Interiér a nábytek


Návrhy interiérů - kuchyně - kanceláře - koupelny - vestavěné skříně - dveře - okna - dřevostavby - výrobní a předvýrobní dokumentace - obchodní nabídky - objednávky - cenotvorba - spotřeba materiálu - sklady - materiál na zakázku podle dodavatelů - mzdové náklady - operace - výroba - nářezové plány - exporty dat do pil a CNC - čárové kódy...

DAEX IS Professional - Nábytek + Interiér v16

Níže uvedená sestava je určena pro větší nábytkářské, interiérové a truhlářské společnosti. Navržené programy na sebe logicky navazují a tvoří ucelené... více ->

99.990,-Kč
bez DPH

DAEX IS Standard PLUS - Nábytek + Interiér v16

Níže uvedená sestava rozšiřuje sestavu DAEX IS Standard o DAEX CUT PROFESSIONAL a umožňuje tak využít nástroje programů o vytváření výstupů pro obchod... více ->

77.990,-Kč
bez DPH

DAEX IS Standard - Nábytek + Interiér v16

Uvedená sestava patří k nejprodávanějším programovým propojením a je určena pro střední nábytkářské, interiérové a truhlářské společnosti. Programy um... více ->

39.970,-Kč
bez DPH

DAEX IS Start - Nábytek + Interiér v16

Uvedená sestava spojuje kvalitní grafiku pro tvorbu interiérů, výrobní dokumentaci a základními výstupy pro nábytkářskou výrobu. Programy umožňují ry... více ->

15.990,-Kč
bez DPH

DAEX+DYNALOG/BLUM

 DAEX s programem DYNALOG od firmy BLUM
... video ->  

Informační a optimalizační program DAEX CUT

Skvělý programový systém pro každého truhláře, výrobce nábytku nebo interiérová studia pro cenění zakázek, kalkulace cen, spotřebu materiálu a výrobní výstupy (kusovníky, optimalizaci nářezových plánů, tisk štítků, čárové kódy, možnost propojení s CNC a pilami).

DAEX CUT Professional v16

DAEX CUT PROFESSIONAL je profesionální a ve své řadě programů nejsilnějším nástrojem naší nabídky pro vedení zakázek slučující požadavky na obc... více ->
29.990,-Kč
bez DPH

DAEX CUT BASIC v16 CZ

DAEX CUT BASIC je skvělým a silným nástrojem pro vedení zakázek ve výrobě v menších truhlářských a nábytkářských firmách. Program obsahuje nást... více ->
1.990,-Kč
bez DPH

DAEX CUT BASIC v16 EN

DAEX CUT BASIC is a great and powerful tool in the management of contracts in the manufacture of smaller furniture and joinery companies. The p... více ->

Nadstavby programů DAEXu na TurboCAD

DAEX pro truhláře, nábytkáře, interiérová studia, dřevostavby, okna/dveře ..
Zpracování grafických návrhů, cenové nabídky s návazností na výrobu.
Propojení DAEXu s grafikou :
Samotné nadstavby a DAEX CUT Basic :

DAEX GENERATOR Pro v16

DAEX GENERATOR je speciální nadstavba programu TurboCAD Professional nebo TurboCAD DELUXE umožňující práci s knihovními symboly n... více ->
10.990,-Kč
bez DPH

DAEX TurboGENERATOR Pro v16

DAEX TurboGENERATOR PRO je speciální nadstavba programu TurboCAD Professional nebo DELUXE umožňující práci s knihovními symboly n... více ->
39.990,-Kč
bez DPH

DAEX Generátor v16 OKNA & DVEŘE

DAEX Generátor OKNA a DVEŘE je speciální nadstavba programu TurboCAD Professional umožňující práci s vlastními návrhy OKEN a DVEŘI. Komp... více ->
40.980,-Kč
bez DPH

DAEX MATERIALS v4

DAEX MATERIALS obsahuje textury a nastavení materiálů pro vytváření kvalitních vizualizací v programu TurboCAD. více ->
1.990,-Kč
bez DPH

DAEX Vestavky v6+

DAEX Vestavky je nadstavbou programu TurboCAD Professional CZv9 a umožňuje: kompletní návrh vestavěné skříně ve 2D i 3D prostoru, řeší: vlastní návrh... více ->
10.990,-Kč
bez DPH
Novinky a vylepšení ve verzi DAEX 16
DAEX Generátor (DG) a DAEX TurboGenerator (DTG)
Nové:
 • Pozice
  Každému prvku ve výkrese je možné přidělit pozici (manuálně nebo automaticky). Toto označení se automaticky exportuje do DAEX CUTu k jednotlivým položkám. Tímto vznikne jedinečné označení prvku a přesná vazba mezi výkresem a označeným prvkem v položkách DAEX CUT. I když se na výkrese objeví více symbolů se stejným ID.
 • Skupina
  Vybraným symbolům lze přidat atribut Skupina, který se přenáší do DAEXu CUTu. Toto označení pomáhá na výkrese vyznačit symboly, které patří do jednoho setu.
 • Minimální a maximální rozměr prvku
  Pro daný prvek můžeme definovat minimální a maximální rozměr v daném směru (X, Y, Z). Pokud při změně rozměru přesáhneme tyto hranice. Program upozorní na překročen rozměru a k protažení nedojde.
 • Ukládání JPG obrázků Generatorem
  Ukládání JPG obrázků Generatorem do složky uživatele v Dokumentech. (Vylepšení zejména pro OS W8)
 • Blum
  Vzorky 3D symbolů kování.
 • Korekce pravá, levá
  Odsazení nástroje od středu definované křivky pro frézování.
 • Parametr hloubka max.
  Tato hodnota udává maximální možnou hloubku obrábění podle parametru použitého nástroje. Tento parametr hlídá také překročení hodnoty individuálně zadávané hloubky nástroje.

Vylepšeno :
 • Podlaha/Strop
  přidání náhledů na vybraný materiál pro podlahu a strop.
 • Nastavení podlaha/strop
  Nastavení podlaha/strop v Setup.xml namísto v registrech. (Vylepšení zejména pro OS W8).
 • Nastavení funkcí
  Nastavení funkce Perspektiva, kótování, podlaha strop přesunuto do složky Data\Configs namísto složky Draggers. (Vylepšení zejména pro OS W8.)
 • Mezinárodního formátu CPOUT nebo PTX importních dat do pil (platí pouze pro speciální dodávky).
 • Exportních formátů do informačního a účetního systému Pohoda (platí pouze pro speciální dodávky).
 • Manuální frézování
  Možnost přiřazení operací přímo křivkám (+ automatické seskupení).
 • Zobrazení hloubky dráhy obrábění šedou křivkou.
 • Výběr počátku frézování
 • Větší okno pro zobrazení nástrojů
 • Vrtání do šikmé hrany pro Xilog

DAEX CUT Basic (DC), Professional (DCP)
Nové :
 • Číslování hran
  Nyní má uživatel možnost jednoduchým způsobem definovat v jakém pořadí se budou hrany olepovat pro upřesnění výrobního postupu.
 • Pozice
  DAEX CUTu přebírá pozici definovanou ve výkresové dokumentaci a tím upřesňuje jedinečnost prvku nebo celé sestavy a její dohledání ve výkresové dokumentaci.
 • Skupina
  DAEXu CUT přebírá označení sestav včetně skupin, které blíže určují příslušnost k určitému setu.
 • Součet na tiskovce skladových karet
  Jedná se o tiskové sestavy na skladových kartách Vše a Vše+pohyby. Na konci tiskové sestavy je součet všech položek.
 • Tisk skladových karet zpětně k určitému datu.
 • Tisková sestava Kusovník
  Tisková sestava s informací o dílech, materiálech včetně pořadí lepení hran. profi
 • Fiktivní materiál pro vyskladnění
  Jedná se o kusové položky, které nejsou evidované na skladových kartách, ale uživatel má možnost je na tiskových sestavách uvést pro vyskladnění.
 • Automatické pojmenování vrstev
  Nyní je možné uživatelem ovlivnit automatické pojmenování přednastavených vrstev exportovaného souboru DXF (pro vrtání a frézování) dle potřeb importního zápisu pro CNC.
 • Postprocesory G-Codu/DXF pro CNC stroje (pouze pro speciální dodávky).
 • Možnost nastavení přípony generovaného CNC-kódu.

Vylepšeno :
 • NESTING vnitřní úpravy urychlující proces.
 • CNC Manageru
  Možnost vložení pauzy nebo ovlivnění pořadí obrábění.
 • Tisková sestava Kusovník A1 a kusovníku A2(přidání nových atributů).

Další vylepšení předchozích verzí DAEXu
DAEX CUT Basic (DC) a Professional (DCP)
Obecně :
 • DAEX-Nesting. (Základní instalace obsahuje trial verzi – lze získat plnou verzi za doplatek 4.990 Kč bez DPH). DAEX NESTING dokáže načíst tvary materiálů a dílců vyexportované z TurboCADu a provést optimalizaci, která zohlední tvar a otvory v dílech nebo v materiálu. DAEX NESTING je integrován v programu DAEX CUT, který je schopen pracovat s informacemi o dílech a nastavit varianty optimalizace. Výsledek optimalizace DAEX CUT umožňuje exportovat do výsledk optimalizace do formátu DXF (náhled do BMP), který může sloužit jako podklad pro import dat do CNC. Optimalizace nestingu je schopna zohledňovat směr vláken, nastavit do kterého rohu materiálu se budou optimalizované díly vkládat.
 • Nové tiskové sestavy. Technický popis výrobku, Nabídka H, Seznam materiálů, Etikety E
 • Provedení. Nyní můžete jednoduše hromadně měnit materiály, hrany a rozměry, cenu u vybraných dílců podle předem definovaných pravidel, které jsou přiděleny názvu provedení. Například pokud si nadefinujete provedení Standardní a Exklusivní, tak každé z nich může přiřadit jiný typ hran nebo kování například dle předem definovaného názvu nebo ID prvku.
 • Nyní existuje obousměrná komunikace při změně materiálu mezi DAEX CUT Pro a DAEX Generatorem
 • Možnost Přidávání/Odebírání sortimentů
 • Nové příklady a animace
 • Nyní lze přirážku generovat automaticky i při změně rolovátka Atyp a navíc zůstává vazba i na import Atypu z grafiky
 • Upravený import sčítaných dílců (aby se neimportovaly sestavy jako TotalATYP)
 • Upraven sortiment (upravené Názvy/měrné jednotky/Typy prvků dvířek - plošné)
 • Upraveno duplikování hodnoty v rolovátku ATYP - nastavování přirážky
 • Upravena tisková sestava č.4/Výroba - Spotřeba (+O)
 • Upravena tisková sestava č.7/Výroba - Kusovník E
 • Import z DG: Název z DG = pouze název (např. "Levý bok")
 • Import z DG: TotalATYP číslovaný - Název = ID (např. "BOK_LEVY")
 • Přepisovatelný název ze sortimentu (při importu dle nastavení)
 • Možnost rychlejší změny DPH v sortimentu (rychlejší rekce na změny výše DPH) – nyní nastaveno 15%/21% DPH
 • Nastaven přepočet všech stran v sortimentu (při zachování nastaveno stránkování)
 • Číslování podvariant - standardně nastaveno NE
 • Rychlejší práce s programem. Díky nové databázi je práce se sortimentem pružnější
 • Automatické číslování prvků v sestavách
 • Barevné označení sestav s vazbou na prvky
 • Změna typu prvku (možnost jiné definice zadání prvku délkový/ostatní/plošný)
 • Nový generátor tiskových sestav s možnosti jejich editace (pouze pro zkušené uživatele)
 • Možné přidání dodavatele k materiálu i v zakázce a jeho vazba na tiskové sestavy
 • Vzorové zakázky
 • Nový manuál a výuková videa
 • Propojení DAEX Generátoru a DAEX CUTu s novou verzí TurboCAD

Modul zakázek :
 • Možnost slučování zakázek
 • Nový filtrování nabídek a objednávek
 • Nové přiřazení ID o původu nabídky, ze které vznikla objednávka
 • Nové informace o zákazníkovi, firmě, poznámce a další informace zobrazených v přehledu informací o zakázce
 • Možnost vytváření podadresářů archivů zakázek

Obchodní modul :
 • Automatické přiřazování cenových přirážek ke skupinám TYP, ATYP
 • Práce s novým kódem místnosti vzhledem k tiskovým sestavám
 • Nové obchodní nabídky a objednávky
 • Nové výpisy spotřeby materiálů podle dodavatelů
 • Nové vazby typů sestav (typové, atypové nebo totální atyp) a atributů kategorií na zobrazování v tiskových sestavách
 • Možnost výměny operací na celé zakázce, podobně jako u materiálů
 • Možnost jednoduššího zadání výpočtu množství hodin pro operace
 • Možnost ovlivnit cenu materiálu s ohledem na definování nadmíry délkových a plošných materiálů
 • Nové exporty dat ze zakázky ve formátu XLS a CSV
 • Možnost změnit celkovou cenu za položky skupiny modulů přepisem ceny
 • Zobrazení katalogu sestav v zakázce
 • Nově upravené exporty dat do POHODy a jiných informačních, účetních nebo skladových programů (individuální dodávky)

Výrobní modul :
 • Generování spotřeby materiálu s ohledem na optimalizaci nářezových plánů (přesná spotřeba materiálu na každou zakázku)
 • Nové výstupy nářezových plánů s informací o počtu a délce řezu
 • Možnost ovlivnit cenu materiálu s ohledem na definování nadmíry délkových a plošných
 • Vylepšená optimalizace nářezových plánů
 • Vylepšené sdružené formáty
 • Vylepšené zobrazení hran
 • Filtrace plošných dílů v zakázce
 • Možnost výpočtu optimalizace nářezových plánů s vazbou na sklad na zkoušku s obnovení původní stav
 • Vylepšeny výstupy spotřeby materiálu a operací (výstupy respektují způsob nákupu nebo výroby typů dvířek a rámů)
 • Vylepšený modul pro generování nebo přiřazení CNC kódů s generování čárových kódů (pouze pro DCP – individuální dodávky)
 • Nové možnosti barevného označování sestav na štítcích (pouze DCP – individuální dodávky)
 • Vylepšeny exportní data do pil a CNC (pouze DCP – individuální dodávky)

DAEX Generátor (DG) a TurboGenerator (DTG) :
 • Automatické kótování místností. Pouze jeden klik stačí k základnímu okótování místnosti, včetně dveří a oken s jednoduchou možností změny rozměrů místnosti.
 • Instalační symboly a automatické kótování inženýrských sítí. Nyní je možné vložit symboly inženýrských sítí z knihovny na vybranou zeď. Program následně provede jejich automatické zakótování, které lze dodatečně editovat.
 • DAEX-Nesting. (Základní instalace obsahuje trial verzi – lze získat plnou verzi za doplatek 4.990 Kč bez DPH). DAEX NESTING dokáže načíst tvary materiálů a dílců vyexportované z TurboCADu a provést optimalizaci, která zohlední tvar a otvory v dílech nebo v materiálu. DAEX NESTING je integrován v programu DAEX CUT, který je schopen pracovat s informacemi o dílech a nastavit varianty optimalizace. Výsledek optimalizace DAEX CUT umožňuje exportovat do výsledk optimalizace do formátu DXF (náhled do BMP), který může sloužit jako podklad pro import dat do CNC. Optimalizace nestingu je schopna zohledňovat směr vláken, nastavit do kterého rohu materiálu se budou optimalizované díly vkládat.
 • Nové tiskové sestavy. Technický popis výrobku, Nabídka H, Seznam materiálů, Etikety E
 • Provedení. Nyní můžete jednoduše hromadně měnit materiály, hrany a rozměry, cenu u vybraných dílců podle předem definovaných pravidel, které jsou přiděleny názvu provedení. Například pokud si nadefinujete provedení Standardní a Exklusivní, tak každé z nich může přiřadit jiný typ hran nebo kování například dle předem definovaného názvu nebo ID prvku.
 • Tvorba projektové dokumentace. Přidané nastavení projektové dokumentace Vám pomůže vytvářet dokonalejší montážní plány.
 • Skládání podle vektoru. Orientace v seznamu skříněk v okně “Skládání podle vektoru” je nyní mnohem snazší. Do vyhledávacího políčka vepište část ID požadované skříňky a v seznamu se označí první v sérii skříněk, které tuto část názvu obsahují.
 • Fulltextový filtr ve vyhledávání materiálů. Seznam materiálů v DG nyní obsahuje fulltextový filtr. Pokud potřebujete vyhledat materiál “borovice”, tak nyní stačí do vyhledávacího pole jednoduše vepsat “borovice” a v seznamu zůstanou pouze ty materiály, které v názvu slovo “borovice” obsahují. Stejný fulltextový filtr nyní obsahuje i seznam hran, dýh a povrchových úprav.
 • Možnost až 18-ti slotů
 • ID materiálu přepisovat přímo v dialogu DG
 • ID materiálu (Plošný/Hran/Dýhy/Povrchové úpravy) pro grafiku vybrat přímo z databáze DAEX CUT
 • ID Doplňků editovat v DG nebo vybrat z databáze DAEX CUT
 • V DG u prvků lze nastavené atributy jejich vlastností kopírovat do vybraných prvků
 • V DTG lze nyní ke spoji pro generování vrtání připojit Doplněk ke spoji ("export spojů")
 • V DTG je nyní možné kombinovat grafiku pro definici vrtání s 3D modely spojů pro tvorbu montážní výkresové dokumentace
 • Upraveny grafické knihovny a výkresové šablony pro novější verze TurboCADu
 • Upraveny příklady pro nové verze TurboCADu
 • Materiály v okně Prvků mají tooltipy (při najetí myší se objeví kompletní text popisující prvek)
 • Možnost ukládat exportovaný obrázek do %AppData% pro import do DAEX CUT
 • Položka Video Online u DG/DTG - odkazuje na novou videogalierii na stránkách ŠPINAR - software
 • Vylepšeno zadávání hran
 • Vylepšeny tooltipů (Skládání podle vektoru, Prvky, Doplňků)

 • Nové a vylepšené knihovny s novými materiály
 • Nové příklady výkresových soborů
  • Kuchyně – ukázka pro export dat do DC a předvýrobní výkresové dokumentace včetně 3D modelu do tabletů Androidu, iPad a iPhone
  • okno
  • dveře
 • Nový modul pro vrtání a frézování desek (pouze DTG)
 • Nový modul pro vrtání a drážkování skříněk (pouze DTG)
 • Upgrade materiálu
 • Upgrade výukových videí
 • Upgrade modulu pro DYNALOG – BLUM
Aktuality
TurboCAD v23 (2016)Síla - Přesnost - Výkon
Akční kuzy a školenína TurboCAD a DAEX
DAEX pro NábytekKomplexní program pro prodej, výrobu a návrh nábytku a interiérů.
   ... více ->