TurboCADCAM

Nákup
krabice TurboCADCAM

30.990,-Kč 
cena bez DPH
na CD    stáhnout
OBJEDNAT
tel: 543 236 223
Hardware

Minimální konfigurace

 • Windows® ME/2000/XP/NT4
 • Minimum: Pentium II procesor
 • 128 MB RAM, 55 - 220 MB volného místa na disku, 64+ MB swap prostoru
 • Monitor - Super VGA (rozlišení 1024x768)
 • Grafická karta - High Color (16bit)
 • 4X CD-ROM
 • Myš
 • Prohlížeč Microsoft® Internet Explorer 5.5 nebo vyšší nebo prohlížeč Mozilla Firefox® k přístupu k online zdrojům

Doporučená konfigurace

 • 1.6+ GHz Processor, 256 MB RAM, 3D grafická karta, myš s kolečkem.
Základní informace
TurboCADCAM je program slučující konstrukci objektů v systému CAD s jednoduchým přechodem do prostředí CAM, který má nástroje na frézování, vrtání, obrábění s možností editace a exportu kódu pro řízení NC strojů. V TurboCADCAM je možné navrhnout výrobek a způsob jeho zpracování na NC stroji včetně simulace jednotlivých činností. Export a import dat nejpoužívanějších vektorových a rastrových formátů zajišťuje kompatibilitu s jinými grafickými systémy. Program je kompatibilní i s produkty MS Office® a umožňuje přímou komunikaci s internetem a elektronickou poštou. TurboCADCAM (nebo Plug-in CAM pro TurboCAD) - je program slučující konstrukci objektů v systému CAD s jednoduchým přechodem do prostředí CAM, který má nástroje na frézování, vrtání, obrábění s možností editace a exportu kódu pro řízení NC strojů. V TurboCADCAM je možné navrhnout výrobek a způsob jeho zpracování na NC stroji včetně simulace jednotlivých činností. Export a import dat nejpoužívanějších vektorových a rastrových formátů zajišťuje kompatibilitu s jinými grafickými systémy. Program je kompatibilní i s produkty MS Office® a umožňuje přímou komunikaci s internetem a elektronickou poštou.

Možnosti programu

Některé další z možností TurboCADCAM:

 • Vlastní část systému CAM vychází z 2D zobrazení objektů v CAD. Vlastní přístup spočívá v základním nastavení Start CAM Job - základní konfigurace procesu CAM která sestává z následujících činností:
 • General - základní nastavení systému včetně volby jednotek

 • Machine - popis stroje s řídícím systémem, v základní nabídce jsou uvedeny řídící systémy FADAL, FANUC, HAAS
 • Part - popis materiálu včetně mechanických vlastností (knihovna), rozměry součásti ve směrech X,Y, Z slouží k definování 3D hranolu, nastavení referenčního bodu
 • Tool setup - volba nástroje včetně čísla, materiálu a rozměrů z knihovny, aktualizované podle podmínek provozu, možná volba nástrojů pro frézování, výrobu děr a řezání závitů
 • G-Code - nastavení souřadnicového systému, číslování bloků programu
 • 3D Modeling - provádí nastavení systému zobrazování při simulaci
 • CNC Setup - slouží k definování parametrů CNC stroje
Po nastavení dat potřebných pro zpracování zvolených operací je generován tzv. G-code, což je program, odpovídající zvolenému řídícímu systému stroje. Tento lze poslat buď přímo ke stroji nebo uložit do souboru. Simulace procesu CAM odpovídá zvolené úrovni zobrazení. Výhoda systému CAM je v jeho jednoduchosti a logické návaznosti dílčích činností.

Další možnosti:

 • možnost prostorového modelování (Booleanské operace)
 • pokročilejší přechody - zkosení a zaoblení hran u 3D těles
 • Lofting, Blending, Shelling, Twist,...
 • automatické modelování střech, zdí a osazování výplní současně ve 2D a 3D prostoru,...
 • rychlé skrývání hran včetně hran průniku dvou těles
 • práce se světelnými zdroji, generování stínů,...
 • práce s texturami, odlesky, zrcadlení,...
 • fotorealistický rendering, luminace
 • 10.000 CAD, 3.000 ASCI symbolů
 • symboly se do výkresu přenesou kliknutím a přetažením
 • integrovaná sada "SDK" pro vývojáře software - podpora programovacího jazyka Visual Basic a dalších programovacích jazyků
 • komunikuje s programy MS Office®
 • vkládání obrázků (bmp, jpg, tif, pcx, gif, tga,..) do výkresu nebo jako pozadí s možností další vektorové kresby
 • import/export: DXF, DWG (AutoCAD®), DGN (MicroStacion®), 3DS, STL, IGS, MTX, PLT, EPS, FCD, GEO, MTX, SAT,... spolupráce s rastrovými formáty a konverze naskenovaného obrázku rastr - vektor přes Scan Pro, OCR Trace (COREL®)
 • program zvládá kombinaci rastrového obrázku s vektorovou kresbou - při kombinaci letecké fotografie například měst a obci je možné v TC zvýraznit plochy pozemků pro výstavbu, kde budou zakresleny informace o inženýrských sítích a uloženy v jednotlivých vrstvách.
 • přímý přístup z programu na internet a na elektronickou poštu
 • hypertextové odkazy pro odkazování na objekty (můžete se odkazovat na webové stránky, HTML stránky, textové soubory, soubory Microsoft Word a Microsoft Excel)
 • Turboproject digitální řádkový diagram k řízení lidských zdrojů investic a materiálu
 • součástí dodávky je produkt FloorPlan -umožňující nově procházku v interiéru, kreslení obloukových stěn,..


Novinky v nové verzi TurboCADCAM

 • modul obrábění
 • ke kovu - možnost nastavení nových dřevěných materiálů
 • vylepšená editace G-kódu
 • editace jednotlivých ploch u tuhých prostorových těles - po výběru libovolné plochy (objektu u složených těles) je umožněn posun, otáčení nebo mazání a tuhé těleso se automaticky upraví - nový ACIS® v8 Engine
 • imprint - Více kroků je zredukováno do jednoho (Booleanské operace)...
 • parametrické architektonické symboly - jednoduché vkládání 1st Pricing™ parametrických symbolů do výkresu.
 • otvory ve střeše - možnost vytváření otvorů ve střešních rovinách.
 • konverze čáry, polyline, kružnic, křivek a 2D line, na zdi.
 • práce v renderovaném zobrazení - editace 2D a 3D objektů bez zrušení renderovaného zobrazení.
 • zobrazení renderu, skrývání hran a 2D objektů je společné - nyní je možné využívat nastavení zobrazení 2D objektů v renderovaném zobrazení a skrývání hran.
 • další možnosti využití Materiálu, Luminance a Environments - možnost výběru objektů podle stejného materiálu. Nahrazení jednoho materiálu jiným u všech objektů zaráz.
 • manipulace s rastrovým obrázkem - nyní je možné vkládat různé bitmapové obrázky (BMP,JPG,TIFF, atd) do TurboCADu, deformovat je, otáčet ve 2D a 3D.
 • vlastní styly čar - s novým editorem čar je možné vytvořit různé čáry s libovolnými mezerami, objekty, texty, atd.
 • lokální menu nástrojů - umožňující rychlý přístup k standardním nástrojům vybraným uživatelem
 • Macro Recorder - nepostradatelný nástroj, kterým zautomatizuje mnohé kroky v TC. Pomocí Macro Recorder je možné jednoduše vytvořit a přehrát VBA scripty, zachycením práce uživatele v TC.
 • nové a vylepšené filtry všech formátu v TurboCADu, zvláště DXF/DWG, IGES a DGN nový formát STL.
 • animace
 • Multi Text - vytvoření, editace a formátování textu pomocí nového textového editoru.
 • pozadí výkresu - možnost definování pozadí u modelového a papírového prostoru.
 • tiskové styly - nastavení různých tiskových stylů
 • zobrazení průsečíku pracovní roviny - Nyní se zobrazuje u existujících 3D těles jejich průsečík s pracovní rovinou - pro lepší ověření.
 • pokročilý offset
 • chain polyline - vytvoří uzavřenou křivku z ohraničujících hran více 2D objektů
 • video sekvence s tipy a návody jak kreslit - US
 • ikony jednotlivých funkcí se nyní zobrazují i v menu
 • šrafy - byl zdokonalen algoritmus pro vytváření šraf
 • přichytávání nástrojových lišt - možnost přichytávat libovolně nástrojově lišty, upravit si libovolně pracovní plochu.