Plánovač schůzek

Kontaktní formulář

Návrh termínu schůzky:


Jméno:
Firma:
Email:
Telefon:
Termín schůzky:
Čas:
Poznámka:

Děkujeme Vám za zaslání návrhu termínu schůzky.
Potvrzení nebo nový návrh termínu Vám zašleme co nejdříve to bude možné.


Ud?luji souhlas ní?e vycházející z na?ízení Evropské unie, které má platnost od 25. 5. 2018. Cílem je vy??í ochrana spot?ebitel? z hlediska ?í?ení a podmínek vyu?ívání osobních údaj?.

Zasílání obchodních sdělení


Mám zájem být informován(a) o novinkách produkt? a akcích firmy ŠPINAR - software a za tímto ú?elem souhlasím s vedením kontaktu z formulá?e v databázi firmy ŠPINAR - software.
(Kupující dává do odvolání souhlas se zpracováním osobních údaj? pro marketingové ú?ely prodávajícího, ve smyslu zákona ?. 101/2000 Sb.)

Odesláním formulá?e potvrzuji, že jsem oprávn?n jednat jménem spole?nosti uvedené v kontaktním formulá?i a jsem oprávn?n jejím jménem ud?lit spole?nosti ŠPINAR – software s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údaj? pro obchodní ú?ely.

Zásady ochrany osobních údaj?