TurboCAD Pro Platinum 23 CZ

Nákup
krabice TurboCAD Pro Platinum 23 CZ

34.990,-Kč 
cena bez DPH
na DVD    stáhnout
OBJEDNAT
tel: 543 236 223
Hardware

TurboCAD v23 (2016) pro 32-bit systém

 • Microsoft® Windows 10, Windows 8*, Windows 7, Windows Vista**, Windows XP**
 • 4GB RAM

TurboCAD v23 (2016) pro 64-bit systém

 • Microsoft® Windows 10, Windows 8* 64-bit, Windows 7 64-bit, Vista 64-bit
 • 4 GB RAM

  * Poznámka: TurboCAD je určen pro stolní počítače a notebooky, které splňují výše uvedené systémové požadavky. Windows RT pro tablety není podporován.

 ** Poznámka: 32-bitová verze TurboCAD Pro 23 může být použita na platformách XP a Vista, ale tyto platformy již nejsou oficiálně podporovány.

Doporučené

Vaše práce s oběma 32 i 64 bit verzemi TurboCADu může být výrazně zrychlena použitím nové generace vysokorychlostních CPU, 8+ GB RAM a grafických karet s vysokým rozlišením. Režim renderu Redsdk, který nyní pracuje v režimu renderu drátového modelu, skrytých čar, rychlého a kvalitního renderu, vyžaduje podporovanou grafickou kartu. Poslední ovladače grafické karty jsou samozřejmě podmínkou. Novější desky s vyšším výkonem a VRAM obyčejně poskytují vyšší výkon.

Seznam podporovaných grafických karet a ovladačů pro RedSDK: ZDE
Základní informaceTurboCAD Pro PLATINUM CZ


je profesionální CAD s možností dodání jak v 32-bit tak 64-bitové verzi (plně využívá schopností Vašeho hardware a jeho paměti pro načítání a zpracování Vašich CAD souborů). TurboCAD Pro PLATINUM je nástroj pro 2D/3D přesné technické kreslení, který nabízí vysokou úroveň v navrhování konstrukčního řešení nejsložitější výkresové dokumentace, modelování, rendering a rozsáhlého sdílení soborů.

TurboCAD Pro Platinum také poskytuje pokročilé nástroje pro strojírenské výkresy a obsahuje řadu architektonických nástrojů, které jsou kompatibilní i s některými konkurenčními CAD systémy a mnohem více:

 • Pokročilé mechanické nástroje
 • Pokročilé architektonické nástroje

Porovnání verzí : PDF
Více informací o novinkách z předchozí verze: Video


Platinum Nástroje a Novinky


TurboCAD Pro Platinum zahrnuje architektonické
nástroje jako jsou parametrické dveře, okna, desky, střechy, schody, zábradlí a definování stěn, řezů a rozšíření nástrojů pro strojařský obor (ohýbání desek, tvarování potrubí, generování ozubených kol..). TurboCAD Pro Platinum uživateli poskytuje ucelený silný CAD bez nutnosti zakupování dalších nadstaveb. Pokročilé parametrické navrhování s modifikačními nástroji nabízejí větší kontrolu nad částmi navrhovaného objektů.
Modelace pomocí pevných těles, povrchů nebo Psítí umožňuje snadnější a rychlé vytvoření nejnáročnějších 3D modelů. Geometricky a rozměrově svázaná správa nástrojů, jednodušší úprava textů a vysoká kompatibilita zvyšuje sílu nástroje a přesnost kresby.

Nastavitelná paleta nástrojů, rychlých kláves, citlivé rozvržení nástrojů a jejich intuitivní návaznosti významně ovlivňují úsporu času při vlastním navrhování. LightWorks 8.3 a Redsdk v4.0 se sjednoceným editorem materiálů a možností využití UV mapování
dosahují ohromujících realističtějších prezentací architektonického a strojařského designu.

Exportní formát 3D PDF umožňuje interaktivní prohlížení výsledného modelu mimo prostředí TurboCAD a nové filtry DWG maximalizují kompatibilitu s výkresy AutoCAD®.

TurboCAD Pro Platinum v23 patří mezi nejpokročilejší CAD software ve své cenové relaci.

Součástí dodávky přes 8.000 knihovních symbolů 2D/3D: PDF


Mechanické funkce


Nové Pokročilejší funkce nastavení přechodů

Nové možnosti 3D prolnutí částí objektů dávají větší možnosti při tvorbě prostorových objektů. Proměnný poloměr přechodu umožňuje definovaným bodům měnit poloměr se zachováním plynulého přechodu na další části tělesa.

Nové Ohnout na cestu

Nový nástroj Ohnout na cestu umožňuje ohnout Pevný ACIS. Ten může být ohnut po úsečkách, obloucích, nebo křivkách.

Nové 3D Předpisy

Předpisy jsou matematické funkce ve formě vzorců. Jsou používaný k definici modelovaných objektů.

Nové Křivka z předpisu

Křivka dle předpisu umožňuje uživateli vytvořit parametricky definovanou křivku dle předpisu.

Nové Povrch z předpisu

Vytvoří zcela nový parametrický objekt dle předepsaného vzorce.

Nové Předpis entity dle vzorce

TurboCAD může pokřivit existující 3D těleso na základě matematického vzorce.

Nové Offset dle vzorce

Můžete definovat předpis, který změní výsledný offset objektu na základě vzorce. Nové možnosti zahrnují:
 • Použití předpisu – specifikace, zda má být předpis použit pro offset
 • Editace předpisu – umožňuje uživateli zadat nebo upravit předpis

Nové Extrahovat entity

Tento nástroj umožňuje extrakci hran a ploch z pevného tělesa včetně nebo bez offsetu. Offsetované plochy a další extrahované objekty mohou být použity jinými nástroji.
Možnosti zahrnují:
 • Extrahovat hrany z ACIS entity
 • Extrahovat povrch z tělesa
 • Odstranění otevřené plochy na vybrané hraně
 • Offset smyčky

Nové Imprint hrany

Tento nový nástroj může otisknout hrany na plochy podle rozdělení do samostatných oblastí, z nichž každá může mít vlastní materiál.

Nové Vytáhnout plochu

Nový nástroj, který edituje plochu 3D pevného tělesa k hranici, která je definována plochou. Takto může uživatel vytvářet složitější tvary.

Nové Rotace plochy

TurboCAD nyní umožňuje použít 2D profil pro tvorbu Otočení z plochy existujícího 3D objektu.

Nové Odříznout povrchem

TurboCAD umožňuje snadný řez nebo rozdělení jednoho nebo více 3D objektů na nové objekty zadáním řezové roviny. Nástroj 3D Řez, který nabízí možnost řezů podle čáry, roviny, pracovní roviny a povrchu, nyní zahrnuje řez pomocí plochy.

Nové Stopa

Tři nové nástroje pro modelaci:
 • Stopa
 • Kruhová stopa středem a poloměrem
 • Kruhová stopa

Vylepšení nástroje Vzory

Uživatelé nyní mohou vytvářet šachovnicový vzor k aplikování na 3D objekty.

Nové Lofting do bodu

Body nyní mohou být zahrnuty do profilů loftingu.

Vylepšení ACIS® jádra

TurboCAD Pro 2016 a TurboCAD Pro Platinum 2016 nyní využívá ACIS R26 KernalArchitektura


Nové Převést na střešní desku

Nyní můžete vzít klasickou střechu TurboCADu a konvertovat ji na střešní desky. To umožňuje vytvářet a upravovat konkrétní střechy (výřez sedlové střechy, vikýře, atd.).

Nové Ořezat desku střechy rovinou

Tento nástroj Vám umožní řezat střešní desky pomocí roviny dalšího objektu. Těmito objekty mohou být jiné střešní desky, standardní střechy nebo zdi.

Nové Víceúrovňové schodiště pomocí křivky

Nyní můžete vytvářet víceúrovňové schodiště pomocí 2D křivky.

Vylepšení Editace sklonu střechy

Editace střešní desky nyní obsahuje vstupní pole.

Vylepšení Podpora IFC objektů

IFC filtr, často používaný pro BIM operace, nyní podporuje Import/Export nových objektů.

Vylepšení Průvodce domem

Průvodce domem, používaný na rychlý návrh domu, nyní umožňuje pojmenování každé místnosti přímo v nástroji, takže již nebude třeba provádět pojmenování později.Renderování


Fotorealistické RedSDK

 • Schopnost určit objektům průsvitnost pro jas oblohy
 • Vylepšené mapování tónů s interaktivním ovládáním palet
 • Nové ovládání mapování tónů ve správci renderování

Vylepšení Správce renderování

Vylepšení uživatelského prostředí pro urychlení práce při správě renderování pomocí Správce renderů pro materiály, prostředí, luminance a renderovací styly.

Nové Aktivní výkres

K renderovacím komponentům aktivního výkresu lze nyní přistupovat mnohem rychleji, takže pokud si přejete opakovaně použít materiál, luminance, prostředí, nebo renderovací styl, jsou zde nyní záložky pro snadný přístup.

Rychlejší aktualizace některých objektů v RedSDK módu

Automatická aktualizace některých objektů jako kamery a světla v RedSDK je nyní mnohem rychlejší.

Nové RedSDK 4.x Engine

Přechod na RedSDK 4.xOblak bodů


Nové funkce Oblaku bodů

TurboCAD Pro Platinum nyní nabízí nástroj na interpretaci oblaku bodů, pomocí nastavených dat bodů v určitém souřadnicovém systému. V trojrozměrném souřadnicovém systému jsou tyto body obvykle definovány pomocí X,Y a Z souřadnic, často zamýšleno pro reprezentaci vnějšího povrchu objektu.

Nové Import/Export oblaku bodů

Import nebo export oblaku bodů pomocí .PCD a .XYZ formátů.

Nové Triangulace oblaku bodů

Schopnost získat povrch z dat oblaku bodů.

Nové Podmnožina oblaku bodů

Schopnost výběru podmnožiny z existujícího oblaku bodů a vytvoření separátní entity.Obecné funkce


Nové Zrcadlení pro 3D objekty

Možnosti 3D zrcadlení nyní obsahují všechny části stromové struktury pro jednoduché změny. Zrcadlení obsahuje možnost uživatele zvolit plochu objektu, na které bude zrcadlení provedeno. Nová možnost „Vytvořit jednoduché zrcadlení objektu“, pokud je tato možnost aktivována, TurboCAD se pokusí vytvořit z původního a zrcadleného objektu jeden objekt sloučením.

Nové Záloha pro otevřené dokumenty při ukončování programu

Po aktivaci této možnosti jsou automaticky všechny otevřené dokumenty zálohovány při zavírání programu. Po následném spuštění programu se automaticky otevřou stejné dokumenty a vy tak můžete pokračovat v práci.

Nové Zásobník souborů

Po uzavření výkresu nebo programu uloží tato nová funkce možnosti Zpět/Vpřed do zásobníku a při následném otevření můžete měnit poslední změny v návrhu.

Nové Nepojmenované dokumenty

Dokumenty, které vytvoříte, ale ještě nejsou uloženy, jsou nyní jako zálohy pojmenovány pomocí názvu „Untitled“ následované číslem a datem/časem. Tento název a číslo koresponduje s údaji, které se zobrazí v titulku při editaci neuložených dokumentů.

Nové ISO Rastr kružnice

Tento nový nástroj Vám umožní jednoduše konstruovat izometrické kružnice.Uživatelské prostředí


Vylepšení Konceptuální výběr

 • Přesun referenčního bodu a rotace pomocí CTRL
 • Měřítko výběru na výběrovém kvádru jako v klasickém módu

Nové Zvýraznění (Pouze v RedSDK)

Vylepšení uživatelského prostředí, které zvýrazňuje 3D objekty a části 3D objektů, při používání některých nástrojů v RedSDK módu.

Nové Prostory

Spravujte všechny prostory v modelu a na papíře pomocí nové záložky prostory ve Správci výkresu.

Nové Zobrazit normály

Zobrazení normál usnadňuje kontrolu hladkosti a orientace 3D objektu. Tato funkce umožňuje snadno najít nepřesnosti v modelu.

Vylepšení Uživatelské prostředí Správce renderu

Render manažer nyní podporuje tmavé prostředí.Zdokonalená součinnost


Nový PRC 3D PDF Support

TurboCAD nyní podporuje .U3D a .PRC exporty souboru.

Vylepšení Podpora souborů DWG a DXF

TurboCAD nyní využívá nejnovější jádro Teigha pro konverzi DWG a DXF souborů z různých verzí, pro lepší kompatibilitu s jinými CAD aplikacemi.

Další informace o funkcích TC

Novinky ve zpracování a detailech


Nový Koncepční výběr

Určený pro manipulace a úprava 3D objektů. Flexibilní konstrukce Koncepčního výběru umožňuje uživatelům provádět veškeré úpravy parametrů – posun, otočení velikost.


Lepší Krok posunu

Posun vybraného objektu pomocí šipek numerické klávesnice.

Lepší Bloky, Skupiny - možnost editace

Během úpravy Bloku a Skupiny mohou nyní uživatelé uchopit objekty vně těchto objektů.

Lepší Flexibilní velikost okna nastavení

Dialogové okna se velikostí přizpůsobují obsahu.

Nový Manažer kontaktů a Sdílení souborů

Uživatelé nyní mají možnost vytvářet a udržovat seznam kontaktů a posílat soubory na jednotlivce nebo skupiny v rámci TurboCADu.Nová Architektura / Jednoduché BIM nástroje


Nový IFC import

Jednoduchý BIM nástroj je nyní vyspělejší s možností importu inteligentních zdí, dveří, oken, desek a střech uložených v IFC formátu, který je standardem pro BIM.

Vylepšení Sklon střechy

Snazší editace spádu a sklonu střechy.

Nové Převést na střešní desku

TurboCAD nyní umožňuje uživatelům vytvářet objekty střechy z desek. Z jedné desky můžete rychle vytvořit rovnou střechu nebo použít jejich spojení pod úhlem, zkosením, prodloužením. Takto můžete vytvářet jakýkoliv styl střechy.

Nové Spojení střešních desek

Automatické spojení dvou nebo více střešních desek.

Nové Editace hrany sražení střechy

Tato vlastnost umožňuje uživatelům upravit okraj střechy.

Lepší modifikace střechy

Tato vlastnost umožňuje rychlé vytváření otvorů ve střechách pro komíny, světlíky atd.Kreslení a detaily


Vylepšení Kopírování 3D vlastností

Kopírování vlastností z jednoho objektu na jiný. Tato funkce také podporuje rozšíření pro BIM/IFC modely.

Vylepšení Orientace textu

Orientaci textu lze nastavit na neotáčivý. Tento text zůstane neotočený bez ohledu na orientaci výkresu.

Vylepšení Řazení vrstev

Řazení vrstev v rolovacím seznamu je shodné jako v paletě Správce výkresu.

Vylepšení nástroje Ořez

Nová možnost oříznutí otevřených nebo uzavřených objektů.

Vylepšení nástroje Spojit křivku

Nástroj Spojit křivku nyní umožňuje spojit Bézierovy křivky a spline se zachováním typu entity.3D Modelace


Vylepšení nástroje Rychlé vytažení

Populární nástroj Rychlé vytažení je rozšířen pro práci vytažení plochy i doplnění tvaru.


Nový nástroj Drátové balení

Nástroj, který umožňuje obalení drátem kolem 3D tělesa s následným vysunutí profilu po vytvořené trajektorii.

Vylepšený nástroj Povrch z Pevného tělesa

Funkce umožňuje uživateli zachovat zdrojový objekt.

Vylepšený nástroj Povrch z Plochy

Funkce umožňuje uživateli zachovat zdrojový objekt.

Vylepšení nástroje hladký povrch Sítě

TurboCAD nabízí sadu nástrojů pro úpravu symetrického povrchu modelu Sítě (SMesh)

Vylepšení Přerušení modelu

Objektům, které jsou příliš velké, umožňuje TurboCAD přidat přerušení. TurboCAD 2015 nabízí několik typů přerušení (cik-cak, vlnka, srdeční tep, rovný). Nově TurboCAD 2015 podporuje vícero přerušení na jednom objektu.

Vylepšený nástroj „Narovnat desku“

Nyní můžete při narovnání ohnuté desky nechat vytvořit čáru původního ohybu.Renderování a UV Mapování


Nová Dynamická rovina řezu

Odříznutí roviny pro pohled dovnitř 3D modelu, které pracuje v režimu rychlého renderu, ve smíšeném návrhu rychlého renderu a drátu, nebo ve smíšeném režimu drátu a skrytých hran.

Vylepšená verze Redsdk

TurboCAD nyní nabízí aktualizovaný Redsdk 3.5.0.2. uživatelům, kteří chtějí používat LightWorks je nyní k dispozici jako plug-in.Zdokonalená součinnost


Vylepšený DWG/DXF filtr

TurboCAD nyní využívá nejnovější jádro Teigha pro konverzi DWG a DXF souborů z různých verzí. Dynamické bloky jsou importovány jako jednoduché bloky.

Nový SketchUp (SKP) filtr

Nově podporován import a export SKP pro SketchUp 2015.

Přehled o novinkách: 

video a PDF


Novinky ve zpracování a detailech :


Nový nástroj Šipky

Rychlé tvoření oblouku, křivky, čáry a polyline s šipkami. Zadejte počátek a konec, nebo vytvořte vlastní (platí pro TC Pro). (oblouk, křivka, čára a polyline) Nový nástroj Šipky (oblouk, křivka, čára a polyline) Vám umožní rychle nakreslit šipky. Zvolte počáteční a koncovou, nebo vytvořte vlastní.

Nový AutoTvar

Načrtněte od ruky standardní tvary (oblouk, přímku, obdélník, trojúhelník…) a TurboCAD je automaticky převede/opraví do přesného geometrického tvaru.

Zdokonalená oblast jednotek

Nastavte plošné jednotky jiné, než jednotky délkové. Například – plochy měřte v metrech a vzdálenosti v milimetrech.

Nové přizpůsobení textu kót

Nastavte vlastní formátování textu kót – tučné, nadpis, index, kurzíva, podpora vícefontových textů a multiodkazu.

Nová Delta pozice a Delta rotace

Nyní můžete zadat přesný posun objektu jednodušeji i pomocí delta vzdálenosti a úhlu.

Nově otáčení pohledu na výřez

Byla přidána nová možnost pro synchronizaci otáčení výřezů a zobrazení.

Vylepšená aktualizace kót objektů

Nový TurboCAD 21 nabízí vylepšenou asociativitu mezi objekty a kótami (spojeno s inteligentním kótováním).

Nově možnost měnit pozici textu kót

Nyní máte možnost určit pozici textu přímo při vkládání kóty do výkresu, díky tomu dosáhnete vyšší flexibility a produktivity.


Nová Architektura/Jednoduché BIM nástroje


Jednoduché BIM nástroje včetně IFC exportu

Nyní TurboCAD® 21 nabízí metodu extrahování vlastních dat ze sady vlastností, nebo uživatelské vlastnosti a exportovat tato data do formátu IFC, typického pro BIM zaměření. Kromě vlastních dat exportuje geometrii stěn, dveří, oken, desky a střechy.

Nově PPM Objekty k použití jako dveře a okna

Rozšířili jsme skriptování parametrických objektů tak, aby výsledné objekty mohly být použity jako dveře a okna.


3D Modelace


Nově řezy tělesem za pomocí (ACIS) povrchů

Jakákoliv rovná, nebo zakřivená plocha může být použita pro řez tělesem.

Vylepšené Rychlé vytažení

Celkem tři nové možnosti byly přidány do nástroje Rychlé vytažení. Uživatelé TurboCADu Professional nyní mohou pomocí tohoto nástroje dodatečně snížit nebo zvětšit poloměr zaoblení. Přibyla také schopnost používat tento nástroj v záhybech a měnit tak poloměr ohybu. A konečně máte také možnost tažením pláště měnit poloměr válce.

Nově dělící čáry

Pokud je objekt příliš rozměrný, je použita dělící čára v zobrazovaném objektu. Dělícím čárám je možno přednastavit vlastnosti včetně typu (rovné, cik-cak, vlna, nebo chvění), hodnoty mezery, barvy a přesahu.

Zdokonalené ACIS 3D modelování

Výkonné 3D ACIS modelování v součinnosti s filtry v programu TurboCAD Pro a Platinum bylo aktualizováno na verzi R24.Tato aktualizace zdokonaluje několik nástrojů založených na tomto módu, a to včetně nového ACIS algoritmu, zdokonaleného nástroje Rychlé vytažení a daších…

Nový ACIS algoritmus

Nový algoritmus byl vytvořen tak, aby mohl nabídnout více odpovídajících řešení v některých složitějších zadáních.

Nové vlastnosti zobrazení

Nyní máte kontrolu nad ovládáním rozlišení displeje pro zvýšení produktivity. Displej s nastaveným nízkým rozlišením pracuje rychleji, než s rozlišením vysokým (v závislosti na obrazu). To Vám umožní najít kompromis mezi kvalitním a rychlým zobrazením.

Nová možnost Filtr uzlů v Editačním nástroji

U objektů s velkým počtem uzlů Vám tato možnost poskytne vybrat pouze jejich podmnožinu pro optimální výkon i snadnou práci.

Nová možnost „Pracovní rovina dle 3D objektu“ v Editačním nástroji

Nová možnost „Zapnout/vypnout pracovní rovinu dle 3D objektu“ byla přidána do možností nastavení Editačního nástroje.


Renderování a UV Mapování


Zdokonalený manažer renderování

Univerzální nástroj pro řízení a editování fotorealistických elementů pro Redsdk i Lightworks mód.

Nová fotorealistická vylepšení v RedSDK

Nově v RedSDK s plnou podporou Prostředí, Luminancí, Renderovacích stylů, a HDRI.

Nový průvodce materiály

Automatické vytváření nového materiálu pomocí vloženého obrázku. Zahrnuje mapy výšky, obrazové, transparentní a reflektivní mapy.

Nově Editace proporcí u UV Mapování

Editace mřížky, která definuje vztah mezi UV mapami a mapovanými obrázky.

Nová Sluneční lokace

Univerzální kalkulace slunečního světla a renderování v TurboCADu 21 je založena na třech módech:
1) Lokalita, datum a čas uživatele
2) Vlastní souřadnice a čas
3) Úhel a azimut

Nově Rozbalování

Nový speciální čtvercový algoritmus v TurboCADu najde optimální směr na 3D povrchu tak, aby došlo k minimálnímu zkreslení. Pro představu oddělená slupka od jablka bez jejího rozříznutí.

Nově Segmenty pomocí hran

Rafinovaný způsob definování segmentů při používání UV mapování.

Nová verze Redsdk

Redsdk renderovací mód Redway3d byl aktualizován na verzi 3.3.

Zdokonalené Redsdk fotorealistické renderování

Nové možnosti nastavení počtu vláken pro raytrace renderování.

Vylepšený nástroj Výběr v Redsdk módu

Výběrový kurzor je nyní v režimu RedSDK koncipován jako RedSDK objekt, díky tomu dosáhne hladšího zobrazení při pohybu v prostoru.


Zdokonalená součinnost


ZVylepšený DWG/DXF filtr

Filtr souborů DWG/DXF byl zdokonalen tak, aby byl kompatibilní s nejnovějšími soubory z AutoCAD® 2013/2014

Nový IFC export

Export dat do formátu IFC, standardního formátu pro BIM průmyslovou informatiku.

Nový SKP filtr

Aktualizované oba (vstupní i výstupní) filtry, založené na novém SketchUp 2013 APIs.

Přehled o novinkách v PDF

zde


Podrobnější popis novinek :


Nové! UV mapování


V TurboCADu Pro Platinum mohou nyní uživatelé promítat 2D obrázky na 3D objekty. UV znamená zkratku pro použitou techniku „zabalit“ 2D obrázek na 3D strukturu sítě. “U“ a “V“ představují název os rovin, neboť “X“, “Y“ a “Z“ se používají pro označení souřadnic v 3D prostoru. UV mapování překonává mezeru mezi 2D a 3D. Umožňuje dodat plastičnost rovné ploše bez vytváření dalších ploch.

Zvýšení výkonu programu


Nové! Vylepšení RedSDK

RedSDK využívá GPU grafické karty pro vykreslování vzhledu objektů, nyní je aktualizován na verzi 3.
 • 10x rychlejší renderování při posunu objektů
 • rychleji pracující nástroj zpět / vpřed např. při rotaci objektů…
 • hladší zobrazení objektu při tažení ve všech RedSDK módech (drátový model, skrytá čára, rychlý render)

Nástroje kreslení, výkres


Nové! Asociativní Pole a vylepšené nástroje Vzory


TurboCAD Vzory, kde jsou objekty kopírovány v určitém parametrickém uspořádání, jsou nyní podporovány pro:
 • ACIS objekty (dříve k dispozici)
 • Povrchové objekty
 • 2D objekty
 • 3D objekty
 • Bloky

Díky tomu tento nástroj otevírá řadu nových konstrukčních možností.

Nové! Vzory pro složené profily


Použijte vzory a 2D složený profil pro vytvoření 3D objektů.

Nové! Operace s otvory


Vzory bodů definované 2D objekty můžete použít pro operace s 3D otvory.

Nové! Značky entit


Vytvořte si vlastní značky trasování, počítání, nebo označení objektů. Přidávejte data pomocí sady vlastností a vizuální informace pomocí více-pohledových bloků.Nové! Nástroj Úhloměr


TurboCAD nyní umožňuje snadno umístit virtuální úhloměr do výkresu a vytvořit konstrukční čáry ve 2D a 3D. 
Nové! Nástroj Hvězdný polygon


Vytvoření hvězdicových polygonů na dvě kliknutí! S možností rychlé definice těchto vlastností:
 • počet zubů
 • vnitřní a vnější poloměr
 • zaoblení polygonu
 • průměr otvoru v polygonu
 • umístěná středového bodu
 • úhel rotace
 • hvězdný polygon jako vlna

Vylepšené! Asociativní rozměry výřezu


Rozměry přiřazené k objektu se prostřednictvím výřezu ve výkrese aktualizují podle změn v modelu.

Uživatelské rozhraní, mechanické nástroje a 3D modelování


Nové! Editační nástroje pro modelování PSítě


Funkce PSíť byla rozšířena o nástroje Vysunout plochu a Rozdělit plochu.
 • nástroj Rozdělit plochu umožňuje rychle rozdělení ploch PSítě
 • nástroj “Vysunout plochu“ vysouvá vybrané plochy po předem definované trase.

Nové! Ozubené kolo

Tímto nástrojem snadno vytvoříte ozubené kolo. Definují se pro něj tyto vlastnosti:
 • počet zubů
 • průměrovou rozteč
 • úhel záběru
 • úhel rotace kola
 • průměr otvoru

Vylepšení! ACIS 3D modelování


Nová verze modelovacího prostředí směřuje ke zvýšení výkonu a flexibility.

Nové! Režimy výběru pro 3D Boolovské operace


Vyberte snadno více objektů pro 3D Boolovské operace (3D součet, 3D rozdíl a 3D řez) pomocí jednoho z nových režimů výběru.

Nové! Export souřadnic dat


Tento nástroj dokáže odvodit bodová data z geometrie modelů a výkresů a následně je exportovat ve standardním formátu CSV.

Nové! Vzhled prostředí AutoCAD LT


Nově můžete přepínat z tradičního TurboCAD prostředí na TurboCAD LTE prostředí. Můžete tak pracovat v uživatelském prostředí hodně blízkému AutoCADu LT® s možností dynamického vkládání prvků pomocí příkazového řádku.

Nové! Vytisknout okno


Jednoduchý způsob, jak rychle vytisknou přesně to, co potřebujete. Zadejte hodnoty souřadnic, nebo jednoduše táhnutím myši zvolte oblast Vašeho návrhu, kterou chcete vytisknout.

Nové! Režimy výběru
Nabízí přesnější kontrolu nad výběrem objektů pro rychlejší a snadnější modifikace návrhu.

 • Obdélníkový výběr – obdélníkový režim výběru.


 • Polygonální okno – vybíráte objekty zcela uvnitř výběrového okna.


 • Křížový polygon – vybíráte objekty zcela uvnitř i objekty, které jsou hranicí polygonu protnuty.


 • Hranice – vybíráte objekty, kterých se polygon pouze dotýká, ale nejsou v něm umístěny.


Nové! Funkce předchozího výběru


Možnost předchozího výběru - neuvěřitelně užitečná funkce přidaná do nástroje Výběr.Součinnost


Nové! 3D. PDF filtr


Podpora exportu 3D modelů do formátu PDF, který lze následně interaktivně prohlížet pomocí aplikace Adobe Acrobat Reader (od verze 7).Vylepšení! Lepší AutoCAD 2013 (DWG) filtr


Nabízí rozsáhlé vylepšení pro práci s nejnovějšími AutoCAD® a AutoCAD LT® soubory.

Vylepšení! Collada (DAE) filtr


Poskytuje import/export pro práci s Google Earth ™.
Názor uživatele :
"Vizualizace v TurboCADu v19 díky přechodu na 64 bitovou platformu s novou technologií REDSDK opět posílala v kvalitě výstupu, rychlosti výpočtu a editaci materiálů. Díky těmto vylepšení jsem schopen lépe využívat silnější počítač a zefektivnit svoji práci designera." Luděk Jekl


TurboCAD pro špičkové vizualizace.


      
TurboCAD nabízí vedle konstrukčních výkresů i vizualizaci pro nejnáročnější uživatele
(nyní až 60x rychlejší při využití nejnovějších hardwarových technologií).Názor uživatele :
“Vizualizace v TurboCADu doznala MAXIMÁLNÍHO vylepšení v rychlosti a kvalitě renderingu i lepšího využití síly nových technologií hardware. Nová generace vizualizací opět na vyšší profesionální úrovni - příjemné vylepšení pro mojí práci při navrhování nového designu !     Marian Jurčák (designer)


TurboCAD pro montážní návody, modelářství, design:


      
TurboCAD se stal oblíbeným CAD nástrojem i pro svoji ohromnou kompatibilitu importu/exportu nejpoužívanějších vektorových a rastrových formátů. Mezi novinky patří import/export PDF a SKP (Googole SketchUp v8).

TurboCAD pro architekturu, stavebnictví, strojařinu, návrhy lodí, letadel a ostatní obory :


      
Program zahrnuje nástroje pro tvorbu zdí, oken, dveří, schodiště, řezů.. automatizovanou tvorbu tabulek a možný export/import dat ve formátech spolupracujícími s editory Excel™ a Word™. Mezi novinky programu patří „Návrhář domu“, který automaticky tvoří stavební výkresovou dokumentaci z návrhu dispozice.

      
TurboCAD v18 CZ umí pracovat s bloky, které usnadňují práci s razítky výkresů, výškovými kótami a umožňuje přebírat a definovat vlastní typy čar, šraf, typ písma (fonty). Nástroje pro situování stavby do vytvořeného terénu (generování vrstevnic přímo importem souřadnic naměřených bodů).

TurboCAD pro elektrotechniku slaboproud/silnoproud a konstrukční výkresy s parametrizací.


      
TurboCAD v18 CZ zvýšil produktivitu navrhování designu provázáním automatizovaných nástrojů pro tvorbu vlastního návrhu s jeho prezentací a výkresovou dokumentací – nyní v integrované modulu.

TurboCAD pro nejnáročnější 3D modelace a zobrazování.


      
TurboCAD a v něm integrovaný program LightWorks 8.3 a LightWorks Archives materiálů a efektů dosahuje ohromujících prezentací pro architektonický a strojařský design.

TurboCAD Pro ohromuje nejpokročilejšími CAD nástroji nové generace. Ve své třídě patří k nejsilnějším CAD nástrojům na světovém trhu. V poměru výkonu a ceny překvapuje i ty nejnáročnější uživatele. Univerzálnost programu TurboCAD poskytuje jeho široké využití prakticky pro všechny technické obory (architekturu, stavebnictví, strojařinu, letecký a lodní průmysl, interiéry, terénní úpravy, modelářství, průmyslový design, tvorbu technických návodů…) bez nutnosti nákupů nadstaveb a základních knihoven, které jsou součástí dodávky.