Studentské soutěže

Čtvrtý ročník soutěže
STUDENTSKÉ PROJEKTY 2009/2010
pořádané společností ŠPINAR - software s.r.o.

Veřejná soutěž studentských prací v programu TurboCAD
pro Českou a Slovenskou republiku

Ve spolupráci se Střední školou stavební a dřevozpracující Ostrava-Zábřeh a Moravskoslezským dřevařským klastrem

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

 • Kompletní tisková zpráva: tiskova_zprava.pdf
 • Celkové pořadí hlavní kategorie soutěže: hlavni_cena.pdf
 • Cena médií: cena_medii.pdf
 • Cena učitelů: cena_ucitelu.pdf
 • Zvláštní ceny: zvlastni_ceny.pdf
 • Soutěž dovedností: soutez_dovednosti.pdf


 • Nejúspěšnější školou
  celé soutěže se stala
  Střední uměleckoprůmyslová škola
  hudebních nástrojů a nábytku
  Hradec Králové
  Zástupci nejúspěšnější školy v soutěži a ocenění studenti, zprava: vítězka soutěže Jana Bubáková (SUPŠ HNN Hr.Králové); 2. místo v hlavní kategorii a Cena médií Michal Papuga (MENDELU v Brně); 1. místo v nábytkářské kategorii Pavel Píša (SUPŠ HNN Hr.Králové); Mgr. Václav Kosina a Ing. Luděk Jekl (SUPŠ HNN Hr.Králové).
  Zástupci nejúspěšnější školy v soutěži
  a ocenění studenti,
  zprava: vítězka soutěže Jana Bubáková (SUPŠ HNN Hr.Králové); 2. místo v hlavní kategorii a Cena médií Michal Papuga (MENDELU v Brně); 1. místo v nábytkářské kategorii Pavel Píša (SUPŠ HNN Hr.Králové); Mgr. Václav Kosina
  a Ing. Luděk Jekl (SUPŠ HNN Hr.Králové).


  1. místo v hlavní kategorii soutěže:
  Jana Bubáková
  Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů
  a nábytku Hradec Králové  2. místo v hlavní kategorii soutěže a Cena médií
  Michal Papuga
  Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta  3. místo v hlavní kategorii soutěže:
  Tomáš Sapík
  Česká zemědělská univerzita v Praze,
  Fakulta lesnická a dřevařská


  1. místo v nábytkářské kategorii,
  Pavel Píša
  SUPŠ HNN Hradec Králové

  1. místo ve strojařské kategorii
  Luboš Mašek a Pavel Pavlas
  SOUT Chotěboř

  1. místo ve stavařské kategorii
  Viliam Šištík
  SPŠ Považská Bystrica

  Cena za prezentaci
  Jiří Hlávka
  SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo s.r.o., Přímětická

  Cena učitelů
  Miroslav Beran
  Gymnázium Nový Bydžov

  Cena za odbornou prezentaci
  Arnošt Vespalec
  SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov

  Cena za animaci
  Radko Švec
  SOŠD Zvolen


  Finálové projekty :

  SSOŠ Bardejov; MENDELU v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta; SŠNO Bystřice pod Hostýnem; SOŠ a SOUTO Česká Třebová; SUPŠ HNN Hradec Králové; SOUT Chotěboř; SOŠD Krásno nad Kysucou; SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov; Gymnázium Nový Bydžov; SŠSD Ostrava-Zábřeh; SPŠ Považská Bystrica; ČZU v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská; SOŠ a SOUN Rosice u Brna; SOŠD Topoľčany; SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo s.r.o., Přímětická; SOŠT a SOU Znojmo; SOŠD Zvolen; SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina.


  Fotogalerie :

  Účastníci soutěže před zahájením. Studenti před obhajobou projektů. Studenti před obhajobou projektů.
  Odborná porota. Odborná porota při obhajobě studentských projektů. Odborná porota při obhajobě studentských projektů: vlevo Ing. Jozef Behuliak (SPŠ Považská Bystrica) a vpravo Ing. Stanislav Zavarský (Drevostyl Zavarský)
  Obhajoba projektu: Radko Švec, SOŠD Zvolen. Obhajoba studentských projektů. Obhajoba studentských projektů.
  Před slavnostním vyhlášení vítězů soutěže vystoupili studenti ostravské konzervatoře. Cenu učitelů získal Miroslav Beran (Gymnázium Nový Bydžov) vlevo; cenu předali Ing. Jozef Behuliak (SPŠ Považská Bystrica) uprostřed a Ing. Jiří Pátek (SOUT Chotěboř) vpravo.Cenu za prezentaci získal Jiří Hlávka (SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo s.r.o., Přímětická) vpravo; cenu předal Ing. Luděk Jekl (SUPŠ HNN Hradec Králové) vlevo. Cenu za odbornou prezentaci získal Arnošt Vespalec (SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov) vlevo; cenu předal Mgr. Václav Kosina (SUPŠ HNN Hradec Králové).
  Ocenění 3. místa v hlavní kategorii soutěže, zprava: vítěz Tomáš Sapík (ČZU v Praze, FLD); ocenění převzal také vyučující p.Martin Böhm (ČZU v Praze, FLD); cenu předali Mgr. Jozef Hazlinger (SOŠD Zvolen) a Ing. Zdeňka Brücknerová (SOŠ a SOUN Rosice u Brna). 2. místo v hlavní kategorii soutěže získal Michal Papuga (MENDELU v Brně, LDF) druhý zprava; ocenění převzal také vyučující Doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (MENDELU v Brně, LDF) vlevo; cenu předali Ing. Jan Štursa (SŠSD Ostrava-Zábřeh) vpravo a Ing. Filip Čmiel (VŠB, FAST) druhý zleva. 1. místo v hlavní kategorii soutěže získala Jana Bubáková (SUPŠ HNN Hradec Králové); cenu předal předseda poroty Doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (MENDELU v Brně, LDF).
  Doprovodný program probíhal v prostorách hornického muzea Landek. Doprovodný program probíhal v prostorách hornického muzea Landek. Doprovodný program probíhal v prostorách hornického muzea Landek.
  Studenti při prohlídce expozice báňské záchranné služby. Studenti při prohlídce expozice báňské záchranné služby. Účastníci finále při prohlídce hornického muzea.
  Příprava na fárání do dolu, které proběhlo v rámci prohlídka hornického muzea. Sjezd výtahem do podzemní šachty. Prohlídka podzemních šachet.
  Prohlídka podzemních šachet. Prohlídka podzemních šachet. Prohlídka podzemních šachet.
  Pohled na hornické muzeum.Prohlídka podzemních šachet. Spojení v šachtách funguje.Spojení v šachtách funguje. Prohlídka podzemních šachet.Studenti při prohlídce báňského záchranářství.
  Vybraní účastníci finále při „skoku přes kůži“.Vybraní účastníci finále při „skoku přes kůži“. Vybraní účastníci finále při „skoku přes kůži“. Vybraní účastníci finále při „skoku přes kůži“.
  Obecenstvo sleduje aktéry „skoku přes kůži“. Společenský večer v restauraci Harenda. Společenský večer v restauraci Harenda.
  Společenský večer v restauraci Harenda. Společenský večer v restauraci Harenda. Studenti při praktické Soutěži dovedností.
  Doprovodný program pro účastníky: prohlídka Radniční věže v centru Ostravy. Vyhlídka z Radniční věže. Doprovodný program pro porotu: prohlídka kostelíku Hrabová.
  Slavnostní vyhlášení Soutěže dovedností v sále krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Přivítání na krajském úřadě: náměstkyně hejtmana moravskoslezského kraje pro školství Mgr. Věra Pálková. 3. místo v Soutěži dovedností obsadil Martin Majerčík (TU vo Zvolene, DF) vpravo; cenu předal Ing. Jan Poledník (MSDK).
  2. místo v Soutěži dovedností obsadil Marek Hankovský (SSOŠ Bardejov) vpravo; ocenění převzal také vyučující Ing. Hoško (SSOŠ Bardejov) vlevo; cenu předal Ing. Jan Štursa (SŠSD Ostrava-Zábřeh) uprostřed. 1. místo v Soutěži dovedností obsadil Vojtěch Klus (SŠNO Bystřice pod Hostýnem) druhý zleva; ocenění převzal i vyučující Ing. Tomáš Bílek (SŠNO Bystřice pod Hostýnem) druhý zprava; cenu předali náměstkyně hejtmana moravskoslezského kraje pro školství Mgr. Věra Pálková (vlevo) a Ing. Milan Špinar (ŠPINAR – software s.r.o.) vpravo. Nejúspěšnější školou 4. ročníku soutěže se stala Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové. Ocenění převzali Ing. Luděk Jekl (vlevo) a Mgr. Václav Kosina (druhý zprava); cenu předali Ing. Zdeněk Peřina ( VŠB, FAST) druhý zleva a předseda poroty Doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (MENDELU v Brně, LDF) vpravo.
  Předání čestného uznání Moravskoslezskému dřevařskému klastru za spoluorganizaci na soutěži: Ing. Milan Špinar (ŠPINAR – software s.r.o.) vpravo a Ing. Jan Poledník (MSDK) vlevo. Předání putovního předmětu spoluorganizátorské škole pro 5.ročník soutěže: Ing. Jan Štursa (SŠSD Ostrava-Zábřeh) vlevo a Mgr. Václav Kosina (SUPŠ HNN Hradec Králové) vpravo. Úspěšné zakončení 4.ročníku soutěže: zleva Doc. Ing. Josef Chladil,CSc. (MENDELU v Brně, LDF); Ing. Milan Špinar (ŠPINAR – software s.r.o.) a Ing. Jan Poledník (MSDK).

  Hlavní organizátoři a sponzoři
  Sponzoři a partneři  Mediální partneři  Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU