Studentské soutěže

Třetí ročník finále
STUDENTSKÉ PROJEKTY 2008/2009
pořádané společností ŠPINAR - software s.r.o.

Veřejná soutěž studentských prací v programu TurboCAD
pro Českou a Slovenskou republiku
Ve spolupráci se Strednou odbornou školou drevárskou Zvolen a Technickou univerzitou Zvolen, Drevárskou fakultou

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

 • Kompletní tisková zpráva: tiskova_zprava.pdf
 • Celkové pořadí hlavní kategorie soutěže: hlavni_cena.pdf
 • Cena médií: cena_medii.pdf
 • Cena učitelů: cena_ucitelu.pdf
 • Speciální ceny: specialni_ceny.pdf
 • Soutěž dovedností: soutez_dovednosti.pdf

 • Nejúspěšnější školou celé soutěže se stala:
  Technická univerzita Zvolen,
  Drevárska fakulta

  Technická univerzita Zvolen, Drevárska fakulta
  Nejúspěšnější střední školu v soutěži se stala:
  Stredná odborná škola drevárska Zvolen


  zStredná odborná škola drevárska Zvolen


  Vítězný student Miroslav Štefanka (vlevo) a vyučující pan Marek Rybár (vpravo), ZSŠD Žarnovica
  Ocenění v hlavní kategorii třetího ročníku soutěže, zleva: 2. místo: Ing. Luděk Jekl a Miloš Píč, SUPŠ HNN Hradec Králové; 1.místo: Jozef Bednár a Ing. Milan Gaff, TU Zvolen, Drevárska fakulta; ceny věnovali a předali Ing. Milan Špinar, ŠPINAR - software s.r.o.; Arch. Ján Šubjak, obchodní ředitel společnosti VITAL; vicepromátorka města Zvolen Mgr. Alžběta Staníková; 3.místo Marek Hankovský a Ing. Ján Chabada, SSOŠ Bardejov


  1.místo v hlavní kategorii soutěže a 3.místo v Soutěži dovedností: Jozef Bednár Technická univerzita Zvolen, Drevárska fakulta
  1.místo v hlavní kategorii soutěže a 3.místo v Soutěži dovedností: Jozef Bednár Technická univerzita Zvolen, Drevárska fakulta


  2.místo v hlavní kategorii soutěže a Cena učitelů : Miloš Píč Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové
  2.místo v hlavní kategorii soutěže a Cena učitelů : Miloš Píč Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové


  3.místo v hlavní kategorii soutěže: Marek Hankovský Súkromná stredná odborná škola, Bardejov
  3.místo v hlavní kategorii soutěže: Marek Hankovský Súkromná stredná odborná škola, Bardejov


  2. místo v Soutěži dovedností, Cena médií, Cena ta konstrukční řešení Martin Majerčík TU Zvolen, Drevárska fakulta
  1. místo v Soutěži dovedností a Cena za technickou konstrukci Radko Švec SOŠD, Zvolen
  Cena za technickou konstrukci Jiří Hlávka SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo s.r.o., Přímětická
  2. místo v Soutěži dovedností, Cena médií, Cena za konstrukční řešení Martin Majerčík TU Zvolen, Drevárska fakulta


  1. místo v Soutěži dovedností a Cena za technickou konstrukci Radko Švec SOŠD, Zvolen  Cena za technickou konstrukci Jiří Hlávka SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo s.r.o., Přímětická  Cena za originalitu projektu Vít JelínekSOŠO a SOUŘ, Moravský Krumlov
  Cena za technickou aplikaci v CAM Radek Werner SOUT, Chotěboř
  Cena za modelářskou konstrukci Miroslav Beran Gymnázium Nový Bydžov
  Cena za originalitu projektu Vít Jelínek SOŠO a SOUŘ, Moravský Krumlov


  Cena za technickou aplikaci v CAM Radek Werner SOUT, Chotěboř


  Cena za modelářskou konstrukci Miroslav Beran Gymnázium Nový Bydžov


  Cena za zpracování prezentace k obhajobě soutěžního projektu Ján Koplaský SOŠD, Zvolen
  Cena za zpracování prezentace k obhajobě soutěžního projektu Ján Koplaský SOŠD, Zvolen
  Finálové projekty :

  SSOŠ Bardejov; SŠNO Bystřice pod Hostýnem; ISŠ Hodonín; SUPŠ HNN Hradec Králové; SOUT Chotěboř; SOŠD Krásno nad Kysucou; SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov; SOŠ Nitra; Gymnázium Nový Bydžov; SŠSD Ostrava-Zábřeh; SOŠ a SOU Písek; SPŠ Povážská Bystrica; SPŠD a SOUD Prešov; ZSŠDN Topoľčany; SOŠ a SOUT Třemošnice; SOŠD Vranov nad Topľou; SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo s.r.o., Přímětická; SOŠD Zvolen, TU Zvolen, Drevárska fakulta.


  Fotogalerie :

  Slavnostní zahájení soutěže, přivítání v prostorách SOŠD Zvolen ( Mgr.Jozef Hazlinger, ředitel školy SOŠD Zvolen ). Slavnostní zahájení soutěže, přivítání ve městě Zvolen ( Ing. Miroslav Kusein, primátor města Zvolen ). Galerie soutěžních projektů.
  Ukázka práce se dřevem v prostorách SOŠD Zvolen. Účastníci finále při obhajobě studentských projektů, v čele s odbornou porotou. Obhajoba studentských projektů.
  Výstup na Pustý hrad. Představení skupiny historického šermu na Pustém hradě. Zacházení s historickými zbraněmi.
  Účastníci si mohli sami vyzkoušet zacházení s historickými zbraněmi. Účastníci si mohli sami vyzkoušet zacházení s historickými zbraněmi. Účastníci si mohli sami vyzkoušet zacházení s historickými zbraněmi.
  Sraz účastníků finále před slavnostním vyhlášením výsledků soutěže v prostorách Zvolenského zámku. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže probíhalo v Královské síni Zvolenského zámku. Ceremoniál slavnostního vyhlášení výsledků soutěže proběhlo za účasti generálních partnerů soutěže, sponzorů, mediálních partnerů a předních osobností města Zvolen.
  Ceremoniál slavnostního vyhlášení výsledků soutěže proběhlo za účasti generálních partnerů soutěže, sponzorů, mediálních partnerů a předních osobností města Zvolen. Vyhlášení vítěze soutěže, zleva: Ing.Milan Gaff (TU Zvolen, Drevárska fakulta); vítěz Jozef Bednár (TU Zvolen, Drevárska Fakulta); ceny věnovali a předali Ing.Milan Špinar (ŠPINAR - software s.r.o.); Arch.Ján Šubjak (obchodní ředitel společnosti VITAL). Ocenění v hlavní kategorii třetího ročníku soutěže, zleva: 2. místo: Ing.Luděk Jekl a Miloš Píč, SUPŠ HNN Hradec Králové; 1.místo: Jozef Bednár a Ing.Milan Gaff, TU Zvolen, Drevárska fakulta; ceny věnovali a předali Ing. Milan Špinar, ŠPINAR - software s.r.o.; Arch. Ján Šubjak, obchodní ředitel společnosti VITAL; vicepromátorka města Zvolen Mgr.Alžběta Staníková; 3.místo Marek Hankovský a Ing. Ján Chabada, SSOŠ Bardejov
  Program společenského večera v kolibě Na Strážach Vítajtě pod Pol'anou. Společenský večer v kolibě Na Strážach za přítomnosti předních osobností města Zvolen. Společenský večer v kolibě Na Strážach.
  Společenský večer v kolibě Na Strážach. Program Vítajtě pod Pol'anou a ukázky tradičních lidových tanců. Společenský večer v kolibě Na Strážach.
  Společenský večer v kolibě Na Strážach. Společenský večer v kolibě Na Strážach. Program Vítajtě pod Pol'anou a ochutnávka tradičních regionálních specialit.
  Splavování řeky Hron na pltích. Splavování řeky Hron na pltích. Odpočinek s občerstvením po plavbě na řece Hron.
  Předání ceny nejúspěšnější škole soutěže, kterou se stala Technická univerzita Zvolen, Drevárska fakulta. Cenu z rukou předsedy poroty Doc.Ing.Josefa Chladila CSc. (vpravo) přebírá Ing.Milan Gaff, TU Zvolen, Drevárska fakulta (vlevo). Předání ceny nejúspěšnější střední škole soutěže Strednej odbornj škole drevárskej Zvolen a poděkování za spoluorganizaci na 4.ročníku soutěže přebírá z rukou Ing.Milana Špinara (vlevo) Mgr. Jozef Hazlinger, ředitel SOŠD Zvolen (vpravo). Předání putovní valašky z rukou Mgr.Jozefa Hazlingera (vpravo) spoluorganizátorům 4.ročníku soutěže, řediteli SŠSD Ostrava - Zábřeh, Ing.Janu Štursovi (vlevo).


  Hlavní organizátoři:
  Generální partneři:
  Partneři a sponzoři:  Mediální partneři: