prvky nesčítaly, ale načítaly se odděleně. U takto načtených prvků mohou být odlišně zadané operace nebo jiné atributy.


Úprava zobrazení hran v NP

Nové, přehledné zobrazení hran v Optimalizaci. Barevné odlišení tloušťky hran.
Nově vygenerované hrany se promítnou i do tiskových sestav


Nová definice materiálů v zakázce

Jednodušší zadání nového plošného i délkového materiálu bez nutnosti vstupu do skladu sortimentu.
Lze zadat materiál pouze pro danou zakázku bez vazby na sortiment. Vhodné pro nové speciální materiály, které se již v dalších zakázkách neopakují. Též je možné přes novou definici materiálu v zakázce uložit nový materiál současně do zakázky a do sortimentu pro použití v dalších zakázkách.
Import tagu Element - Upravený import z DG - Tag Element = Kusový prvek

Manuální zadání ID zakázky

Nově je možné zadat vlastní ID zakázky, nebo využívat přednastavenou číselnou řadu.


Import dat do zakázky

CSV/TXT – Nový import dat do DAEXu – s možností definice hranování.

 • Příklad zápisu formátu TXT

 • Příklad zápisu formátu CSV

 • Ukázka načtených dat z DAEX-vestavky do DAEX-CUT

Úprava zobrazení směru vlákenTisk Prázdných Oddílů

Nově se netisknou v tiskových sestavách prázdné oddíly.

Nové tiskové sestavy
 1. Výroba2

 2. Výroba2a - po jednotlivých materiálech
 3. Výroba2b
 4. Výroba2c
 5. Výroba2d
 6. Výroba2e
 7. NP+Etikety


Novinky verze 9
Hlavní přednosti verze 9:
 1. Zjednodušené nářezové plány (ZNP)
 2. Vyskladnění zakázky
 3. Nové tiskové sestavy
    a. Zakázkový list A
    b. Zakázkový list B
    c. Zakázkový list C (dle dodavatelů)
    d. Nářezový plán + Etikety
    e. Pohyb skladu
 4. Nastavení počtu desetinných míst v záložce Poznámky a dohoda
 5. Info o prvku + přepínání Obchod/Výroba


1) Zjednodušené nářezové plány (ZNP)


Umožňuje hromadnou změnu materiálů u plošných, nově i délkových a kusových materiálů. Nabízí přehlednější zobrazení informací o prvku.


2) Vyskladnění zakázky


Funkce umožňující vyskladnit ostatní a délkové materiály, které jsou použity v dané zakázce.

3) Nové tiskové sestavy


 1. Zakázkový list A

 2. Zakázkový list B 3. Zakázkový list C (dle dodavatelů) 4. Zakázkový list + Etikety 5. Pohyb skladu


  Tisková sestava registrující pohyby materiálů ve skladu, jejich naskladnění, odebrání, návrat zbytků apod.4) Nastavení počtu desetinných míst v záložce Poznámky a dohoda


5) Info o prvku + přepínání Obchod/Výroba


Tlačítko Obchod/Výroba v okně Info o prvku umožňuje plynulé přepínání mezi obchodními a výrobními informacemi.


Novinky verze 8
Hlavní přednosti nové verze 8:
 1. Kvalita výpočtu optimalizace (vyšší výtěžnost)
 2. Nové tiskové sestavy
    a.Kusovník A2 - nová tisková sestava v “Optimalizaci“
    b.Kusovník E - nová tisková sestava v modulu “Příprava výroby“
 3. Zobrazení hran v nářezových plánech
 4. Možnost vytváření více sortimentů a přepínání mezi nimi
 5. Možný import dat z programu TurboFLOORPLAN
 6. Konverze cen
 7. Výuková videa
  a další úpravy


1) Kvalita výpočtu optimalizace


Podstatnou úpravou nové verze 8 je zkvalitnění výpočtu optimalizace. Uživatel má nyní možnost ovlivnit kvalitu výpočtu nastavením vyšší stupň přepočtu vnoření desek do algoritmu výpočtu optimalizace v hodnotách od 0 do 5. Hodnota 0 je základní. Hodnota 5 je nastavení pro nejvyšší optimalizaci. Pro reálné použití je doporučeno využívat nastavení 0-2. Vyšší kvalita optimalizace je náročnější na čas výpočtu (doporučeno pro silnější PC).
Navíc je v algoritmu výpočtu optimalizace přednastavena funkce, která při výpočtu vyměňuje prvky, které vstupují do výpočtu optimalizace jako první. Tato funkce také významně ovlivňuje kvalitu výtěžnosti “Nářezových plánů“. Toto nastavení lze aktivovat i pro manuální výběr.


Ukázka NP při nastavení kvality výpočtu optimalizace na hodnotu 0, bez automatického přepočtu rotace prvků. Výsledná výtěžnost je 60,59%.


Ukázka NP při nastavení kvality výpočtu optimalizace na hodnotu 5, s automatickým přepočtem rotace prvků. Výsledná výtěžnost je 71,24%.

Z výše uvedeného příkladu je zřejmé kolik materiálu může použití této funkce ušetřit (v našem případě je to u jedné desky 11%).

Nové tiskové sestavy


 1. Kusovník A2

  je nová tisková sestava po “Optimalizaci“. Kusovník je totožný s tiskovou sestavou stejného názvu z modulu “Příprava výroby" a je navíc rozšířen o označení prvků na plotnách. Pomocí této tiskové sestavy lze velice rychle a přehledně přiřadit nařezané desky jednotlivým sestavám.


 2. Kusovník E

  je nová tisková sestava v modulu “Příprava výroby“. Vypisuje jednotlivé prvky po materiálech a obsahuje informace o spotřebě materiálu, ceně za tento materiál, počtech kusů, které se z daného materiálu budou řezat a rozměrech dílců a hranování.3) Zobrazení hran v nářezových plánech


V nářezových plánech lze nastavit barevné zobrazení tloušťky hran, přiřazených k dílci. Již v tiskové sestavě nářezového plánu je zřejmé jak je která deska hranovaná. Navíc lze i barevně odlišit typ tloušťky hrany.4) Možnost vytváření více sortimentů a přepínání mezi nimi


DAEX CUT dovoluje přepínání mezi variantami sortimentu. Ve standardním nastavení lze sortiment vybrat a aktivovat.


Roleta s výběrem databází.


5) Možný import dat z programu TurboFLOORPLAN


V DAEXu je připravený import dat vyexportovaných z TurboFLOORPLAN. Jestliže je v DAEX CUT vytvořen sortiment sestav s identifikátory shodnými s databází v TurboFLOORPLANU, tak při importu jsou tyto sestavy přenášeny do zakázky včetně cen. V případě, že sestava v sortimentu není, tak je možné aby se vytvořila jako nová. Součástí standardní instalace je možnost nastavení sortimentu, který v sobě obsahuje identifikátory shodné s názvy rozšiřujících kuchyní v TurboFLOORPLANU.

6) Konverze cen


Z důvodu přechodu Slovenska na Euro, ale nejen proto, je zavedena funkce konverze cen, která přepočítá všechny ceny dle zadaného koeficientu. Pro Slovenské uživatele jsou připraveny speciální obchodní tiskové sestavy.7) Výuková videa


Součástí podpory je kompletní “Nápověda ve formátu PDF“ a výuková videa s příklady jak používat DAEX CUT.
Ukázky a novinky programu

Přehled zakázek

DAEX CUT BASIC umožňuje založit přehlednou databázi Zákazníků a Zakázek. Zakázka může obsahovat informace jako jsou například:
 • údaje o zákazníkovi
 • termíny objednání/dodání
 • cena materiálu...

Zakázky lze zálohovat (vytvářet uložiště dal na serveru), obnovovat, mazat a odesílat e-mailem... Třídění a vyhledánání dat podle klíčových slov v databázi Zakázek je samozřejmostí.


Informace o zakázce

Hlavička Zakázky například obsahuje fakturační a dodací adresu, termíny, požadavky na montáž a dopravu a další potřebné informace, které je možné k vedení Zakázek doplnit.

Adresář zákazníků

Součástí DAEX CUT BASIC je vedení vlastní databáze zákazníků. Díky tomuto modulu má uživatel k dispozici nástroj pro rychlé vyhledání svých zákazníků.

Příprava výroby

DAEX CUT BASIC obsahuje přehledný modul “Příprava výroby“, který je určena pro zpracování dat výrobních výstupů. Skříňky (nebo jiné sestavy Okna, Dveře…) mohou být zadány ve stromové struktůře. Datavá struktura může být například tvořena Sestavou / Prvky / Materiálem / Operacemi ... Položky plošných dílů mohou obsahovat:
 • informace o rozměrech dílů
 • hranování, materiálu
 • nadmírách
 • nákupní ceně za materiál
 • drážkování
 • výstupy nářezových plánů (pila)
 • šikmé hrany
 • možné připojení programu CNC...


V přehledné tabulce se stromovou strukturou je možné jednoduše data třídit a vyhledat.

Výrobní výstupy

K tiskovým výrobním výstupům například patří kusovníky prvků, spotřeba materiálů, cena za materiál, dodací list, zakázkový list, součet operací, přiřazení dílů k prvkům s ohledem na nářezový plán...


Optimalizace

V modulu Optimalizace nářezových plánů generuje program DAEX CUT BASIC s možností : maximální výtěžnost, řezání na krátké nebo dlouhé pásy a jejich možná kombinace.

Před vlastní optimalizací lze nářezové plány ovlivnit z hlediska tloušťky hran, zda se mají nebo nemají odečítat od celkového rozměru řezané desky. Lze přednastavit pravidlo odečítání hran k deskám vloženým do optimalizace. Program odečítá hranu nebo ponechá celý rozměr dílce bez odečtu na základě hodnoty tloušťky hrany na dílci a zadaného pravidla.

Tiskové výstupy po optimalizaci

DAEX CUT BASIC nabízí řadu variant tiskových sestav pro optimalizaci.


V modulu “Optimalizace nářezových plánů“ lze dále definovat :
 • procentuální výtěžnost
 • označení čísla/písmena
 • popis dílů v NP (název/ID)
 • tloušťku řezné spáry
 • ořezy řezané desky
 • minimální rozměr pro výpočet optimalizace
 • nastavení velikosti zbytků
 • nová tisková sestava přiřazující kódy k prvkům (vazba nářezový plán / výpis prvků)

Sortiment materiálů, prvků a sestav

DAEX CUT BASIC má vlastní databázi “Sortiment“, kam je možné vložit informace o sestavách skříní (oken, dveří..), prvcích, materiálech plošných, délkových, ostaních a operacích. Dále informace o rozměrech, nákupní ceně, dodavateli, kategorii... Pro lepší správu dat je možné v sortimentu data třídit a filtrovat dle různých kritérií.


Import/Export

Zakázku lze vytvořit manuálně (vložením příslušných dat) nebo importem z DAEX GENERATOR/TurboGENERATOR včetně programů TurboCAD nebo TurboFLOORPLAN (lez k programu dokoupit).

Nastavení + zabezpečení

DAEX CUT BASIC nabízí řadu možností Standardního nebo Administrátorského nastavení. Administrátor programu může částečně ovlivnit přostředi programu pro jednotlivá pracoviště.

Ovládání programu

Všechny moduly mají podobný styl ovládaní, což zjednodušuje nároky na obsluhu. Položky lze kopírovat, mazat, hromadně měnit materiály a to vše pomocí voleb na pravém tlačítku myši nebo přes “rychlé klávesy“.


DAEX CUT BASIC je součástí produktu DAEX GENERATOR a DAEX TurboGENERATOR (plug-in programu TurboCAD).